Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 14.03.2022 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Oczywiście można liczyć na system państwowej ochrony zdrowia, jednak oczekiwanie w długich kolejkach może znacznie pogorszyć stan chorego oraz rokowania co do jego pełnego powrotu do zdrowia. Poza tym często okazuje się, że świadczenia, jakich należałoby mu udzielić, nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego ubezpieczenie na wypadek choroby może okazać się jedynym sposobem na zagwarantowanie sobie pełnego bezpieczeństwa. W jaki sposób wybrać najlepszą polisę?

Leczenie każdej poważniejszej choroby wymaga sporych środków finansowych. Wizyty i konsultacje lekarskie, zakup leków, konieczność wykonania specjalistycznych badań lub przebywania w ośrodkach klinicznych daleko od miejsca zamieszkania – to tylko niektóre z długiej listy kosztów, które musi ponieść chory albo jego najbliższa rodzina.

Ubezpieczenie na wypadek choroby – na czym polega?

Ubezpieczenie na wypadek choroby stanowi jeden z produktów ubezpieczeniowych, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić ubezpieczonemu określone świadczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, polegającego na wystąpieniu określonej choroby. Na rynku można znaleźć różne typy tego rodzaju produktów ubezpieczeniowych; wśród najważniejszych cech, które je wyróżniają, można zaś wskazać ilość chorób objętych ochroną, wysokość wypłacanego świadczenia oraz długość trwania polisy.

Każda z tych okoliczności przekłada się na wysokość miesięcznej składki, jaką musi wpłacać ubezpieczycielowi ubezpieczony.

W omawianej tu kategorii produktów ubezpieczeniowych najczęściej spotyka się ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej, określanej też niekiedy jako „poważne zachorowanie”. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie udzielają ochrony na schorzenia powszechnie występujące w społeczeństwie, stąd praktycznie nie ma możliwości wykupienia polisy od przeziębienia lub grypy. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, można natomiast wskazać na polisy ubezpieczeniowe od zachorowania na COVID-19.

Ubezpieczenie na wypadek choroby – jakie schorzenia obejmuje?

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania odnosi się do tych jednostek chorobowych, które charakteryzują się wysokim stopniem śmiertelności. Katalog ten jest niezwykle szeroki, a w jego ramach można wymienić przede wszystkim:

 • choroby nowotworów złośliwych;
 • niewydolność nerek,
 • zawał serca;
 • udar mózgu;
 • chorobę Parkinsona;
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • zapalenie mózgu;
 • stwardnienie rozsiane;
 • śpiączkę;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • toczeń rumieniowaty.

Poza tym ubezpieczenie na wypadek choroby niekiedy obejmuje takie przypadki jak utrata kończyny, resekcja płuca lub innego organu, a także jego części, ciężkie oparzenie oraz przeszczep narządu. Każda z chorób objętych przedmiotowym ubezpieczeniem, powinna zostać szczegółowo opisana w umowie ubezpieczenia lub w jego ogólnych warunkach.

Przed kupnem polisy zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, aby ubezpieczony nie miał żadnych wątpliwości, w jakich okolicznościach obejmuje go ochrona wynikająca z polisy.

Jakie są koszty ubezpieczenia na wypadek choroby?

Koszty, jakie pociąga za sobą ubezpieczenie na wypadek choroby dla osoby, która wykupiła tego rodzaju polisę, są zróżnicowane – głównie ze względu na wybranego ubezpieczyciela oraz zakres ochrony. Oczywiście im jest on większy, tym większej składki miesięcznej należy się spodziewać. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają także od swoich klientów, mających zamiar skorzystać z omawianego tu produktu, także przeprowadzenia badań lekarskich potwierdzających ich stan zdrowia. Niekorzystne wyniki takich testów najczęściej prowadzą do zwiększenia składki, a nawet do odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

Przeciętne koszty ubezpieczenia na wypadek choroby wahają się od kilkudziesięciu, do przeszło dwustu złotych miesięcznie.

W zestawieniu z kosztami leczenia wielu poważnych chorób, zwłaszcza wymagających wdrożenia specjalistycznych procedur medycznych, trudno jednak uznać, aby były to wygórowane koszty. Wybór najlepszej oferty ubezpieczenia od ciężkiej choroby możliwy jest zawsze tylko po wszechstronnym rozważeniu wielu ofert. Dobrym wsparciem w tym zakresie może być również doświadczony doradca ubezpieczeniowy.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie na wypadek choroby funkcjonuje na podobnych zasadach jak inne polisy ubezpieczeniowe. W związku z tym w okresie jej trwania, a także przy uwzględnieniu zasad wynikających z ewentualnego okresu karencji, ubezpieczony ma prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania związanego z zajściem wypadku ubezpieczeniowego, a więc w przypadku zachorowania na jednostkę chorobową określoną w polisie.

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela – w tym celu najczęściej trzeba wypełnić stosowne dokumenty zgłoszenia.

Można to uczynić za pomocą formularza internetowego lub też tradycyjnie, przesyłając je pocztą albo składając w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadkach ubezpieczenia na wypadek choroby, standardem jest konieczność przedłożenia dokumentacji medycznej potwierdzającej fakt zachorowania. Po złożeniu kompletnego wniosku rozpoczyna się procedura likwidacji szkody.

Jeżeli ubezpieczyciel zaproponował kwotę odszkodowania niesatysfakcjonującą poszkodowanego, należy pamiętać, że posiada on prawo przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w którym ponownie ocenia się wartość szkody. W przypadku, gdy w wyniku tej procedury poszkodowanemu nadal nie uda się uzyskać pełnej satysfakcji, może on skierować sprawę do sądu.

Ubezpieczenie na wypadek choroby – kiedy warto z niego skorzystać?

Na poważne zachorowanie narażony jest każdy z nas, bez względu na wiek i aktualny stan zdrowia, dlatego ubezpieczenie na wypadek choroby jest produktem odpowiednim dla wszystkich. Większość polis obejmuje nie tylko „bezpośrednie” koszty leczenia, ale również różnego rodzaju wydatki powstające niejako „przy okazji”. Wśród nich można wymienić chociażby konieczność skorzystania z transportu medycznego, dostarczenia trudno dostępnych leków, konsultacji ze specjalistą z innego ośrodka, wizyty u dietetyka, pomocy psychologa i terapeuty, przystosowania miejsca zamieszkania czy wizyt domowych do lekarza oraz pielęgniarki.

W przypadku wystąpienia poważnej choroby, wysokość rachunków za usługi, jakie są konieczne do terapii, rośnie w zastraszającym tempie. Bez odpowiednio wysokiego ubezpieczenia może okazać się, że oszczędności szybko stopnieją, a choroba zmniejszy także zdolność kredytową. Posiadanie odpowiedniej polisy, obejmującej ubezpieczenie na wypadek choroby, rozwiązuje te problemy, przerzucając je na barki ubezpieczyciela.

PODSUMOWANIE:

 • Leczenie poważnych chorób zawsze wymaga dużych nakładów finansowych, ponoszonych często przez wiele lat, a nawet do końca życia.
 • Biorąc pod uwagę stan publicznego systemu ubezpieczeń, trudno spodziewać się, aby w jego ramach zostały pokryte wszystkie tego rodzaju koszty.
 • To z kolei oznacza, że ubezpieczenie na wypadek choroby zawsze stanowi korzystne rozwiązanie dla każdej osoby, bez względu na jej wiek i stan zdrowia.
 • Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczenia na wypadek choroby gwarantuje (w przypadku ich wystąpienia) pokrycie wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Korzystając z tego rodzaju produktów, należy jednak pilnie przeanalizować wszystkie dokumenty ubezpieczenia. Może się okazać, że zawierają one postanowienia ograniczające zakres ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym obniżającym poziom ochrony ubezpieczonego.
Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej