Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 25.10.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
5/5 - (1 vote)

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego to pisemne zezwolenie, które umożliwia wyznaczonej osobie odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu w imieniu właściciela lub osoby, która złożyła wniosek o jego wydanie. W wielu sytuacjach życiowych, upoważnienie staje się niezbędnym narzędziem, które gwarantuje prawidłowy i bezproblemowy odbiór ważnego dokumentu. W praktyce, takie upoważnienie pozwala uniknąć wielu komplikacji i zapewnia, że proces rejestracji pojazdu przebiegnie sprawnie.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Co to jest dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny to oficjalny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu oraz uprawniający do jego użytkowania na drogach publicznych. Zawiera on podstawowe informacje o pojeździe, takie jak numer rejestracyjny, dane techniczne, a także informacje o właścicielu. Jego głównym celem jest potwierdzenie legalności posiadania oraz eksploatacji pojazdu w danym kraju.

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Dowód rejestracyjny pojazdu jest niezbędny w wielu sytuacjach, nie tylko podczas kontroli drogowej. Może być wymagany przy sprzedaży pojazdu, ubezpieczeniu czy też w trakcie różnych formalności związanych z użytkowaniem samochodu.

Stanowi on podstawę do identyfikacji pojazdu oraz potwierdzenie, że dany samochód został zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymagane normy.

Kiedy potrzebujesz upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego staje się niezbędne w sytuacjach, kiedy właściciel pojazdu lub osoba, która złożyła wniosek o rejestrację, nie jest w stanie osobiście odebrać tego dokumentu z odpowiedniego urzędu czy punktu wydawania.

Przykłady sytuacji, kiedy może być konieczne upoważnienie:

 • Wyjazd za granicę – Jeśli właściciel pojazdu jest w trakcie podróży zagranicznej i nie ma możliwości powrotu w krótkim czasie.
 • Choroba lub hospitalizacja – Gdy właściciel pojazdu jest chory i nie może osobiście udać się po dokument.
 • Zajęcie zawodowe – W sytuacji, gdy obowiązki zawodowe uniemożliwiają osobiste pojawienie się w odpowiednim miejscu, np. długotrwałe delegacje czy nadgodziny.
 • Brak możliwości transportu – Gdy właściciel nie ma dostępu do środków transportu, aby dostać się do miejsca wydawania dowodu.
 • Inne zobowiązania osobiste – Takie jak opieka nad dzieckiem, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach rodzinnych czy inne nieprzewidziane okoliczności.

W takich sytuacjach upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego pozwala na sprawną realizację formalności związanych z odbieraniem dowodu rejestracyjnego, bez konieczności osobistego stawienia się właściciela pojazdu w odpowiednim punkcie.

Jak sporządzić upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Sporządzenie upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego wymaga uwzględnienia pewnych kluczowych informacji, aby dokument był ważny i akceptowany przez odpowiednie instytucje. Poniżej przedstawiamy kroki oraz wymagane dane, które powinny znaleźć się w takim upoważnieniu.

Czytaj także: Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Dane osoby upoważniającej

 • Pełne imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dowodu osobistego

Dane osoby upoważnionej do odbioru:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dowodu osobistego

Przedmiot upoważnienia:

 • Wskazanie, że chodzi o odbiór dowodu rejestracyjnego
 • Ewentualnie dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny)

Okres ważności upoważnienia:

 • Jeśli upoważnienie ma być ważne przez określony czas, warto to wskazać (np. „Upoważnienie ważne od [data] do [data]”).
 • Miejsce i data sporządzenia upoważnienia.

Podpis osoby upoważniającej.

Aby ułatwić proces tworzenia takiego dokumentu, można poszukać w internecie „wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego”. Wiele serwisów oferuje gotowe szablony, które można dostosować do własnych potrzeb. Jednakże warto pamiętać, aby dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w takim wzorze i dostosować je do swojej indywidualnej sytuacji.

Czy upoważnienie musi być notarialnie poświadczone?

Kwestia notarialnego poświadczenia upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego zależy od wymagań konkretnej instytucji lub urzędu, w którym dokument ma być odbierany. W większości przypadków standardowe upoważnienie wystarcza, ale są sytuacje, kiedy poświadczenie notarialne może być wymagane.

Standardowe upoważnienie: W większości przypadków, gdy chodzi o odbiór dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji czy innych podobnych instytucjach, wystarczy standardowe upoważnienie podpisane przez właściciela pojazdu. W takim dokumencie ważne jest, aby zawierało ono wszystkie niezbędne informacje oraz podpis osoby upoważniającej.

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Poświadczenie notarialne: W pewnych sytuacjach, zwłaszcza gdy chodzi o ważne transakcje lub formalności związane z większą odpowiedzialnością, instytucje mogą wymagać, aby upoważnienie było poświadczone notarialnie. Poświadczenie notarialne dodaje dokumentowi dodatkowej mocy prawnej i potwierdza autentyczność podpisu osoby upoważniającej.

Może to być wymagane, na przykład, gdy upoważnienie dotyczy nie tylko odbioru dowodu rejestracyjnego, ale także innych działań związanych z pojazdem, takich jak jego sprzedaż czy przerejestrowanie.

Jeśli nie jesteś pewien, czy w Twoim przypadku wymagane jest „poświadczenie notarialne”, zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z instytucją, w której planujesz odebrać dowód rejestracyjny. Dzięki temu unikniesz ewentualnych komplikacji i będziesz miał pewność, że Twoje upoważnienie zostanie zaakceptowane.

Często popełniane błędy przy sporządzaniu upoważnienia

Sporządzanie upoważnienia, choć na pierwszy rzut oka wydaje się proste, może być źródłem pewnych błędów, które mogą skomplikować lub uniemożliwić realizację zamierzonego celu. Aby uniknąć problemów, warto znać najczęstsze „błędy w upoważnieniu” i wiedzieć, jak ich unikać.

 • Niekompletne dane: Jednym z najczęstszych błędów jest pominięcie pewnych kluczowych informacji, takich jak pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL osoby upoważniającej lub upoważnionej. Aby tego uniknąć, warto dokładnie sprawdzić wszystkie dane przed podpisaniem upoważnienia.
 • Niejasne sformułowania: Upoważnienie powinno być jednoznaczne. Niejasne sformułowania mogą prowadzić do nieporozumień i problemów przy realizacji upoważnienia. Zaleca się korzystanie z jasnych i precyzyjnych sformułowań.
 • Brak podpisu: Brak podpisu osoby upoważniającej czyni dokument nieważnym. Należy pamiętać, aby zawsze podpisać upoważnienie.
 • Nieokreślenie zakresu upoważnienia: Jeśli upoważnienie dotyczy konkretnych czynności, warto je dokładnie sprecyzować. Na przykład, jeśli upoważnienie dotyczy tylko odbioru dowodu rejestracyjnego, ale nie innych działań związanych z pojazdem, warto to jasno wskazać.
 • Nieaktualne informacje: Jeśli upoważnienie zostało sporządzone jakiś czas temu, a dane osoby upoważniającej lub upoważnionej uległy zmianie (np. zmiana adresu), dokument może nie być akceptowany.
 • Brak określenia ważności upoważnienia: Jeśli upoważnienie ma być ważne przez określony czas, warto to wskazać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której osoba upoważniona będzie próbowała działać na podstawie nieaktualnego dokumentu.

Aby uniknąć powyższych błędów, warto skorzystać z gotowych wzorów upoważnień dostępnych online, ale pamiętając, aby dostosować je do własnych potrzeb i dokładnie sprawdzić wszystkie zawarte w nich informacje. Jeśli masz wątpliwości co do treści upoważnienia, warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.

Kto może być upoważniony do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego jest narzędziem, które pozwala właścicielowi pojazdu lub osobie składającej wniosek o rejestrację przekazać prawo odbioru tego dokumentu innej osobie. Ale kto dokładnie może być tą „osobą trzecią”?

 • Osoby bliskie i rodzina: Najczęściej upoważnieniem obdarowywane są osoby bliskie właścicielowi pojazdu, takie jak małżonek, partner życiowy, dzieci, rodzice czy rodzeństwo. Dzięki temu, w sytuacjach, gdy właściciel nie może osobiście odebrać dokumentu, może polegać na kimś zaufanym.
 • Przyjaciele i znajomi: Jeśli nie ma możliwości, aby upoważnić kogoś z rodziny, właściciel pojazdu może wybrać bliskiego przyjaciela lub zaufanego znajomego.
 • Pełnomocnicy: W pewnych sytuacjach, zwłaszcza gdy chodzi o bardziej skomplikowane sprawy prawne lub formalności, właściciel pojazdu może zdecydować się na upoważnienie profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak prawnik.
 • Pracownicy firm i przedsiębiorstw: W sytuacjach, gdy pojazd jest własnością firmy lub przedsiębiorstwa, upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego może być przyznane pracownikowi tej firmy, na przykład kierownikowi floty samochodowej.
 • Inne osoby: W zasadzie każda osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może zostać upoważniona do odbioru dowodu rejestracyjnego, o ile właściciel pojazdu ufa tej osobie i jest pewny jej tożsamości.

Kluczowym aspektem jest to, aby osoba upoważniona była w stanie udowodnić swoją tożsamość podczas odbioru dokumentu, co najczęściej realizowane jest poprzez okazanie dowodu osobistego. Warto również pamiętać, że "upoważnienie osoby trzeciej" powinno być sporządzone w sposób jasny i precyzyjny, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień czy problemów przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Czy upoważnienie ma określony termin ważności?

Termin ważności upoważnienia zależy od tego, jak zostało ono sformułowane oraz od konkretnych potrzeb i okoliczności osoby upoważniającej.

 • Upoważnienie z określonym terminem: Jeśli w treści upoważnienia została wskazana konkretna data jego wygaśnięcia, to po tym dniu dokument traci ważność. Takie określenie terminu jest praktyczne, gdy wiemy, że potrzebujemy upoważnienia tylko przez określony czas, na przykład podczas wyjazdu za granicę.
 • Upoważnienie bezterminowe: Jeśli w upoważnieniu nie została wskazana żadna data wygaśnięcia, wówczas jest ono ważne, dopóki nie zostanie odwołane przez osobę upoważniającą. W praktyce jednak wiele instytucji może wymagać aktualizacji takiego upoważnienia po pewnym czasie, aby mieć pewność jego aktualności.
 • Odwołanie upoważnienia: Osoba upoważniająca ma prawo w każdym momencie odwołać upoważnienie, niezależnie od tego, czy miało ono określony termin ważności, czy nie. W takim przypadku warto poinformować o tym fakcie instytucję, w której upoważnienie miało być wykorzystane, oraz osobę upoważnioną.
 • Zmiana okoliczności: W pewnych sytuacjach upoważnienie może stracić ważność z mocy prawa. Przykładowo, jeśli upoważnienie dotyczyło odbioru dowodu rejestracyjnego dla konkretnego pojazdu, a ten pojazd został w międzyczasie sprzedany, upoważnienie traci sens i nie może być wykorzystane.
Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Podsumowując, „ważność upoważnienia” zależy od jego treści oraz od okoliczności, w jakich zostało sporządzone. Jeśli masz wątpliwości co do ważności konkretnego upoważnienia, warto skonsultować się z prawnikiem lub bezpośrednio z instytucją, w której planujesz wykorzystać ten dokument.

Podsumowanie

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego to kluczowy dokument, który pozwala wyznaczonej osobie działać w imieniu właściciela pojazdu lub osoby składającej wniosek o rejestrację. Aby było ważne i skuteczne, musi zawierać pełne dane zarówno osoby upoważniającej, jak i upoważnionej. Ważne jest, aby w treści upoważnienia jasno określić zakres uprawnień oraz ewentualny termin ważności dokumentu.

Chociaż w wielu przypadkach standardowe upoważnienie wystarcza, w pewnych sytuacjach może być wymagane poświadczenie notarialne. Aby uniknąć błędów i komplikacji, warto dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w upoważnieniu oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Pamiętajmy, że upoważnienie jest narzędziem, które ma na celu ułatwienie procesu odbioru dowodu rejestracyjnego w sytuacjach, gdy nie możemy tego zrobić osobiście. Dlatego tak ważne jest, aby było ono sporządzone prawidłowo i z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji.

FAQ (Często Zadawane Pytania) dotyczące upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego

 1. Czy upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego musi być pisemne?
  • Tak, aby było ważne i akceptowane przez większość instytucji, upoważnienie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz podpis osoby upoważniającej.
 2. Czy mogę upoważnić każdą osobę do odbioru mojego dowodu rejestracyjnego?
  • Tak, w zasadzie każda pełnoletnia osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych może zostać upoważniona. Ważne jest, abyś miał pełne zaufanie do osoby, którą upoważniasz.
 3. Czy upoważnienie musi być poświadczone notarialnie?
  • W większości przypadków standardowe upoważnienie wystarcza. Jednak w pewnych sytuacjach, zwłaszcza gdy upoważnienie dotyczy innych działań związanych z pojazdem, może być wymagane poświadczenie notarialne.
 4. Jak długo ważne jest moje upoważnienie?
  • To zależy od treści upoważnienia. Jeśli określiłeś konkretny termin ważności, upoważnienie traci moc po tej dacie. Jeśli nie podano daty wygaśnięcia, jest ważne, dopóki nie zostanie odwołane.
 5. Czy mogę odwołać upoważnienie?
  • Tak, w każdym momencie możesz odwołać upoważnienie, informując o tym osobę upoważnioną oraz instytucję, w której miało być wykorzystane.
 6. Czy muszę ponownie upoważniać osobę, jeśli nie odebrała dowodu w wyznaczonym terminie?
  • Jeśli termin ważności upoważnienia wygasł, musisz sporządzić nowe upoważnienie. Jeśli upoważnienie było bezterminowe, nie ma takiej potrzeby, chyba że instytucja wymaga aktualizacji dokumentu.
 7. Czy mogę upoważnić kilka osób jednocześnie?
  • Tak, możesz upoważnić kilka osób, ale warto wskazać w dokumencie, czy każda z nich może działać samodzielnie, czy też wymagana jest obecność wszystkich upoważnionych jednocześnie.
Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej