Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 29.08.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 11 minut.
5/5 - (1 vote)

W ramach rocznego rozliczenia możemy korzystać z różnych odpisów. Jednym z nich jest ulga rehabilitacyjna na samochód. Może z niej skorzystać zarówno osoba niepełnosprawna, jak i ktoś, kto ma na utrzymaniu taką osobę. Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód i jakie wydatki można do niej zaliczyć? Jak w praktyce wygląda jej odliczanie? O tym piszemy w naszym poradniku.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ulgi podatkowe są po to, by z nich korzystać. Tym bardziej, że w przypadku niektórych z nich mówimy o znaczących kwotach. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę, to ulga rehabilitacyjna na samochód, zwana też potocznie ulgą samochodową dla niepełnosprawnych, jest przeznaczona dla ciebie. Jedną z jej zalet jest mały formalizm – nie musisz zbierać dokumentacji poniesionych wydatków około samochodowych.

Ulgi dla niepełnosprawnych

Co roku przy składaniu rozliczenia rocznego PIT możesz skorzystać z różnego rodzaju ulg i darowizn, które obniżają kwotę twojego podatku dochodowego. W korzystnym rozrachunku może to oznaczać zwrot nadpłaconej kwoty podatku na twoje konto. Taki zastrzyk gotówki jest zawsze przydatny,  szczególnie, gdy na co dzień masz sporo innych wydatków, np. na leczenie lub rehabilitację własną lub osoby, którą utrzymujesz.

Ogólnie rzecz ujmując są dwa rodzaje ulg przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mają kogoś niepełnosprawnego na utrzymaniu: ulga rehabilitacyjna i ulga na leki. Ta druga jest dość specyficzna przy rozliczeniu, bo wiąże się z pewnymi restrykcjami. Po pierwsze, odliczenie oblicza się jako różnicę pomiędzy faktycznymi miesięcznymi wydatkami na leki a kwotą 100 złotych. Czyli jeśli w danym miesiącu wydałeś na leki 350 złotych, to odliczeniu będzie podlegała kwota 250 złotych. Wynika to z prostego rachunku:

350 zł – 100 zł = 250 zł (kwota odliczenia)

Po drugie, podstawą do rozliczenia jest recepta lekarska oraz faktura (uwaga, nie paragon) za zakup potrzebnych lekarstw.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z ulgą rehabilitacyjna, przy której pod uwagę brane są dwa rodzaje wydatków:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowej.

W 2021 roku mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne, jak i ci, którzy takie osoby mieli na utrzymaniu w 2020 roku (bo za ten okres będziesz składał roczne rozliczenie PIT).

 Sposoby odliczeń

Przy rocznym rozliczeniu PIT masz dwa rodzaje odliczeń dla ulgi rehabilitacyjnej:

 • nielimitowane kwotowo,
 • limitowane kwotowo.

Dobrze wiedzieć, który rodzaj jest brany pod uwagę, bo od tego zależy wyliczenie przysługującego ci odliczenia. Mechanizm rozliczeń nielimitowanych jest sam w sobie prosty. Działa zgodnie z zasadą: ile wydałeś, tyle odliczasz. Przy czym każdy wydatek musi być udokumentowany i najczęściej chodzi o dowód w postaci faktury.

Z kolei wydatki limitowane oznaczają, że masz określoną, górną granicę wysokości poniesionych wydatków, które możesz odliczyć w rozliczeniu rocznym. Jeśli więc wydasz więcej niż wskazana kwota, „górki” nie odliczysz. Z jednej strony ograniczenie, ale z drugiej strony przy tak rozliczanych ulgach nie musisz udowadniać poniesionych kosztów. Do takich wydatków, w przypadku osób niepełnosprawnych należą np.:

 • miesięczne wydatki na utrzymanie samochodu, który w części lub całości należy do osoby niepełnosprawnej lub osoby, która ma niepełnosprawnego na utrzymaniu,
 • wydatki na psa asystującego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej,
 • wydatki na przewodników osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupą inwalidztwa.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód

Jak już wspomnieliśmy, z ulgi samochodowej mogą skorzystać niepełnosprawni lub osoby, które mają kogoś niepełnosprawnego na utrzymaniu. Może to być np. dziecko (do 16. roku życia) lub współmałżonek. Przy czym dochody uzyskane przez osobę niepełnosprawną w 2020 roku nie były wyższe niż 14 400 złotych.

Pamiętaj, do dochodu nie wlicza się alimentów na nieletnie dzieci z zasiłkiem socjalnym, zasiłku pielęgnacyjnego czy dodatkowego świadczenia rocznego dla emerytów i rencistów.

Ponadto, żeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej musisz być właścicielem lub współwłaścicielem auta. Pojazd musi być używany do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne lub w ramach ułatwiania wykonywania czynności życiowych. Jeśli leasingujesz lub wynajmujesz samochód, nie skorzystasz z tej ulgi.

Jako podatnik korzystający z ulgi samochodowej dla niepełnosprawnych musisz uzyskiwać przychody, które są opodatkowane z tytułu podatku dochodowego. Żeby mieć prawo do tego typu odliczenia musisz też mieć koszty związane z rehabilitacją. Przy czym wydatki na rehabilitację nie mogą być pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) lub Zakładowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna musi spełniać jedno z czterech poniższych warunków:

 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności (jeden z trzech stopni) zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1998 roku,
 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem,
 • mieć przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną,
 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16. roku życia.

Ulga rehabilitacyjna na samochód w 2022 roku – co i ile?

Ulga rehabilitacyjna na samochód pozwala odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu dwa typy wydatków. Pierwszym jest koszt przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jest on nielimitowany, czyli odliczasz pełną kwotę, którą wydałeś na ten cel. Oczywiście musi ona być ściśle udokumentowana, więc zbieraj wszystkie faktury.

Drugim typem wydatków są koszty miesięcznego utrzymania twojego pojazdu. Tutaj mamy do czynienia z ulgą limitowaną i w 2021 roku limit wydatków, które można odliczyć z tego tytułu od podatku dochodowego został ustalony na 2280 złotych. Nieistotne jest, ile masz samochodów. Limit się nie zwiększa proporcjonalnie do ich liczby. Co jednak ważne, dotyczy on każdej osoby niepełnosprawnej.

Przykładowo, jeśli dwóch współmałżonków jest niepełnosprawnych, każde z nich oddzielnie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, to i ty, i drugi rodzic dziecka może skorzystać z tej ulgi.

Jak już wspominaliśmy, wydatków na utrzymanie samochodu nie musisz dokumentować (przypadek limitowanych kwotowo ulg). Czyli odpada ci zbieranie faktur, robienie kilometrówki, trzymanie rachunku za polisę OC, AC czy zbieranie zaświadczeń lekarskich. W przypadku kontroli skarbowej, wystarczy twoje pisemne oświadczenie o poniesionych kosztach na samochód w ramach konicznego przewozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi lecznicze lub rehabilitację.

A co możesz odliczyć? W zasadzie w uldze rehabilitacyjnej mieszczą się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem twojego pojazdu. Odliczyć zatem możesz: wydatki na paliwo, płyny eksploatacyjne,  przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodu, w tym OC czy AC czy konieczne naprawy.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód?

Jak już wspomnieliśmy, ulgę samochodową dla niepełnosprawnych rozlicza się w zeznaniu rocznym. W tym celu wypełniasz PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 oraz właściwy dla dokonania odliczenia z tytułu ulgi załącznik PIT/O.

Ulgę rehabilitacyjną na samochód masz prawo odliczyć od dochodu lub przychodu. Odliczenia od dochodu dokonujesz, jeśli jesteś opodatkowany na ogólnych zasadach (chodzi o skalę podatkową, typowe np. dla umowy o pracę). Z kolei odliczenie od przychodu będzie cię dotyczyć, jeśli jesteś objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne: jeśli byłeś uprawniony do rozliczenia ulgi samochodowej dla niepełnosprawnych w poprzednich latach, nie tylko w 2020 roku, a z niej nie skorzystałeś, możesz dokonać wstecznej korekty złożonych w minionych latach zeznań podatkowych.

Ulga rehabilitacyjna na samochód a prawo jazdy

Bardzo ważne dla podatnika, jest to, że do rozliczenia ulgi samochodowej nie musi mieć prawa jazdy. Jak już wspominaliśmy, by skorzystać z tego odliczenia, musisz być współwłaścicielem lub właścicielem auta, które rozliczasz.

Zastanawia cię, co w takim razie z ubezpieczeniem, zwłaszcza obowiązkowym OC takiego samochodu, gdy nie masz prawa jazdy i nie będziesz nim kierować? Mamy dobrą wiadomość. Szczególnie przy polisie OC nie ma znaczenia czy jesteś kierowcą z prawem jazdy czy nie. To ubezpieczenie kupuje właściciel lub współwłaściciele samochodu i jest ono przypisane do danego pojazdu. W przypadku, gdy kierowca, który nie ubezpieczał auta, spowoduje wypadek, OC normalnie zadziała i z tej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie. Więcej o ubezpieczeniu OC znajdziesz w naszym poradniku „Ubezpieczenie OC samochodu

Ulga rehabilitacyjna po sprzedaży auta

Co robić, jeśli w ubiegłym roku miałeś samochód i korzystałeś z niego w ramach koniecznego przewozu osób niepełnosprawnych, ale przed końcem 2020 roku go sprzedałeś? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Nie straciłeś prawa do odliczeń  i spokojnie możesz z niego skorzystać składając roczne rozliczenie PIT. Robisz to na zasadach ogólnych, czyli obowiązuje cię limit kwotowy. Przypominamy, że w tym roku wynosi on 2280 złotych dla wydatków około samochodowych poniesionych w 2020 roku. Nie musisz posiadać dokumentów potwierdzających wydanie pieniędzy na samochód.

Pamiętaj natomiast o formalnościach związanych ze sprzedażą samochodu. Musi być ona potwierdzona umową kupna-sprzedaży czy darowizny. I powinna być zgłoszona do właściwego Wydziału komunikacji oraz ubezpieczyciela. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje z twoim ubezpieczeniem OC po sprzedaży auta, przeczytaj nasz artykuł: Jak odzyskać OC po sprzedaży auta.

Ulga na samochód to nie wszystko

Ulga rehabilitacyjna na wydatkach około samochodowych się nie kończy. Katalog tego, co można jeszcze odliczyć w ramach tej ulgi, jest znacznie szerszy. Zakres odliczeń reguluje art. 26 ust 7 ustawy o PIT. Są to m.in.

 • wydatki poniesione na dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego czy urządzeń technicznych usprawniających wykonywanie czynności życiowych (wyjątkiem jest sprzęt gospodarstwa domowego),
 • opłaty za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych,
 • opłaty za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłaty za tłumacza języka migowego,
 • opłaty za kolonie i obozy dla niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • wydatki na bilety transportu publicznego, gdy korzystanie z tej opcji wynikało z pobytem np. na turnusie rehabilitacyjnym, na koloniach dla dzieci i młodzieży czy zakładach opiekuńczo-leczniczych.

PODSUMOWANIE:

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie niepełnosprawnej lub temu, kto taką osobę utrzymuje.
 • Do skorzystania z tej ulgi nie musisz mieć prawa jazdy, ale musisz być właścicielem lub współwłaścicielem rozliczanego auta lub aut.
 • W 2021 roku ulga rehabilitacyjna na samochód z tytuły wydatków na jego utrzymanie wynosi 2280 złotych i może ją rozliczyć więcej niż jedna osoba, np. oboje rodziców niepełnosprawnego dziecka. Jeśli natomiast masz więcej niż jeden pojazd, ulgę rozliczasz tylko raz.
 • Zakup paliwa, koszty ubezpieczenia (m.in. OC i AC), wymiany opon to przykładowe wydatki, które można zaliczyć do ulgi rehabilitacyjnej na samochód.
 • Ulgę rehabilitacyjną rozliczasz w rocznych zeznaniu podatkowym (PIT), wypełniając załącznik PIT/O.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

 • Jolanta Górska pisze:

  Czy można ubiegać się o dofinansowanie do kupna samochodu dla osoby niepełnosprawnej z naruszona sprawnością organizmu- naruszona dysfunkcją i sprawnością organizmu. Orzeczenie wydane na stałe.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej