Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 17.11.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
5/5 - (1 vote)

Mandat za zbyt wolną jazdę brzmi abstrakcyjnie? Nic bardziej mylnego! Polskie przepisy przewidują również kary za to, że spowalniasz tempo jazdy innych użytkowników drogi. Jak dokładnie to wygląda? Co musisz wiedzieć? O czym wręcz nie wolno zapomnieć? Wyjaśniamy!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Jak wygląda sytuacja na polskich drogach zgodnie z raportem policji?

 W 2019 roku w Polsce zgodnie z raportem policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania czy też w strefach ruchu. Możemy zauważyć pewien trend, czyli spadek liczby wypadków o 7,5% w stosunku do roku 2017. W ujęciu ogólnym możemy w ogóle zauważyć trend spadkowy, ponieważ 2018 roku zanotowano 31 674 wypadki – czyli spadek o 4,4 %. Warto zauważyć, że w 2019 roku w wyniku wypadków drogowych 2 909 osób poniosło śmierć, czyli realnie nastąpił wzrost o 78 osób – czyli 2,8 %. Z kolei rannych zostało 35 477 osób, w tym ciężko – 10633 osoby. Samych kolizji w 2019 roku zgłoszono do jednostek policji 450 544.

Co mówią przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym? Kiedy dostaniesz mandat za zbyt wolną jazdę?

Wydawać by się mogło, że powyższe statystyki wyraźnie wskazują, że jeździmy coraz bezpieczniej. Warto jednak zwrócić uwagę na ten bardzo niebezpieczny element wniosków z raportu, czyli liczbę ofiar śmiertelnych. Zazwyczaj wypadki drogowe kojarzą nam się ze zbyt szybką jazdą. Z tym właśnie kojarzą nam się kontrole policyjne, grzywny, mandaty, upomnienia. Nie jest to jednak jedyny czynnik, na który zwraca uwagę kontrolująca nas jednostka policji.

Prawo o ruchu drogowym określa nie tylko górną granicę prędkości, której nie powinien przekraczać kierowca poruszający się pojazdem po drogach. W artykule 19 ust. 1 ustawodawca jasno określił, że osoba kierująca pojazdem powinna jechać z prędkością, która zapewnia nie tylko panowanie nad pojazdem, ale również uwzględnia warunki pogodowe i bierze pod uwagę to, gdzie odbywa się ruch.

(Art. 19-21) Ruch pojazdów – Prędkość i hamowanie, Rozdział 3 Ruch pojazdów, Oddział 3 Prędkość i hamowanie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Tu szczegółowo wskazano stan drogi, stan pojazdu, natężenie ruchu, warunki atmosferyczne, a także rzeźbę terenu. W związku z tym, to na kierowcy spoczywa takie dobranie prędkości, które zgodne będzie z normami obowiązującymi na drodze, którą się porusza i branie pod uwagę tego, jaką jakość ma droga czy pada śnieg lub deszcz itd. Co więcej, już w punkcie 2 artykułu 19-go ustawodawca wskazał, co następuje:

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Wniosek? Musisz się zatem liczyć z tym, że otrzymasz mandat za zbyt wolną jazdę!

Czy mówić o karze za zbyt wolną jazdę?

Mimo iż większość z nas przyzwyczaiła się do myślenia o mandatach w kontekście przekroczenia dozwolonej prędkości, rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami zbyt wolnej jazdy. Przepisy Prawa o ruchu drogowym jasno nakazują, że kierujący pojazdem musi poruszać się z prędkością adekwatną do warunków drogowych, nie utrudniając tym samym ruchu innym uczestnikom. Niestosowanie się do tych przepisów może wiązać się z mandatami i punktami karnymi.

Choć nadmierna prędkość jest głównym powodem wypadków, zbyt wolna jazda również niesie ze sobą ryzyko. Kierowca, który wyraźnie zwalnia, może zaskoczyć innych uczestników ruchu, zmuszając ich do gwałtownego reagowania, co z kolei może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Wspólne zasady dla bezpieczeństwa wszystkich na drodze

Bezpieczeństwo na drodze jest priorytetem, dlatego istotne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zarówno nadmierna prędkość, jak i zbyt wolna jazda, mogą prowadzić do groźnych sytuacji. Warto pamiętać, że przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości nie tylko chroni nasze życie, ale również innych uczestników ruchu.

Nikt nie powinien lekceważyć znaczenia przestrzegania limitów prędkościowych, bez względu na to, czy ktoś preferuje szybszą czy wolniejszą jazdę. Troska o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest kluczowa.

Szanujmy reguły ruchu drogowego

Bezpieczna jazda wiąże się z przestrzeganiem wszystkich przepisów, włącznie z tymi dotyczącymi prędkości. Nadmierna ostrożność, tak samo jak zbyt duża pewność siebie na drodze, może stanowić zagrożenie dla wszystkich. Dlatego należy rozwijać świadomość na temat znaczenia dostosowania prędkości do aktualnych warunków drogowych.

Pamiętaj! Nie utrudniaj jazdy innym, bo czeka na Ciebie mandat za zbyt wolną jazdę!

Tu właśnie pojawia się bardzo istotny fragment w przepisach – kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierowcom. Ten przepis można interpretować jako dotyczący między innymi zbyt wolnej jazdy. Jeżeli sposób i tempo poruszania się po drodze wzbudza zainteresowanie jednostki policji, ponieważ jest zbyt wolne, możemy się spodziewać, że zostaniemy poproszeni o zatrzymanie pojazdu.

Policja może nas ukarać za to, że jedziemy zbyt wolno i utrudniamy płynność ruchu na drodze. Poruszając się w sposób nieadekwatny do warunków atmosferycznych, samej drogi, Utrudniając płynność ruchu – możemy spodziewać się mandatu. Zgodnie z przepisami w taryfikatorze określono wysokość grzywny za tego typu przewinienie na 50 do 200 zł mandatu. To jednak nie wszystko! Kierujący pojazdem otrzyma również też 2 punkty karne!

Czy w przepisach jest zapisany dolny limit prędkości poruszania się po drodze?

Przepisy w tym zakresie są dość elastyczne. Prędkość poruszania się po drodze określona jest górnym limicie, natomiast dolny limit określony jest jedynie jako ten, który utrudnia swobodne poruszanie się w odpowiednim tempie innych pojazdów i uczestników ruchu drogowego drogowego. Jest jednak pewien wyjątek w polskich przepisach. Określono dolną granicę prędkości pojazdów, które mają prawo na wjazd na autostradę. Zapis w przepisach wygląda następująco: które mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

Oznacza to tylko tyle, że jeżeli pojazd nie jest w stanie rozwinąć prędkości powyżej 40 km/h, nie powinien wjeżdżać na autostradę. Same autostrady co do zasady służą do szybkiego i płynnego poruszania się, stąd pewien rodzaj dookreślenia w przepisach.

Jeżeli zatem na autostradzie poruszać będziemy się zbyt wolno, z pewnością otrzymamy mandat i 2 punkty karne. O wiele trudniej o tego rodzaju grzywnę, gdy poruszamy się w mieście, ponieważ często np. poszukujemy miejsca parkingowego czy na zatłoczonej ulicy poruszamy się wolniej niż 40 km/h.

Co to znaczy zbyt wolna jazda samochodem na drodze? Za co dokładnie należy się mandat za zbyt wolną jazdę?

Naturalnym skojarzeniem jest, że zbyt szybka jazda to często przyczynek do poważnych kolizji lub wypadków drogowych ,a niejednokrotnie również skutkują one śmiercią osób poszkodowanych. Można więc powiedzieć, że wolna jazda byłaby w interesie zarówno kierujących pojazdami, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W pewnym sensie jest tym wiele racji, jednak musimy mieć w pamięci to, że powolne poruszanie się ulicami prowadź do korków, braku płynności jazdy w ruchu miejskim, a na drogach międzymiastowych do nieuzasadnionych zatorów.

Oczywiście, do oceny czy doszło do zbyt wolnej jazdy, należy podejść bardzo indywidualnie. Jeśli jednak przemierzamy całe miasto z prędkością 20 km/h to musimy liczyć się z tym, że jesteśmy uciążliwi jako kierowcy dla innych. Muszą nas omijać, zwracać baczną uwagę na nasze ruchy na drodze itd. Może to powodować gwałtowne hamowanie, wyprzedzanie takiego pojazdu, a ten rodzaj zachowań może doprowadzić do kolizji lub wypadku drogowego, do którego pośrednio przyczynia się właśnie zbyt wolna jazda.

O czym jeszcze warto pamiętać wyruszając w podróż? Tego nie wiesz na pewno!

Jeśli wyruszasz w drogę, to pamiętaj, że najbardziej niebezpiecznym dniem na drodze jest piątek, a zaraz po nim w poniedziałek. Najbardziej bezpiecznym dniem całym tygodniu według policyjnego raportu z 2019 roku jest niedziela. Tego dnia dochodzi zaledwie do 11,6% wypadków z całego tygodnia.

Mandat za zbyt wolną jazdę to jedno, ale bez OC daleko nie zajedziesz!

Pamiętaj również, aby nie wyruszać podróż nigdy, jeżeli nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Do posiadania tego dokumentu zobowiązany jest każdy Właściciel pojazdu lub osoba kierująca autem. Jeśli nie posiadasz ze sobą polisy OC, musisz liczyć się z tym, że Twój pojazd zostanie zatrzymany, Ty otrzymasz grzywnę oraz punkty karne, a dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny należy nałożyć siebie mandat w maksymalnej wysokości 5600 zł (jeżeli brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wynosił powyżej 14 dni). Jak widać, kary za brak OC mogą być bardzo wysokie.

Dlatego, jeśli kończy się już Twoje ubezpieczenie, nie zapomnij o wykupieniu polisy na kolejny rok. Obecnie możesz to zrobić w bardzo wygodny sposób – online. A ponieważ zakres ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym u każdego z ubezpieczycieli jest dokładnie taki sam, możesz zdecydować się na zakup, kierując się jedynie wysokością składki za 12 miesięcy ochrony Twojego pojazdu. Często możesz również podzielić opłatę na kilka dogodnych rat – tak, aby nie obciążać zbytnio domowego budżetu.

PODSUMOWANIE:

  • Dostosuj prędkość swojego pojazdu do drogi, warunków atmosferycznych i stanu auta.
  • Za poruszanie się zbyt wolno po drogach możesz otrzymać od 50 do 200 zł kary (mandat za zbyt wolną jazdę) oraz dwa punkty karne.
  • Karane jest przede wszystkim utrudnianie płynnego ruchu na drodze.
  • Podczas poruszania się pojazdem na autostradzie nie powinieneś jechać wolniej niż 40 km/h, chyba że wymaga tego sytuacja na drodze.
  • Co do zasady pojazdy niemogące osiągnąć prędkości 40 km/h, nie powinny wjeżdżać na autostradę – czeka je wtedy mandat za zbyt wolną jazdę.
  • Kierowca powinien pamiętać o tym, że musi zwracać uwagę nie tylko na znaki drogowe wskazujące maksymalną prędkość poruszania się na danym odcinku jezdni, ale również zwracać uwagę na rzeźbę terenu, opady oraz innych uczestników ruchu drogowego.
  • Zbyt wolna jazda może doprowadzić do wypadku drogowego, gdy inni kierowcy będą usiłowali wyprzedzić auto poruszające się zbyt wolno lub będą zmuszeni do nagłego i gwałtownego hamowania.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej