Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 21.02.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 7 minut.
5/5 - (1 vote)

Samochody elektryczne cieszą się wśród polskich kierowców coraz większą popularnością. Jednak cena, którą musimy zapłacić za nowy pojazd z takim rodzajem napędu, często przekracza budżet przeznaczony na ten cel. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest więc dopłata do samochodu elektrycznego, o którą można ubiegać się w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Sprawdź, czy i Ty możesz postarać się o dodatkowe środki na zakup wymarzonego auta oraz jaką kwotę świadczenia otrzymasz.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ile wynosi dopłata do samochodów elektrycznych w 2022 roku?

Od 2021 roku możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie samochodu elektrycznego. Program „Mój elektryk” został stworzony w trosce o środowisko naturalne. Wsparcie obywateli w zakupie samochodów z napędem elektrycznym ma się przyczynić do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, powstających w wyniku spalania paliw emisyjnych, do których zaliczamy m.in. benzynę i olej napędowy.

Czytaj także: Jakie są ceny samochodów elektrycznych

Na rozwój tego programu przeznaczono aż 500 000 000 złotych, które zostaną rozdysponowane do roku 2026.

Dopłata do samochodu elektrycznego może być przyznana zarówno osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, samorządom, jak i innym instytucjom. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od tego, kto ma zostać jego beneficjentem.

Osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 18 750 złotych. Dopłata do auta elektrycznego jest wyższa, jeśli beneficjent posiada Kartę Dużej Rodziny i wynosi ona w takim przypadku 27 tys. złotych. Pozostali wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie, którego wartość jest uzależniona od rodzaju pojazdu (osobowy lub ciężarowy) oraz od średniorocznego przebiegu.

Jeśli dofinansowanie samochodu elektrycznego zostanie przyznane, wnioskodawca jest zobowiązany do przyklejenia na pojeździe naklejki z logotypem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naklejki tej nie można usunąć przez 24 miesiące od dnia zarejestrowania pojazdu. Dodatkowo takie oznaczenie należy zdobyć we własnym zakresie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby wniosek o dotacje do samochodu elektrycznego złożony w ramach programu „Mój elektryk” został rozpatrzony pozytywnie, należy spełnić warunki określone w regulaminie. Po pierwsze, należy dokonać zakupu nowego pojazdu elektrycznego lub zostać leasingobiorcą. Wartość zakupionego pojazdu nie może przekraczać określonej kwoty, której wysokość jest ustalona odgórnie dla poszczególnych beneficjentów.

Dla przykładu osoba ubiegająca się o uzyskanie dopłaty do elektrycznego samochodu, która nie jest podatnikiem VAT, nie może zakupić pojazdu, którego wartość jest większa niż 225 tys. złotych brutto. Dokładne wytyczne dotyczące maksymalnej ceny pojazdu są dostępne na rządowej stronie programu „Mój elektryk”.

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, aby dopłata do samochodu elektrycznego została przyznana, jest zarejestrowanie pojazdu na terenie Polski oraz wykupienie podstawowego ubezpieczenia. Dodatkowo beneficjent musi zobowiązać się do zachowania pojazdu na okres przynajmniej dwóch lat od momentu otrzymania dotacji.

Oznacza to, że w tym czasie nie możemy sprzedać pojazdu bez poniesienia prawnych konsekwencji. Oto kilka przykładowych zaświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku, aby została przyznana dopłata do samochodu elektrycznego:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców potwierdzający rodzaj napędu,
  • skany faktur potwierdzających zakup nowego pojazdu,
  • pełny skan dowodu rejestracyjnego,
  • pełny skan dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia OC oraz AC,
  • pełny skan Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy),
  • upoważnienie współwłaściciela wraz z klauzulą RODO (jeśli dotyczy),
  • oświadczenia dotyczące m.in. wykonania wpisu stanu drogomierza do CEPiK, wywiązania się ze zobowiązań cywilnoprawnych wobec NFOŚiGW czy zobowiązania się do oznakowania pojazdu odpowiednim logotypem.

Dopłata do samochodów elektrycznych jest przyznawana także przedsiębiorcom, którzy nie są leasingobiorcami. Wiele osób decyduje się długoterminowy wynajem pojazdów i również w takim przypadku mogą oni otrzymać dofinansowanie. Aby było to jednak możliwe, umowa najmu musi spełniać warunki leasingu operacyjnego.

Gdzie złożyć wniosek do programu „Mój elektryk”?

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki przystąpienia do programu „Mój elektryk”, mogą ubiegać się o dofinansowanie samochodu elektrycznego. Aby taka dotacja mogła zostać przyznana, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Podania przyjmowane są od 12.07.2021 do 30.09.2025.

Jednak jeśli środki przeznaczone na dopłaty zostaną rozdysponowane wcześniej, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zostanie umieszczona odpowiednia informacja i nabór zostanie zakończony.

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej. Jest to bardzo ważne, ponieważ dokumenty przesłane w innej formie nie będą brane pod uwagę. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieszczony został Generator Wniosków o Dofinansowanie.

W pierwszej kolejności należy założyć konto na wyżej wymienionej stronie i po pomyślnym przejściu rejestracji zalogować się. Podczas tworzenia wniosku należy wybrać opcję „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych” i dziedzinę „Ochrona klimatu i atmosfery”. Następne kroki to wybranie odpowiedniego programu, aktualnego naboru i konkursu. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Kwestia wypłaty środków jest uzależniona od rodzaju zawieranej umowy. Jeśli dokonaliśmy zakupu pojazdu, dopłata do auta elektrycznego zostanie nam przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jako refundacja już poniesionego wydatku.

Czyli najprościej mówiąc, najpierw musimy zakupić samochód elektryczny, aby ubiegać się o otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Mój elektryk”. Złożony i zaakceptowany wniosek staje się umową, na podstawie której wypłacane są odpowiednie środki. W przypadku ubiegania się o dotacje do samochodów elektrycznych w ramach umowy leasingowej wnioskodawca najpierw musi zgłosić się do firmy leasingowej i złożyć dwa wnioski – o leasing i dotację.

Po zatwierdzeniu dokumentów możliwe będzie podpisanie obu umów, a środki zostaną wypłacone po odebraniu pojazdu.

Dopłata do samochodu elektrycznego z drugiej ręki?

Zgodnie z regulaminem programu „Mój elektryk” możliwe jest uzyskanie jedynie dopłaty do elektrycznych samochodów, które są nowe. Zatem jeśli zastanawiasz się nad zakupem pojazdu z napędem elektrycznym, który pochodzi z rynku wtórnego, musisz się liczyć z tym, że wszystkie koszty pokryjesz z własnej kieszeni.

Jednak coraz głośniej mówi się o potrzebie stworzenia programu, który umożliwiłby ubieganie się o dopłaty do aut elektrycznych używanych. W dalszym ciągu pojazdy elektryczne są zdecydowanie droższe niż spalinowe odpowiedniki. Nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na zakup nowego pojazdu z takim rodzajem napędu.

Aby skutecznie zadbać o środowisko naturalne i ograniczyć tragiczne w skutkach działanie gazów cieplarnianych, konieczne jest zwiększenie udziału samochodów elektrycznych w puli pojazdów poruszających się po drogach. Dotacje do samochodów elektrycznych pochodzących z rynku wtórnego wydają się świetnym rozwiązaniem tej sytuacji.

Inne kraje należące do Unii Europejskiej oferują swoim obywatelom tego typu dofinansowania. Są to np. Niemcy, Francja, Holandia czy Litwa.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej