Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 14.09.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (1 vote)

Podróżowanie samochodem może dostarczać wiele przyjemności, ale także niesie ze sobą pewne obowiązki i odpowiedzialność. Jednym z kluczowych aspektów, które każdy uczestnik ruchu drogowego powinien brać pod uwagę, jest obowiązek dbania o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. W Polsce istnieją okoliczności, w których pasażerowie mogą być narażeni na płacenie mandatów i ponoszenie odpowiedzialności prawnej za swoje zachowanie.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Co przepisy mówią o winie pasażerów pojazdu?

W naszym kraju, niebezpieczna sytuacja na drodze to nie tylko wyłącznie wina kierowcy, ale także postawa pasażera. Osoba znajdująca się w pojeździe ma wpływ na to, czy podróż będzie bezpieczna, czy nie. Jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiedzialność za nietrzeźwego kierowcę.

Czytaj także: Jazda pod wpływem alkoholu

Polskie prawo stanowi, że właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działających substancji, podlega karze grzywny na podstawie art. 96 § 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń.

Jazda z pijanym kierowcą

Grzywna przewidziana przez Kodeks wykroczeń może być znacznie wyższa od mandatu i wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Dlatego, będąc właścicielem samochodu lub go wypożyczając, udostępniając pojazd nietrzeźwemu kierowcy, musisz być świadom konsekwencji.

Nawet jeśli sami nie siądziecie za kierownicą, ryzykujecie znaczne koszty finansowe.

Ale co, jeśli sytuacja stanie się jeszcze poważniejsza, a nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek? Wówczas pasażerowie mogą znaleźć się w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ mogą być obarczeni częściową odpowiedzialnością finansową za skutki zdarzenia. To oznacza, że koszty mogą być znacznie wyższe niż grzywna.

Konsekwencje jazdy z nietrzeźwym kierowcą

Jednak konsekwencje jazdy z nietrzeźwym kierowcą, który spowodował wypadek, mogą dotyczyć nie tylko właściciela pojazdu, ale także innych pasażerów, którzy nie byli właścicielami. Chodzi o kwestię „przyczynienia się poszkodowanego”, czyli sytuację, w której ubezpieczyciel obniża odszkodowanie ze względu na zachowanie poszkodowanego, na przykład pasażera.

Jeśli pasażer świadomie wsiądzie do samochodu z pijanym kierowcą, musi się liczyć z tym, że odszkodowanie zostanie pomniejszone nawet o kilkadziesiąt procent.

Kiedy to pasażer ponosi odpowiedzialność za wypadek?

To jednak nie wszystko. Istnieją także sytuacje, w których zachowanie pasażera może być uznane za przyczynę wypadku. W takich przypadkach pasażer może być traktowany jako sprawca przestępstwa narażenia życia lub zdrowia na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Odpowiedzialność pasażera może dotyczyć także mniej poważnych sytuacji, takich jak spowodowanie kolizji w wyniku złapania za kierownicę. Jeżeli pasażer zostanie uznany winnym w takiej sytuacji, grozi mu mandat w wysokości kwoty przewidzianej za dane wykroczenie powiększonej o 500 zł.

Niezależnie od powyższych sytuacji, polskie prawo przewiduje także kary dla pasażerów, którzy dopuścili się nielegalnych działań na drodze. Art. 96 Kodeksu wykroczeń mówi, że mandat może otrzymać pasażer, który zezwolił na prowadzenie pojazdu:

Jazda z pijanym kierowcą

● Osobie niemającej wymaganych uprawnień.
● Wiedząc, że pojazd nie posiada wymaganych dokumentów dopuszczających
go do ruchu.
● Pomimo że pojazd nie jest wyposażony w wymagane przez prawo urządzenia
i przyrządy.

Kary za takie przewinienia są zróżnicowane. Jeśli kierowca nie ma wymaganych uprawnień, sąd może nałożyć na niego zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę w wysokości od 1500 zł do 30 000 zł. Pasażer natomiast otrzyma mandat w wysokości 300 zł. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów lub urządzeń to wydatek rzędu od 50 do 200 zł.

Pamiętajmy także o możliwości ukarania pasażera mandatem za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi. Wyrzucenie przez okno niedopałka czy butelki może skończyć się koniecznością zapłaty od 50 do 200 zł kary.

Istnieje jeszcze jedna kwestia, którą warto uwzględnić – zapięcie pasów bezpieczeństwa. Niezapięcie pasów to wykroczenie, za które policja może ukarać mandatem w wysokości 100 zł. Wyjątek stanowią osoby w zaawansowanej ciąży lub te, które posiadają specjalne orzeczenie od lekarza, pozwalające im na niezapinanie pasów w trakcie jazdy. Jednakże, jeśli pasażer nie zapiął pasów, to również kierowca poniesie konsekwencje, nawet jeśli sam miał zapięte pasy. Policja nałoży na niego 4 punkty karne i wręczy taki sam mandat jak pasażerowi.

Podsumowując, odpowiedzialność pasażera w Polsce jest kwestią, którą każdy uczestnik ruchu drogowego powinien brać pod uwagę. Podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą, dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby bez wymaganych uprawnień, zaniechanie zapięcia pasów bezpieczeństwa lub zanieczyszczanie drogi może skutkować mandatem lub nawet poważniejszymi konsekwencjami prawno-karnymi.

Dlatego zawsze warto zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo na drodze.

Podsumowanie

● Odpowiedzialność pasażera na drodze: Pasażerowie samochodów w Polsce powinni być świadomi, że ich zachowanie na drodze może mieć poważne konsekwencje prawne. Dopuszczenie do prowadzenia pojazdu nietrzeźwego kierowcy lub nielegalne działania na drodze mogą skutkować nałożeniem mandatu lub nawet odpowiedzialnością karnej.
● Kara dla właściciela pojazdu: Właściciele samochodów powinni zdawać sobie sprawę, że udostępnienie pojazdu nietrzeźwemu kierowcy grozi karą grzywny. Ta kara może być znacznie wyższa od mandatu i wynieść nawet 5 tysięcy złotych, dlatego warto dobrze zastanowić się, komu oddajemy kluczyki do auta.
● Konsekwencje w przypadku wypadku: W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, pasażerowie mogą być obarczeni częściową odpowiedzialnością finansową za skutki zdarzenia. Odszkodowanie może zostać pomniejszone, co oznacza znaczne koszty dla wszystkich uczestników podróży.
● Rola pasażera w bezpieczeństwie drogowym: Pasażerowie mają istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. Powinni być odpowiedzialni i świadomi swoich działań, dbając o to, aby podróż odbywała się zgodnie z przepisami prawa. Działania takie pomagają uniknąć mandatów i zapewniają bezpieczniejszą podróż dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej