Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 07.07.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 14 minut.
4.5/5 - (2 votes)

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – choć dotyczą dwóch kompletnie różnych sytuacji, w rzeczywistości kierowców często bywają ze sobą utożsamiane. Nieznajomość szczegółowych przepisów i mylne rozumienie zatrzymywania się i postoju prowadzić może nie tylko do chaosu na drodze, ale przyczynić się także do znacznego odchudzenia portfela. Wyjaśniamy, czym różni się zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju oraz jak uniknąć kosztownych skutków ich nieznajomości.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Zatrzymanie się kontra postój

Potoczne rozumienie tych słów może być do siebie bardzo zbliżone, używane zamiennie lub zwyczajnie mylone. Dlatego też w rozumieniu zakazów z tym związanych może dochodzić do nieuświadomionych pomyłek. Co więc znaczą te dwa pojęcia w przepisach ruchu drogowego? Czym jest zakaz zatrzymywania się? Co oznacza? Czym jest zakaz postoju? Ile minut może trwać zatrzymanie się? Odwołajmy się do definicji zawartych w kodeksie drogowym.

UWAGA: Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa maksymalnie 1 minutę. Z kolei postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę.

Jak widać, między zatrzymywaniem się a postojem samochodu jest wyraźna różnica dotycząca zarówno okoliczności, jak i czasu trwania unieruchomienia pojazdu.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, że postój jest zawsze zamierzony przez kierowcę i odbywa się z pełną świadomością. Natomiast zatrzymanie się może wynikać z aktualnych warunków na drodze albo wręcz z przepisów.

Czym jest zatrzymywanie się, a czym postój w praktyce?

Czym jest zakaz zatrzymywania się? Co oznacza i czym różni się od zakazu postoju? Według definicji wydaje się to banalnie proste i zrozumiałe. W praktyce jednak okazuje się, że zakazy te przysparzają niejednemu kierowcy sporo problemów. Aby omówić, czym są zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju, najpierw należy przeanalizować konkretne życiowe sytuacje na drodze i odpowiednio je przypisać do danej kategorii.

Przede wszystkim warto zrobić to, by w przyszłości uniknąć mylnego utożsamiania tych dwóch sytuacji. Bardzo często pojęć tych używamy zamiennie sądząc, że w praktyce oznaczają dokładnie to samo.

Zatrzymaniem wynikającym z woli kierowcy będzie przykładowo:

 • zabranie lub wysadzenie pasażera
 • błyskawiczne zakupy (trwające poniżej minuty) w kiosku ruchu.

Z kolei zatrzymaniem wynikającym z warunków panujących na drodze będzie na przykład:

 • zatrzymanie się na pasie ruchu spowodowane korkiem
 • zatrzymanie auta przed zamkniętym szlabanem kolejowym.

Aby nastąpił postój, najpierw samochód musi się oczywiście zatrzymać. Czym jest więc postój, jeśli chodzi o konkretne sytuacje? Przede wszystkim chodzi o zaparkowanie samochodu na czas dłuższy niż jedna minuta. Co ciekawe, przepisy określają także obowiązki kierowcy na czas postoju. Musi on zadbać o bezpieczeństwo czyli wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny, wyjąć kluczyki, zamknąć szyby i drzwi.

Ustawa o Ruchu Drogowym wymienia miejsca, w których zatrzymanie lub postój są zabronione oraz określa warunki, w których zatrzymanie lub postój są dopuszczalne.

Kiedy przepisy dopuszczają zatrzymanie lub postój pojazdu  

Wielu kierowców zadaje sobie pytania takie jak: “zakaz zatrzymywania się – gdzie obowiązuje?”, czy “kiedy możliwy jest postój pojazdu?”. Warto wiedzieć, że wszystko to uzależnione jest oczywiście od znaków usytuowanych w danym miejscu. Jeśli nie ma znaków oznaczających zakaz zatrzymywania się i postoju, te możliwe są po wcześniejszym zweryfikowaniu swojego położenia. 

Podejmując jakikolwiek krok najpierw musisz sprawdzić czy pojazd: 

 • jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierujących
 • nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • nie utrudnia ruchu drogowego.

Skoro warunki zostały już omówione, przejdziemy do miejsc, jakie wchodzą w grę. Według przepisów, gdy chodzi o:

 • zatrzymanie na jezdni – należy tego dokonać jak najbliżej krawędzi i równolegle do niej
 • postój poza obszarem zabudowanym – powinien się odbywać, gdy to tylko możliwe poza jezdnią
 • zatrzymanie lub postój na chodniku – koniecznie kołami jednego boku lub przedniej osi, a jeśli jest to możliwe w konkretnych warunkach również całym samochodem.

Jeśli chodzi o tę ostatnią sytuację, to koniecznie trzeba mieć świadomość, że zatrzymanie lub postój na chodniku dotyczy tylko samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t, a na chodniku musi pozostać co najmniej 1,5 m szerokości dla pieszych.

A co w sytuacji, gdy doszło do kolizji lub awarii i musisz się zatrzymać w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz? Musisz po prostu odpowiednio zasygnalizować wymuszony sytuacją postój przez odpowiednie ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

Kiedy zatrzymywanie się i postój są zabronione?

Wiemy już, czym jest zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. Co oznacza każdy z nich i jakich sytuacji dotyczy. Czas więc przyjrzeć się bliżej praktyce i sytuacjom, w których zatrzymywanie się i postój są zabronione.

Uwaga – zaczniemy od pewnego logicznego związku. Jeśli w danym miejscu zabronione będzie zatrzymanie auta, tym bardziej nie możesz sobie w nim organizować postoju. Jednak w odwrotną stronę to nie działa. W miejscu, w którym zabroniony jest postój, zazwyczaj dopuszczalne jest zatrzymanie.

Oto gdzie na pewno zabronione jest zatrzymywanie pojazdu:

 • w miejscu oznaczonym znakiem zakaz zatrzymywania się
 • na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu
 • na przejeździe tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu
 • na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania
 • na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem
 • na moście, wiadukcie, w tunelu
 • na drogach ekspresowych i autostradach poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Postój, jak wynika z powyższego wywodu, jest więc zabroniony we wszystkich wymienionych sytuacjach, a ponadto dodatkowo w:

 • miejscu oznaczonym znakiem zakaz postoju
 • miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd – np. do i z bramy, garażu, parkingu
 • miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub jego wyjazd
 • strefie zamieszkania, w miejscu innym niż do tego przeznaczone.

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – jak wyglądają znaki zakazu?

Na początek weźmiemy oba te znaki pod lupę pod względem wyglądu. Oba wymienione znaki należą do kategorii „znaki zakazu”. Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym albo czasem niebieskim tłem. Ograniczają one poruszanie się pojazdów i pieszych lub nawet całkowicie zabraniają określonych manewrów podczas poruszania się po drodze. Jeśli chodzi o znaki stref z konkretnymi ograniczeniami, to mają one kształt prostokąta. Konkretny zakaz wyrażony wybranym znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia przy jezdni do najbliższego skrzyżowania.

Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, kiedy zakaz jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec tego zakazu.

Znaki – zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – nie pomyl ich  

Za zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju odpowiadają w polskich przepisach drogowych odpowiednie znaki zakazu. Są to znaki:

 • zakaz zatrzymywania się – znak B-36.
 • zakaz postoju – znak B-35

Do każdego z tych znaków dołączone bywają niekiedy dodatkowe tabliczki np. T-26, czyli, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony, T-25a – początek zakazu, T-25-b – kontynuację zakazu, T-25c – koniec zakazu.

Zakaz zatrzymywania się to to dwie czerwone linie, które krzyżują się na niebieskim tle, a zakaz postoju to ukośna czerwona linia przedstawiona na niebieskim tle.

Co oznaczają znaki zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju?

Zdarzają się sytuacje, gdy nawet jeśli na moment zatrzymasz pojazd, spowodujesz zmniejszenie płynności ruchu, co oczywiście stanowi problem. Na taką okoliczność stosuje się w danym miejscu znak zakaz zatrzymywania się.

Z kolei, jeśli na drodze istnieje konieczność ograniczenia postoju na drodze przez dłuższy czas, stosuje się znak zakaz postoju. Oznacza on zakaz postoju pojazdu na czas nie dłuższy niż jedną minutę. W praktyce wygląda to tak, że można zatrzymać samochód, zabrać lub wysadzić pasażera i odjechać.

Oba te zakazy obowiązują przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku. Dotyczą tylko tej strony jezdni, przy której się znajdują (dotyczy to również chodnika), podobnie jest na drodze jednokierunkowej.

Poza obszarem zabudowanym oba znaki dotyczą nie tylko jezdni, ale także pobocza, chyba, że wyznaczono tam miejsce do parkowania. Obowiązują ona także kolumny pieszych, poganiaczy i jeźdźców.

Zakazy te oczywiście nie dotyczą pojazdów komunikacji publicznej, które zatrzymują się na wyznaczonych do tego przystankach.

Odmiany znaku zakaz postoju

Znak zakaz postoju ma także bardzo zbliżone do siebie wersje, które oznaczają ograniczenie zakazu w pewnym zakresie. Należą do tego zestawu następujące znaki:

 • B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste – znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca, czyli np. 1,3,5,7 itd.
 • B-38 – zakaz postoju w dni parzyste – znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca czyli np. 2.4.6.8 itd.

W tym wariancie zakazu chodzi o udostępnienie jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci czy zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21:00 do godziny 24:00 – wtedy kierujący może przestawić pojazd na drugą stronę ulicy.

 • B-39 – strefa ograniczonego postoju -znak ten umieszczany jest na wszystkich drogach doprowadzających ruch do strefy, oznacza on, że po jego minięciu obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Wynika z tego, że zatrzymanie się w celu zabrania lub wysadzenia pasażera jest dozwolone.

Na tarczy znaku podaje się także dodatkowo informacje o zakresie obowiązywania znaku (chodzi najczęściej o dni, godziny, wyjątki itp.). Jeśli zakaz dotyczy określonych pojazdów, to na znaku może być także umieszczony symbol pojazdu lub napis określający rodzaj pojazdu.

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – co grozi za złamanie zakazu?

Nie możesz znaleźć miejsca, żeby zaparkować? Jeździsz od kilkunastu minut po mieście, a masz umówioną wizytę u lekarza i kończy ci się czas? Ryzykujesz pozostawieniem auta na zakazie? Faktycznie ryzykujesz. Za takie zaparkowanie samochodu grozi kara. Podstawę prawną tego stanowi rozdział XI Kodeksu wykroczeń.

Praktyka wskazuje, że policja lub straż miejska w takim przypadku, czyli za parkowanie na zakazie najczęściej nakłada mandat w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny. Warto jednak wiedzieć, że wysokość mandatu uwarunkowana jest przede wszystkim rodzajem przewinienia.

Jednak istnieją sytuacje, w których kara finansowa może być znacznie dotkliwsza, a postój w nieodpowiednim miejscu może się skończyć nawet odholowaniem pojazdu na parking policyjny na koszt kierowcy. A oto przykładowe stawki mandatów:

 • zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie – 200 zł
 • zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 zł
 • zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów – od 200 do 500 zł
 • zatrzymanie na przejeździe kolejowym, tramwajowym lub skrzyżowaniu oraz w odległości 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania – 300 zł.
 • zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on widoczny dla innych kierujących z dostatecznej odległości lub powoduje utrudnienie ruchu – od 100 do 300 zł.

Znaki zakazu a osoby niepełnosprawne

Ważna kwestia dotyczy znaków zakazu i stosowania się do nich osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, które prowadzą samochód, mają znacznie utrudnione poruszanie się. Nawet dotarcie do sklepu, urzędu czy innego budynku z miejsca parkingowego to często ogromny wysiłek.

A co, jeśli takich miejsc dla osoby niepełnosprawnej nie ma w pobliżu sklepów czy instytucji? Na szczęście niepełnosprawny kierowca lub osoba przewożąca niepełnosprawnego pasażera mają prawo nie respektować niektórych znaków zakazu. Między innymi osób niepełnosprawnych nie obowiązuje znak zakaz postoju. Dzięki temu w razie potrzeby niepełnosprawny kierowca może zatrzymać się na dłużej w miejscu, w którym inni użytkownicy drogi nie mają takiego prawa.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Jako właściciel auta masz świadomość, że musisz zadbać o to, by jeździć z aktualną polisą OC. Obowiązkowe ubezpieczenie chroni cię przez finansowymi skutkami szkody spowodowanej z twojej winy. To bardzo ważne, że jeśli zdarzyłoby ci się wjechać w tył innego samochodu, odszkodowanie zostanie wypłacone z twojego OC. Ale warto także zdecydować się na pozostałe polisy komunikacyjne. W swojej drogowej praktyce każdy jest narażony na różne zdarzenia.

Autocasco wykupione przez właściciela daje gwarancję, że w razie uszkodzenia samochodu, koszty naprawy można pokryć z polisy. Z kolei awaria samochodu może zdarzyć się wszędzie. Nawet w miejscu, w którym stoi znak zakaz zatrzymywania się lub zakaz postoju. Na taką okoliczność bezcenne okazuje się ubezpieczenie assistance, które gwarantuje pomoc techniczną i informacyjną. Wystarczy zadzwonić i możesz liczyć na holowanie lub pomoc w naprawie auta.

PODSUMOWANIE:

 • Ustawa o Ruchu Drogowym wymienia miejsca, w których zatrzymanie lub postój są zabronione oraz określa warunki, w których zatrzymanie lub postój są dopuszczalne.
 • Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa maksymalnie 1 minutę.
 • Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę.
 • Znaki zakazu zatrzymywania się i zakaz postoju wskazują miejsca, w których nie wolno wykonywać powyższych manewrów.
 • Niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju grozi mandatem od 100 do 300 zł.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji
przegub
Przegub Autor Agata Wiśniewska Komunikacyjne
Przegub napędowy należy do tych części, które nie tylko decydują o komforcie jazdy, co w ogóle ją umożliwiają. Dlatego dobrze wiedzieć, po czym poznać, że coś złego dzieje się z tymi elementami auta i co z tym zrobić. Jaką rolę pełnią przeguby w samochodzie? Jak ocenić ich stan...
Czytaj dalej
regeneracja turbosprężarki
Regeneracja turbosprężarki Autor Agata Wiśniewska Komunikacyjne
W ostatnich latach turbosprężarki są powszechne stosowane w silnikach diesla i znacznej części silników benzynowych. Dzięki nim zwiększa się moc, a co za tym idzie dynamikę silnika. Niestety, jest to element dość awaryjny i wcześniej lub później wylądujesz z nim w warsztacie. Sposobe...
Czytaj dalej