Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 4 minut.
Rate this post

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków ciągle rośnie. Często korzystamy zarówno z ubezpieczeń majątkowych, osobowych, a do tego jesteśmy objęci polisą grupową w pracy. Ale czy to ma sens? Czy możliwa jest kumulacja odszkodowań? Czy w momencie, gdy dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego, otrzymamy odszkodowanie w pełnej wysokości z każdej z posiadanych polis? 

W kontekście ubezpieczeń dobrowolnych, Polaków można podzielić na dwie grupy – tych, którzy nie ubezpieczają się, ponieważ “nie ma takiej potrzeby” i “nic złego się nie zdarzy” oraz tych, którzy dmuchając na zimne, decydują się na kilka ubezpieczeń w różnych towarzystwach. Nie wnikamy w to, czy przemawia za tym chęć kompleksowej ochrony czy możliwość otrzymania odszkodowań z różnych źródeł. A jak to jest z kumulacją odszkodowań? Czy jest możliwość otrzymania kilku świadczeń za to samo zdarzenie? To zależy. 

Kumulacja odszkodowań: czy to jest możliwe? 

Decydując się na kilka polis chroniących to samo dobro, może się wydawać, że maksymalizujemy swoje bezpieczeństwo. Możemy więc oczekiwać, że w sytuacji, kiedy będzie należało nam się świadczenie, miejsce będzie miała kumulacja odszkodowań. A na czym ona tak naprawdę polega? Kumulacja odszkodowań jest niczym innym jak połączeniem przysługujących świadczeń z kilku polis, ale otrzymanych z tytułu tego samego zdarzenia.

Poszukując jednak odpowiedzi na pytanie, czy ta jest w ogóle możliwa, powinniśmy rozróżnić przede wszystkim dwa rodzaje ubezpieczeń, ponieważ to od ich rodzaju uzależniona jest wypłata świadczenia. Odpowiedź będzie inna w przypadku ubezpieczeń majątkowych, a inna w przypadku ubezpieczeń osobowych. Kiedy więc możemy liczyć na zwielokrotnione odszkodowanie? 

Kumulacja świadczeń a szkody majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe obejmują dział ubezpieczeń gospodarczych, do których należą między innymi ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, ubezpieczenie turystyczne, mieszkaniowe czy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych możesz otrzymać tylko i wyłącznie w wysokości poniesionej szkody. Nie wchodzi więc w grę wielokrotność odpowiadająca liczbie polis, którymi objęte jest dane dobro.

Podstawą prawną jest w tym przypadku Kodeks cywilny, który stanowi: O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Dalej czytamy: “Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody”. Oznacza to, że nie ma sensu ubezpieczenie tego samego mienia w dwóch lub więcej towarzystwach, ponieważ kumulacja świadczeń nie będzie miała w tym przypadku miejsca. 

Wyjątkiem będzie natomiast umowa z towarzystwem, w której zapisane będzie, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela może być wyższa od poniesionej szkody. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku świadczenia przewyższającego wartość szkody możesz domagać się tylko w tym konkretnym towarzystwie, w którym pojawił się taki zapis. 

Kumulacja odszkodowań a szkody osobowe

Inne zasady dotyczą natomiast ubezpieczeń majątkowych, do których zaliczamy ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – czy to NNW kierowcy, pasażera czy ubezpieczenie NNW w ubezpieczeniu turystycznym. W odróżnieniu od polis majątkowych, w przypadku ubezpieczeń osobowych możliwa jest kumulacja odszkodowań. Czy to oznacza, że w ramach jednej szkody możesz otrzymać świadczenia od różnych ubezpieczycieli? Dokładnie tak. Załóżmy, że posiadasz ubezpieczenie NNW zarówno w pakiecie z ubezpieczeniem na życie w w wariancie z polisą OC. Wówczas, w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, roszczenia możesz zgłaszać zarówno w ramach każdej z tych polis. To, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz, zależy od sum zawartych w umowie z poszczególnym ubezpieczycielem.

A jak wygląda sytuacja kierowców, którzy doznają szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce? Dokładnie tak samo. Wówczas, posiadają dwie lub więcej polis, możesz domagać się odszkodowania zarówno z tytułu OC komunikacyjnego, żądać rekompensaty z ubezpieczenia na życie czy NNW. 

PODSUMOWANIE:

  • Kumulacja odszkodowań jest połączeniem przysługujących świadczeń z kilku polis, ale otrzymanych z tytułu tego samego zdarzenia.
  • W przypadku ubezpieczeń majątkowych, kumulacja świadczeń nie wchodzi w grę, ponieważ odszkodowanie możesz otrzymać tylko i wyłącznie w wysokości poniesionej szkody.
  • Kumulacja odszkodowań możliwa jest tylko w przypadku ubezpieczeń osobowych. 
Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej