Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 07.06.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 9 minut.
3.9/5 - (9 votes)

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest jego zarejestrowanie. W przypadku zbycia pojazdu – zgłoszenie sprzedaży samochodu. Choć może się wydawać, że to zbędna biurokracja, niedopełnienie tego obowiązku może nas słono kosztować. Kto powinien złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu i gdzie zgłosić sprzedaż auta? Sprawdź, ile czasu mamy na zgłoszenie sprzedaży samochodu i w jaki sposób to zrobić!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Czy zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkowe?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Odwieczne pytanie, jakie zadają sobie właściciele aut, brzmi: „czy trzeba zgłaszać sprzedaż pojazdu?”. Dokładnie tak samo, jak obowiązkiem każdego nowego właściciela jest zgłoszenie nabycia pojazdu, obowiązkiem sprzedającego jest również zgłoszenie sprzedaży auta. Na zgłoszenie zbycia pojazdu dotychczasowy właściciel ma dokładnie 30 dni od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku, gdy obowiązek ten nie zostanie spełniony, właścicielowi grozi kara pieniężna wynosząca od 200 zł do 1000 zł.

Jakie kary za niezawiadomienie o zbyciu przed dotychczasowego właściciela pojazdu?

Warto jednak wiedzieć, że w sytuacji, gdy zbycie pojazdu nie zostanie zgłoszone, ewentualna kara pieniężna nie jest jedyną konsekwencją, a dopiero wstępem do wielu problemów i ogromnego stresu. Co w przypadku, gdy zgłoszenie sprzedaży auta nie zostanie złożone?

Czytaj także: Kara za nieprzerejestrowanie samochodu

Jeśli nabywca nie przerejestruje auta, nadal będziemy figurować w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów jako jego właściciel. To z kolei oznacza, że w przypadku spowodowania stłuczki czy kolizji przez nowego nabywcę, to my w dalszym ciągu będziemy odpowiadali za szkodę. Wszelkie mandaty za przewinienia na drodze również zapisane będą na naszym koncie.

To jednak nie wszystko! Co zrobić po sprzedaży auta, by uniknąć wszelkich komplikacji? Kolejnym obowiązkiem zbywcy pojazdu wynikającym z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest również zgłoszenie sprzedaży samochodu w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym wykupiona została polisa OC.

W przypadku, gdy spłacamy ubezpieczenie na raty, a nowy właściciel pojazdu zapomni ich regulować, umowa wygaśnie, a wówczas brak ubezpieczenia OC zostanie przypisany na nasze konto.

Kto powinien zgłosić sprzedaż pojazdu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Sprzedaż auta musi zostać odnotowana i jest to niezaprzeczalny fakt. Od tej zasady nie ma absolutnie żadnego wyjątku. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu musi zgłosić jego dotychczasowy właściciel. Jeśli zastanawiasz się, czy trzeba dokonać zgłoszenia sprzedaży samochodu, to pamiętaj, że to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia jego zbycia w odpowiednim urzędzie. Bez względu na to, dotychczasowy właściciel musi zrobić to samodzielnie. 

Nie ma tutaj znaczenia, czy nowy nabywca zdążył już zarejestrować pojazd na siebie.

Zgłoszenie sprzedaży auta do ubezpieczyciela, który zapewnia ubezpieczenie OC

Kolejnym miejscem, w którym fakt sprzedaży auta musi być odnotowany, jest towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiona jest polisa OC. Od momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży auta, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z trwającej umowy OC, przechodzą na nabywcę.

UWAGA: W przypadku, kiedy samochód ma kilku współwłaścicieli, do Wydziału Komunikacji muszą zgłosić się wszyscy. Jeśli nie będzie to możliwe, należy posiadać pisemne pełnomocnictwo współwłaściciela.

Jak zgłosić zbycie samochodu?

Sprzedałeś samochód? Celem dopełnienia formalności musisz złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jak zgłosić sprzedaż auta? Gdzie zgłosić sprzedaż auta? Opcji masz kilka, a wszystkie formalności nie zajmą Ci wiele czasu. Sprzedaż samochodu zgłasza się w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz u ubezpieczyciela, u którego wykupiona jest polisa ze składek OC.

Zgłoszenie zbycia pojazdu możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika czy wysłać pocztą.

Online

Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie jednak zgłoszenie sprzedaży samochodu online. W tym celu wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, gdzie po zalogowaniu przez Profil Zaufany będziemy mogli wypełnić formularz online i wysłać zawiadomienie o zbyciu.

Celem dopełnienia wszelkich formalności, niektórzy właściciele chcą także wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży. Pozostaje tylko pytanie, czy to na pewno jest konieczne? Sprzedaż samochodu nie wymaga jednak jego wyrejestrowania.

UWAGA: Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest obowiązkowe. W momencie pozbycia się auta wystarczy jedynie złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu w odpowiednim urzędzie oraz towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży samochodu w urzędzie?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Wiemy już, że sprzedaż auta nie wiąże się jedynie z wystawieniem ogłoszenia i sfinalizowaniem transakcji. Nawet gdy cztery kółka trafiły już w ręce nowego właściciela, to na nas, jako na dotychczasowym właścicielu, spoczywa obowiązek zgłoszenia sprzedaży. Podstawowym dokumentem, który pozwoli dopełnić formalności, będzie oświadczenie o sprzedaży pojazdu.

Jest to nic innego, jak pisemne oświadczenie stwierdzające fakt, że nie jesteśmy już właścicielem danego samochodu. Oprócz oświadczenia niezbędny będzie także skan dokumentu, który potwierdzi zbycie pojazdu. Może być nim umowa kupna-sprzedaży czy umowa darowizny pojazdu. W Wydziale Komunikacji konieczne będzie także okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców również karty pobytu. 

UWAGA: Pamiętaj, że w przypadku pojazdu, który miał więcej niż jednego właściciela, oświadczenie o sprzedaży auta powinni podpisać wszyscy współwłaściciele.

Ile mam czasu, aby zgłosić zbycie pojazdu?

Prawo o ruchu drogowym wyraźnie określa czas, w którym właściciel pojazdu powinien wywiązać się ze swoich obowiązków i poinformować urząd o zbyciu samochodu. Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży auta ma właściciel? Sprzedający ma na to dokładnie 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Jeśli w tym czasie zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie zostanie złożone, na właściciela czekają wysokie kary finansowe. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: „Kto, będąc właścicielem zarejestrowanego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.

UWAGA: Ubezpieczyciel, u którego wykupione jest ubezpieczenie OC, o fakcie zmiany właściciela pojazdu, musi zostać poinformowany w ciągu 14 dni od daty transakcji.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – co zawiera formularz

Zgłoszenie sprzedaży auta musi zawierać kilka podstawowych danych. W dokumencie musi znaleźć się data i miejscowość, imię i nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania zarówno zbywcy, jak i najemcy. Zawiadomienie musi zawierać także markę i model pojazdu, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu.

Będzie nim na przykład umowa kupna-sprzedaży czy umowa darowizny.

Jeśli nie wiesz, jak powinno wyglądać zawiadomienie o zbyciu pojazdu, druk takiego dokumentu bez problemu znajdziesz w sieci. Pusty wzór dostaniesz także w dowolnym Wydziale Komunikacji. Możesz skorzystać z gotowego wzoru lub przygotować dokument samodzielnie, uwzględniając powyższe dane. Pamiętaj, że oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – podsumowanie

Wiesz już, kiedy niezbędne jest zgłoszenie sprzedaży samochodu i kto jest za to odpowiedzialny. Na koniec przygotowaliśmy najważniejsze informacje związane z tą kwestią.

  1. Obowiązkiem właściciela pojazdu jest poinformowanie właściwego dla miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji o fakcie zbycia pojazdu.
  2. Właścicielowi, który nie dopełni obowiązku złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
  3. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego mamy 14 dni.
  4. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu musi zgłosić jego dotychczasowy właściciel/współwłaściciele.
  5. Do zgłoszenia sprzedaży samochodu niezbędne będzie złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, skan dokumentu potwierdzający fakt sprzedaży bądź darowizny oraz okazanie dowodu tożsamości.
  6. W przypadku, kiedy samochód miał więcej niż jednego właściciela, do Wydziału Komunikacji muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele.
  7. Zgłoszenie zbycia pojazdu możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub wysłać dokument pocztą. Najwygodniejszą opcją będzie jednak zgłoszenie sprzedaży samochodu online.
  8. Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest obowiązkowe.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży auta 2023?

Dotychczasowy właściciel auta ma 30 dni na zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji i w towarzystwie ubezpieczeniowym. Po tym czasie grozi mu kara grzywny, która może wynieść nawet 1000 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Aby zgłosić sprzedaż samochodu, potrzebujesz: odpowiedni druk o zbyciu pojazdu (otrzymasz go w urzędzie lub możesz pobrać go z internetu), dowód osobisty (lub kartę pobytu, jeśli jesteś obcokrajowcem), kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny.

Jak poinformować urząd o sprzedaży samochodu?

Powiadomienie musisz zgłosić w wydziale komunikacji w odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania urzędzie. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest pieczątka urzędnika na dokumencie zbycia.

Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej