Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Turystyczne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
Rate this post

Holandia jest państwem o największej gęstości zaludnienia na świecie i z tej przyczyny bardziej narażonym na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Jak donoszą media, zaszczepiono już około 85% jej mieszkańców, jednak nadal ten kraj zmaga się z kolejnymi falami zachorowań. Planując wyjazd, sprawdźmy, jakie wymagania obowiązują podróżnych.

Holandia a koronawirus – kwestie bezpieczeństwa

Przed udaniem się do Holandii warto zapoznać się z jej aktualną sytuacją polityczną i zdrowotną, bowiem podróżowanie po Niderlandach niesie ze sobą pewne ryzyko. Jak informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w Holandii obowiązuje trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego w skali pięciostopniowej. Trzeba tam więc zachować ostrożność i regularnie zapoznawać się z informacjami i zaleceniami ze strony mediów oraz władz.

Również statystyki pandemiczne nakazują zachować ostrożność. W ciągu dwóch lat pandemii liczba pozytywnych wyników testów w tym niewielkim państwie przekroczyła 2 miliony, a Holandia znalazła się w czołówce europejskich statystyk pod względem wysokiego współczynnika pozytywnych testów względem liczby ludności. Podkreślić jednak trzeba, że  wysoki poziom holenderskich usług medycznych zapewnia wyższą skuteczność w leczeniu zachorowań. Dzięki temu Holandia ma blisko 2-krotnie niższy współczynnik zgonów w stosunku do zakażeń niż Wielka Brytania, Francja i Hiszpania oraz blisko 3-krotnie niższy współczynnik zgonów niż Polska i Włochy.

Holandia a koronawirus – podstawowe przepisy wjazdowe

Holendrzy opracowali własną taktykę walki z epidemią, ustanawiając zróżnicowane wymagania dotyczące wjazdu na jej terytorium, uzależnione od regionu lub kraju, z którego przybywają podróżni. Opracowana przez Holendrów i na bieżąco aktualizowana lista kontrolna wyszczególnia kraje i regiony tzw. bezpieczne oraz bardzo wysokiego ryzyka, a wszystkie kraje spoza tej listy zaliczono do rejonów wysokiego ryzyka. Dla określenia wymagań wjazdowych konieczne jest więc sprawdzenie przed podróżą statusu swego kraju na liście kontrolnej.

Wszyscy pasażerowie powyżej 12. roku życia przybywający drogą lotniczą obowiązani są wypełnić wcześniej i posiadać przy sobie deklarację zdrowotną. Każdemu podróżnemu, także zaszczepionym, rekomenduje się wykonanie po przyjeździe do Holandii testu na obecność koronawirusa, nawet jeśli objawy nie wystąpiły.

Uwaga: Królewska policja wojskowa i graniczna przeprowadzają wyrywkowe kontrole na granicy z Holandią. Pamiętaj też, że zamorskie terytoria możesz odwiedzić wyłącznie na podstawie paszportu. Prowadzi się tam odrębną niż w Holandii politykę antykoronawirusową, stąd przed wylotem na te holenderskie egzotyczne wyspy trzeba zapoznać się z warunkami wjazdu i wyjazdu opracowywanymi dla każdej z tych wysp.

W razie potrzeby pomoc uzyskasz w polskiej ambasadzie w Hadze, którą w zakresie pozaeuropejskich terytoriów holenderskich wspomaga ambasada RP w wenezuelskim Caracas.

Holandia a koronawirus – paszport covidowy

Niderlandy od 1 lipca 2021 akceptują tzw. paszport covidowy EUDCC (dowód szczepienia, dowód ozdrowienia lub dowód negatywnego testu). Dokument taki musi być ważny i przedłożony w odpowiednim języku i formie, w postaci papierowej lub cyfrowej. Pasażerowie przybywający z bezpiecznych obszarów UE/Schengen nie potrzebują tych dokumentów. Nie obowiązuje ich również kwarantanna wjazdowa. Natomiast pasażerowie powyżej 12 roku życia przybywających z krajów wysokiego ryzyka UE/Schengen przy wjeździe do Holandii muszą legitymować się:

 • dowodem pełnego zaszczepienia
 • lub zaświadczeniem o statusie ozdrowieńca
 • albo wynikiem negatywnego testu (np. PCR/antygenowego, wykonanego z próbki pobranej w ciągu 48 godzin przed wyjazdem z kraju początkowego).

W związku z nową falą zakażeń Polska wraz z Czechami, Grecją, Portugalią i Hiszpanią zostały w dniach 22-24 października 2021 zakwalifikowane do grupy krajów wysokiego ryzyka. Znalazły się w niej też wszystkie inne terytoria strefy UE/Schengen (poza Maltą, Sardynią, Wyspami Kanaryjskimi i Wyspami Egejskimi Północnymi). Tak więc powyższe wymagania dotyczą pasażerów z niemal wszystkich rejonów strefy UE/Schengen. Warto też pamiętać, że Wielka Brytania nie należy do tej strefy i jest traktowana jak inne kraje świata.

Holandia a koronawirus – wjazd z regionów poza EU/Schengen

Podróżni przybywający z pozostałych rejonów świata określonych na liście kontrolnej jako bezpieczne muszą przy wjeździe do Holandii okazać negatywny wynik testu (niekiedy wystarczy okazanie dowodu pełnego zaszczepienia). Nie obowiązuje ich kwarantanna.

Osoby z regionów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka spoza strefy UE/Schengen generalnie są objęte zakazem wjazdu do Holandii. Zakaz wjazdu nie dotyczy jednak lotniskowych pasażerów tranzytowych, obywateli UE/Schengen, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Monako, Andory, San Marino i Watykanu oraz ich rodzin, osób z kartą pobytu lub pozwoleniem na pobyt w UE, studiujących w Holandii, naukowców, marynarzy, wojskowych, dyplomatów, pracowników zawodów kluczowych, transgranicznych i sezonowych oraz osób podróżujących w pilnej sprawie rodzinnej.

Podróżni ci (z wyjątkiem pasażerów w tranzycie na lotnisku i dzieci poniżej 13 lat), muszą okazać negatywny wynik testu na obecność Covid-19, jeśli nie mają dowodu pełnego zaszczepienia.

Natomiast podróżni z krajów bardzo wysokiego ryzyka są ponadto obowiązani do okazania wyniku negatywnego testu oraz wypełnienia i posiadania oświadczenia dotyczącego kwarantanny. Po wjeździe do Holandii muszą także odbyć obowiązkową kwarantannę, jeśli nie są w pełni zaszczepieni.

Holandia a koronawirus – tranzyt

Innego rodzaju wymagania dotyczą podróżnych tranzytowych. Najogólniej nie obejmuje ich obowiązek kwarantanny ani okazywania negatywnego wyniku testu lub dowodu zaszczepienia, jeśli na przykład:

 • nie opuszczają międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska a ich pobyt nie przekracza 24 godzin
 • lub przejeżdżają przez Holandię własnym autem/motocyklem w ciągu maksymalnie 12 godzin nie podejmując pracy i nie przebywali wcześniej w kraju wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka dłużej niż 12 godzin
 • albo są kierowcami ciężarówek wracającymi z Wielkiej Brytanii.

W niektórych sytuacjach Holandia może wymagać od pasażerów tranzytowych posiadania i okazania wizy lotniskowej, pozwolenia na wjazd do innego kraju UE/Schengen albo wypełnionego oświadczenia o kwarantannie. Informacje o zasadach wjazdu do Holandii i tranzytu oraz o formie wymaganych dokumentów znajdują się na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz na stronie internetowej www.reizentijdenscorona.nl. Można je też uzyskać w warszawskiej ambasadzie Królestwa Niderlandów oraz w konsulatach w Gdańsku i w Krakowie.

Holandia a koronawirus – zasady postępowania

Na terenie Holandii, prócz konieczności utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego i stosowania środków higieny rąk, obowiązuje noszenie maseczek przez osoby dorosłe i dzieci od lat 13 we wszystkich środkach transportu publicznego oraz w pojazdach do przewozu komercyjnego, jeśli jest w nich więcej niż jeden pasażer. Niekiedy pasażerów poddaje się też kontroli stanu zdrowia, np. poprzez mierzenie temperatury.

Można również spotkać się z nakazem używania maseczki w niektórych budynkach, ustanowionym przez ich zarządców lub w regulaminach domowych niezależnie od przepisów krajowych. Maseczki muszą być również stosowane tam, gdzie nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego. Z powyższych obowiązków zwolniono dzieci do lat 12, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub ruchowymi w obrębie twarzy albo uzależnione od komunikacji werbalnej (wraz z ich opiekunami) oraz chorych na schorzenia układu oddechowego.

Budynki użytku publicznego i przestrzenie publiczne, restauracje, sklepy, ośrodki kulturalne i wypoczynkowe są zazwyczaj otwarte dla klientów i publiczności, ale obowiązują w nich różnego rodzaju ograniczenia.

Lokale gastronomiczne, bary i kluby nocne muszą być zamknięte w godzinach 00:00-6:00 – dostępne jest jednak w tym czasie zamawianie jedzenia na wynos. Od 25 września 2021 można się także spotkać z obowiązkiem wcześniejszego uzyskania przepustek, karnetów czy wejściówek do niektórych miejsc, np. do kin, teatrów, barów lub na imprezy sportowe.

Osoby, u których wystąpiły objawy zakażenia, poddaje się obowiązkowi wykonania testu na zakażenie koronawirusem oraz samoizolacji lub kwarantannie. W niektórych sytuacjach dotyczy to również ich współpasażerów, współpracowników i domowników.

Holandia a koronawirus – zdrowie i ubezpieczenie

Na terenie Holandii Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zabezpiecza pokrycie wydatków na usługi medyczne tylko w podstawowym zakresie. Na jej podstawie pomoc uzyskasz u lekarzy domowych, lekarzy dyżurnych oraz w sieci państwowych szpitali. Koszty pozostałych usług medycznych, stomatologicznych, specjalistycznego leczenia i transportu medycznego są niestety wysokie. Przykładowo dzienny pobyt w szpitalu bez kosztów leczenia to około 400-500 EUR.

Przed wyjazdem warto więc wykupić taką polisę, która w razie potrzeby zabezpieczy nas przed nadmiernymi i niekontrolowanymi wydatkami, zwłaszcza w sytuacji hospitalizacji i leczenia koronawirusa. Pomocne będzie również zachowanie oryginalnych dowodów zapłaty, jeśli będziesz się ubiegać o zwrot kosztów za leczenie za granicą. Możesz tego dokonać jeszcze przed wyjazdem z Holandii. Informacje na temat zwrotu znajdziesz na stronie internetowej Zilveren Kruis: www.zilverenkruis.nl/naar-nederland?sc_lang=en. Warto przy tym zapoznać się z ofertą na ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage.

Uwaga: Terytoria zamorskie Holandii nie uwzględniają karty EKUZ. Ponadto w niektórych sytuacjach możesz być poproszony o przedłożenie dowodu szczepienia na febrę lub okazanie książeczki zdrowia. Jeśli więc udajesz się w te miejsca, koniecznie dokonaj zakupu optymalnego ubezpieczenia zdrowotnego i zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi szczepień.

PODSUMOWANIE:

 • Wymagania wjazdu do Holandii są uzależnione od aktualnego statusu kraju na holenderskiej liście kontrolnej
 • Lista kontrolna wyszczególnia regiony bezpieczne oraz bardzo wysokiego ryzyka – pozostałe kraje to obszary wysokiego ryzyka
 • Holenderskie terytoria położone w Ameryce mają odrębne warunki wjazdu i pobytu
 • Większość podróżnych z terenu EU/Schengen potrzebuje do wjazdu jednego z trzech zaświadczeń
 • Wjazd podróżnych z krajów ryzyka spoza strefy EU/Schengen, poza konkretnymi wyjątkami, nie jest możliwy
 • Podróżni tranzytowi mogą potrzebować dodatkowych dokumentów
 • Holandia stosuje nakazy dotyczące maseczek oraz system karnetów i wejściówek
 • Karta EKUZ nie ma zastosowania na całym terytorium Królestwa Niderlandów, dlatego warto nabyć przed podróżą odpowiednią polisę

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej