Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 01.09.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (1 vote)

Miałeś wypadek i liczysz na wysokie i szybko wypłacone odszkodowanie. Odmówiono ci lub nie satysfakcjonuje cię jego kwota. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możliwe jest w ogóle odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Oczywiście, że tak. Aby walczyć o swoje, należy złożyć odwołanie. Oto jak przebiegają związane z tym formalności.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Kiedy najczęściej pisze się odwołanie? 

Istnieje kilka takich sytuacji, w których naprawdę warto powalczyć o roszenia, jeśli decyzja ubezpieczyciela bardzo odbiega od twoich oczekiwań.

Przede wszystkim należy to zrobić, gdy: 

 • przyznana kwota odszkodowania nie wystarczy na naprawę samochodu. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiele danych (np. amortyzację, wcześniejsze usterki, koszty robocizny), które wpływają na wysokość odszkodowania. Mogą one sprawić, że przyznana suma rozczarowuje  
 • ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą pojazdu
 • przyznano zbyt niską kwotę odszkodowania za obrażenia ciała
 • ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania, zakładając sprawstwo zdarzenia.

Od takich sytuacji można się odwołać, ale trzeba je odpowiednio uzasadnić. 

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania to bardzo ważny dokument, który pozwala na uzyskanie odmówionych roszczeń bez niepotrzebnego wchodzenia na drogę sądową. Podstawa prawna odwołania jest uregulowana w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Aby dokument był skuteczny i osiągnął zamierzony cel, musi podawać kilka niezbędnych informacji.

Wzór odwołania od decyzji zawsze zawiera:

 • dane adresowe osoby pokrzywdzonej
 • dane ubezpieczyciela i numer polisy
 • numer likwidacji szkody
 • sprecyzowane roszczenie – podana konkretna kwota
 • uzasadnienie
 • własnoręczny podpis.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy odpowiednio zredaguje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wzór do pobrania znajduje się w Internecie.

Co musi się znaleźć w uzasadnieniu? 

Odwołanie od decyzji odszkodowania musi zawierać odpowiednie uzasadnienie, które skutecznie wyjaśni, dlaczego decyzja ubezpieczyciela nie była słuszna. W uzasadnieniu na pewno warto powołać się do wspomnianej już podstawy prawnej z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jak napisać odwołanie od decyzji? W zależności od sytuacji należy powołać się w nim lub dołączyć:

 • dokumenty np. faktury, które udowadniają, że ich pokrycie przekracza otrzymaną kwotę
 • informacje o realnych cenach części zamiennych z Autoryzowanej Stacji Obsługi
 • ekspertyzę rzeczoznawcy
 • informacje o wycenie pojazdu
 • zaświadczenia lekarskie i całą dokumentację medyczną w razie niskiego odszkodowania za obrażenia ciała. 

Termin odwołania

Jeśli ktoś się zastanawia, ile ma czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, to okazuje się, że naprawdę sporo. Roszczenie to przedawnia się dopiero po 3 latach (art. 819 § 1 kodeksu cywilnego).

Od tego ogólnego założenia istnieją jednak wyjątki:

 • gdy powstała szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego odwołanie można złożyć przed upływem 10 lat
 • gdy szkoda jest skutkiem przestępstwa, do przedawnienia dochodzi dopiero po 20 latach – art. 442 kodeksu cywilnego.

Co ważne, bieg przedawnienia zaczyna się w momencie, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie. Jednak mimo świadomości, że czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest dużo, warto działać bez zwłoki. 

Jak złożyć odwołanie od decyzji? 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć na trzy sposoby, co reguluje ustawa: 

 • ustnie – przez telefon lub podczas wizyty w siedzibie towarzystwa
 • drogą elektroniczną, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej – o ile ubezpieczyciel zakłada taki kontakt
 • w formie pisemnej – osobiście lub drogą pocztową.  

Odpowiedź ubezpieczyciela 

Od 2015 roku, czyli wejścia w życie ustawy o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym towarzystwa ubezpieczeniowym powinny udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W razie bardzo skomplikowanej sprawy formalności mogą przeciągnąć się do 60 dni.  

A co jeśli odpowiedź będzie odmowna, a decyzja ubezpieczyciela podtrzymana? Masz wtedy trzy możliwości, o których informuje pismo z odmowną decyzją:

 • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – należy skierować do niego całą korespondencję z towarzystwem ubezpieczeniowym
 • skorzystanie z instytucji mediacji lub sądu polubownego
 • wystąpienie z powództwem do sądu.

PODSUMOWANIE:

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, masz prawo odwołać się od jego decyzji do 3 lat od zdarzenia.
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać dane osobowe pokrzywdzonego, nazwę i adres towarzystwa, numer polisy i numer wydanej decyzji.
 • Dokument można złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie.
 • Ubezpieczyciel na 30 dni na rozpatrzenie odwołania, a w przypadku skomplikowanych spraw 60 dni.
 • W razie odmownej decyzji istnieje możliwość skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego lub wystąpienia z powództwem do sądu.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej