Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 14.03.2022 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
Rate this post

Nawet, gdy weźmie się pod uwagę, że bezrobocie w Polsce utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, właściwie żaden zatrudniony nie ma stuprocentowej pewności, że nie straci pracy – warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie od utraty pracy. Czym charakteryzuje się taka polisa?

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światową gospodarką; polski rynek niestety nie był tu wyjątkiem. Jednym z podstawowych skutków kryzysu są wahania na rynku pracy, przede wszystkim w branżach bezpośrednio dotkniętych pandemicznymi restrykcjami i ograniczeniami. Nie należy jednak zapominać, że gospodarka to system naczyń połączonych, w którym problemy w jednym sektorze przekładają się na perturbacje w innym, z pozoru bardzo oddalonym.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy, podobnie jak inne ubezpieczenia, polega na przyznaniu przez podmiot trudniący się działalnością ubezpieczeniową (najczęściej przez bank bądź towarzystwo ubezpieczeniowe) ochrony na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego – w tym wypadku jest to utrata pracy przez posiadacza polisy.

Dzięki niej ubezpieczony, w zamian za regularne uiszczanie na rzecz ubezpieczyciela stawek w wysokości ustalonej w umowie, może być pewien, że w przypadku utraty pracy otrzyma określoną sumę pieniędzy.

Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju zastrzyk gotówki to duże wsparcie, zarówno pod względem finansowym jak i psychologicznym, gdyż nie zawsze od razu udaje się znaleźć nową pracę, a ubezpieczenie od utraty pracy, zwłaszcza wykupione na odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, pozwala przetrwać ten trudny okres.

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Z tej formy ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać właściwie każdy zatrudniony, jednak do najczęściej kupujących tego rodzaju polisy należą osoby ubiegające się o kredyt. Wynika to przede wszystkim z polityki kredytowej banków, dla których ubezpieczenie od utraty pracy jest najlepszą formą zabezpieczenia przed niespłacaniem kredytu przez osobę, którą utraciła zatrudnienie, a tym samym stałe źródło dochodu.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy. Czy to możliwe?

Nie oznacza to, że ubezpieczenie od utraty pracy nie jest optymalnym rozwiązaniem także dla tych, którzy nie starają się o kredyt. Wręcz przeciwnie – wszyscy zatrudnieni powinni wziąć pod uwagę możliwość zakupu takiej polisy, ponieważ pozwala ona spać spokojnie i nie obawiać się kryzysu finansowego, z jakim przeważnie wiąże się dla pracownika rozwiązanie z nim umowy przez pracodawcę.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Analizując oferty różnych ubezpieczycieli nasuwa się wniosek, że ubezpieczenie od utraty pracy funkcjonuje na rynku w dwóch podstawowych formach – jako dodatek do ubezpieczenia na życie kupowanego w związku z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego oraz samodzielnie. Skoro jednak najczęściej z tego instrumentu korzystają wnioskujący o kredyt, ubezpieczenie od utraty pracy zwykle występuje w obrocie jako rozszerzona wersja polisy ubezpieczenia na życie, a więc na podobnych zasadach jak np. ubezpieczenie od pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie od utraty pracy występuje także samodzielnie i może je nabyć każdy zainteresowany, przy czym podjęcie decyzji co do określonej oferty nie jest łatwym zadaniem, przede wszystkim ze względu na różnorodność tego rodzaju usług.

Ich miesięczny koszt waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, co z kolei przekłada się na wysokość sumy ubezpieczenia, a więc kwoty, na jaką może liczyć ubezpieczony, kiedy straci zatrudnienie. Poszukujący takich produktów powinni dokładnie przeanalizować składane im oferty. O czym więc nigdy nie wolno zapominać wybierając ubezpieczenie od utraty pracy?

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie od utraty pracy?

Gdy chodzi o ubezpieczenie od utraty pracy, kluczowym zagadnieniem pozostaje ustalenie w jakich dokładnie okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank oferuje nam ochronę. Nie każda utrata pracy wiąże się dla posiadacza omawianego tu rodzaju polisy z możliwością ubiegania się o odszkodowanie – ubezpieczyciele wykluczają z listy przypadków objętych ubezpieczeniem zwolnienie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika; za takie zaś można uznać zwolnienie dyscyplinarne lub będące wynikiem złożenia wypowiedzenia przez zatrudnionego.

Z drugiej strony ubezpieczenie od utraty pracy dotyczy wszelkich przyczyn utraty zatrudnienia leżących po stronie pracodawcy. Z tego względu w grę wchodzi jego upadłość, likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej, przeprowadzenie zwolnień grupowych czy likwidacja stanowiska pracy. Warto również podkreślić, że ubezpieczenie od utraty pracy to nie to samo, co ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy, a więc przykładowo od zapadnięcia na chorobę, która uniemożliwia kontynuowanie danego zatrudnienia.

Dochodzenie należności od ubezpieczyciela

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jakie obejmuje ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o wypłatę odszkodowania. W tym celu należy zgłosić się do ubezpieczyciela i przedstawić mu wszystkie niezbędne dokumenty, a zwłaszcza wniosek o wypłatę odszkodowania oraz materiały potwierdzające fakt utraty pracy w sposób opisany w umowie ubezpieczenia lub w jego ogólnych warunkach. Dokumenty te przeważnie składane są elektronicznie wraz z wypełnionym formularzem, choć można je także przesłać pocztą lub złożyć w biurze ubezpieczyciela – wybór należy do posiadacza ubezpieczenia od utraty pracy.

Warto zauważyć, że jednym z najważniejszych elementów związanych z weryfikacją czy ubezpieczenie od utraty pracy znajdzie zastosowanie w danej sprawie, jest sprawdzenie przez ubezpieczyciela prawdziwości wskazanej podstawy rozwiązania stosunku pracy.

Innymi słowy, ubezpieczyciel zweryfikuje, czy pracownik stracił pracę bez swojej winy. W przypadkach wątpliwych i przy braku porozumienia ubezpieczony oraz ubezpieczyciel zawsze mogą oddać sprawę do sądu – istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo, że wszelkie sporne kwestie zostaną ustalone. Niestety także ubezpieczenie od utraty pracy w praktyce może wiązać się z podobnymi trudnościami.

Jak długo czeka się na świadczenie?

Jeż wszelkich formalności związanych z wypłatą ubezpieczenia. Im dokładniej zostanie wypełniony wniosek do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony wykupił polisę, tym szybciej może on spodziewać się gotówki na swoim koncie. Nie warto więc zwlekać z dopełnieniem formalności wynikających z polisy ubezpieczenia od utraty pracy.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie od utraty pracy najczęściej występuje w ramach polisy na życie, a klientami korzystającymi z tego rodzaju rozwiązań są w dużej mierze osoby ubiegające się o udzielenie kredytu;
  • Wynika to stąd, że dla banków ubezpieczenie od utraty pracy pełni rolę dodatkowej gwarancji uregulowania należności przez kredytobiorcę w przypadku, gdyby ten stracił zatrudnienie;
  • Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubezpieczenie od utraty pracy było zabezpieczeniem także dla tych pracowników, którzy nie ubiegają się o kredyt;
  • Ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne dla każdego pracownika;
  • Należy jednak pamiętać, że nie obejmuje ono sytuacji, w której pracownik stracił pracę z własnej winy, np. na skutek samodzielnie złożonego wypowiedzenia czy też zwolnienia dyscyplinarnego;
  • Koszty, jakie generuje ubezpieczenie od utraty pracy dla ubezpieczonego, zamykają się przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie i są uzależnione głównie od wybranej sumy ubezpieczenia;
  • Ubezpieczenie od utraty pracy pozwala zakładać, że zwolniony pracownik posiadający taką polisę otrzyma należną mu gotówkę w ciągu kilku dni po dopełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ubezpieczenia.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej