Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 06.12.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

W dzisiejszych, niepewnych czasach, warto zabezpieczać swój majątek. Nie ma lepszego sposobu niż spisanie odpowiedniej umowy. W przypadku, kiedy chcemy bezpłatnie użyczyć swój pojazd znajomemu czy członkowi rodziny, przyda się nam umowa użyczenia samochodu. Tego typu umowa może przydać mu się np. aby wykupić abonament w strefie płatnego parkowania.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Co to jest umowa użyczenia samochodu?

Umowa użyczenia samochodu została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 710-719. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej my w tym celu rzeczy. W omawianym przez nas przypadku chodzi oczywiście o samochód.

Czytaj także: Dwóch współwłaścicieli samochodu a ubezpieczenie

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy umową użyczenia a np. najmem czy dzierżawą? Umowa użyczenia ma nieodpłatny charakter.

Umowa użyczenia samochodu bardzo często stosowana jest między członkami rodziny. Formalne użyczenie pojazdu może być przydatne na przykład podczas wyrabiania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach (np. w Warszawie) jednym z koniecznych wymogów jest to, aby osoba wnioskująca o abonament była właścicielem pojazdy lub jego formalnym użytkownikiem.

Przedstawiając w urzędzie umowę użyczenia, nie powinniśmy mieć kłopotu z uzyskaniem abonamentu.

Jak napisać umowę użyczenia samochodu?

Umowa użyczenia pojazdu będzie bardzo łatwa do sporządzenia. W pierwszej kolejności musimy ustalić strony umowy. Użyczający to osoba, która pożycza swój pojazd, a biorący, to ten, który będzie ten pojazd używał. Należy pamiętać, aby dokładnie wpisać wszystkie dane (dwóch stron) – imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania.

Kolejnym krokiem będzie określenie przedmiotu użyczenia – w naszym przypadku samochodu. Należy wpisać jego markę, model, datę produkcji, numer VIN, pojemność silnika, przebieg oraz numer rejestracyjny.

Warto pamiętać, że użyczający nie musi być właścicielem samochodu (może być np. najemcą). Podkreślić trzeba, że jeśli użyczający nie jest właścicielem rzeczy, to wszelkie roszczenia właściciel samochodu może kierować do użyczającego, nie do biorącego.

Następnie powinniśmy precyzyjnie określić czas trwania naszej umowy. W przypadku czasu nieokreślonego strony powinny zawrzeć informację o okresie wypowiedzenia (np. 7 dni lub umowa użyczenia wygasa w każdym przypadku, o ile z takim żądaniem wystąpi użyczający).

Ponadto, zgodnie z art. 715 k.c., jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Chodzi o to, że umowa użyczenia zawierana jest najczęściej w określonym celu (np. użyczenie samochodu w celu dojeżdżania do pracy), jeśli więc cel ten zostanie zrealizowany, mimo że umowa została zawarta na czas nieokreślony, to użyczenie skończy się (np. siedziba pracodawcy biorącego została przeniesiona i nie musi on już dojeżdżać do pracy samochodem).

Co powinna zawierać umowa użyczenia?

Umowa użyczenia to też pewne ryzyko. Powinniśmy zawrzeć w niej informacje o odpowiedzialności biorącego. W przypadku usterki lub kolizji powinien on pokryć wszelkie koszty naprawy. Biorący nie powinien też użyczać samochodu osobom trzecim bez wyraźnej zgody użyczającego.

W umowie powinny znaleźć się również warunki zwrotu – czyli precyzyjnie określone parametry pozwalające na bezpłatny zwrot pojazdu.

Wzór umowy użyczenia pojazdu

Umowa użyczenia samochodu wzór” – jeżeli wpiszemy w najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową wspomniane hasło, to bez problemu znajdziemy darmowe wzory tego typu umów. Zazwyczaj nie ma potrzeby, aby pisać ją zupełnie od nowa. Jeżeli jednak nie chcemy korzystać z internetowego wzoru lub spisujemy umowę ręcznie (to jeszcze czasem się zdarza), możemy skorzystać ze wskazówek zawartych w naszym artykule.

Zdarza się, że tego typu umowa zawierana jest również ustnie – nie polecamy jednak tej formy. W razie jakichkolwiek problemów trudno będzie nam walczyć o nasze prawa.

Warto pamiętać również, że umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu.

PODSUMOWANIE:

  1. Umowa użyczenia samochodu została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 710-719.
  2. W umowie użyczenia należy określić strony umowy oraz przedmiot, który podlega użyczeniu, a także określone warunki, które musi spełnić osoba faktycznie użytkująca pojazd.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Czarny lód
Czarny lód Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Czy zwykłe przymrozki mogą zamienić codzienną podróż w niebezpieczną grę z lodem? Oto czarny lód, tajemniczy wróg kierowców i pieszych, którego obecność trudno dostrzec, a konsekwencje mogą być niewyobrażalnie niebezpieczne. [bee_cta_inset style='1' header='Uzupełnij tylko 2 po...
Czytaj dalej
ubezpieczenie domu mieszkania ranking
Ubezpieczenie domu mieszkania ranking Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Ranking ubezpieczenia domu lub mieszkania to zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeniowych, stworzone, aby ułatwić Ci wybór optymalnego ubezpieczenia dla siebie i Twoich bliskich. Polisy ubezpieczeniowe na nieruchomości różnią się zakresem ochrony, okresem obowiązywania, przeznaczeniem o...
Czytaj dalej