Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 28.07.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Jako kierowca sumiennie wypełniasz swoje obowiązki. Jesteś więc posiadaczem ważnego ubezpieczenia OC. Świetnie, przyjąłeś właściwą postawę! Myślisz jednak, że polisa OC zapewnia ochronę absolutną? Uważasz, że jej posiadanie chroni Cię przed wszelkimi konsekwencjami występków na drodze, więc możesz nieco spuścić z tonu? Nic bardziej mylnego! Sprawdź, czego nie obejmuje ubezpieczenie OC i w jakich sytuacjach nie zadziała!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

W przypadku ubezpieczenia OC kierowcy nie pozostawia się żadnego wyboru. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które powinien posiadać każdy zarejestrowany pojazd. Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje ochroną osobę, która kieruje ubezpieczonym pojazdem, a w związku z jego ruchem doprowadzi do szkody osoby trzeciej.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu

Polisa ta obejmuje zarówno szkody osobowe, takie jak obrażenia ciała, utrata zdrowia czy śmierć, a także szkody na mieniu. W związku z tym wielu kierowców stoi na straży zdania, że z taką ochroną mają oni zapewnione bezpieczeństwo niemal absolutne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których mogą oni doznać niemałego rozczarowania. Może się bowiem okazać, że w konkretnych przypadkach ubezpieczenie po prostu nie zadziała.

I bynajmniej nie chodzi tutaj o oczywiste wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, które zależne są od danego towarzystwa, ale o przepisy, które regulowane są ustawowo.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi o czterech konkretnych sytuacjach, w których ubezpieczenie OC nie zadziała. Oznacza to, że w razie zdarzenia, ubezpieczenie nie pokryje kosztów szkód, a te będą spoczywały na osobie odpowiadającej za zdarzenie. Czego nie obejmuje polisa OC? Przed czym nie chroni ubezpieczenie OC?

●      Szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia należącego do właściciela ubezpieczonego pojazdu

Ubezpieczenie OC nie zadziała w przypadku szkód, które zostały wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu. Oznacza to, że jeśli właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, który prowadzony jest przez sprawcę zdarzenia oraz pojazdu przez niego uszkodzonego jest ta sama osoba, towarzystwo nie odpowie za wyrządzone szkody.

UWAGA: Wyjątek stanowi sytuacja, gdy właścicielem obu pojazdów jest firma leasingowa.

●      Szkody w odpłatnie przewożonych ładunkach, bagażu czy przesyłkach

Polisa nie zadziała w momencie szkody powstałej w odpłatnie przewożonych ładunkach, chyba że osobą odpowiedzialną za szkodę jest posiadacz innego pojazdu niż pojazd, który przewozi przedmioty.

●      Zanieczyszczenia lub skażenia środowiska

Mogłoby się wydawać, że w przypadku kolizji na przykład z cysterną, w wyniku którego dojdzie do wycieku paliwa, odpowiedzialność za szkody weźmie zakład, w którym mamy wykupioną polisę OC. Tymczasem na liście pt: “czego nie obejmuje ubezpieczenie OC” znajdziemy właśnie zapis mówiący o przypadkach, w których zanieczyszczone zostanie środowisko. Wówczas wszelkie koszty odkażania terenu, pokrycia szkód i akcji ratowniczej spoczywają na sprawcy zdarzenia.

●      Utrata gotówki, papierów wartościowych i innych dokumentów

Jeśli w wyniku zdarzenia dojdzie do utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych czy chociażby zbiorów kolekcjonerskich, ubezpieczenie OC nie pokryje kosztów szkód.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli przed czym nie chroni ubezpieczenie OC?

Podpisując jakąkolwiek umowę ubezpieczeniową, spotkamy się w OWU z pojęciem “wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”. Pod tym hasłem kryją się sytuacje, za które ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności. Należy tutaj dodać, że OC komunikacyjne reguluje ustawa i tak jak w OWU dla innych produktów ubezpieczeniowych, tak dla OC wyłączenia są tylko w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która stanowi pewnego rodzaju OWU.

Wspomniane wyżej wyłączenia to nic innego, jak zapisy mówiące o tym, czego nie obejmuje ubezpieczenie OC. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel najpierw pokryje szkody, a później zwróci się do sprawcy z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym, czyli żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia chociażby w przypadku, gdy sprawca wyrządził szkodę będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, poruszał się bez ważnego prawa jazdy czy uciekł z miejsca zdarzenia.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem i pokryje szkody, które wyrządzone zostaną w związku z ruchem pojazdu.
  • Polisa OC nie zadziała w przypadku utraty gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych, skażenia i zanieczyszczenia środowiska, szkód w odpłatnie przewożonych ładunkach i bagażach, a także szkód, do których doszło w sytuacji, gdy właścicielem pojazdu prowadzonego przez sprawcę i pojazdu uszkodzonego jest ta sama osoba.
  • O innych szkodach, których nie pokryje OC mówią wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zapisane w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
  • W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może pokryć koszty szkód, a następnie zwrócić się do sprawcy zdarzenia z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej