Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 24.11.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 9 minut.
5/5 - (1 vote)

Osoby, które poruszają się po polskich drogach są trzy razy bardziej narażone na utratę życia wypadku drogowym niż te osoby, które podróżują samochodami w Norwegii czy Szwecji. Co sprawia, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa? Gdzie są najniebezpieczniejsze drogi w Polsce?

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Raport NIK o najniebezpieczniejszych drogach w Polsce

16 lipca 2021 roku Naczelna Izba Kontroli opublikowała raport o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego w Polsce. W ramach raportu wskazano, że obecnie brak jest spójnego i kompleksowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także niska jest skuteczność egzekwowania prawa. Nadal ogromny problem na polskich drogach stanowią osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. Wiele również do życzenia pozostawia jakość dróg.

Raport NIK już na wstępie wskazuje, że w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie analizowano lata 2015-2019 nie nastąpiła znacząca poprawa w szeroko rozumianym bezpieczeństwie na drodze. Można natomiast zauważyć znaczący wzrost, bo o ponad 25%, liczby kolizji drogowych przy jednoczesnym zmniejszeniu o ponad 5% ofiar ciężkich i lekkich o ponad 13%. Niestety, w przypadku ofiar śmiertelnych liczba ofiar pozostała zbliżona.

W raporcie wskazano również, że zmniejszanie się liczby ofiar wiązane jest ze stanem pandemii i znaczącymi ograniczeniami przemieszczaniu się, które obowiązywały na drogach w roku 2020. Mimo to Polska nadal pozostaje w czołówce państw europejskich, jeżeli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych.

Tu jednak warto podkreślić, że pod koniec 2020 roku prawie 40% dróg krajowych zarządzanych przez generalną dyrekcję GDDKiA było w stanie złym lub niezadowalającym

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce – czyli które?

W Polsce łączna długość autostrad wynosi 1 714,50 km i w 2020 roku doszło do 291 wypadków. W tym czasie 54 osoby poniosły śmierć, a aż 396 osób zostało rannych.

Które autostrady są najbardziej niebezpieczne?

 • A4 – 126 wypadków – 23 zabitych – 150 rannych
 • A1- 86 wypadków – 22 zabitych – 124 rannych
 • A2 – 65 wypadków – 9 zabitych – 103 rannych

Na trasie A6 doszło już zaledwie do 4 wypadków, nie było ofiar śmiertelnych, a rannych było jedynie 8 osób. Na autostradzie A8e wypadków było 10, nie było ofiar śmiertelnych, a rannych zostało jedynie 11 osób.

Jakie były główne przyczyny wypadków z winy kierujących na autostradach?

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce to przede wszystkim te, na których kierowcy nie dostosowali prędkości do warunków jazdy. Na autostradach w 2020 roku była to główna przyczyna wypadków, bo aż 88 razy doszło do zdarzenia drogowego z tej przyczyny. 70 razy niezachowano bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, w 35 przypadkach przyczyną było zmęczenie lub zaśnięcie, a na czwartym miejscu znajduje się nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 29 razy.

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce – drogi krajowe

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce – jeśli chcielibyśmy zrobić ranking, to powinniśmy wskazać drogę numer 7 oraz 94, 91 oraz 12. Można więc powiedzieć, że do najbardziej niebezpiecznych należą trasy, które przycinają Polskę z północy na południe lub ze wschodu na zachód. W Polsce drogi krajowe wraz z ekspresowymi liczą łącznie 19 450,80 km i miało na nich miejsce 5 315 wypadków w 2020 roku. 783 osoby zmarły w wyniku wypadków, a rany odniosło 6 351 osób.

Warto również zauważyć, że na drogach wojewódzkich doszło do 4 771 wypadków, 583 osoby poniosły śmierć, a 5 523 osoby zostały ranne.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w roku 2020 najliczniejszą grupę powodujących wypadki, bo aż 73,5%, stanowiły osoby kierujące samochodami osobowymi. Kierujący spowodowali 15 429 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 1 432 osoby, a aż 18 205 osób odniosło obrażenia.

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce. Statystyki roczne wszystkich wypadków

Łącznie w Polsce w wyniku wypadków drogowych 2 491 osób poniosło śmierć – w porównaniu z rokiem 2019 nastąpił spadek o 418 osób. W wypadkach zostały ranne 26 463 osoby, a więc nastąpił spadek od 9 014 osób w stosunku do roku 2019. W 2020 roku zgłoszono 382 046 kolizji drogowych. W stosunku więc do w roku 2019 zgłoszono ich o 16,1% mniej.

Pogorszenie stanu dróg – najniebezpieczniejsze drogi w Polsce

Warto również zauważyć, że w ramach na raportu Najwyższej Izby Kontroli z 16 lipca 2021 roku wskazano, że w stosunku do lat 2018-2019 pogorszył się stan dróg, co ma bezpośredni wpływ na liczbę wypadków. W 2020 roku jako dobre określona 60,2% polskich dróg, stan zadowalający osiągnęło 24% dróg, a w złym stanie było 13,5% dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz koncesjonariuszy autostrad.

W raporcie Naczelnej Izby Kontroli wskazano również, że jest to odwrócenie dotychczasowego trendu, który obserwowano w latach 2016-2019, w ramach którego miało miejsce stopniowe poprawianie stanu technicznego dróg w Polsce.

W raporcie wskazano również, że na natychmiastowe, konieczne naprawy należałoby przeznaczyć 4,8 miliarda złotych, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na ten cel zaplanowała widać jedynie 500 mln zł.

Pamiętajmy, że w Polsce główną przyczyną wypadków drogowych oraz kolizji jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, a także generalnie nadmierna prędkość i brawura, którą wykazują się kierowcy.

Pamiętaj o ubezpieczeniu!

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż długą, czy nie, bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego nie powinieneś się ruszać się na krok. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Za brak polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada wysokie grzywny. Jeśli nie będziesz posiadać obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego dłużej niż 2 tygodnie, to w przypadku auta osobowego zapłacisz aż 5600 zł grzywny i nadal będziesz musiał wykupić OC!

Zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego nie jest trudny. Od lat możesz zrobić wszystko online. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora i na podstawie dosłownie dwóch informacji wyliczysz wysokość składki na 12 miesięcy ochrony polisą. Dzięki temu, jeśli zdarzy się wypadek, nie będziesz musiał rekompensować strat materialnych, jak również kosztów rehabilitacji i leczenia osób poszkodowanych, z własnej kieszeni. W takiej sytuacji z pomocą przyjdzie towarzystwo ubezpieczeniowe, które wesprze Cię w tych działaniach.

Polskie drogi pod presją: erozja asfaltu w zimowych warunkach

Sezon zimowy stał się dla polskich dróg okresem ekstremalnych wyzwań. Wahania temperatury wokół zera stopni sprzyjają tworzeniu się ubytków, wymagających natychmiastowej interwencji. Gminy tonami wypełniają te dziury masą bitumiczną, lecz niektóre obszary, jak np. Łódź, borykają się z niedoborem środków na naprawy, co skutkuje wykorzystywaniem słupków jako prowizorycznego rozwiązania.

Prognozy na ten rok są niepokojące – koszty napraw drogowych znacząco przekroczą wydatki z poprzednich lat, stając się poważnym obciążeniem dla budżetów lokalnych. Klimat w Polsce okazuje się wyjątkowo brutalny dla nawierzchni dróg, szczególnie zimą. Ciągłe zmiany temperatury sprzyjają wnikaniu wody w szczeliny nawierzchni, a gdy ta zamienia się w lód, asfalt pęka i niszczy się, co staje się kosztowną usterką dla zarządców dróg.

Nawet materiały drogowe, takie jak asfalt, podlegają lawinowemu wzrostowi cen. W listopadzie 2022 roku cena asfaltu wzrosła o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem, co oznaczało koszt 2,8 tys. zł za tonę, a to o prawie 600 zł więcej niż rok wcześniej. Również w dłuższej perspektywie ceny te stale rosną – w porównaniu do 2019 roku wzrost wynosi niemal 61%. To wszystko wywiera presję na budżety miast i gmin, generując dodatkowe koszty.

Masz uszkodzony pojazd? Możesz dostać odszkodowanie!

Dla kierowców, którzy ponieśli szkody wskutek dziur na drogach, istnieje pewne ułatwienie – nawet bez dodatkowego ubezpieczenia można ubiegać się o odszkodowanie za naprawę pojazdu. W takich sytuacjach odpowiedzialność za szkody spoczywa na zarządcach dróg, zobowiązanych do utrzymania właściwego stanu technicznego dróg. To niewielka rekompensata dla poszkodowanych, których pojazdy padły ofiarą nieprzychylnych warunków drogowych.

PODSUMOWANIE:

 • W raporcie NIK wskazano, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drodze.Przez ostatnie 10 lat, czyli od roku 2010 do roku 2020, rocznie w Polsce ginie średnio 3,2 tys.osób.
 • W stosunku do poprzedniego raportu NIK wzrosła liczba kolizji drogowych.
 • Polska pozostaje w czołówce państw Unii Europejskiej w zakresie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych.
 • Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce to: krajowej siódemka, niemniej niebezpieczna jest droga nr 94, 91 a także krajowa 12.
 • 2020 roku doszło do 23 540 wypadków drogowych.
 • Wypadkach drogowych 2 491 osób poniosło śmierć, a rannych zostało 26 463 osoby.
 • W 2020 roku nastąpił wzrost ofiar śmiertelnych o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego.
 • Liczba wypadków związana jest zarówno ze stanem technicznym dróg, a także z liczbą kilometrów samej drogi. W związku z powyższym największą liczbę wypadków i kolizji drogowych można zarejestrować na trasach, które przecinają Polskę z północy na południe lub ze wschodu na zachód.
 • Najmniej wypadków odnotowano na autostradach łącznie 291, a najwięcej zaś na drogach gminnych i powiatowych, bo 13 454 – według raportu NIK w 2021 roku.
 • W raporcie NIK wskazano również, że w przeliczeniu na kilometry drogi powiatowe oraz gminne należą do najbardziej niebezpiecznych.
 • NIK wskazała też,  że w stosunku do lat ubiegłych nastąpiło pogorszenie się stanu technicznego dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i koncesjonariuszy autostrad.
 • Główną przyczyną wypadków na drogach w Polsce jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze i brawura.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej