Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 22.11.2022 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

Co do zasady można powiedzieć, że ubezpieczenie mieszkania jest bardzo wygodną ochrony. Przydaje się w czasie potencjalnego zdarzenia i po nim. Działa w taki sposób, aby maksymalnie wspierać budżet właściciela nieruchomości w sytuacjach nagłych i  niespodziewanych.

Kiedy ubezpieczenie mieszkania nie działa? Czytaj OWU!

Należy jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowa nie są instytucjami charytatywnymi i starają się bronić przed nieuczciwymi zachowaniami i wyłudzeniami. Z tego tytułu w ogólnych warunkach ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń określają, jakiego rodzaju sytuacje podlegają wykluczeniu z ochrony polisowej.

W przypadku ubezpieczeń nieruchomości, zarówno w domu, jak i mieszkania, należy pamiętać, że są to polisy dobrowolne i właściciel decydując się na zakup tego rodzaju ochronny zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem polisy.

Zakres ten może się znacznie różnić pomiędzy firmami. To co ubezpieczone będzie w jednej firmie, może nie podlegać zakresowi ochrony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zacznijmy więc od tego, czym jest taka podstawowa ochrona i czym jest minimalne ubezpieczenie mieszkania. Co do zasady możemy powiedzieć, że polisa mieszkaniowa chroni w swoim podstawowym zakresie mury, a także stałe elementy nieruchomości. W ramach stałych elementów nieruchomości większość towarzystw ubezpieczeniowych odnajduje: drzwi, podłogi, okna, a także zabudowane sprzęty AGD i na przykład zabudowane czy wmontowane na stałe szafy, są one niejako na stałe związane z mieszkaniem lub domem.

Kiedy zadziała ubezpieczenie murów i elementów stałych w Beesafe?

Wypłacimy odszkodowanie, gdy Twój dom/mieszkanie ulegnie uszkodzeniu bądź zniszczeniu w wyniku działania m.in.:

 • deszczu, gradu, wiatru, uderzenia pioruna
 • ognia, dymu i sadzy
 • osunięcia się ziemi
 • wandalizmu
 • innych zdarzeń losowych

W praktyce oznacza to, że możesz na Beesafe liczyć gdy:

 • silny wiatr zerwał część dachu z domu grad wybił szyby w oknie i deszcz zniszczył parapet i podłogę
 • ogień uszkodził elewację domu
 • piorun uszkodził instalację elektryczną
 • dewastacja drzwi lub elewacji

Kiedy ubezpieczenie nie działa w Beesafe?

 Nie odpowiadamy za szkody, które powstały m.in.:

 • w domu/mieszkaniu nie zamieszkałym przez 90 dni
 • w domach wybudowanych niezgodnie z prawem
 • w domach mieszkalnych, których pokrycie dachu wykonane jest z desek gontu drewnianego, wióra, słomy lub trzciny (strzecha)

Jakich innych wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego możesz spodziewać się u różnych ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia?

Wykluczenia, czyli wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, mogą wystąpić na przykład podczas zalania. Jeśli posiadasz podstawowy pakiet polisy, która w swoim zakresie nie chroni Cię przed powodzią, to jeśli wystąpi ona i naruszę twoją własność, nie otrzymasz rekompensaty.

Podobnie stanie się gdy zaniedbasz stan techniczny dachu lub nieumyślnie pozostawisz otwarte okna, narażając elementy, takie jak: podłoga, okna, ściany, na zalanie.

Większość firm ubezpieczeniowych pozwala rozszerzyć podstawowy pakiet ochrony polisą o dodatkowe elementy, na przykład, tak jak w Beesafe, można dodatkowo ochronić się na przykład przed powodzią. Zazwyczaj jest to niewielki koszt, który pozwala spać spokojnie.

Kradzież z włamaniem też bardzo często w ramach ogólnych warunków ubezpieczeniu ma opisane tak zwane wykluczenia. Najczęściej występują one w ramach elementów o bardzo wysokiej wartości, niewymienionych w przedmiocie ubezpieczenia, na przykład chodzi o dzieła sztuki, papiery wartościowe, kruszce, biżuterię lub znaczne kwoty pieniężne. Co do zasady tego rodzaju dobra objęte są innymi ochronami.

W tym jednak miejscu warto nadmienić, że w podstawowych ogólnych warunkach ubezpieczenia większości polis ochroną nie są objęte elementy ruchome znajdujące się na balkonach i tarasach.

W ramach ubezpieczenia mieszkania można również ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Tego rodzaju ochrona pomaga, gdy wyrządzimy stratę na imieniu lub osobie i będziemy zobowiązani do zrekompensowania jej. W tym wypadku ubezpieczyciele również stosują wykluczenia, szczególnie wobec osób, które działają naumyślnie, niszczą przedmioty o dużej wartości w sposób celowy i działają pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Stan nieruchomości może być również podstawą do tego, aby nie wypłacić odszkodowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku właścicieli segmentów i domów. Należy pamiętać o tym, aby sprawdzać instalację elektryczną – raz na 5 lat, z piorunochrony – raz na 5 lat, kotły grzewcze raz na 2 lata, a instalację gazową i wentylacyjną corocznie. Jeśli nie dopełnimy tych obowiązków, to towarzystwo ubezpieczeniowe ma podstawę do niewypłacenia odszkodowania ze względu na zły stan techniczny nieruchomości.

PODSUMOWANIE:

 • Zawierając umowę polisy na nieruchomość, zwróć uwagę zarówno na kwotę ubezpieczenia, jak i na zakres ochrony polisy.
 • W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziesz informacje dotyczące wykluczeń, czyli sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zobligowane do wypłacenia rekompensaty za powstałą szkodę.
 • Zastanów się, jakie jeszcze dodatkowe ochrony są dla Ciebie istotne oprócz podstawowego elementu ochronu murów i elementów stałych nieruchomości.
 • Sprawdź, jakie dodatkowe ochrony możesz wykupić w ramach polisy nieruchomości Beesafe.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.