Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
1/5 - (2 votes)

Statystyki pokazują, że polskie drogi nie należą do najbezpieczniejszych… także dla pieszych. Miejsce, które teoretycznie powinno być bezpieczne dla osób poruszających się pieszo, wcale takim nie jest. Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego i jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Choć na raport podsumowujący ruch drogowy w 2019 roku musimy jeszcze chwilę zaczekać, spójrzmy na chwilę w policyjne statystyki, które zostały opublikowane pod koniec roku 2019. Wynika z nich, że od 1 stycznia do 1 grudnia na przejściach dla pieszych doszło do 2864 wypadków, w których zginęło 190 osób, a 2790 osób zostało rannych. Kierowca, który nie zachowuje należytej ostrożności za kierownicą, stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie i innych kierowców, ale także dla pieszych. Z jakimi konsekwencjami wiąże się dla niego potrącenie na pasach? Co jeśli poszkodowanym jest dziecko? W jakim stopniu odpowiadania za potrącenie, do którego doszło z winy pieszego? 

Potrącenie pieszego na pasach: zasada winy czy zasada ryzyka?

Winny spowodowania każdego zdarzenia na drodze musi zostać ukarany. W tej kwestii nie ma absolutnie żadnych wyjątków. Wysokość kary za potrącenie pieszego zależy od okoliczności zdarzenia oraz jego skutków. Polskie prawo dopuszcza odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy na dwa sposoby – w zależności od okoliczności zdarzenia może być oparta na zasadzie winy lub zasadzie ryzyka.

Ta druga oznacza, że kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku. Uznaje się wówczas, że szkoda powstała w związku przyczynowo-skutkowym z ruchem pojazdu i nie ma tak naprawdę znaczenia, czy kierujący w jakikolwiek sposób zawinił. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Jeśli potrącenie pieszego na pasach będzie miało miejsce, odszkodowanie zostanie mu wypłacone bez względu na winę kierowcy. Ubezpieczyciel odmówi jednak wypłaty odszkodowania, gdy faktem będzie potrącenie pieszego z jego winy. W przypadku, gdy przechodzień przyczynił się do zdarzenia, towarzystwo może obniżyć przyznane odszkodowanie. 

Potrącenie pieszego: konsekwencje 

Jedno jest pewne, kierowca odpowiedzialny za potrącenie pieszego, konsekwencje ponieść musi. Nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia czy do zdarzenia doszło na przejściu czy miało miejsce potrącenie pieszego poza pasami. To, jak dotkliwe będą konsekwencje, będzie uzależnione od okoliczności i skutków zdarzenia. 

  • jeśli pieszy nie doznał w wyniku zdarzenia obrażeń ciała, postawiony zostanie mu zarzut popełnienia wykroczenia. Wówczas kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 złotych oraz utrata 6 punktów karnych,
  • jeśli pieszy doznał obrażeń ciała – kierowca może usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa i podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3,
  • jeśli poszkodowany zmarł w wyniku zdarzenia lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kierowca podlega karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy do 8 lat,
  • jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca zdarzenia, musi liczyć się z karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności oraz zakazem prowadzenia pojazdów. 

Potrącenie dziecka na pasach: kto bierze odpowiedzialność?

Wspominaliśmy o tym, że w przypadku stwierdzenia przyczynienia się pieszego do szkody, ubezpieczyciel może zdecydować o zmniejszeniu wysokości odszkodowania. W tym miejscu warto zaznaczyć, że reguła ta nie będzie obowiązywała w sytuacji, gdy miejsce będzie miało potrącenie dziecka na pasach.

Nawet jeśli wina wydaje się leżeć po jego stronie, bo niepostrzeżenie wbiegło przed nadjeżdżający samochód. Polskie prawo jasno definiuje, że “Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. W tym przypadku odpada więc przesłanka o wyłącznej winie poszkodowanego. Jak zatem wygląda odpowiedzialność kierowcy w takiej sytuacji? Ta nie będzie wyłączona. Może być jedynie ograniczona ze względu na przyczynienie się osoby poszkodowanej do powstania szkody. 

Odszkodowanie za potrącenie na pasach: komu się należy, jak się o nie ubiegać? 

Świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej zależą oczywiście od stanu faktycznego i mogą obejmować swoim zakresem m.in. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, w tym koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją, zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności do pracy, czy rentę. 

W świetle polskiego prawa, każdy kierowca jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu mechanicznego. Dlatego też, w przypadku potrącenia pieszego, poszkodowany może zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela pojazdu. W sytuacjach, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, osoba poszkodowana występuje ze swoimi roszczeniami do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Pojawia się zatem pytanie, jak długo może trwać procedura odszkodowawcza? Ta rozpoczyna się momencie zgłoszenia szkody, a ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w przeciągu 30 dni, a w sprawach bardziej złożonych – maksymalnie do 90 dni od zgłoszenia szkody. A na jak wysokie odszkodowanie może liczyć osoba, która doznała obrażeń? Z reguły – im większa krzywda, tym większe zadośćuczynienie można otrzymać. 

Co ważne, zadośćuczynienie należy się także rodzinie osoby, która zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. 

PODSUMOWANIE: 

  • W przypadku potrącenia osoby na przejściu dla pieszych, poszkodowanemu należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku.
  • W świetle prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy jest rozpatrywana na dwa sposoby – w zależności od okoliczności zdarzenia może być oparta na zasadzie winy lub zasadzie ryzyka.
  • Wysokość kary za potrącenie pieszego zależy od okoliczności zdarzenia oraz jego skutków.
  • Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 
  • Świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej mogą obejmować zadośćuczynienie pieniężne, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności do pracy, czy rentę.
Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej