Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 28.12.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 16 minut.
4.7/5 - (4 votes)

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – choć dotyczą dwóch kompletnie różnych sytuacji, w rzeczywistości kierowców często bywają ze sobą utożsamiane. Nieznajomość szczegółowych przepisów i mylne rozumienie zatrzymywania się i postoju prowadzić może nie tylko do chaosu na drodze, ale przyczynić się także do znacznego odchudzenia portfela. Wyjaśniamy, czym różni się zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju oraz jak uniknąć kosztownych skutków ich nieznajomości.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Czym się różni postój od zatrzymania?

Potoczne rozumienie tych słów może być do siebie bardzo zbliżone, używane zamiennie lub zwyczajnie mylone. Dlatego też w rozumieniu zakazów z tym związanych może dochodzić do nieuświadomionych pomyłek. Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju co znaczą te dwa pojęcia w przepisach ruchu drogowego? Czym jest zakaz zatrzymywania się? Co oznacza? Czym jest zakaz postoju? Ile minut może trwać zatrzymanie się? Odwołajmy się do definicji zawartych w kodeksie drogowym.

UWAGA: Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa maksymalnie 1 minutę. Z kolei postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę.

Jak widać, między zatrzymywaniem się a postojem samochodu jest wyraźna różnica dotycząca zarówno okoliczności, jak i czasu trwania unieruchomienia pojazdu.

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, że postój jest zawsze zamierzony przez kierowcę i odbywa się z pełną świadomością. Natomiast zatrzymanie się może wynikać z aktualnych warunków na drodze albo wręcz z przepisów.

Czym jest zatrzymywanie się, a czym postój w praktyce?

zakaz zatrzymywania

Czym jest zakaz zatrzymywania się? Co oznacza i czym różni się od zakazu postoju? Według definicji wydaje się to banalnie proste i zrozumiałe. W praktyce jednak okazuje się, że zakazy te przysparzają niejednemu kierowcy sporo problemów. Aby omówić, czym są zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju, najpierw należy przeanalizować konkretne życiowe sytuacje na drodze i odpowiednio je przypisać do danej kategorii.

Przede wszystkim warto zrobić to, by w przyszłości uniknąć mylnego utożsamiania tych dwóch sytuacji. Bardzo często pojęć tych używamy zamiennie sądząc, że w praktyce oznaczają dokładnie to samo.

Zatrzymanie się

Zatrzymaniem wynikającym z woli kierowcy będzie przykładowo:

 • zabranie lub wysadzenie pasażera
 • błyskawiczne zakupy (trwające poniżej minuty) w kiosku ruchu.

Z kolei zatrzymaniem wynikającym z warunków panujących na drodze będzie na przykład:

 • zatrzymanie się na pasie ruchu spowodowane korkiem
 • zatrzymanie auta przed zamkniętym szlabanem kolejowym.

Postój

Aby nastąpił postój, najpierw samochód musi się oczywiście zatrzymać. Czym jest więc postój, jeśli chodzi o konkretne sytuacje? Przede wszystkim chodzi o zaparkowanie samochodu na czas dłuższy niż jedna minuta. Co ciekawe, przepisy określają także obowiązki kierowcy na czas postoju. Musi on zadbać o bezpieczeństwo czyli wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny, wyjąć kluczyki, zamknąć szyby i drzwi.

Ustawa o Ruchu Drogowym wymienia miejsca, w których zatrzymanie lub postój są zabronione oraz określa warunki, w których zatrzymanie lub postój są dopuszczalne.

Kiedy przepisy dopuszczają zatrzymanie lub postój pojazdu?

zakaz zatrzymywania

Wielu kierowców zadaje sobie pytania takie jak: “zakaz zatrzymywania się – gdzie obowiązuje?”, czy “kiedy możliwy jest postój pojazdu?”. Warto wiedzieć, że wszystko to uzależnione jest oczywiście od znaków usytuowanych w danym miejscu. Jeśli nie ma znaków oznaczających zakaz zatrzymywania się i postoju, te możliwe są po wcześniejszym zweryfikowaniu swojego położenia. 

Podejmując jakikolwiek krok najpierw musisz sprawdzić czy pojazd:

 • jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierujących
 • nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • nie utrudnia ruchu drogowego.

Gdzie można się zatrzymywać?

Skoro warunki zostały już omówione, przejdziemy do miejsc, jakie wchodzą w grę. Według przepisów, gdy chodzi o:

 • zatrzymanie na jezdni – należy tego dokonać jak najbliżej krawędzi i równolegle do niej
 • postój poza obszarem zabudowanym – powinien się odbywać, gdy to tylko możliwe poza jezdnią
 • zatrzymanie lub postój na chodniku – koniecznie kołami jednego boku lub przedniej osi, a jeśli jest to możliwe w konkretnych warunkach również całym samochodem.

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju –  jeśli chodzi o tę ostatnią sytuację, to koniecznie trzeba mieć świadomość, że zatrzymanie lub postój na chodniku dotyczy tylko samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t, a na chodniku musi pozostać co najmniej 1,5 m szerokości dla pieszych.

A co w sytuacji, gdy doszło do kolizji lub awarii i musisz się zatrzymać w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz? Musisz po prostu odpowiednio zasygnalizować wymuszony sytuacją postój przez odpowiednie ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

Kiedy zatrzymywanie się i postój są zabronione?

zakaz zatrzymywania

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – wiesz już, czym są. Co oznacza każdy z nich i jakich sytuacji dotyczy. Czas więc przyjrzeć się bliżej praktyce i sytuacjom, w których zatrzymywanie się i postój są zabronione.

Uwaga – zaczniemy od pewnego logicznego związku. Jeśli w danym miejscu zabronione będzie zatrzymanie auta, tym bardziej nie możesz sobie w nim organizować postoju. Jednak w odwrotną stronę to nie działa. W miejscu, w którym zabroniony jest postój, zazwyczaj dopuszczalne jest zatrzymanie.

Gdzie nie można się zatrzymywać?

Oto gdzie na pewno zabronione jest zatrzymywanie pojazdu:

 • w miejscu oznaczonym znakiem zakazu zatrzymywania się
 • na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu
 • na przejeździe tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu
 • na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania
 • na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem
 • na moście, wiadukcie, w tunelu
 • na drogach ekspresowych i autostradach poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Gdzie nie można robić postoju?

Postój, jak wynika z powyższego wywodu, jest więc zabroniony we wszystkich wymienionych sytuacjach, a ponadto dodatkowo w:

 • miejscu oznaczonym znakiem zakaz postoju
 • miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd – np. do i z bramy, garażu, parkingu
 • miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub jego wyjazd
 • strefie zamieszkania, w miejscu innym niż do tego przeznaczone.

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – jak wyglądają znaki zakazu?

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – na początek weźmiemy oba te znaki pod lupę pod względem wyglądu. Oba wymienione znaki należą do kategorii „znaki zakazu”. Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym albo czasem niebieskim tłem. Ograniczają one poruszanie się pojazdów i pieszych lub nawet całkowicie zabraniają określonych manewrów podczas poruszania się po drodze. Jeśli chodzi o znaki stref z konkretnymi ograniczeniami, to mają one kształt prostokąta. Konkretny zakaz wyrażony wybranym znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia przy jezdni do najbliższego skrzyżowania.

Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, kiedy zakaz jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec tego zakazu.

Co oznaczają strzałki przy zakazach parkowania?

Strzałka w górę – tu zaczyna się strefa zakazu parkowania. Strzałka w dół – tu kończy się strefa zakazu parkowania.

Znaki drogowe – zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – nie pomyl ich

Za zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju odpowiadają w polskich przepisach drogowych odpowiednie znaki zakazu. Są to znaki:

 • zakaz zatrzymywania się – znak B-36.
 • zakaz postoju – znak B-35

Do każdego z tych znaków dołączone bywają niekiedy dodatkowe tabliczki np. T-26, czyli, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony, T-25a – początek zakazu, T-25-b – kontynuację zakazu, T-25c – koniec zakazu.

Zakaz zatrzymywania się to to dwie czerwone linie, które krzyżują się na niebieskim tle, a zakaz postoju to ukośna czerwona linia przedstawiona na niebieskim tle.

Co oznaczają znaki zakaz zatrzymania się i zakaz postoju?

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – zdarzają się sytuacje, gdy nawet jeśli na moment zatrzymasz pojazd, spowodujesz zmniejszenie płynności ruchu, co oczywiście stanowi problem. Na taką okoliczność stosuje się w danym miejscu znak zakaz zatrzymywania się.

Z kolei, jeśli na drodze istnieje konieczność ograniczenia postoju na drodze przez dłuższy czas, stosuje się znak zakaz postoju. Oznacza on zakaz postoju pojazdu na czas nie dłuższy niż jedną minutę. W praktyce wygląda to tak, że można zatrzymać samochód, zabrać lub wysadzić pasażera i odjechać.

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – przez jaki czas obowiązują?

Oba te zakazy obowiązują przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku. Dotyczą tylko tej strony jezdni, przy której się znajdują (dotyczy to również chodnika), podobnie jest na drodze jednokierunkowej.

Poza obszarem zabudowanym oba znaki dotyczą nie tylko jezdni, ale także pobocza, chyba, że wyznaczono tam miejsce do parkowania. Obowiązują ona także kolumny pieszych, poganiaczy i jeźdźców.

Zakazy te oczywiście nie dotyczą pojazdów komunikacji publicznej, które zatrzymują się na wyznaczonych do tego przystankach.

Odmiany znaku zakaz postoju

Znak zakaz postoju ma także bardzo zbliżone do siebie wersje, które oznaczają ograniczenie zakazu w pewnym zakresie. Należą do tego zestawu następujące znaki:

 • B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste – znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca, czyli np. 1,3,5,7 itd.
 • B-38 – zakaz postoju w dni parzyste – znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca czyli np. 2.4.6.8 itd.

W tym wariancie zakazu chodzi o udostępnienie jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci czy zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21:00 do godziny 24:00 – wtedy kierujący może przestawić pojazd na drugą stronę ulicy.

 • B-39 – strefa ograniczonego postoju -znak ten umieszczany jest na wszystkich drogach doprowadzających ruch do strefy, oznacza on, że po jego minięciu obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Wynika z tego, że zatrzymanie się w celu zabrania lub wysadzenia pasażera jest dozwolone.

Na tarczy znaku podaje się także dodatkowo informacje o zakresie obowiązywania znaku (chodzi najczęściej o dni, godziny, wyjątki itp.). Jeśli zakaz dotyczy określonych pojazdów, to na znaku może być także umieszczony symbol pojazdu lub napis określający rodzaj pojazdu.

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju – co grozi za złamanie zakazu?

zakaz postoju

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – nie możesz znaleźć miejsca, żeby zaparkować? Jeździsz od kilkunastu minut po mieście, a masz umówioną wizytę u lekarza i kończy ci się czas? Ryzykujesz pozostawieniem auta na zakazie? Faktycznie ryzykujesz. Za takie zaparkowanie samochodu grozi kara. Podstawę prawną tego stanowi rozdział XI Kodeksu wykroczeń.

Praktyka wskazuje, że policja lub straż miejska w takim przypadku, czyli za parkowanie na zakazie najczęściej nakłada mandat w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny. Warto jednak wiedzieć, że wysokość mandatu uwarunkowana jest przede wszystkim rodzajem przewinienia.

Czy mogą odholować twój samochód?

Jednak istnieją sytuacje, w których kara finansowa może być znacznie dotkliwsza, a postój w nieodpowiednim miejscu może się skończyć nawet odholowaniem pojazdu na parking policyjny na koszt kierowcy. A oto przykładowe stawki mandatów:

 • zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie – 200 zł
 • zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 zł
 • zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów – od 200 do 500 zł
 • zatrzymanie na przejeździe kolejowym, tramwajowym lub skrzyżowaniu oraz w odległości 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania – 300 zł.
 • zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on widoczny dla innych kierujących z dostatecznej odległości lub powoduje utrudnienie ruchu – od 100 do 300 zł.

Znaki zakazu zatrzymywania i postoju a osoby niepełnosprawne

zakaz postoju

Ważna kwestia dotyczy znaków zakazu i stosowania się do nich osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, które prowadzą samochód, mają znacznie utrudnione poruszanie się. Nawet dotarcie do sklepu, urzędu czy innego budynku z miejsca parkingowego to często ogromny wysiłek.

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – a co, jeśli takich miejsc dla osoby niepełnosprawnej nie ma w pobliżu sklepów czy instytucji? Na szczęście niepełnosprawny kierowca lub osoba przewożąca niepełnosprawnego pasażera mają prawo nie respektować niektórych znaków zakazu. Między innymi osób niepełnosprawnych nie obowiązuje znak zakaz postoju. Dzięki temu w razie potrzeby niepełnosprawny kierowca może zatrzymać się na dłużej w miejscu, w którym inni użytkownicy drogi nie mają takiego prawa.

Mandat za złamanie zakazu zatrzymywania i postoju

zakaz postoju

Choć większość dużych miast jest zatłoczona, przez co występują trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego, to nie brakuje kierowców, którzy liczą na łut szczęści i pozostawiają swoje auta w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Straż miejska wspólnie z policją pilnują jednak, by kierowcy łamiący przepisy zostali ukarani mandatem. No właśnie, jaki jest mandat za złamanie zakazu zatrzymania lub postoju?

Jaka kara za naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających przejazd?

Okazuje się, że przepisy ruchu drogowego wyróżniają kilka różnych sytuacji, które choć podobne i sprowadzają się do pozostawienia pojazdu w niewłaściwym miejscu, to jednak różnią się od siebie szczegółami. A co za tym idzie, także wysokością mandatów.

I tak kary finansowe za nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu, wynoszą odpowiednio:

 • 100 zł za niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania się lub postoju;
 • 100 zł za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju na chodniku;
 • od 100 do 300 zł za zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów;
 • 150 zł za nieużywanie wymaganego oświetlenia w czasie zatrzymania lub postoju w trudnych warunkach drogowych i niedostatecznej widoczności;
 • 200 zł za zatrzymanie w tunelu, na moście lub wiadukcie;
 • 300 zł za zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 zł;
 • 300 zł za zatrzymanie na przejeździe kolejowym, tramwajowym lub skrzyżowaniu.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Jako właściciel auta masz świadomość, że musisz zadbać o to, by jeździć z aktualną polisą OC. Obowiązkowe ubezpieczenie chroni cię przez finansowymi skutkami szkody spowodowanej z twojej winy. To bardzo ważne, że jeśli zdarzyłoby ci się wjechać w tył innego samochodu, odszkodowanie zostanie wypłacone z twojego OC. Ale warto także zdecydować się na pozostałe polisy komunikacyjne. W swojej drogowej praktyce każdy jest narażony na różne zdarzenia.

Co daje AC?

Autocasco wykupione przez właściciela daje gwarancję, że w razie uszkodzenia samochodu, koszty naprawy można pokryć z polisy. Z kolei awaria samochodu może zdarzyć się wszędzie. Nawet w miejscu, w którym stoi znak zakaz zatrzymywania i zakaz postoju. Na taką okoliczność bezcenne okazuje się ubezpieczenie assistance, które gwarantuje pomoc techniczną i informacyjną. Wystarczy zadzwonić i możesz liczyć na holowanie lub pomoc w naprawie auta.

Zakaz postoju a zakaz zatrzymywania się – podsumowanie

Zakaz zatrzymywania się a zakaz postoju – wiesz już, jakie są różnice między tymi znakami. Masz też świadomość, jakie kary obowiązują za naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym. Dla uporządkowania informacji, przygotowaliśmy dla ciebie małe podsumowanie:

 1. Ustawa o Ruchu Drogowym wymienia miejsca, w których zatrzymanie lub postój są zabronione oraz określa warunki, w których zatrzymanie lub postój są dopuszczalne.
 2. Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa nie dłużej niż minutę.
 3. Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę.
 4. Znaki zakazu zatrzymywania się i zakaz postoju wskazują miejsca, w których nie wolno wykonywać powyższych manewrów.
 5. Niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymania i postoju grozi mandatem od 100 do 300 zł.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zakaz zatrzymywania oznacza zakaz postoju?

Nie, zatrzymanie od postoju różni się tym, że w przypadku zakazu postoju możesz unieruchomić pojazd na maksymalnie 1 minutę. W przypadku zakazu zatrzymywania nie możeszesz ani na chwilę unieruchomić pojazdu.

Czy zakaz zatrzymywania obowiązuje po obu stronach drogi?

Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został postawiony. Jeśli znak się znajduje poza obszarem zabudowanym, dotyczy jezdni i pobocza.

Jaka kara za niewłaściwe parkowanie?

Jeśli nie stosujesz się do znaków i parkujesz w miejscu do tego nieprzeznaczonym, musisz liczyć się z karą. Wysokość mandatu zależy od rodzaju przewinienia. Pamiętaj, że pojazd pozostawiony w miejscu zabronionym, utrudniający ruch lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Zmiany w ITDKomunikacyjne

Zmiany w ITD

Ostatnie decyzje Rady Ministrów dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) zapowiadają gruntowną przebudowę tej instytucji. Projekt…
🕐 przeczytasz w 4 minut
Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej