Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Turystyczne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
Rate this post

W 2020 roku z przyczyny dużej fali zachorowań na koronawirusa Hiszpania na jakiś czas praktycznie zniknęła z mapy turystycznych podróży. A jak jest obecnie? Czy jest na powrót turystycznie dostępna? I czy można już bezpiecznie zwiedzać ten niezwykły kraj?

Hiszpania a koronawirus – atrakcje turystyczne

Od Kastylii i Katalonii po Andaluzję i Wyspy Kanaryjskie – na turystów czekają tu malownicze krajobrazy, urokliwe rybackie wioski i rajskie plaże, starożytne relikty i islamskie meczety, średniowieczne miasteczka z klejnotami architektury oraz liczne religijne sanktuaria. To głównie z tych powodów to zróżnicowane kulturowo królestwo było przed wybuchem epidemii koronawirusa drugim najczęściej odwiedzanym krajem świata, przyjmując blisko sto milionów gości rocznie.

W ostatnim czasie pandemiczne zahamowanie turystyki oraz duża i dotkliwa fala zachorowań w niektórych regionach tego kraju uniemożliwiły korzystanie z jego turystycznej oferty. Niemniej po długiej przymusowej izolacji coraz więcej osób marzy o wypoczynku w pięknej, ciepłej i słonecznej Hiszpanii. Zanim jednak udamy się tam w wymarzoną podróż, zapoznajmy się z aktualną sytuacją na Półwyspie Iberyjskim.

Hiszpania a koronawirus – bezpieczeństwo podróży

W statystykach pandemii Królestwo Hiszpanii – jako duży kraj, z blisko 50 milionami ludności – należy do czołówki państw europejskich pod względem ilości pozytywnych wyników testów na covid. W ciągu dwóch latach pandemii Hiszpania odnotowała łącznie 5 milionów zakażeń. Na liście państw europejskich zajmuje piąte miejsce, a w statystyce zgonów jest na miejscu szóstym.

Z uwagi na zwiększoną liczbę zakażeń COVID-19 oraz na zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi w krajach zachodniej Europy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło unikanie podróży do tego państwa, jeśli podróże te nie są konieczne. Zalecenie to dotyczy ograniczenia pobytu w Hiszpanii do podróży służbowych lub związanych z pilnymi sprawami rodzinnymi.

Takie ostrzeżenia MSZ o istniejącym ryzyku dotyczą wielu krajów i mają charakter rekomendacji - finalnie to podróżni decydują, czy udać się tam w celach turystycznych.

Aktualne raporty covidowe wskazują, że sytuacja w tym kraju wydaje się być bardziej stabilna. W maju 2021 zniesiono stan alarmowy a od jesieni poziom zachorowań jest taki, jak na terenie Polski (około 0,05%). Ponadto wykres nowych zakażeń w Hiszpanii z września i października wykazał wyraźną tendencję spadkową, podczas gdy w Polsce zaobserwowano widoczny trend wzrostowy. Swego rodzaju polepszenie sytuacji nastąpiło także w kwestiach bezpieczeństwa. Ograniczenia w przemieszczaniu się wynikające z pandemii i wzmocnienie czynników kontroli przyniosły znaczny spadek liczby zamachów na terenie zachodniej Europy. Z tego punktu widzenia są to więc prawdopodobnie najbezpieczniejsze warunki do pobytu w Hiszpanii na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Hiszpania a koronawirus – przepisy wjazdowe

Hiszpańskie przepisy wjazdowe zróżnicowano w zależności od sposobu podróżowania oraz regionu/kraju, z którego podróżny przybywa. Przekraczanie granicy może się wiązać z koniecznością posiadania i okazania określonych dokumentów. Ponadto dla niektórych podróżnych ustanowiono zakazy wjazdu.

Wymagania dotyczące dodatkowych dokumentów postawiono wszystkim pasażerom przybywającym drogą powietrzną lub morską. Każdy z nich jest obowiązany do wypełnienia przed podróżą odpowiedniego formularza sanitarnego. Formularze te są dostępne na stronach www.spth.gob.es, www.spthm.puertos.es i w bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Podróżni tranzytowi zaznaczają w nich kategorię TRANSIT. Formularz sanitarny należy wypełnić także dla podróżujących dzieci. Osoby płynące pasażerskimi statkami wycieczkowymi zamiast formularza sanitarnego wypełniają dokument zamieszczony na stronie www.healthygateways.eu.

Po elektronicznym podpisaniu formularza sanitarnego otrzymuje się kod QR. Można go przechowywać w telefonie lub w formie wydruku. Kod QR okazuje się przed wejściem na pokład, po przypłynięciu oraz podczas kontroli stanu zdrowia, której poddawani są wszyscy pasażerowie. W przypadku stwierdzenia gorączki lub innych objawów zakażenia pasażer jest kierowany do centrum medycznego.

Z kontroli stanu zdrowia zwolnieni są tylko podróżni tranzytowi nieopuszczający strefy lotniska lub portu.

Hiszpania a koronawirus – ograniczenia wjazdu

Okresowo nieczynne są niektóre przejścia graniczne, np. w Ceucie i Melilli. Ponadto możliwości wjazdu do Hiszpanii ograniczono dla niektórych osób przybywających z terenu Unii Europejskiej i strefy Schengen. Od 7 lipca 2021 część tego obszaru znajduje się na liście regionów ryzyka, prowadzonej i aktualizowanej przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. Stąd pasażerowie przybywający z miejsc wyszczególnionych na liście regionów ryzyka są objęci dodatkowymi wymaganiami. Ich wjazd na terytorium Królestwa jest możliwy tylko po wypełnieniu formularza sanitarnego oraz po okazaniu jednego poniższych certyfikatów:

  • zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie w okresie poprzedzającym ostatnie 14 dni pełnej szczepionki przeciw covid-19 – dopuszczonej przez Europejską Agencję Leków lub Światową Organizację Zdrowia
  • zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 – wykonanego techniką NAAT z próbki pobranej w ciągu 72 godzin przed przybyciem do Hiszpanii
  • zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego – wykonanego z próbki pobranej w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Hiszpanii, znajdującego się na liście szybkich testów antygenowych publikowanej przez Komisję Europejską
  • zaświadczenia o przebyciu COVID-19 – wystawionego co najmniej 11 dni po dacie pozytywnego wyniku testu i ważnego do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu.

Certyfikaty te powinny być wystawione w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim albo powinny mieć dołączone tłumaczenie na hiszpański sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dzieci do lat 12 nie muszą posiadać żadnego zaświadczenia – obowiązuje je jedynie formularz sanitarny. Z zaświadczeń zwolnieni są również niektórzy pracownicy i przygraniczni mieszkańcy przybywający drogą lądową z regionów ryzyka we Francji.

Link do hiszpańskiej listy regionów ryzyka oraz informacje o formie zaświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania. Lista regionów ryzyka jest często aktualizowana. Ponieważ na listę tę trafiają czasem także obszary z Polski, warto przed podróżą zaopatrzyć się w jedno z powyższych zaświadczeń, nawet gdy to nie jest konieczne.

Hiszpania a koronawirus – zakazy wjazdu

Dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich (spoza obszaru UE) przepisy wjazdowe są najbardziej zróżnicowane. Hiszpańskie władze wprowadziły bowiem obowiązujące okresowo zakazy wjazdu podróżnych z tych krajów, ustanawiając przy tym liczne odstępstwa i wyjątki.

Najogólniej rzecz ujmując zakaz wjazdu zazwyczaj nie obejmuje osób z prawem stałego pobytu w państwach UE, strefy Schengen, Andorze, Monako, Watykanie i San Marino oraz posiadaczy długoterminowej wizy krajowej podróżujących do miejsca zamieszkania.

Podobnie jest w przypadku wykonujących zawodowe obowiązki pracowników służby zdrowia, opiekunów osób starszych, kierowców transportu towarowego, marynarzy i załóg lotniczych, personelu dyplomatycznego, konsularnego i organizacji międzynarodowych, wojskowych czy członków organizacji humanitarnych.

W określonych warunkach zakaz wjazdu nie dotyczy także części studentów państw UE lub strefy Schengen, uczestników wydarzeń sportowych, osób prywatnych podróżujących w związku udokumentowanymi sprawami rodzinnymi, podróżnych tranzytowych czy stałych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wjazd do Hiszpanii jest także dostępny dla rezydentów tych państw trzecich, które wyłączono z grupy państw z zakazem wjazdu, np. dla rezydentów Australii czy Kanady.

Szczegółowe dane na temat zakazu wjazdu, listy państw nieobjętych tym zakazem i wprowadzonych wyjątków są na bieżąco aktualizowane na powyższej stronie MSZ. Informacje o aktualnych zasadach wjazdu można także uzyskać telefonicznie w ambasadzie Królestwa w Hiszpanii w Warszawie oraz w konsulatach w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Warto tu też przypomnieć, że zaświadczenie o odbytym szczepieniu zwalnia z odbycia obowiązkowej kwarantanny po powrocie do kraju.

Hiszpania a koronawirus –  obostrzenia

Na terytorium całego kraju obowiązuje noszenie maseczki ochronnej w zamkniętej przestrzeni publicznej a także pojazdach przewozu do 9 osób oraz w środkach masowego transportu (autobusowego, kolejowego, lotniczego i morskiego). Ponadto maseczki ochronne są obowiązkowe podczas imprez plenerowych i w przestrzeni publicznej w sytuacji, gdy nie ma możliwości utrzymania dystansu 1,5 metra. Złamanie powyższego nakazu zagrożone jest mandatem w wysokości do 100 euro. Powyższe obostrzenia nie dotyczą jednak osób zamieszkałych w tym samym gospodarstwie domowym, dzieci do lat 6, chorych na schorzenia układu oddechowego, osób niepełnosprawnych z utrudnionym manewrowaniem maseczką oraz osób trenujących sport w otwartych przestrzeniach.

Podczas pobytu w Hiszpanii trzeba koniecznie pamiętać, że prócz obostrzeń wprowadzonych na terenie całego kraju nakazy lub zalecenia wprowadzane są także przez poszczególne wspólnoty autonomiczne.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ część regionów Hiszpanii nadal odnotowuje wysoki współczynnik zakażeń koronawirusem, stąd lokalne obostrzenia mogą być o wiele bardziej restrykcyjne. Link do aktualnej listy zasad lokalnie obowiązujących w Hiszpanii znajduje się na wyżej wskazanej stronie internetowej MSZ oraz na stronach rządów 17 wspólnot autonomicznych.

Hiszpania a koronawirus – ubezpieczenie turystyczne

W czasach pandemii szczególnie ważne jest właściwe zadbanie o ubezpieczenie na czas podróży, np. Compensa Voyage. Podczas zakupu polisy trzeba sprawdzić zakres jej obowiązywania: polisa powinna objąć wszystkie sytuacje, które mogą nas w podróży dotyczyć. Trzeba również upewnić się, czy ubezpieczenie pokryje koszty ewentualnego leczenia COVID-19 lub kwarantanny nałożonej po kontakcie z osobą zakażoną.

W Hiszpanii publiczna opieka zdrowotna w podstawowym zakresie jest bezpłatna i przysługuje także turystom, którzy mają w podróży Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje o EKUZ znajdują się na stronach internetowych NFZ. W gabinetach prywatnych koszt wizyty wynosi około 100 euro a doba pobytu w szpitalu około 180 euro, nie wliczając w to kosztu badań i leczenia. W przypadku utraty dokumentów czy zaistnienia innych kryzysowych sytuacji należy się udać po pomoc do Ambasady RP w Madrycie lub Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie.

PODSUMOWANIE:

  • Liczba zakażeń na terenie Hiszpanii w drugiej połowie roku 2021 ma tendencję spadkową
  • Podróżujący drogą morską lub lotniczą wypełniają wcześniej formularz sanitarny
  • Wjazd z regionów ryzyka wymaga zaświadczenia o wykonanym szczepieniu, negatywnym wyniku testu lub o przebyciu zakażenia koronawirusem
  • Dla części podróżnych z krajów spoza EU i Schengen ustanowiono czasowy zakaz wjazdu
  • W poszczególnych wspólnotach autonomicznych Hiszpanii obowiązują lokalne obostrzenia
  • Na czas podróży warto wykupić ubezpieczenie zabezpieczające przed kosztami ewentualnej kwarantanny lub leczenia zakażenia

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej