Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 14.03.2022 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 11 minut.
Rate this post

Dziecko dla każdego rodzica to największy skarb. Wkłada wiele wysiłku w jego wychowanie i zapewnienie mu jak najlepszej przyszłości. Marzeniem jest też zapewnienie młodemu człowiekowi kapitału na start w dorosłość. Jedną z dość prostych i względnie tanich metod zbierania pieniędzy dla dziecka jest ubezpieczenie posagowe. Dzięki niemu można zaoszczędzić przynajmniej kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych dla swojego potomka. Wystarczy regularnie wpłacać składki.

Koszty wychowania dziecka

Nie da się ukryć, że „inwestycja” w dziecko wiąże się ze znaczącymi wydatkami. Eksperci z Centrum im. Adama Smitha szacują, że wychowane jednego dziecka do czasu osiągnięcia przez niego dorosłości kosztuje około 190 tys. złotych. Przy dwójce koszty skaczą do 320 tys. złotych. I to biorąc pod uwagę tylko najbardziej popularne kategorie wydatków. A co ze studiami, wkładem na mieszkanie czy po prostu zastrzykiem na usamodzielnienie się po 18. roku życia? Tu koszty też idą w dziesiątki tysięcy.

Weźmy tylko studia. Obecnie 50 tys. złotych powinno wystarczyć na 5-letnie studia na prywatnej polskiej uczelni w miejscu zamieszkania studenta. Jeśli ze studiowaniem wiąże się przeprowadzka, potrzebne środki mogą urosnąć nawet dwukrotnie, o studiach za granicą nie wspominając. Kilkadziesiąt tysięcy złotych czy więcej to też dobry kapitał na tzw. start w dorosłość. Trudno jednak, byśmy mieli takie pieniądze po prostu w portfelu. Przeciętnie sytuowany rodzic, by je uzbierać, powinien sukcesywnie odkładać i to tak, żeby gromadzone środki nie traciły na wartości choćby na skutek rosnącej inflacji.

Ubezpieczenie posagowe – co to jest?

Ubezpieczenie posagowe jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie finansowe dziecka. Jego ideą jest pomoc w gromadzeniu kapitału dla potomka na konkretny cel. Mogą to byś studia, mieszkanie, realizacja pasji czy po prostu budżet na tzw. start w dorosłość. Bez względu na przyświecający fundatorowi (kupującemu polisę) cel, „obdarowany” czyli dziecko otrzymane środki może wydać tak, jak chce.

Polisę posagową najczęściej kupuje rodzic, a uposażonym jest dziecko.

Fundatorem polisy mogą też być inni krewni – dziadkowie, opiekunowie, czy starsze rodzeństwo. Część ubezpieczycieli dopuszcza także opcję, gdy takie ubezpieczenie kupuje ktoś bliski, ale niespokrewniony.

Działanie tego typu polisy nie należy do skomplikowanych. Rodzic lub inny fundator, który kupił dla dziecka ubezpieczenie posagowe, wpłaca składki – co miesiąc, co kwartał lub rocznie. Na koniec dziecko dostaję wypłatę w całości lub części w uzgodnionej w umowie wysokości. I to jest właśnie ten zastrzyk gotówki na start w dorosłość.

Polisa posagowa składa się jeszcze z jednej części. Zapewnia również ochronę, bo jej przedmiotem jest bowiem życie opiekuna fundującego ubezpieczenie. Jeśli coś mu się stanie – umrze lub ciężko zachoruje i nie będzie mógł zarabiać, a więc i płacić za polisę – dziecko nie traci zabezpieczenia finansowego. Towarzystwo bierze bowiem na siebie zobowiązanie opłaty dalszych składek aż do końca trwania umowy ubezpieczeniowej. Inną opcją jest wypłacane dziecku renty w określonej w umowie wysokości do czasu osiągnięcia przez nie wieku, w którym może dostać świadczenie (musi być przynajmniej pełnoletnie).

A co, jeśli w trackie trwania umowy coś stanie się dziecku? Istnieje też ubezpieczenie posagowe gdzie to życie dziecka jest pod ochroną. Zazwyczaj wtedy jest tak, że gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, wypłacane jest mu odpowiednie świadczenie.

Ubezpieczenie posagowe połączone z inwestycją

Na rynku są dostępne dwa typu ubezpieczeń posagowych. Pierwszym jest polisa na życie i do życie, czyli z wariant, który opisaliśmy już wyżej. Drugą opcją jest ubezpieczenie posagowe z UFK, czyli ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W tym przypadku część składek wpłacana jest do puli ochronno-oszczędnościowej, a część idzie do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które inwestują tę część wpłaty.

Tego typu ubezpieczenie wiąże się jednak z ryzykiem inwestycyjnym, gdyż to, jak środki inwestowane w UFK będą pracowały, zależy od koniunktury rynkowej. Stąd też istotny będzie podział środków pomiędzy poszczególne części. Im więcej przeznaczy się na ochronę, tym mniej pieniędzy będzie miało szansę zarabiać. Ale im więcej kapitały pójdzie na część inwestycyjną, tym większe rodzi to ryzyko.

Ubezpieczenie posagowe – jak długo trwa umowa?

Ubezpieczenie posagowe należy do polis długoterminowych, co oznacza, że zawiera się je na kilka lat. Na polskim rynku są dwa podejścia w tym zakresie. W pierwszym z góry jest określone, ile będzie trwać polisa. Zazwyczaj minimalny okres umowy wynosi 5 lat. Ale można też zawrzeć ubezpieczenie na 10, 15, a nawet 20 lat.

Innym podejściem jest wyznaczanie końca polisy określonym wiekiem dziecka. Ta opcja też jest zależna od towarzystwa. W jednym maksymalny wiek dziecka, w którym kończy się polisa, to 18 lat, w innym 20 lub nawet 25 lat. Ograniczenia stosowane są też od doły, czyli np. polisa posagowa musi być zawarta na przynajmniej 10 lat. Albo dziecko w momencie podpisania umowy może mieć co najwyżej 15 lat.

Limit wieku dotyczy też fundatora polisy. Ubezpieczającym może być osoba pełnoletnia, która w momencie zawierania umowy nie jest starsza niż 56-60 lat (dokładna górna granica wieku zależy od towarzystwa). Oczywiście, informacje na temat tego, ile może trwać umowa, kiedy następuje wypłata i czy są jakieś limity wiekowe, zawsze znajdziemy w OWU.

Jedna rzecz jest wspólna we wszystkich towarzystwach. Aby dziecko otrzymało gwarantowaną wypłatę na koniec trwania umowy, musi być przynajmniej pełnoletnie.

Ubezpieczenie posagowe – koszty a wysokość świadczenia

O polisie posagowej najlepiej myśleć, gdy pociecha jest jeszcze mała. Dlaczego? Wcześniejsze zawarcie umowy na ubezpieczenie posagowe oznacza, że może ona dłużej trwać. Tym samym składka za wybraną opcję tego ubezpieczenia rozkłada się na więcej części, więc jest relatywnie niższa. Przy ubezpieczeniu zawartym na 10 czy 20 lat łatwiej też przyjdzie nam składać się na wyższą sumę ubezpieczenia.

A ile kosztuje ubezpieczenie posagowe? To zależy od wybranej sumy ubezpieczenia i czasu trwania umowy polisowej. Składki na dobrą polisę posagową nie musza być wysokie, jeśli są systematycznie wpłacane przez odpowiednio długi czas. Działa to tak, że im wyższa suma ubezpieczenia, czyli kwota, która wyznacza nam wysokość końcowego świadczenia, tym wyższe składki. Ale im dłuższy okres trwania umowy ubezpieczenia, tym pojedyncze składki są niższe. Obecnie na rynku najniższa składka zaczyna się w okolicy 100 złotych.

Inne czynniki, które wpływają na wysokość składki to cechy ubezpieczającego i dziecka (np. wiek, płeć, stan zdrowia) oraz zakres ochrony.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniach posagowych?

Na rynku jest wiele ofert polis posagowych, które mocno się od siebie różnią i to nie tylko wysokością składki. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że cena powinna być brana pod uwagę w ostatniej kolejności przy porównaniu a potem wyborze ubezpieczenia.

Dostępne produkty różnią podstawowym zakresem ochrony, wysokością gwarantowanej wypłaty, świadczeniem z tytułu śmierci rodzica, a także sposobem inwestowania środków (jeśli wybrana polisa ma w sobie element UFK). Ubezpieczyciele oferują też różne pakiety umów dodatkowych, które rozszerzają podstawową ochronę o inne ryzyka (np. NNW dziecka, assistance, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania).

Nie wszystkie towarzystwa dopuszczają też do zmian w umowie w trakcie ich trwania. Kolejnym ograniczeniem może być brak możliwości zmiany sumy ubezpieczenia, co w przypadku umów długoterminowych jest poważną wadą. Za 5 czy 10 lat określona kwota może nie mieć przecież dzisiejszej wartości.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o indeksacji składki, która chroni wartość gromadzonych środków przed skutkami inflacji. Zazwyczaj w rocznicę składki towarzystwa przedstawiają ofertę podniesienia sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie i składki, która uwzględnia zmiany wskaźnika inflacji. Co ważne, indeksacja jest propozycją i od decyzji ubezpieczającego zależy, czy ją przyjmie.

Warto też sprawdzić, czy ubezpieczyciel pozwala na czasowe zawieszenie płatności składek (nie wszystkie zakłady się na to godzą). To kolejna ważna cecha dobrej polisy posagowej, bo nie można wykluczyć chwilowego pogorszenia się sytuacji majątkowej ubezpieczającego (np. utrata pracy). W skrajnych przypadkach może będzie trzeba taką polisę zamknąć, czyli zrobić wykup. Sprawdźmy więc jakie są koszty takiej operacji, bo tu też mogą być spore różnice między zakładami.

Przed zawarciem umowy koniecznie należy się też zapoznać z sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, czyli z wyłączeniami. Typowym tutaj wyłączeniem jest samobójstwo ubezpieczającego.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie posagowe?

Główną korzyścią z tego produktu jest zabezpieczenie finansowe dziecka. Nie bez znaczenia jest też fakt, że środki wypłacane są bezpośrednio potomkowi, gdy ten osiągnie pełnoletniość. Nie ma więc ryzyka, że w przypadku śmierci fundatora, tymi pieniędzmi będzie rozporządzał ktoś innych w imieniu małoletniego. Ważna jest także część ochronna polisy, dzięki której, gdy fundatorowi coś się stanie, towarzystwo weźmie na siebie opłatę dalszych składek.

Ubezpieczenie posagowe zazwyczaj ma szereg dodatków, dzięki czemu można kompleksowo poszerzyć ochronę zdrowia i życia. Do proponowanych opcji dodatkowych należą m.in.

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia posagowego jest też brak opodatkowania tych środków - są one zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Dla kogo jest ubezpieczenie posagowe?

Może się wydawać, że ubezpieczenie posagowe jest dobrym rozwiązaniem dla zamożniejszych rodziców, bo stać ich na regularne płacenie składek i to też wyższych. Nic bardziej błędnego. Mniej zamożnym osobom opłacenie studiów dziecka przyjdzie trudniej, jeśli nie mają odłożonych pieniędzy. Zazwyczaj nie mają. Badania pokazują, że gorzej sytuowani wydają środki na bieżącą konsumpcję. A przecież miesięczne koszty przyzwoitej polisy posagowej nie muszą być wysokie. Regularnie składane przełożą się na ładny zastrzyk dla dziecka u progu dorosłości.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie posagowe jest długoterminową polisą z gwarantowaną sumą wypłaty na rzecz dziecka, które wskazane jest jako uposażony przez fundatora polisy (najczęściej rodzic).
  • Polisa posagowa łączy w sobie ochronę, której najczęściej podlega życie fundatora i oszczędzanie środków, które zostaną w przyszłości wypłacone dziecku.
  • Środki zgromadzone na polisie wypłacane są dziecku nie wcześniej niż po ukończeniu przez nie 18. roku życia.
  • Wypłacane świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej