Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 17.07.2023 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Składka wypadkowa 2022

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest odprowadzanie składek do ZUS-u. Jedną z obowiązkowych składek w polskim systemie ubezpieczeń społecznych jest składka wypadkowa. Jej wysokość nie jest stała, a uzależniona od kilku czynników. Kogo dotyczy składka na ubezpieczenie wypadkowe? Kto za nią płaci i jakie świadczenia ono gwarantuje?

Ubezpieczenie wypadkowe – kogo obejmuje i jakie świadczenia zapewnia ZUS?

Każda aktywność zawodowa niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko. Formą zabezpieczenia pracownika na wypadek utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, która spowodowana została przez czynniki mające związek z wykonywaną pracą, jest ubezpieczenie wypadkowe. Stanowi ono jedno z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i gwarantuje osobie ubezpieczonej prawo do wielu świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe.

Wśród świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego możemy wymienić chociażby zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy dodatek pielęgnacyjny.

Składka wypadkowa – co to jest i kto ją płaci?

Składka wypadkowa jest jedyną składką w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS, której wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Jej opłacanie jest gwarancją tego, że w razie wypadku przy pracy czy zdiagnozowania choroby zawodowej pracownik nie pozostanie bez środków do życia, a będzie mógł liczyć na wypłacenie świadczeń.

Czytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy

Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wątpliwości mogą pojawić się w kwestii zagadnienia: “składka wypadkowa – kto płaci?”. Ta jest w całości kosztem, który pokrywa pracodawca. W żaden sposób nie obciąża więc ona pracownika.

Okres składkowy trwa od 1. kwietnia danego roku do 31. marca kolejnego roku.

Ile wynosi składka wypadkowa? Jaka jest jej wysokość w 2023?

Na pytanie: “ile wynosi składka wypadkowa 2023” nie ma jednej i konkretnej odpowiedzi. Wysokość stopy procentowej składki uzależniona jest chociażby od liczby osób zatrudnionych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa i zagrożeń z nim związanych.

W przypadku przedsiębiorców opłacających składkę na ubezpieczenie wypadkowe, wyróżnia się dwie możliwości – mogą oni opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z obowiązującą stawką, ale mogą być także zobowiązani do samodzielnego ustalenia jej wysokości. Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób i nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, odprowadzają składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc., czyli 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na rok składkowy dla grup działalności. Składka ta obowiązuje w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2023 roku do ostatniego dnia marca 2024 roku.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Wówczas muszą oni sami ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w oparciu o PKD.

Co innego w przypadku, gdy pracodawca złożył do ZUS-u informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata. W takiej sytuacji będzie on zwolniony z obowiązku samodzielnego wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ponieważ zrobi to za niego właśnie ZUS.

Składka wypadkowa a polisy grupowe na życie

Ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy jest różne i wynika z rodzaju prowadzonej działalności. Każdego roku w górnictwie czy przemyśle hutniczym do wypadków dochodzi znacznie częściej, niż na przykład w branży kosmetycznej. Choć pracownicy, którzy mają opłacone składki na ubezpieczenie wypadkowe, mogą liczyć na świadczenia w razie wypadku, to jednak kwoty wypłacane przez ZUS nie są wystarczające. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na zakup ubezpieczenia grupowego na życie.

W wielu przypadkach ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji wypadku w miejscu pracy. Dzięki temu płatnik (czyli pracownik), może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe przy np. leczeniu. Aby jednak mieć pewność, że otrzymamy taką wypłatę i jaka będzie jej wysokość, należy zapoznać się wcześniej z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) konkretnej polisy.

Ubezpieczenie wypadkowe jest nie dla wszystkich? Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby, które objęte są również ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Oznacza to, że nie wszystkich dotyczy ubezpieczenie wypadkowe. Kto mu nie podlega? Ubezpieczenie wypadkowe wypłacane przez ZUS nie dotyczy między innymi osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek lub świadczenie integracyjne, osób wykonujących pracę nakładczą oraz tych przebywających na urlopie wychowawczym czy pobierających zasiłek macierzyński.

Ubezpieczenie to nie dotyczy także żołnierzy zawodowych w służbie czynnej, członków rad nadzorczych pobierających wynagrodzenie, posłów do Parlamentu Europejskiego czy chociażby osób pobierających świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu. Szczegółowa lista warunków i zwolnień z ubezpieczenia wypadkowego dostępna jest na stronie ZUS-u.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie wypadkowe to obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Gwarantuje osobie ubezpieczonej prawo do wielu świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe.
  • Opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe gwarantuje pracownikowi otrzymanie świadczeń od ZUS w razie utraty niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej.
  • Do odprowadzania składki wypadkowej zobowiązani są pracodawcy. Składka ta nie obciąża w żaden sposób pracownika.
  • Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
  • Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa i zagrożeń z nim związanych.
  • W przypadku pracodawców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób i nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67 proc.
  • Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób muszą sami ustalić stopę procentową składki wypadkowej w oparciu o PKD.
Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Dołącz do dyskusji

Ubezpieczenie na wypadek choroby
Ubezpieczenie na wypadek choroby Autor Anna Rychlewicz Życiowe Brak komentarzy
Oczywiście można liczyć na system państwowej ochrony zdrowia, jednak oczekiwanie w długich kolejkach może znacznie pogorszyć stan chorego oraz rokowania co do jego pełnego powrotu do zdrowia. Poza tym często okazuje się, że świadczenia, jakich należałoby mu udzielić, nie są objęte u...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie na życie bez karencji
Ubezpieczenie na życie bez karencji Autor Agata Wiśniewska Życiowe Brak komentarzy
Należy jednak pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa przeważnie nie wchodzi w życie od momentu podpisania polisy, ale dopiero po upływie tzw. okresu karencji, który najczęściej wynosi od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Na szczęście na rynku można znaleźć ubezpieczenie na życie...
Czytaj dalej