Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 10.01.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

Samochód osobowy czy ciężarowy to często niezbędne wyposażenie firmy czy przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie, aby nasi pracownicy poruszali się po mieście używając samochodu prywatnego. Dlatego przedsiębiorcy decydują się na zakup samochodu na firmę. Zdarza się, że na stan firmy wprowadzają również samochód prywatny. Amortyzacja samochodu ma swoje zalety, ale należy pamiętać, że wiąże się również z szeregiem formalności.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Amortyzacja pojazdu a przepisy

Posiadając samochód w ewidencji środków trwałych, możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Na czym polega amortyzacja samochodu? Ile wynosi okres amortyzacji samochodu? Czy ubezpieczenie samochodu również możemy wliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Tego wszystkiego dowiecie się w naszym artykule.

Na początek powinniśmy zapoznać się z tak zwaną klasyfikacją środków trwałych, w skrócie kśt. Definicja ta została precyzyjnie określona przez polskie prawo. Kśt samochód osobowy – Klasyfikacja Środków Trwałych została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622). Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) wydaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zmianami).

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp.

Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych.

Tyle przepisy. Jak możemy przeczytać powyżej, środkiem trwałym może być pojedynczy element majątku spełniający określone funkcje – w naszym przypadku będzie to samochód, który idealnie wpasowuje się w uchwalone przepisy prawa.

Jak amortyzować samochód?

Jak amortyzować samochód – to pytanie z pewnością zadaje sobie każdy przedsiębiorca. Amortyzacja polega na zaksięgowaniu i zaliczeniu do poniesionych przez firmę kosztów wartości posiadanych środków trwałych. W tym miejscu należy podkreślić, że przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Nie możemy więc odliczyć pojazdu, który dla naszej firmy jeździł tylko przez kilka miesięcy.

Dlaczego właściwie stosujemy amortyzację? Powód jest bardzo prosty – koszt poniesiony przez przedsiębiorcę nie może być jednorazowy (w momencie zakupu), powinien być rozłożony w czasie. Tu też warto zaznaczyć, że ta zasada nie dotyczy pojazdów, których wartość nie przekracza 10 000 złotych. W tym przypadku koszt amortyzacji liczony jest jako jednokrotny.

Musimy pamiętać też o obowiązujących nas limitach. W 2018 roku przepisy w tym zakresie zostały zmienione. Wtedy też przedsiębiorca zmuszony był do ograniczonej wysokości odpisów amortyzacyjnych. Wartość odpisywanego przedmiotu nie mogła przekraczać równowartości 20 000 euro.

Jak wiadomo, wartość euro stale się zmienia, dlatego kwota ta ustalana była według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia przekazywania samochody do używania. W 2019 roku ten limit został zwiększony (z korzyścią dla przedsiębiorców. Obecnie uzależniony on jest od rodzaju odpisywanego samochodu.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych za koszt podatkowy nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodów elektrycznych,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów.

Amortyzacja samochodu ciężarowego wygląda trochę inaczej. Samochód ciężarowy po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, uznany za używany, można amortyzować indywidualną 40% stawką amortyzacyjną, co wynika z faktu, że okres jego amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (art. 22j ust. 1 i 2 ustawy o pdof).

Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego nie może przekraczać 50 000 euro. Odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych firmy. Bez znaczenia dla urzędów jest fakt czy środki na zakup pojazdu pochodziły z majątku firmowego, prywatnego przedsiębiorcy czy też pochodziły z kredytu.

Jaki procent amortyzacji samochodu?

Dla samochodu osobowego stawka podstawowa wynosi 20%, natomiast maksymalna wartość współczynnika – 1,4. Tym samym najwyższa stawka amortyzacyjna może wynosić 28%, wówczas okres amortyzacji będzie trwał 3 lata i 7 miesięcy.

Jak pisaliśmy wcześniej – w przypadku samochodu ciężarowego można amortyzować indywidualną 40% stawką amortyzacyjną.

Od jakiej kwoty liczy się amortyzacja auta?

Zgodnie z art. 22 f ust. 3 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 złotych. Ten limit i tak wydaje się dosyć niski. Koszty, które będziemy mogli odliczyć od tak taniego auta, nie będą zbyt wysokie. Jednak na początku działalności, kiedy dopiero się rozkręcamy, może być to bardzo duże ułatwienie.

Jaka amortyzacja samochodu używanego?

Amortyzacja samochodu używanego również jest możliwa. Ustawodawca przewidział korzystne rozwiązania. Przy samochodach używanych przedsiębiorcy mają prawo skorzystać z amortyzacji rzędu nawet 40% w skali całego roku, przy czym czas tego procederu jest zmniejszony o połowę, a więc do 2,5 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że samochody używane najczęściej są sporo tańsze od samochodów nowych, to obowiązujące przepisy powinny zadowolić każdego, szczególnie początkującego przedsiębiorcę. Otwierając własną firmę, trudno wyobrazić sobie poruszanie się w służbowych sprawach bez samochodu. Jeżeli otworzymy kwiaciarnię, to na sam początek nie musimy kupować Mercedesa z salonu. Wystarczy mały van, za kilkanaście tysięcy złotych.

Doskonale sprawdzi się w większości firm, a dzięki obowiązującym przepisom, będziemy mogli zaoszczędzić część zarobionych pieniędzy.

Na czym polega amortyzacja samochodu osobowego w firmie?

Podsumowując – samochód osobowy czy ciężarowy to niemal niezbędne wyposażenie każdej firmy czy przedsiębiorstwa. Posiadając samochód w ewidencji środków trwałych, możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Tego typu odpisy pozwalają nam uniknąć części kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jest to szczególnie ważne na początku prowadzenia firmy, kiedy każdy grosz jest na wagę złota. Jednak biorąc rzecz ogólnie – przedsiębiorca ma prawo do odliczenia części kosztów, ponieważ samochód jest jego narzędziem pracy. Narzędzia się zużywają i raz na jakiś czas należy je wymieniać.

Przy amortyzacji obowiązują nas różne limity. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania musi być wyższa niż 10 000 złotych. Nie będziemy mogli zatem odliczyć pojazdu kosztującego np. 7 000 zł.

Naturalnie obowiązuje nas również limit górny. Należy pamiętać, że od 2019 roku został on zwiększony. Obecnie uzależniony jest od rodzaju pojazdu. W przypadku samochodów elektrycznych jest to 225 000 złotych, a w przypadku pozostałych samochodów 150 000 złotych. Kiedyś wartość pojazdu nie mogła przekraczać 20 000 euro.

Kurs waluty ustalany był ze średniej Narodowego Banku Polskiego, co nie zawsze było korzystne dla przedsiębiorcy.

W przypadku samochodów ciężarowych jest trochę inaczej. Samochód ciężarowy po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, uznany za używany, można amortyzować indywidualną 40% stawką amortyzacyjną. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego nie może przekraczać 50 000 euro. Odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych firmy.

PODSUMOWANIE:

  • Amortyzacja polega na zaliczeniu do poniesionych przez firmę kosztów wartości posiadanych środków trwałych.
  • Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych za koszt podatkowy nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225 000 zł – w przypadku samochodów elektrycznych, 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej