Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 14.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
Rate this post

Samochód w leasingu może być atrakcyjną forma finansowania pojazdu zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Często jest tańszy od kredytu i nie wymaga zapłaty za auto gotówką z góry. Rozwiązanie to ma jednak pewne ograniczenia, które wiążą się z ubezpieczeniem, np. z możliwym zakresem AC samochodu w leasingu.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Pojazd w leasingu jest własnością firmy, która go nam udziela i to ona będzie wpisana do dowodu rejestracyjnego. Jak w związku z tym wygląda kwestia ubezpieczenia takiego auta? Mimo że to ty nim jeździsz, ty płacisz za jego ubezpieczenie, to leasingodawca określa, jakie wymagania musi spełnić polisa użyczonego pojazdu. Minimum to pakiet ubezpieczeń OC i AC samochodu w leasingu. Z reguły dochodzą to tego jeszcze NNW i assistance.

Czym jest leasing?

Zanim jednak przejdziemy do kwestii ubezpieczeniowych warto krótko wyjaśnić sobie samo pojęcie. Leasing samochodu w dużym uproszczeniu jest skrzyżowaniem dzierżawy i kredytu. Firma leasingowa na podstawie umowy oddaje ci samochód do użytkowania na określony czas. W zamian, przez cały czas trwania leasingu, co miesiąc  płacisz ustaloną kwotę raty leasingowej.  Umowa leasingowa, która ma charakter cywilnoprawny, zazwyczaj trwa do 2 do 5 lat.

Leasing a kredyt – różnice

Leasing samochodowy Kredyt na samochód
Proste formalności Dodatkowe formalności, m.in. zaświadczenie o zarobkach i analiza zdolności kredytowej
Nie jesteś właścicielem pojazdu (jest nim firma leasingowa) Jesteś właścicielem pojazdu (kupujesz go za otrzymane środki z kredytu)
Brak historii w BIK Historia w BIK
Brak dodatkowych zabezpieczeń Dodatkowe zabezpieczenia nakładane przez bank, np. zastaw rejestrowy lub przywłaszczenie częściowe
Większe korzyści podatkowe, gdy leasingobiorcą jest firma lub osoba na działalności Mniejsze korzyści podatkowe dla firmy lub osoby prowadzącej działalność
Koszty leasingu obejmują opłatę wstępną, koszty najmu (rata leasingowa) Koszty kredytu obejmują wartość udzielonej pożyczki (zazwyczaj równej wartości auta) oraz odsetki

 

Leasing a dzierżawa – podobieństwa i  różnice

Leasing samochodowy Dzierżawa
Umowa zawsze zawierana jest na czas określony Umowa może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony
Leasingodawcą zawsze jest podmiot prawny Osobą udzielającą dzierżawy może być zarówno osoba prywatna, jak i prawna
Umowa zawsze na piśmie (pod rygorem nieważności) Forma umowy zależy od preferencji stron

Kto może wziąć samochód w leasing?

Jeszcze parę lat temu leasing samochodu dotyczył tylko firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Od pewnego czasu dostępna jest też opcja leasingu konsumenckiego (dla osób prywatnych). Więcej o tej opcji piszemy w naszym artykule „Leasing konsumencki – proste finansowanie samochodu„.

Co też istotne, do skorzystania z leasingu nie potrzebujesz prawa jazdy. W takiej opcji musisz tylko na etapie podpisywania umowy uzasadnić potrzebę korzystania z samochodu. Musisz również wskazać, kto będzie kierowcą leasingowanego auta (więcej o leasingu samochodu bez prawka przeczytasz w artykule „Leasing samochodu a brak prawa jazdy„).

OC i AC samochodu w leasingu – o czym decyduje właściciel?

Jak już wspomnieliśmy, jeśli korzystasz z leasingu jako formy finansowania auta, nie jesteś formalnie jego właścicielem. Jest nią firma leasingowa i to ona będzie widniała w dowodzie rejestracyjnym jak również w dokumentach ubezpieczeniowych w rubrykach: właściciel pojazdu.

To także firma leasingowa określa warunki, jakie musi spełnić ubezpieczenie dla użyczonego pojazdu. Najczęściej leasingodawca oczekuje wykupienia pełnego pakietu: OC plus AC, a także ubezpieczeń dodatkowych, czyli assistance i NNW. Określa również minimalny zakres ubezpieczeń dodatkowych (z opcją, że możesz te zakresy podwyższyć, ale nie obniżyć).

Gdzie kupić OC lub AC samochodu w leasingu?

Z reguły firmy leasingowe prezentują konkretne pakiety (dwie lub trzy dwie lub trzy oferty) od towarzystw, z którymi na stałe współpracują. Umowy wynegocjowane przez leasingodawców mogą, ale nie muszą być konkurencyjne wobec tego, co można dostać na rynku. Oferty wskazane przez firmy leasingowe nie są jedynymi opcjami. Jak najbardziej możesz poszukać pakietu, który odpowiada postawionym wymogom w wybranym przez ciebie zakładzie ubezpieczeń. W tej opcji musisz się jednak liczyć z dodatkową opłatą za wybór towarzystwa spoza listy współpracujących z firmą leasingową.

Pamiętaj: ubezpieczenia, które kupujesz dla leasingowanego pojazdu, są tak samo ważne dla Ciebie, jak i firmy leasingowej. Jednocześnie zabezpieczają twoją kieszeń, jak i mienie leasingodawcy

Obowiązkowe OC

Jak w przypadku każdego samochodu, w ramach pakietu ubezpieczeniowego dla leasingowanego auta, musisz kupić polisę OC. Nie budzi to wątpliwości, bo jak wiadomo prawo zobowiązuje każdego posiadacza do zakupu tego ubezpieczenia. To, co jest ważne i o czym należy pamiętać – gdy spowodujesz szkodę, odszkodowanie na pokrycie strat będzie wypłacone z tej polisy, a nie twojej kieszeni. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z zapisami ustawy OC przypisane jest do samochodu, a nie jego kierowcy.

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych zapisane są też sytuacje, w których OC nie zadziała i odszkodowanie poszkodowany będziesz płacił finalnie ty. Ochronie OC nie podlegają bowiem m.in. szkody spowodowane umyślnie, pod wpływem alkoholu lub innych używek czy po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Więcej o wyłączeniach przeczytasz w naszym tekście „Wyłączenia odpowiedzialności„.

„Obowiązkowe” AC samochodu w leasingu

Zakup AC samochodu w leasingu jest typowym wymogiem stawianym przez firmy leasingowe. Obowiązek zakupu tego rodzaju ubezpieczenia jest zrozumiały – casco, podobnie jak obowiązkowa polisa, chroni zarówno twoją kieszeń, jak i leasingodawcy.

Zacznijmy od końca, czyli od korzyści firmy leasingowej. Dzięki ubezpieczeniu AC leasingodawca ma pewność, że w przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta, dostanie od towarzystwa odszkodowanie pokrywające stratę. Z kolei ty, jako leasingobiorca unikasz dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzonego samochodu. Na to przecież pójdzie wypłacone odszkodowanie.

Zakres AC

Leasingodawca określa również minimalny zakres auto casco. Najczęściej są to takie elementy jak:

 • wysokość sumy ubezpieczenia (na ile może ona się różnić od wartości wycenionego przez leasingodawcę auta)
 • stała suma ubezpieczenia
 • brak udziału w szkodzie – zarówno w części wypadkowej, jak i kradzieżowej
 • brak franszyzy integralnej
 • sposób naprawy auta (z reguły serwisowa, w ASO)
 • naprawa z użyciem oryginalnych części.

Określenie minimalny zakres może być dziwić, gdyż w istocie chodzi o tzw. wysoki wariant tego ubezpieczenia. Postawione wymagania odnośnie zakresu ubezpieczenia AC samochodu w leasingu podnoszą jego koszty. Takie podejście wynika po pierwsze z tego, że zazwyczaj w leasing bierzemy nowe lub młode (najwyżej kilkuletnie) samochody, których naprawy są droższe niż starszych modeli. Po drugie, leasingodawca chce mieć jak najpełniejszą, finansową ochronę swojego mienia. Po trzecie, warunki dotyczące sumy ubezpieczenia i braku udziałów własnych (zwłaszcza w przypadku kradzieży czy szkody całkowitej) dają ci większą pewność, że potencjalne odszkodowanie zaspokoi wszystkie oczekiwania firmy użyczającej ci auta.

Odszkodowanie z AC a uszkodzone auto

Gdy zdarzy ci się kolizja, wypadek lub dojdzie do uszkodzenia użyczonego samochodu w inny sposób, sprawa jest w miarę prosta. Zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela, powiadamiasz firmę leasingową i rozpoczyna się proces likwidacji szkody. Naprawa prowadzona jest w autoryzowanym warsztacie, wskazanym przez leasingodawcę. W związku z tym, że w ramach AC wybrana została opcja warsztatowa, rozliczenie kosztów naprawy odbywa się na linii warsztat i towarzystwo ubezpieczeniowe.

Sytuacja się komplikuje, gdy dojdzie do szkody całkowitej, czyli gdy wartość uszkodzeń wyniosła minimum 70 proc. Bo w takiej sytuacji umowa leasingu wygasa. A to oznacza, że firma użyczająca nam pojazd będzie chciała zapłaty za wszystkie niepłacone dotychczas raty i kwotę wykupu auta (z reguły jest to 1 proc. wartości pojazdu). Z kolei towarzystwo wypłaci 70 proc. wartości auta i zostawi ci wrak, który będziesz mógł samodzielnie sprzedać.

Możliwe są tutaj dwa scenariusze. Pozytywny polega na tym, że wartość wypłaconego odszkodowania pokrywa oczekiwania finansowe leasingodawcy (pozostałe do opłacenia raty oraz wartość wykupu). Jest też scenariusz negatywny, czyli gdy odszkodowanie nie wystarcza na pokrycie pozostałych kosztów. Niestety, w takim przypadku pozostałe zaległości będziesz musiał zapłacić sam.

GAP – lekarstwo na negatywny scenariusz

Nie chcesz ryzykować własnych środków, gdy dojdzie do „całki”, a odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie pozostałych zobowiązań wobec firmy leasingowej? Rozwiązaniem jest tzw. ubezpieczenie GAP. Daje ci ono ochronę w przypadku utraty wartości pojazdu, gdy zostanie stwierdzona szkoda całkowita (lub kradzież). Innymi słowy, z tego ubezpieczenia pokryjesz zaległości wobec leasingodawcy, jeśli odszkodowanie z auto casco nie wystarczyło.

GAP jest ubezpieczeniem, które nie zawsze znajduje się w ofercie pakietowej firmy leasingowej. A już na pewno nie będzie w puli obowiązkowej.

Kradzież a AC samochodu w leasingu

Niezależnie od tego czy masz samochód na własność czy w leasingu, musisz się liczyć z jego utratą. Pojawia się wtedy kilka pytań. Kto dostaje odszkodowanie, co się wtedy dzieje z twoją umową? I ostatnie, czy nadal płacisz raty?

Podobnie jak w przypadku szkody całkowitej kradzież użyczonego auta powoduje, że umowa leasingu wygasa. Ale to nie znaczy, że zapominasz o ratach. Działa ten sam mechanizm, co w przypadku „całki”. Leasingodawca może (i raczej na pewno to zrobi) zwrócić się do ciebie o zapłatę pozostałych, przewidzianych w umowie rat.

I to jest ten moment, w którym AC samochodu w leasingu zgodne z dość wysokimi wymaganiami firmy leasingowej jest nieocenione. Dzięki casco w wersji „na bogato” (stałą suma ubezpieczenia oraz brak udziałów własnych w części kradzieżowej) najpewniej ty i leasingodawca najprawdopodobniej odzyskacie całkowitą wartości skradzionego samochodu.

Pamiętaj o wyłączeniach w AC. Przykładowo jeśli przyczynisz się do szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty części lub całości odszkodowania. Wtedy koszty związane z naprawą lub zaległościami wobec leasingodawcy pokrywasz samodzielnie.

Przykładowe wyłączenia w AC

 • brak kompletu kluczyków lub urządzeń do otwierania auta,
 • celowe działanie,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu, które przyczyniło się do szkody (np. niezaciągnięcie hamulca ręcznego na pochyłym terenie, zostawienie kluczyków w środku. pozostawienie auta pod drzewami mimo ostrzeżeń o nadchodzących nawałnicach lub wichurach),
 • rażące niedbalstwo,
 • wykorzystywanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wykorzystanie pojazdu do przestępstwa.

Jednej wspólnej listy wyłączeń AC nie da się sporządzić. Dlatego zawsze sprawdzaj katalog zdarzeń, które w twojej polisie AC są na liście wyłączeń. Unikniesz w ten sposób przykrych niespodzianek w przypadku decyzji odszkodowawczej.

Inne ubezpieczenia

Jak widać, firmy leasingowe oczekują, że kupisz dość wysoki wariant ubezpieczenia AC samochodu w leasingu. Mniej restrykcyjnie podchodzą z kolei do zakresu innych ubezpieczeń dodatkowych. Assistance czy NNW z reguły są proponowane w wersji minimalnej. Czyli masz dość ograniczony zakres usług pomocowych i niskie sumy ubezpieczenia NNW. Warto dobrze przeanalizować tę część, bo koszty tego typu polis w wyższych (często znacznie wyższych) wersjach nie są wysokie. Stanowią nadal ułamek ceny całego pakietu, a mogą okazać się bardzo przydatne podczas użytkowania auta, które masz w leasingu.

OC i AC samochodu w leasingu a zniżki

Praktyką polskich ubezpieczycieli jest przyznawanie tzw. bonus malus, czyli zniżek za bezszkodową jazdę. Niestety, w przypadku ubezpieczenia OC lub AC samochodu w leasingu cześć towarzystw nie dolicza bonusa za bezszkodową jazdę za okres korzystania z użyczonego auta. Formalnie właścicielem użyczonego auta jest firma leasingowa, więc bonus za brak szkód powinien iść na konto firmy a nie twoje.

PODSUMOWANIE:

 • To firma leasingowa decyduje o zakresie pakietu ubezpieczeniowego dla leasingowanego auta. Z reguły są to OC, AC, assistance i NNW.
 • Leasingodawca dyktuje również minimalne warunki, jakie musi spełniać ubezpieczenie AC samochodu w leasingu, czy inne ubezpieczenia dodatkowe.
 • AC samochodu w leasingu zabezpiecza zarówno twoją kieszeń, jak i mienie leasngodawcy.
 • Firma leasingowa z reguły daje ci do wyboru oferty pakietów przygotowanych przez współpracujące z nią towarzystwa ubezpieczeniowe.
 • W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży umowa leasingowa wygasa, co powoduje, że musisz zapłacić pozostałe do końca umowy raty leasingowe. Odszkodowanie z AC samochodu w leasingu powinno pokryć te zobowiązania, dlatego tak ważny jest wybór wysokiego wariantu tego ubezpieczenia (ze stałą sumą ubezpieczenia oraz bez udziałów własnych czy franszyzy).

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej