Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 10.01.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
5/5 - (1 vote)

Organizacja ruchu drogowego pozwala na bezpieczne użytkowanie dróg publicznych. Szereg znaków i przepisów precyzyjnie określa Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. Znajomość znaków, mamy na myśli także znaki zakazu, jest jedną z podstawowych umiejętności, które musimy nabyć, zanim rozpoczniemy jazdę samochodem, rowerem czy motocyklem.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Z tego artykułu dowiesz się...

Rodzaje znaków zakazu

W naszym artykule skupimy się na znakach zakazu. Czym właściwie są znaki i jaką spełniają funkcję? Podstawowe rodzaje znaków są dwa – pionowe i poziome. Znaki drogowe pionowe, zgodnie z przepisami, umieszczane są po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią. Z reguły konkretny znak dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu.

Czytaj także: Znaki poziome

Może się jednak zdarzyć, znak jest umieszczony nad poszczególnymi pasami ruchu – wtedy dotyczy tylko kierujących znajdujących się na tym pasie, nad którym jest umieszczony. Na polskich drogach możemy zauważyć też znaki umieszczone po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu.

Taki znak stanowi stanowi powtórzenie znaku po prawej stronie, co ma za zadanie sprawić, że żadnemu kierującemu nie umkną obowiązujące w tym miejscu przepisy.

Znaki posiadają czasem napisy lub symbole umieszczony na tabliczce poniżej. Takie tabliczki stanowią integralną część znaku.

Po co na drogach umieszczane są znaki? Znaki określają obowiązującą w danym miejscu organizację ruchu. Mogą wyrażać ograniczenia poruszania się pojazdów lub zakazu wykonania określonych manewrów. Wszystkie z wyjątkiem znaków B-20 „Stop”, B-39 „Strefa ograniczonego postoju” i B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym lub niebieskim tłem.

Co oznacza znak zakazu?

Znaki zakazu wyrażają organizację ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów. Obowiązują one na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czym charakteryzują się znaki zakazu

Tło znajdujące się na znakach zakazu w większości przypadków jest w kolorze białym. Wyjątek stanowią znaki B-35, B-36, B-37 i B-38, które odnoszą się do zakazu postoju oraz zatrzymywania się w zróżnicowanych warunkach. Wszystkie znaki zakazu posiadają czerwoną obwódkę, a także czarny symbol na środku tarczy, która jest w kształcie koła.

W jaki sposób odwoływane są znaki zakazu

Wszyscy kierowcy powinni wiedzieć, że znak zakazu obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub innego znaku, który go odwołuje. Jest to wiedza elementarna, którą nabywamy już na kursie na kartę rowerową w szkole podstawowej. W przypadku np. zakazu zatrzymywania lub postoju (odpowiednia B-36 i B-35) może to być np. zakaz postoju, dopuszczający możliwość zatrzymania samochodu do 15 minut.

Kolejne znaki odwołujące to np.  znak zakazu zatrzymywania z tabliczką „koniec”, znak odwołania zakazów albo znak zakazu zatrzymywania z tabliczką zawierającą pionową strzałkę skierowaną do dołu.

Warto pamiętać, że skrzyżowanie odwołuje znak zakazu nie tylko wtedy, kiedy droga poprzeczna przecina drogę, na której ustawiony jest znak, ale również wtedy, kiedy skrzyżowanie ma kształt litery T. Jeśli za takim skrzyżowaniem nie powtórzono znaku zakazu zatrzymywania, zakaz ten nie obowiązuje.

Wykaz znaków zakazu wraz z opisem

Przejdźmy do przedstawienia wykazu znaków i ich opisu. Mało kto wie, ale znaków zakazu obowiązujących w Polsce jest aż 58 i każdy z nich wyraża inną, ważną informację dla kierującego. Każdy znak zakazu posiada swój symbol, zaczynający się na literę B. Poniżej prezentujemy znaki zakazu z opisem:

 • Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak B-1 oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

 • Znak B-2 zakaz wjazdu

Znak zakaz wjazdu oznacza zakaz poruszania się pojazdów na drodze lub jezdni od strony jego umieszczenia. Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

 • Znak B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Znak B-3 oprócz czerwonej obwódki i białego tła, posiada również symbol samochodu. Oznacza on zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

 • Znak B-3a zakaz wjazdu autobusów

Kierowcy autobusów widząc ten znak, wiedzą, że nie mogą poruszać się w strefie za znakiem.

 • Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli

Ten znak oznacza oczywiście zakaz ruchu dla motocykli.

 • Znak B-5 zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych

Znak B-5 oznacza zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

 • Znak B-6 zakaz wjazdu dla ciągników rolniczych

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych, ale też pojazdów wolnobieżnych

 • Znak B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

 • Znak B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Za tym znakiem nie możemy poruszać się wozem zaprzęgowym.

 • Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów. Najczęściej możemy spotkać go na drogach szybkiego ruchu czy autostradach.

 • Znak B-10 zakaz wjazdu motorowerów

Podobnie jak w przypadku znaku B-9, nie możemy poruszać się na motorowerach, jeżeli widzimy ten znak.

 • Znak B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych

W Polsce coraz większą furorę robią tak zwane rowery cargo. Znak B-11 oznacza, że nie możemy poruszać się za nim na tego typu pojeździe.

 • Znak B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

 • Znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

 • Znak B-13A zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

 • Znak B-14 zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

 • Znak B-15 zakaz wjazdu pojazdów o określonej szerokości

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

 • Znak B-16 zakaz wjazdu pojazdów o określonej wysokości

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

 • Znak B-17 zakaz wjazdu pojazdów o określonej długości

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

 • Znak B-18 zakaz wjazdu pojazdów o określonej masie

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

 • Znak B-19 zakaz wjazdu pojazdów o określonym naciski osi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

 • Znak B-20 stop

Oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Znak B-21 zakaz skręcania w lewo

Zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszczona pod znakiem tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Znak B-22 zakaz skrętu w prawo

Podobnie jak znak B-21 zabrania skrętu w określonym kierunku.

Znak B-23 zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-24 koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

Znak B-25 zakaz wyprzedzania

Znaki zakazu wyprzedzania zabraniają kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Znak B-26 zakaz wyprzedania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak B-27 koniec zakazu wyprzedania

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Znak B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak B-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

Znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32 kontrola celna

Oznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli celnej. Znak B-32 posiada również inne odmiany oznaczone literami od a do f. Wszystkie one wyglądają tam samo, jednak różnią się treścią. Np. pobór opłat, kontrola drogowa czy wjazd na prom.

Znak B-33 ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak B-34 koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

Znak B-35 zakaz postoju

Znak zakazu postoju oznacza oczywiście zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce. Znaki zakazu parkowania spotykane są najczęściej w miastach.

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymania pojazdu – nawet na minutę.

Znak B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-38 zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-39 strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Znak B-40 koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-41 zakaz ruchu pieszych

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak B-42 koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

Znak B-43 strefa ograniczonej prędkości

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

PODSUMOWANIE:

 • Należy stosować się zarówno do znaków pionowych, jak i poziomych.
 • Znaki mogą dotyczyć wszystkich pasów ruchu jadących w określonym kierunku lub tylko wyszczególnionego pasa.
 • Znaki zakazu wyrażają organizację ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej