Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 28.07.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 9 minut.
5/5 - (1 vote)

Dowód rejestracyjny to dokument wydawany podczas rejestracji pojazdu. Potwierdza on jego przynależność do konkretnej osoby oraz zawiera szczegółowe dane techniczne pojazdu. Każda z informacji ma przypisany kod, którego rozszyfrowanie może przysporzyć nam niemałe problemy. Jakie dane skrywa dowód rejestracyjny pojazdu? Jakie informacje znajdują się w poszczególnych polach? I najważniejsze – czy dowód rejestracyjny auta trzeba zawsze mieć przy sobie?  

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Dowód rejestracyjny – co to za dokument?

Myśląc “dowód rejestracyjny pojazdu” widzimy dokument, który zawiera dane techniczne pojazdu oraz informacje dotyczące jego właściciela. Jest on dokumentem, który potwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu. O jego wydanie wnioskuje właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona i ma na to dokładnie 30 dni od momentu zakupu samochodu czy też zmiany danych.

Czytaj także: OC na miękki dowód rejestracyjny

W przypadku, gdy dokument zostanie zgubiony, uszkodzony lub skradziony, również konieczne będzie wyrobienie nowego dowodu. W tym celu, we właściwym Wydziale Komunikacji należy złożyć konieczny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak chociażby dowód nabycia pojazdu, tablice rejestracyjne czy kartę pojazdu.

Dowód rejestracyjny samochodu ma formę trójskrzydełkowego dokumentu składającego się w sumie z 6 stron. Zawiera informacje dotyczące marki pojazdu, silnika, ilości miejsc w kabinie, paliwa czy chociażby dopuszczalnej masy.

W tym samym dokumencie znajdziemy także informacje dotyczące posiadacza pojazdu, czyli osoby uprawnionej do korzystania z auta oraz jego właściciela. To co ważne – jeśli pojazd jest w posiadaniu kilku osób, w dowodzie rejestracyjnym należy wymienić każdego z współwłaścicieli. 

Jak czytać dowód rejestracyjny? 

Każdy kierowca doskonale wie, że dowód rejestracyjny auta to niezbędny dokument, który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu. Schody zaczynają się natomiast w momencie, gdy musimy rozszyfrować szereg oznaczeń znajdujących się w dokumencie. Jak czytać dowód rejestracyjny i jakie informacje ukryte są pod tajemniczymi kodami? 

Jak już wiemy, w dokumencie znajduje się szereg informacji dotyczących właściciela czy posiadacza pojazdu, jak i danych dotyczących samego auta. Każda z tych informacji oznaczona jest kodem, a jego wyjaśnienie znajdziemy w przypisach. Na środkowej karcie, na dole dokumentu widoczna będzie legenda odnosząca się do konkretnych oznaczeń. 

UWAGA: W dowodzie rejestracyjnym widoczne będą także puste pola, które nie będą wypełnione żadnymi danymi. To naturalne! Niektóre dane dotyczą konkretnego rodzaju pojazdu, w związku z czym w przypadku dowodu rejestracyjnego samochodu, nieuzupełnione pozostaną pola, które dotyczą motoroweru czy motocykla.

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym

Zacznijmy jednak od początku… Co oznaczają poszczególne oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym?

Litera A – numer rejestracyjny pojazd. 

Litera B – data pierwszej rejestracji pojazdu.

Sekcja spod litery C wymaga już nieco dokładniejszej analizy. Zawiera ona dane dotyczące właściciela zarejestrowanego pojazdu oraz właściciela dowodu rejestracyjnego. A co oznaczają kolejne kody? 

 • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
 • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
 • C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
 • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
 • C.2.2 – numer PESEL lub REGON.
 • C.2.3 – adres właściciela dowodu rejestracyjnego.

W kolejnej sekcji – sekcji D – znajdziemy informacje dotyczącego samego pojazdu. 

 • D.1 – marka pojazdu,
 • D.2 – typ pojazdu, jego wariant i wersja,
 • D.3 – model pojazdu.

Kolejno w dokumencie znajdziemy dodatkowe oznaczenia. 

 • E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN, numer nadwozia, podwozia albo ramy),
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (nie dotyczy motocykli i motorowerów),
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,
 • G – masa własna pojazdu,
 • H – okres ważności dowodu,
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje),
 • L – liczba osi,
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem,
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca,
 • P.1 – pojemność silnika (w cm3),
 • P.2 – maksymalna moc silnika (w kW),
 • P.3 – rodzaj paliwa,
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (dotyczy motocykli i motorowerów),
 • S.1 – liczba miejsc siedzących,
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeżeli występuje; dotyczy autobusów).

UWAGA: Posiadaczem pojazdu jest osoba uprawniona do korzystania z niego, natomiast właścicielem może być zupełnie inny podmiot. W przypadku, gdy samochód kupiony został na kredyt, jego właścicielem będzie bank. Jeśli auto jest leasingowane - właścicielem jest firma leasingowa.

Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy?

Chcesz zarejestrować nowy pojazd kupiony w Polsce? A może nabyłeś właśnie pojazd poza granicami kraju lub auto z drugiej ręki? Jeśli utraciłeś dokument lub zmianie uległy Twoje dane osobowe, musisz przejść dokładnie taką samą drogę, jak w przypadku rejestracji świeżego nabytku.

Udajesz się więc do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie składasz niezbędny wniosek. Tymczasowo w zastępstwie dostaniesz tzw. “miękki dowód”, który jest ważny przez 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne dwa tygodnie. W tym czasie Twój właściwy dokument jest już w produkcji.

Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru? Skąd wiedzieć, czy jest już dowód rejestracyjny, który czeka na odbiór? Etap produkcji dokumentu bez problemu sprawdzisz online. Wystarczy w tym celu skorzystać z serwisu InfoCar, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Jeśli chcesz sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy, musisz przygotować jedynie numer rejestracyjny pojazdu oraz ostatnie 5 znaków numeru nadwozia.

Po chwili wyświetli się komunikat mówiący o tym, na jakim etapie jest Twój wniosek. Jeśli status brzmi: “Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” oznacza to, że na wydanie dowodu rejestracyjnego musisz jeszcze poczekać. W momencie, gdy komunikat mówi: “Przyjęto dokument w urzędzie, dokument jest do odbioru” możesz śmiało udać się po jego odbiór.

Zazwyczaj czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od momentu złożenia wniosku w urzędzie.

Czy dowód rejestracyjny trzeba zawsze nosić przy sobie? 

1 października 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zniosła obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Brak obowiązku posiadania przy sobie dokumentu nie oznacza jednak, że wraz z nim znika jakakolwiek kontrola.

Wszelkie dane dotyczące pojazdu czy zawartej polisy ubezpieczeniowej gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK. Dowód rejestracyjny i wszelkie informacje, jakie zawiera, są więc na wyciągnięcie ręki w przypadku kontroli drogowej. Dostęp do bazy mają wyłącznie osoby uprawnione, czyli chociażby policja, straż mniejsza czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Wiedząc już, że sprawdzenie dowodu rejestracyjnego możliwe jest bez jego fizycznego posiadania, możemy zadawać sobie pytanie odnośnie tego, czy potrzebny jest dowód rejestracyjny – na co dzień, w rzeczywistości kierowców? Warto zapamiętać, że brak posiadania przy sobie tego dokumentu nie zwalnia nas z obowiązku jego wyrobienia i nie oznacza, że jest on nam zbędny.

A jakie dokumenty do kontroli drogowej są niezbędne? Kierowca jest zobligowany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, na przykład dowodu osobistego czy prawa jazdy. 

UWAGA: Dowód rejestracyjny pojazdu w dalszym ciągu pozostaje obowiązującym dokumentem przy załatwianiu wielu formalności, takich jak chociażby sprzedaż auta czy przegląd na Stacji Kontroli Pojazdów.

Wiemy już, że sprawdzenie dowodu rejestracyjnego możliwe jest za pomocą bazy CEPiK. A jak w związku z tym wygląda ewentualne zatrzymanie dokumentu? W sytuacji, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego lub nie spełnia wymagań ochrony środowiska, uprawnione służby odnotowują zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie informatycznym. Informacja ta automatycznie zostaje przekazana do bazy CEPiK. 

Czy za wymianę dowodu się płaci? 

Zarówno wydanie nowego dokumentu, jak i jego wtórnika będzie wiązało się z pewnymi kosztami. Koszt wyrobienia dokumentu wynosi 54,50 zł (wraz z opłatą ewidencyjną). Nie jest to jednak koniec opłat, ponieważ za wydanie pozwolenia czasowego organ rejestrujący pobiera kolejną opłatę w wysokości 18,50 zł.

Warto mieć jednak na uwadze, że cały proces związany z rejestracją samochodu obejmuje także wyrobienie tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz dopełniania innych formalności, które niosą za sobą kolejne wydatki. Jednym z nich jest także obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

PODSUMOWANIE: 

 • Dowód rejestracyjny to dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, zawierający dane techniczne pojazdu oraz dane personalne właściciela i posiadacza. 
 • Każda informacja oznaczona jest specjalnym kodem, którego wyjaśnienie znajduje się w legendzie.
 • Etap produkcji dokumentu sprawdzisz online. Wystarczy w tym celu skorzystać z serwisu InfoCar.
 • 1 października 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zniosła obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego.
 • W przypadku kontroli drogowej kierowca jest zobligowany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, na przykład dowodu osobistego czy prawa jazdy. 
 • Dowód rejestracyjny samochodu nadal pozostaje obowiązującym dokumentem przy załatwianiu formalności, takich jak chociażby sprzedaż auta czy przegląd na Stacji Kontroli Pojazdów. 

Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej