Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 28.08.2023 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

Należy jednak pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa przeważnie nie wchodzi w życie od momentu podpisania polisy, ale dopiero po upływie tzw. okresu karencji, który najczęściej wynosi od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Na szczęście na rynku można znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji. Jak tego dokonać?

Polisa ubezpieczenia na życie to najlepsze zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami choroby, a nawet śmierci, w obszarze majątkowym tego rodzaju zdarzeń. Choroba i śmierć, choć w pierwszej chwili zwykle się o nich nie myśli, niosą ze sobą konieczność poniesienia wielu poważnych wydatków. Dlatego też warto ubezpieczyć się, aby w nagłym wypadku nasi bliscy nie musieli stawać przed dylematem, w jaki sposób zdobyć środki na pokrycie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Czego dotyczy karencja w ubezpieczeniach na życie?

Okres karencji w ubezpieczeniach na życie to czas, w którym pomimo zajścia wypadku objętego polisą ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności albo ponosi ją jedynie w ograniczonym zakresie. Z tego względu, w okresie karencji ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania posiadaczowi polisy lub uczyni to jedynie w niewielkim zakresie. Dlatego podpisując umowę ubezpieczenia na życie, zawsze należy zwrócić uwagę, na jaki okres karencji umawiają się strony, tak aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki po wystąpieniu wypadku objętego polisą.

Na rynku jest wiele różnych rozwiązań w zakresie okresu karencji, lecz ubezpieczenie na życie bez karencji należy do rzadko spotykanych. W najbardziej typowych polisach ubezpieczyciele wyznaczają ten okres na kilka tygodni, np. dziewięć lub dwanaście; są jednak ubezpieczenia, w których okres karencji wynosi nawet przeszło rok.

Wszystko zależy od tego, jakie zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem, przy czym reguła mówi, że im poważniejszy wypadek, tym dłuższy okres karencji. Warto przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom.

Ile wynosi karencja?

Tak jak już zostało wspomniane, każdy zainteresowany kupnem ubezpieczenia, nawet wówczas, gdy jego wyborem jest ubezpieczenie na życie bez karencji, powinien wiedzieć, jaki jest jej okres. Porównując oferty różnego rodzaju ubezpieczycieli, można zauważyć tę prawidłowość – okres karencji zwykle wynosi kilka tygodni, najczęściej dziewięć, sześć lub trzy tygodnie. Okres ten uzależniony jest przede wszystkim od zdarzenia losowego objętego polisą ubezpieczeniową.

W ślad za typowymi ofertami, możliwe jest wskazanie kilku przykładów. Ubezpieczyciele oferują chociażby polisy obejmujące pobyt w sanatorium, gdzie okres karencji wynosi dziewięć tygodni – od pobytu małżonka w szpitalu z sześciotygodniową karencją czy ubezpieczenie od poważnego zachorowania z karencją wynoszącą trzy tygodnie. Często spotyka się polisy na życie obejmujące specjalistyczne leczenie albo ciężkie zachorowanie (przeważnie wprost wskazujące na dane jednostki chorobowe), w przypadku których karencja została ustalona na poziomie trzech tygodni.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci obejmuje się natomiast najczęściej sześciotygodniową karencją.

Należy jednak podkreślić, że to tylko niektóre z opcji – bez trudu można znaleźć polisy, w których okres karencji wynosi nawet kilkanaście miesięcy. Biorąc zaś pod uwagę, że właściwie nigdy nie wiadomo, kiedy i po jakim okresie od zakupu polisa może się przydać, lepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie bez karencji.

Na czym dokładnie polega okres karencji?

W okresie karencji ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za wystąpienie zdarzenia objętego polisą. Taki obowiązek co prawda może jednak istnieć, ale obejmuje wysokość mniejszą niż suma ubezpieczenia mająca zastosowanie po upływie karencji, a więc wskazana w polisie.

Z tego względu zawsze należy dokładnie i szczegółowo zapoznać się z zapisami umowy ubezpieczenia lub jej ogólnymi warunkami.

Pomimo trwania okresu karencji, może okazać się, że ubezpieczony jest uprawniony do pewnych świadczeń, a tym samym ma prawo się o nie ubiegać. Nigdy nie warto rezygnować z tego rodzaju roszczeń, tym bardziej, że omawiane tu problemy nie dotyczą jedynie osób, które posiadają ubezpieczenie na życie bez karencji. Właścicieli takich polis, chociażby ze względu na niewielką popularność wskazanego produktu ubezpieczeniowego, niestety nie jest zbyt wielu.

Karencja nie zawsze dotyczy wszystkich zdarzeń objętych polisą

Ponadto niekiedy zdarza się, że okres karencji obejmuje tylko niektóre zdarzenia, na jakie została wykupiona polisa. Skoro zaś karencja służy zminimalizowaniu ryzyka, jakie zawsze pojawia się po stronie ubezpieczyciela, jej okres zwykle odnosi się do najczęściej występujących zdarzeń losowych dotyczących polis na życie. Wśród nich można wymienić np. pobyt w szpitalu, konieczność poddania się operacji chirurgicznej, śmierć na skutek zawału serca lub udaru mózgu czy narodziny dziecka.

Warto też wspomnieć, że karencja nie jest jedynym ograniczeniem działania ubezpieczenia na życie, które występuje w takich polisach. Zaliczają się do nich również m.in. śmierć w wyniku samobójstwa lub samookaleczenia albo wynikająca z udziału w rozbojach, bójkach czy zamieszkach. Ubezpieczenie na życie nie obejmuje też czasem rozstroju zdrowia lub śmierci spowodowanej wypadkiem wynikającym z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie na życie bez karencji?

W świetle powyższych uwag nie ma wątpliwości, że ubezpieczenie na życie bez karencji jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich poszukujących ochrony ubezpieczeniowej dla swojego zdrowia i życia. Oczywiście na rynku można znaleźć banki i towarzystwa oferujące swoim klientom ubezpieczenie na życie bez karencji, jednak produkty te charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami, wśród których można wymienić krótki okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz niską wartość świadczenia wypłacanego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Odnośnie pierwszej kwestii – polisy, na mocy których konsument kupuje ubezpieczenie na życie bez karencji, obejmują nie raz dużo krótszy okres niż tradycyjne polisy ubezpieczenia na życie. Wynika to przede wszystkim z chęci zrekompensowania sobie przez ubezpieczycieli większego ryzyka ponoszonego przy sprzedaży takich produktów. Rzecz jasna nie ma żadnych przeszkód (z punktu widzenia poziomu ochrony ubezpieczonego jest to wręcz pożądane rozwiązanie), aby po upływie okresu ważności jednej polisy, wykupić drugą.

Często spotykaną różnicą pomiędzy ubezpieczeniem na życie z karencją oraz bez niej, jest także suma ubezpieczenia, wyraźnie niższa w przypadku polis bez karencji.

Korzystający z takiego produktu musi liczyć się z tym, że w przypadku wystąpienia podstaw do skorzystania z niego, będzie mógł ubiegać się o mniejsze świadczenie.

Jak znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji?

Skoro jednak na rynku można znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji, zawsze warto rozważyć skorzystanie z takiego produktu. Najkorzystniejsze oferty takiego ubezpieczenia najczęściej dotyczą polis zbiorowych, wykupywanych np. przez pracodawcę na rzecz zatrudnianych przez siebie pracowników. Ponadto na rynku można spotkać ubezpieczycieli posiadających w swojej ofercie ubezpieczenia bez karencji, ale odnoszące się jedynie do określonego rodzaju zdarzeń.

Tu z kolei najpopularniejszym rozwiązaniem jest wyłączenie okresu karencji w stosunku do wypadków takich jak hospitalizacja i śmierć.

Różnice, jakie wykazuje ubezpieczenie na życie bez karencji w porównaniu do ubezpieczenia z karencją, są bardzo poważne i bezpośrednio wpływają na zakres ochrony przyznanej ubezpieczonemu. Wybierając pomiędzy tymi produktami, trzeba się dobrze zastanowić – najlepiej jest skonsultować się z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym, który przedstawi wszystkie „za” i „przeciw” każdego z rozwiązań.

PODSUMOWANIE:

  • Karencja w produktach ubezpieczeniowych to okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie działa lub działa w mniejszym zakresie.
  • W tym okresie wystąpienie zdarzenia objętego polisą nie determinuje obowiązku wypłaty odszkodowania lub powoduje konieczność jego wypłaty w niższej wysokości.
  • W przypadku ubezpieczeń na życie, okres karencji wynosi przeważnie od kilku do kilkunastu tygodni. Trafiają się jednak polisy, w których sięga on nawet kilku lat.
  • Jedynie ubezpieczenie na życie bez karencji gwarantuje pełną ochronę zdrowia i życia osoby objętej taką polisą.
  • Ubezpieczenie na życie bez karencji zwykle charakteryzuje się jednak niższą sumą ubezpieczenia oraz krótszym okresem trwania samej polisy.
  • Powyższe okoliczności zawsze należy wziąć pod uwagę kupując ubezpieczenie na życie, najlepiej konsultując swój wybór z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Dziedziczenie środków z polisy
Dziedziczenie środków z polisy na życie Autor Weronika Cichocka Życiowe Brak komentarzy
Polisa na życie jest coraz częściej wybieranym produktem ubezpieczeniowym i nie ma się czemu dziwić – stanowi świetną ochronę przed finansowymi skutkami choroby lub śmierci. Warto jednak zastanowić się czy i ewentualnie, na jakich zasadach przebiega dziedziczenie środków z polisy. Oka...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie na wypadek choroby
Ubezpieczenie na wypadek choroby Autor Anna Rychlewicz Życiowe Brak komentarzy
Oczywiście można liczyć na system państwowej ochrony zdrowia, jednak oczekiwanie w długich kolejkach może znacznie pogorszyć stan chorego oraz rokowania co do jego pełnego powrotu do zdrowia. Poza tym często okazuje się, że świadczenia, jakich należałoby mu udzielić, nie są objęte u...
Czytaj dalej