Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Zdrowotne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

We wszystkich zawodach, które wykonujemy, niezbędne jest posiadanie aktualnych badań medycyny pracy. Ich brak dyskwalifikuje na rynku pracy, a pracodawca może zapłacić karę za niedopilnowanie tego obowiązku. Na jakiej podstawie robi się badania? Kto wystawia skierowanie na badania medycyny pracy i jak długo jest ono ważne? Jak wygląda ten dokument i jak go wypełnić. Przyjrzymy się temu bliżej.

Badania medycyny pracy – jakie musi wykonać pracownik?

Aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku stanowi podstawę dopuszczenia do wykonywania zawodu. Oznacza to, ze badania lekarskie medycyny pracy są obowiązkowe. Jeśli ktoś odmówi ich wykonania, pracodawca ma obowiązek rozwiązać z takim pracownikiem stosunek pracy.

Czytaj także: Ubezpieczenie od utraty zysków

A jakie konkretnie badania wykonuje się w ramach medycyny pracy? Wyróżnia się następujące rodzaje badań:

 • badania wstępne – kieruje się na nie osoby, które zaczynają pracę na danym stanowisku, czyli osoby przyjmowane do pracy lub przenoszone na inne stanowisko u tego samego pracodawcy
 • badania okresowe – kierowani są na nie wszyscy pracownicy w czasie trwania zatrudnienia
 • badania kontrolne – sprawdzają one, czy pracownik wracający po dłuższym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni) jest zdolny do wykonywania swojej pracy.

Skierowanie na badania medycyny pracy jak wygląda?  

Wszystkie wyżej wymienione badania potrzebne do wykonywania zawodu robione są na podstawie dokumentu, jakim jest skierowanie na badania medycyny pracy. Wzór takiego dokumentu, jakim jest skierowanie na badania medycyny pracy jest ściśle określony w przepisach. Stanowi on załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Skierowanie na badania medycyny pracy – kto wystawia?

Skierowanie na badania medycyny pracy zawsze wystawia osobie zatrudnionej pracodawca. Jest to jeden z jego podstawowych obowiązków z zakresu dbania o przestrzeganie przepisów BHP. Dokument ten powstaje w trzech kopiach, odpowiednio:

 • dla pracownika
 • dla placówki medycznej
 • do akt osobowych – tam jest przechowywany wraz z orzeczeniem lekarskim.

Skierowanie wystawione jest przez pracodawcę do konkretnej placówki medycznej, w którym pracownik powinien wykonać badanie. Badania wykonuje się w godzinach pracy, a osoba zatrudniona zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas. A jeśli wymaga to dojazdu do innej miejscowości, pracodawca powinien zwrócić koszty, tak jak przy podróży służbowej.

Ile jest ważne skierowanie na badania medycyny pracy?

Skierowanie na badania przez pracodawcę pracownik musi traktować jako polecenie służbowe i najlepiej wykonać je niezwłocznie. A czy w przepisach zostało ustalone, jak długo ważne jest skierowanie na badania medycyny pracy? Okazuje się, że nie ma konkretnych terminów, które w tym przypadku obowiązują.

Co to oznacza w praktyce? Tylko tyle, że skierowanie na badania medycyny pracy powinno zostać przekazane odpowiednio wcześnie, by pracownik zdążył z wszystkimi formalnościami przed upływem ważności poprzednich badań. To znaczy, żeby miał możliwość:

 • wykonać badania
 • odbyć wizytę lub wizyty u specjalistów i lekarza medycyny pracy, który wystawia orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
 • dostarczyć orzeczenie pracodawcy.

Niektórzy pracodawcy wystawiają skierowanie nawet pół roku wcześniej. Jednak w przypadku zawodów z czynnikami szkodliwymi, placówki medyczne nie honorują skierowania starszego niż 30 dni.

Skierowanie na badania medycyny pracy – jak wypełnić?

Na samym początku w dokumencie pracodawca wskazuje, na jaki rodzaj badań jest kierowany pracownik: wstępne, okresowe, czy kontrolne.

Następnie skierowanie na badania medycyny pracy powinno zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika
 • numer PESEL, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – datę urodzenia
 • adres zamieszkania – w przypadku osoby przyjmowanej do pracy bez adresu
 • stanowisko pracy.

W części dotyczącej określenia stanowiska pracy pracodawca wymienia rodzaje wykonywanych prac lub podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania wraz z podaniem orientacyjnej liczby godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie.

Skierowanie musi też zawierać informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Chodzi o czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, ich stężenie lub krotność dopuszczalnej wartości. To bardzo ważna informacja dla lekarza.

Jeśli potrzebne Ci jest ubezpieczenie zdrowotne – kliknij w link i znajdź polisę dla siebie!

PODSUMOWANIE:

 • Badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika i robi się je na podstawie skierowania.
 • Skierowanie na badania medycyny pracy ma wzór ściśle określony w przepisach i wystawia je pracodawca w 3 kopiach.
 • Prawo nie określa ważności skierowania, dlatego powinno być ono wystawione na tyle wcześnie, by pracownik zdążył wypełnić wszystkie formalności związane z wykonaniem badań.
 • Skierowanie musi określać, o jaki rodzaj badań chodzi, zawiera dane pracownika, rodzaj wykonywanej pracy i związane z nią warunki szkodliwe dla zdrowia.
Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej