Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 02.06.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

Ubezpieczenie domu jest ważnym krokiem w zabezpieczaniu naszych nieruchomości. Ale co się dzieje, gdy dom jest w stanie surowym zamkniętym? Czy w takiej sytuacji można go ubezpieczyć? Czy jest to opłacalne i jakie są korzyści z takiego ubezpieczenia? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i rozważymy różne aspekty ubezpieczania domu w stanie surowym zamkniętym.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym?

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym może obejmować różnorodne aspekty związane z ochroną nieruchomości w trakcie budowy. Typowe polisy tego rodzaju chronią dom przed ryzykiem kradzieży, uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich, jak również zdarzeń losowych, takich jak pożary czy zalania. Dodatkowo, mogą zapewniać ochronę na wypadek awarii instalacji budowlanych czy zniszczeń powstałych w wyniku działań natury, takich jak burze czy trzęsienia ziemi. Ubezpieczając dom w stanie surowym zamkniętym, inwestor zyskuje pewność, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, finansowy koszt naprawy lub odbudowy będzie pokryty przez ubezpieczyciela.

Stan surowy zamknięty: Co to właściwie oznacza?

Stan surowy zamknięty jest terminem używanym w kontekście budownictwa i odnosi się do fazy, w której dom jest w trakcie budowy, ale nie jest jeszcze w pełni ukończony ani przygotowany do zamieszkania. Oznacza to, że budowa osiągnęła pewien stopień postępu, ale budynek nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych instalacji i wykończeń.

Definicja stanu surowego zamkniętego jest niejednoznaczna i może różnić się w zależności od lokalnych przepisów i standardów budowlanych. W ogólnym sensie, stan surowy zamknięty obejmuje wykonane prace konstrukcyjne, takie jak mury, dach, okna i drzwi, które zapewniają zamknięcie budynku i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Jednakże, na tym etapie brakuje jeszcze wykończeń wewnętrznych, takich jak instalacje elektryczne, hydrauliczne, ocieplenie, malowanie czy montaż podłóg i wykończenie ścian.

Kluczowe cechy nieruchomości w stanie surowym zamkniętym to m.in. widoczne elementy konstrukcyjne, takie jak ściany, dach, okna i drzwi, które zapewniają podstawowe zamknięcie budynku. Zazwyczaj brakuje jeszcze elementów wykończeniowych, takich jak tynki, posadzki czy instalacje sanitarno-elektryczne. Nieruchomość w stanie surowym zamkniętym może być w różnym stopniu zaawansowania budowy, ale nie jest jeszcze gotowa do pełnego użytkowania i wymaga dalszych prac, aby osiągnąć ostateczny stan wykończony.

W przypadku ubezpieczania domu w stanie surowym zamkniętym, istotne jest zrozumienie tych definicji i cech, aby odpowiednio ocenić ryzyka i potrzeby ubezpieczeniowe związane z danym etapem budowy.

Czy ubezpieczyciele oferują polisy dla domów w stanie surowym zamkniętym?

Tak, wielu ubezpieczycieli oferuje specjalne polisy dla domów w stanie surowym zamkniętym. Jednak nie wszyscy ubezpieczyciele mają taką ofertę, dlatego istotne jest przeprowadzenie odpowiedniego badania rynku i wyszukiwanie ubezpieczyciela, który specjalizuje się w ubezpieczeniach nieruchomości w tym specyficznym etapie budowy.

Podczas poszukiwań odpowiedniego ubezpieczyciela dla domu w stanie surowym zamkniętym, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim, należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel ma doświadczenie w ubezpieczaniu nieruchomości w tym konkretnym etapie budowy oraz czy oferuje polisy dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora. Istotne jest również zapoznanie się z warunkami i ograniczeniami związanymi z takim ubezpieczeniem.

Warunki i ograniczenia związane z ubezpieczeniem domu w stanie surowym zamkniętym mogą się różnić w zależności od konkretnego ubezpieczyciela. Warto sprawdzić, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem oraz jakie sytuacje są wyłączone z polisy. Niektóre ubezpieczyciele mogą na przykład wykluczać ryzyko kradzieży narzędzi budowlanych lub określać okres, w którym polisa jest ważna w zależności od postępu prac budowlanych.

Wartość ubezpieczenia domu w stanie surowym zamkniętym

Ocena wartości domu w stanie surowym zamkniętym jest kluczowym krokiem przy ubezpieczaniu takiej nieruchomości. Istnieją różne metody, które można zastosować w celu dokładnego oszacowania tej wartości.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie oceny kosztów budowy, uwzględniając materiały, pracę wykonawców i inne związane z tym wydatki. Warto również wziąć pod uwagę potencjalne dodatkowe koszty, takie jak opłaty za pozwolenia budowlane czy koszty projektu architektonicznego.

W przypadku oceny wartości domu w stanie surowym zamkniętym, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego lub eksperta ds. nieruchomości. Taka osoba może przeprowadzić profesjonalną wycenę nieruchomości, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak lokalizacja, rozmiar, jakość wykonania oraz planowane wykończenia.

Po oszacowaniu wartości domu w stanie surowym zamkniętym, należy dokonać wyboru odpowiedniej sumy ubezpieczenia. Jest to kwota, na jaką dom zostanie ubezpieczony. Ważne jest, aby wybrać sumę, która jest adekwatna do rzeczywistej wartości nieruchomości. Zbyt niska suma ubezpieczenia może prowadzić do niedostatecznej ochrony w przypadku szkody, podczas gdy zbyt wysoka suma może prowadzić do nadpłacania za polisę.

W celu wyboru odpowiedniej sumy ubezpieczenia, warto skonsultować się z ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym, którzy będą w stanie doradzić na podstawie wartości nieruchomości i innych czynników. Rzeczoznawca majątkowy może również dostarczyć cennych informacji i zaleceń dotyczących ubezpieczenia domu w stanie surowym zamkniętym.

Dokładna ocena wartości domu w stanie surowym zamkniętym oraz wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia są kluczowe dla zapewnienia adekwatnej ochrony finansowej podczas budowy i zabezpieczenia inwestycji przed ewentualnymi stratami w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Ochrona przed ryzykami w trakcie budowy

Ochrona domu w stanie surowym zamkniętym przed ryzykami związanymi z budową jest istotnym czynnikiem przy ubezpieczaniu takiej nieruchomości. Polisy ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj ochronę przed kradzieżą narzędzi budowlanych oraz uszkodzeniami, które mogą wystąpić w trakcie budowy.

Ubezpieczenie od kradzieży zapewnia ochronę przed kradzieżą materiałów budowlanych, narzędzi oraz urządzeń na placu budowy. Jest to szczególnie istotne, ponieważ niewykończony budynek może być atrakcyjnym celem dla złodziei. Ubezpieczyciel może pokryć straty finansowe wynikłe z kradzieży, co pozwala ograniczyć koszty dla inwestora i zapewnić kontynuację prac budowlanych.

Dodatkowo, polisa ubezpieczeniowa może obejmować zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi na placu budowy, takimi jak pożary, zalania czy burze. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub odbudowy, co chroni inwestora przed dużymi stratami finansowymi.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami polisy ubezpieczeniowej, aby dowiedzieć się, jakie ryzyka są objęte ochroną oraz jakie są ewentualne wyłączenia i ograniczenia. W niektórych przypadkach, ubezpieczyciel może wymagać zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak monitoring, zamki antywłamaniowe czy systemy alarmowe, aby zminimalizować ryzyko kradzieży i uszkodzeń.

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym

Czy warto ubezpieczać dom w stanie surowym zamkniętym?

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym niesie ze sobą wiele korzyści i może być dobrą decyzją dla inwestora. Oto kilka ważnych korzyści związanych z ubezpieczeniem nieruchomości w tym specyficznym etapie budowy:

  1. Ochrona inwestycji: Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak kradzieże, uszkodzenia czy zdarzenia losowe. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub odbudowy, co minimalizuje straty finansowe dla inwestora.
  2. Spokój umysłu: Ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ inwestor wie, że jest chroniony przed ryzykami związanymi z budową. Bezpieczeństwo finansowe w przypadku szkody daje pewność, że prace budowlane będą kontynuowane i projekt zostanie ukończony zgodnie z planem.
  3. Ochrona przed kradzieżą: Nieruchomość w stanie surowym zamkniętym może być atrakcyjnym celem dla złodziei, dlatego ubezpieczenie od kradzieży narzędzi budowlanych i materiałów chroni inwestora przed stratami finansowymi związanymi z kradzieżą lub zniszczeniem.
  4. Zabezpieczenie przed ryzykiem zdarzeń losowych: Ubezpieczenie chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożary, zalania czy burze, które mogą powodować poważne szkody na placu budowy. Dzięki temu inwestor jest zabezpieczony finansowo i może uniknąć znaczących kosztów naprawy czy odbudowy.

Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu domu w stanie surowym zamkniętym, ważne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści. Warto ocenić koszty ubezpieczenia w porównaniu do potencjalnych strat finansowych, które mogą wyniknąć z ryzyk związanych z budową. Często okazuje się, że koszt polisy jest niewielki w porównaniu do wartości inwestycji i potencjalnych strat, co czyni ubezpieczenie atrakcyjnym rozwiązaniem.

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym przynosi wiele korzyści, takich jak ochrona inwestycji, spokój umysłu, ochrona przed kradzieżą i zabezpieczenie przed ryzykiem zdarzeń losowych. Analiza kosztów i korzyści pozwala ocenić, czy ubezpieczenie jest opłacalne w danym przypadku. Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z ubezpieczycielem, aby znaleźć odpowiednią polisę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i warunków budowy.

Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”]

[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”4%” bottom_padding=”4%” color_overlay=”rgba(69,69,255,0.15)” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” bottom_margin=”2%” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Poradnik dla kierowców
Praktyczne informacje o ubezpieczeniu OC/AC

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” centered_text=”true” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1673606981694{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Ubezpieczenie samochodu

Co obejmuje ubezpieczenie OC

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1675167557776{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Kalkulator OC

Kalkulator OC bez podawania danych

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1677793971799{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Pozostałe porady

Eurotax – wycena samochodu

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Płatności bezgotówkowe w Policji
Płatności bezgotówkowe w Policji Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Każdy kierowca może znaleźć się w sytuacji, w której otrzymuje mandat karny za wykroczenie w ruchu drogowym. Niezależnie od tego, czy popełniliśmy drobny błąd, czy też bardziej poważne naruszenie przepisów, konsekwencje w postaci mandatu karnego są nieuniknione. Jednak warto wiedzie...
Czytaj dalej
glamping
Glamping Autor Katarzyna Matusiak Turystyczne
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest spać pod gwiazdami w luksusowych warunkach, nie rezygnując z komfortu własnego łóżka? Jeśli tak, to glamping jest dla Ciebie! Co to jest glamping? To pytanie krąży po głowach wielu, którzy słyszeli o tym trendzie, ale nie do końca wie...
Czytaj dalej