Bartłomiej Skrobol
Bartłomiej Skrobol
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
Rate this post

Prawo jazdy to obecnie jeden z najważniejszych dokumentów, umożliwiających wejście w dorosłe życie. Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura wydawania prawa jazdy, która znacznie ułatwia cały proces. Jednym z najważniejszych jej elementów jest Profil Kandydata na Kierowcę.

PKK – co to jest?

Profil przyszłego kierowcy to elektroniczny dokument, zawierający wszystkie niezbędne dane na temat ubiegającego o prawo jazdy i generowany jest przez Wydział Komunikacji odpowiedniego do miejsca zamieszkania Urzędu.

Powstał, by spełnić dwa cele:

 • ma uniemożliwić ponowne ubiegania się o prawo jazdy ludziom, którzy z przyczyn prawnych zostali pozbawieni prawa do prowadzenia pojazdów; 
 • a także, przede wszystkim, by usprawnić komunikację pomiędzy urzędami, WORD-ami, szkołami nauki jazdy i generalnie ułatwić życie przyszłym kierowcom. 

Dla samego kursanta profil jest po prostu numerem, który otrzymuje przy złożeniu wniosku o prawo jazdy. Z tym samym numerem zapisuje się potem na kurs nauki jazdy, zdaje egzamin oraz odbiera prawo jazdy. W przypadku ubiegania się uprawnienia na kilka kategorii, do każdej z nich zostanie założony osobny profil kierowcy i będzie przyznany inny numer.

Profil Kandydata na Kierowcę jest niezbędny nie tylko przy wydawaniu zupełnie nowych uprawnień, ale także przy rozszerzaniu o dodatkowe kategorie, wymianie zagranicznego prawa jazdy, oraz przy odzyskiwaniu straconego prawda jazdy, czy to z powodu przekroczenia limitu punktów karnych czy odebrania uprawnień przez sąd na ponad rok.

Dla kogo jest Profil Kandydata na Kierowcę PKK

O prawo jazdy może ubiegać się każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i jest w odpowiednim wieku do kategorii, o jaką się ubiega. W przypadku najpopularniejszej kategorii B, umożliwiającej jazdę samochodami osobowymi, jest to 18 lat. Wniosek o profil kierowcy można złożyć 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, należy jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę pisemną rodziców lub opiekunów, wyrażoną w obecności urzędnika.

Jak uzyskać PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę jest bezpłatny. Jedyna cena, jaką należy zapłacić, to 100,50 zł za wydanie prawa jazdy, płatne w kasie urzędu bądź przelewem, już po zdaniu egzaminu. Przyszli kierowcy muszą też liczyć się z dodatkowymi kosztami w przypadku, gdy dokumenty w Wydziale Komunikacji składa w ich imieniu pełnomocnik nie będący osobą blisko spokrewnioną.

Jeśli dopiero zamierzasz ubiegać się o uprawnienia do kierowania samochodem, sprawdź ile kosztuje prawo jazdy?

Inną sprawą są koszty kursu i samego egzaminu – tutaj cena dla kursanta może się różnić zależnie od szkoły nauki jazdy czy regionu Polski. Sam profil kierowcy zakłada się na samym początku tej drogi i na tym etapie nie trzeba jeszcze nic płacić.

Niestety w chwili obecnej przyszli kierowcy nie mają jeszcze możliwości, by utworzyć profil online. Sam wniosek natomiast jak najbardziej jest dostępny na stronach  internetowych odpowiednich Urzędów i bez problemu możemy go pobrać, wydrukować i wypełnić w domu. Aby karta kandydata na kierowcę pojawiła się na urzędowych serwerach musimy udać się z wizytą do właściwego dla miejsca zamieszania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.  Oprócz wydrukowanego i wypełnionego wniosku niezbędne będzie jeszcze: 

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów;
 • aktualne zdjęcie (rozmiar 35×45 mm, naturalny wyraz twarzy i wzrok skierowany na wprost – najlepiej w tym celu odwiedzić profesjonalnego fotografa i powiedzieć mu, że zdjęcie jest do prawa jazdy);
 • dowód osobisty lub paszport;
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy (w razie ubiegania się o dodatkowe kategorie) lub tłumaczenie posiadanych uprawnień (w przypadku dokumentu wydanego za granicą); 
 • pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów (w razie braku ukończonych 18 lat – rodzic bądź opiekun musi podpisać odpowiedni dokument przy urzędniku);
 • orzeczenie psychologiczne w przypadku kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Profil Kandydata na Kierowcę – złożenie dokumentów

Dokumenty można złożyć osobiście, bądź przez pełnomocnika (w przypadku niespokrewnionego niezbędne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty, blisko spokrewniony pełnomocnik może to zrobić za darmo). Możemy też  wysłać dokumenty pocztą – w tym przypadku dokument poświadczający, że Profil Kandydata na Kierowcę został utworzony i zawierający numer identyfikacyjny również zostanie przesłany listownie.

Jeśli wniosek będzie kompletny to karta kandydata na kierowcę zostanie założona od ręki i numer PKK będzie do odebrania od razu (w praktyce często zajmuje to około 2 dni). W przeciwnym wypadku trzeba będzie poczekać kilka dni, aż urząd sprawdzi dane i wyjaśni ewentualne niejasności.

Posiadając profil kursanta można rozpoczynać naukę prawa jazdy, ten sam numer będzie potrzebny przy zapisywaniu się na egzamin, a także będzie niezbędny do odebrania prawa jazdy z Wydziału Komunikacji naszego Urzędu.

Profil Kierowcy po egzaminie 

Po pozytywnym wyniku egzaminu i uiszczeniu opłaty za wydanie prawa jazdy (cena to 100,50 zł) Profil Kandydata na Kierowcę posłuży nam jeszcze do odebrania prawa jazdy w Wydziale Komunikacji. Dokument powinien być do odbioru po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty. Można online śledzić status naszego prawa jazdy poprzez specjalną witrynę internetową, do której odnośnik znajdziemy na stronach Urzędu. Prawo jazdy można odebrać osobiście (trzeba zgłosić się z dokumentem tożsamości i ewentualnie starym prawem jazdy, które należy zdać).

Wydział Komunikacji może pójść kierowcy na rękę i przesłać  dokumenty pocztą, ale taką potrzebę należy zaznaczyć już na etapie składania wniosku oraz odesłać do Urzędu wcześniej swoje stare uprawnienia. Jeśli z jakiegoś powodu urzędnik odmówi wydania nam prawa jazdy, przysługuje nam odwołanie. Mamy na to 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

Na koniec pamiętajmy, że otrzymanie prawa jazdy nie świadczy o tym, że jesteśmy mistrzami kierownicy. Dobrzy kierowcy uczą się jeździć całe życie i nigdy nie przeceniają swoich umiejętności, podczas gdy inni uważają się za doskonałych kierowców, a nigdy nie powinni wyjść z roli kursanta. Cena, którą płacimy w Polsce za takie myślenie, jest ciągle zbyt wysoka.

PODSUMOWANIE:

 • Profil Kandydata na Kierowcę to unikalny numer, który nas identyfikuje od momentu złożenia dokumentów, poprzez zapisanie się na kurs, zdawanie egzaminów, aż po odbiór prawa jazdy w Urzędzie.
 • Aby założyć profil kierowcy należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy lub Miasta odpowiednie dokumenty, np. wypełniony wniosek, orzeczenie lekarskie, zdjęcie, ważny dowód tożsamości, i orzeczenie psychologa
 • Bez numeru PKK niemożliwe będzie zapisanie się na kurs nauki jazdy i na egzamin.
 • Profil kierowcy zakładany jest od ręki w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy lub Miasta.

Bartłomiej Skrobol
Bartłomiej Skrobol

Z wykształcenia dziennikarz zajmujący się nowymi technologiami, z praktyki specjalista do spraw komunikacji internetowej i ubezpieczeń. Prywatnie fan motoryzacji, muzyki i gier komputerowych.

Dołącz do dyskusji
ubezpieczenie domu od pożaru
Ubezpieczenie domu od pożaru Autor Agata Wiśniewska Nieruchomości
Ogień jest jednym z najczęstszych zagrożeń dla nieruchomości. Chwila nieuwagi wystarczy, by twój dobytek poszedł z dymem. Nie zawsze można uniknąć nieszczęścia, ale można uchronić się przed znaczącą startą finansową. W takich przypadkach pomaga ubezpieczenie domu od pożaru. Co da...
Czytaj dalej
system e-toll
System e-TOLL Autor Dorota Bajorek Komunikacyjne
1 października 2021 roku zakończyła się era systemu via-Toll na polskich drogach. Systematycznie i etapami zastąpił poprzednie rozwiązanie zupełnie nowy system opłat drogowych czyli system e-TOLL. Jakie korzyści niesie on ze sobą? Jak działa ten system? Kto korzysta z tego rozwiązania? ...
Czytaj dalej