Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Ubezpieczenia, które wykupujemy dobrowolnie, na przykład ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie na życie, pozwalają na to, aby klient mógł skorzystać z odszkodowania w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Podwójne ubezpieczenie jest wówczas możliwe i gdy zdarzy się sytuacja przewidziana w ogólnych warunkach ubezpieczenia, taka osoba otrzyma rekompensatę finansową lub wsparcie ze strony ubezpieczyciela z kilku źródeł. 

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Podwójne ubezpieczenie nie może wzbogacać

Polskie prawo ogranicza tego rodzaju rozwiązania w przypadku ubezpieczeń majątkowych. W kodeksie cywilnym określono bardzo szczegółowo, że zakład ubezpieczeń rekompensuje wyłącznie szkody, a co za tym idzie, tego rodzaju odszkodowanie nie powinno prowadzić do wzbogacenia się. Oznacza to, że nie możemy domagać się rekompensaty z tytułu podwójnego ubezpieczenia majątkowego. 

Podwójne ubezpieczenie OC czy podwójne ubezpieczenie mieszkania nie może prowadzić do wzbogacenia się osoby, która wykupiła polisę. Tego rodzaju działania traktowane są jak wyłudzenie, ponieważ tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, łączna wartość odszkodowania od kilku towarzystw ubezpieczeniowych przewyższałaby wartość samej szkody.

Podwójne ubezpieczenie – co zrobić w tej sytuacji? 

W momencie gdy jesteśmy ubezpieczeni w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych i naszym celem nie jest wyłudzenie czy też oszustwo, powinniśmy poinformować wszystkich ubezpieczycieli o zaistniałej sytuacji w chwili powstania szkody. Jest to o tyle istotne, że wykluczy to podejrzenie, że osoba wykupująca polisę działa w złej wierze. Czasem może być to kwestia błędu lub nieuwagi.

Nie należy takiej sytuacji ukrywać. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tak zwany podział proporcjonalny, co oznacza, że w zależności od sumy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia każdej z polis, ubezpieczyciele dzielą między siebie całość kwoty do wypłaty klientowi. Wszystko jednak zależy od tego, jakiego rodzaju zapisy zostały zawarte w umowie lub OWU oraz tego, w jaki sposób określono wysokość świadczeń przewyższających powstałą szkodę.

Podwójne ubezpieczenie AC i podwójne ubezpieczenie OC

Jeżeli osoba poszkodowana próbuje uzyskać ubezpieczenie niezgodnie z prawem warto pamiętać, że naraża się wtedy na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat zgodnie z Kodeksem karnym. W chwili gdy doszło do wypadku lub kolizji i klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego przysługiwałaby rekompensata z ubezpieczenia autocasco oraz odszkodowanie od sprawcy zdarzenia drogowego. 

Wtedy musi on zdecydować się tylko na jeden zakład ubezpieczeniowy. Nie ma bowiem możliwości by jednocześnie korzystać z obu tytułów do rekompensaty jednej szkody. W przypadku podwójnego ubezpieczenia AC i OC powinien jak najszybciej skontaktować się z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia, które ubezpieczenie go obowiązuje.

Podwójne ubezpieczenie na życie – możesz dostać więcej

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której mówimy o ubezpieczeniach osobowych. Klient, który wykupił polisę NNW w np. 5, 8 czy nawet 12 towarzystwach otrzyma wypłatę środków z każdej z firm. Ustawodawca uznał bowiem, że w przypadku polis na życie i zdrowie to klient decyduje o kwocie oraz sposobie zabezpieczenia siebie, a także swoich dzieci.

W związku z powyższym bardzo często osobami ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków podwójnie są dzieci. Nierzadko posiadają one ubezpieczenie szkolne, grupowe oraz polisę indywidualną, którą wykupili opiekunowie prawni. W takiej sytuacji otrzymają one odszkodowanie od każdego ubezpieczyciela, o ile zdarzenie zostało ujęte w umowie (ogólne warunki ubezpieczenia). W przypadku tego rodzaju ubezpieczeń klient nie naraża się na zarzut wzbogacenia się, ponieważ szkody na osobie są niezwykle trudne do wyceny.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Myjnia ręczna
Myjnia ręczna Autor Katarzyna Matusiak Komunikacyjne Brak komentarzy
Myjnia ręczna samochodowa to miejsce, gdzie samochody są myte ręcznie z użyciem specjalistycznych narzędzi i środków czystości. Jest to alternatywna forma mycia samochodu w porównaniu do myjni automatycznych. Myjnia ręczna samochodowa pozwala na bardziej szczegółowe i dokładne mycie poj...
Czytaj dalej
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra paliwa Autor Katarzyna Matusiak Komunikacyjne
Wymiana filtra paliwa jest jednym z kluczowych elementów, które wpływają na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie samochodu. Filtr paliwa odpowiada za oczyszczenie paliwa z zanieczyszczeń, które mogą przedostać się do układu wtryskowego lub gaźnika i powodować awarie silnika. W tym artykul...
Czytaj dalej