Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 01.09.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (1 vote)

Stłuczka na drodze, kolizja z rowerzystą czy nieszczęśliwy wypadek w szkole lub w pracy zdarzają się codziennie. Poszkodowanym należy się rekompensata za poniesione szkody. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole, pracy czy na drodze? Komu należy się rekompensata? Wyjaśniamy.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

W Polsce w ciągu roku około 100 tys. osób jest poszkodowanych w wypadkach drogowych w miejscu pracy czy doznaje urazów w domu lub szkole. Poza cierpieniem i bólem tego typu zdarzenia wiążą się z kosztami, np. za leczenie, rehabilitację, uszczerbek na zdrowiu, utracony dochód czy zniszczony samochód.

Urazy powodują też tzw. straty niematerialne, czyli cierpienie i ból. Wypadku nie da się wymazać, można jednak domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego rekompensaty za doznane szkody.

Odszkodowanie po wypadku – co to znaczy?

Kwestię odszkodowania po wypadku reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z przepisami odszkodowanie jest naprawą poniesionych strat materialnych. Co ważne, chodzi tu nie tylko o „wyrównanie” za zniszczony przedmiot czy uszczerbek na zdrowiu, ale też o rekompensatę utraconych korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wypadek.

Czyli odszkodowanie po wypadku może obejmować także zwrot np. utraconego dochodu z powodu zdarzenia. Tyle mówi art. 361 kodeksu cywilnego.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis z KC. Zgodnie z art. 363 naprawa szkody oznacza przywrócenie poprzedniego stanu lub naprawę zgodną z wolą poszkodowanego. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że szkodę można wyrównać albo naprawą uszkodzonej rzeczy albo kwotą, która odpowiada poniesionej stracie.

Uwaga: odszkodowanie po wypadku dotyczy strat materialnych. Od ubezpieczyciela można oczekiwać także zadośćuczynienia, czyli rekompensaty za szkody niemajątkowe, które wiążą się z negatywnymi odczuciami po wypadku – poczuciem krzywdy, bólem czy cierpieniem.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Wypadki przy pracy należą do najczęstszych – średnio w ciągu roku zdarza się ich blisko 70 tys. w całym kraju. Chodzi o nagłe zdarzenia, na które poszkodowany nie miał wpływu i do których doszło w tracie pracy (także w czasie drogi do i z pracy). Każda osoba, która jest na umowie o pracę, a doznała w takich okolicznościach urazu lub urazów, może starać się o odszkodowanie z ZUS (KRUS w przypadku rolników).

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy z ZUS, poszkodowany musi zgłosić wypadek pracodawcy oraz złożyć odpowiedni wniosek o jednorazowe świadczenie. Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku w pracy? Tego typu dokument powinien zawierać:

 • dane ubezpieczonej (imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • dane płatnika (nazwa, adres, numer NIP i REGON),
 • opis okoliczności zdarzenia wraz z datą oraz miejscem wypadku,
 • określenie rodzaju świadczenia, którego oczekuje poszkodowany (np. zasiłek choroby, świadczenie rehabilitacyjne lub powypadkowe, renta, dodatek do renty itp.).
 • preferowaną formę płatności (przelew lub przekaz pocztowy).

Do wniosku dołącza się też dodatkowe dokumenty, które pozwolą na ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Chodzi tu m.in. o protokół powypadkowy, kartę wypadku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza, który prowadzi poszkodowanego.

Uwaga: wniosek składa się do płatnika składek (pracodawcy) i ten zwraca się do ZUS lub bezpośrednio do urzędu. 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy od ubezpieczyciela?

Odszkodowanie z ZUS to nie jedyne świadczenie, które możemy dostać za wypadek przy pracy. Przydaje się też polisa na życie (indywidualna lub grupowa), która obejmuje tego typy zdarzenia oraz NNW. Z obu ubezpieczeń możemy liczyć na wypłatę, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia roszczenia.

Można to zrobić osobiście, przez telefon lub online. Z tytułu NNW dostaniemy rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelami, które znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie na życie pozwala na uzyskanie szerszych świadczeń, a ich dokładny zakres zależy o tego, co mieści się w warunkach umowy.

Najczęściej poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy należy się odszkodowanie za pobyt w szpitalu, operację medyczną, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji czy zwrot za utracone dochody. W przypadku śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie dostają bliscy wskazani w polisie.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym należy się poszkodowanym, którzy ponieśli straty na majątku, jak i doznały uszczerbku na zdrowiu. Płatnikiem jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku, w którym ten ma wykupioną polisę OC.

Towarzystwo w ramach wypłaty pokrywa m.in. koszty naprawy mienia, koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zakupu leków i opieki, czy też utraconych dochodów. Co ważne, w przypadku szkody osobowej, jeśli po latach od wypadku pojawią się nowe negatywne objawy, które są wynikiem zdarzenia z przeszłości, można wrócić z roszczeniem do ubezpieczyciela.

Szkodę samochodową zgłaszamy osobiście, telefonicznie lub online bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Możemy też skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody (BLS). O tym, jak wygląda procedura krok po kroku więcej piszemy w naszym poradniku „Bezpośrednia Likwidacja Szkód BLS„.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

W przypadku dzieci o mniejsze i większe urazy nietrudno. W szkole najczęściej dochodzi do skręcenia i zwichnięcia kończyć, a także złamań i stłuczeń. Na szczęście poważniejsze zdarzenia statystycznie są znacznie rzadsze.

Jeśli na terenie szkoły dojdzie do wypadku, muszą być podjęte konkretne kroki:

 • udzielenie pomocy uczniowi,
 • poinformowanie rodziców dziecka,
 • odnotowanie wypadku w rejestrze wypadków uczniów,
 • przygotowanie protokołu powypadkowego.

Jeśli do wypadku doszło z winy placówki, należy nam się odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC placówki. W pozostałych przypadkach wypłatę możemy dostać z NNW i ubezpieczenia na życie, jeśli mamy takie polisy dla dziecka.

Ważne: ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia zgłoszenia szkody. Natomiast my mamy 3 lata na zgłoszenie roszczenia. Choć nie warto czekać, bo po dłuższym czasie możemy mieć problem z odtworzeniem wszystkich okoliczności zdarzenia.

PODSUMOWANIE:

 • Za wypadek samochodowy poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy.
 • Każdej osobie na umowie o pracę przysługuje jednorazowe świadczenie za wypadek przy pracy.
 • Odszkodowanie po wypadku przy pracy lub w szkole można uzyskać z tytułu ubezpieczenia na życie i NNW.
 • Towarzystwa w ramach odszkodowania wypłacają pieniądze m.in. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, pobytu w szpitalu, zakupu leków, utraconych dochodów czy naprawy uszkodzonego mienia.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”4%” bottom_padding=”4%” color_overlay=”rgba(69,69,255,0.15)” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” bottom_margin=”2%” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]
Poradnik dla kierowców
Praktyczne informacje o ubezpieczeniu OC/AC
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” centered_text=”true” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1673606981694{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Ubezpieczenie samochodu

Co obejmuje ubezpieczenie OC

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1675167557776{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Kalkulator OC

Kalkulator OC bez podawania danych

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1677793971799{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Pozostałe porady

Eurotax – wycena samochodu

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
Płatności bezgotówkowe w Policji
Płatności bezgotówkowe w Policji Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Każdy kierowca może znaleźć się w sytuacji, w której otrzymuje mandat karny za wykroczenie w ruchu drogowym. Niezależnie od tego, czy popełniliśmy drobny błąd, czy też bardziej poważne naruszenie przepisów, konsekwencje w postaci mandatu karnego są nieuniknione. Jednak warto wiedzie...
Czytaj dalej
glamping
Glamping Autor Katarzyna Matusiak Turystyczne
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest spać pod gwiazdami w luksusowych warunkach, nie rezygnując z komfortu własnego łóżka? Jeśli tak, to glamping jest dla Ciebie! Co to jest glamping? To pytanie krąży po głowach wielu, którzy słyszeli o tym trendzie, ale nie do końca wie...
Czytaj dalej