Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 16.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Standardowo ubezpieczenie autocasco kupujemy na 12 miesięcy i wraz z upływem tego czasu polisa wygasa. Co jednak, gdy z jakiegoś powodu nie chcemy go mieć? Czy wypowiedzenie AC jest w ogóle możliwe? Z naszego poradnika dowiesz się, kiedy rezygnacja z ubezpieczenia autocasco jest dostępna i na jakich warunkach. 

Rezygnacja z AC jest jak najbardziej możliwa … w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia dla osób indywidualnych lub 7 dni, gdy jesteś przedsiębiorcą. Tak mówi art. 812 § 4 Kodeksu Cywilnego. Drugą opcją jest wypowiedzenie umowy zawartej na odległość (przez telefon lub internet), co możesz zrobić w ciągu 30 dni od dnia poinformowania cię o zakupie (art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Potem nie ma właściwie takiej opcji. Wiele zależy od zapisów w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), ale umówmy się, w większości tych dokumentów nie znajdziemy zapisów o rezygnacji z ubezpieczenia autocasco, poza sytuacją powyżej. 

Oczywiście, przy rezygnacji z AC dostaniesz zwrot niewykorzystanej części składki. W tym celu składasz odpowiedni wniosek do swojego ubezpieczyciela.

Wzór wypowiedzenia AC

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. O jego zakresie i warunkach decydują indywidualne zapisy w OWU każdego towarzystwa. Mimo że jest to produkt w miarę ustandaryzowany, warunki casco u poszczególnych ubezpieczycieli mogą się różnić w szczegółach. Różnice dotyczą też sposobu wypowiedzenia umowy AC. Generalnie metody są dwie. Część towarzystw dopuszcza wypowiedzenie AC przez panel klienta czy infolinię. Część wymaga formy pisemnej, przy czym dopuszczalny jest skan dokumentu z własnoręcznym podpisem wszystkich obecnych właścicieli pojazdu (bardzo istotny wymóg przy współwłasności). 

Przykładowy wzór wypowiedzenia AC:

Dane towarzystwa 

Odstąpienie od umowy AC

 

Zgodnie z [art. 812 § 4 Kodeksu Cywilnego/ art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta] ja niżej podpisany rezygnuję z umowy/odstępuję od umowy ubezpieczenia autocasco zawartej w [data]. 

 

Imię…… Nazwisko ….

Nr polisy…..

 

Dotyczy pojazdu o numerze rejestracyjnym [numer]

 

Miejsce na podpis

Rezygnacja z AC – nie. Wygaśnięcie ubezpieczenia – tak. 

Jeśli minął ustawowy czas od zakupu, to na rezygnację z AC szans raczej nie masz. Autocasco może jednak wygasnąć samoistnie, jeśli wystąpią określone okoliczności. 

 • Brak zapłaty za ratę. Działa tylko w przypadku wyboru ratalnej formy opłaty składki. Jeśli w ciągu 7 dni (najczęściej) od otrzymania wezwania do zapłaty za kolejną ratę, nie zapłacisz jej – ochrona AC przestaje działać, polisa wygasa. Zresztą jeśli nie opłacisz całej składki w terminie – ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę. 
 • Pojazd zmienił właściciela. Sprzedałeś lub przekazałeś innej osobie samochód, od dnia zmiany właścicielskiej nie masz ubezpieczenia AC, a za niewykorzystany okres należy ci się zwrot składki. Oczywiście, musisz powiadomić towarzystwo o zmianie właścicielskiej. 
 • Szkoda całkowita lub utrata pojazdu. Jeśli nie ma co zbierać z auta lub ktoś go ukradł, także w tych sytuacjach AC wygasa samoistnie. 
 • Wyczerpana suma ubezpieczenia. Działa w przypadku wariantu casco z redukcyjną sumą ubezpieczenia (więcej o sumach ubezpieczenia piszemy tutaj: ) lub przy szkodzie całkowitej (o czym wyżej). Jak wiadomo, towarzystwo ubezpiecza pojazdy na określoną sumę ubezpieczenia, która oznacza górny limit wypłat. Jeśli miałeś kilka szkód i wypłat, i wyczerpałeś ten limit, AC automatycznie wygasa. 
 • Wyrejestrowanie pojazdu lub przerejestrowanie za granicę. W tym przypadku z dniem zmiany casco przestaje działać. Dostaniesz zwrot kosztów za niewykorzystany czas trwania polisy. Warunkiem jest oczywiście przekazanie informacji do towarzystwa. 
 • Upadłość ubezpieczyciela. Wtedy umowa AC rozwiązuje się w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. 

Dodatkowymi przesłankami do „pozbycia się” AC jest podanie fałszywych danych, które miały wpływ na zakres i cenę ubezpieczenia czy nie poinformowanie o istotnych zmianach dotyczących samochodu (np. po tuningu). Ubezpieczyciel może nam wypowiedzieć w tych przypadkach umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

PODSUMOWANIE:

 • Rezygnacja z AC możliwa jest w tylko w ciągu 30 dni od zakupu polisy (dla osób prywatnych) lub 7 dni (dla prowadzących działalność gospodarczą). Odstąpienie od AC kupionego na odległość możliwe jest w ciągu 30 dni od poinformowania cię o jej zawarciu.
 • W zależności od towarzystwa rezygnację z umowy autocasco składamy przez panel klienta, infolinię lub pisemnie. 
 • Pisemne wypowiedzenie umowy AC w ciągu pierwszych dni trwania polisy powinno zawierać imię  i nazwisko właściciela lub właścicieli, numer polisy, informację o rezygnacji lub o odstąpieniu od umowy i własnoręczny podpis.
 • O ile wypowiedzenie AC nie jest możliwe (poza pierwszymi dniami jej trwania), jest kilka sytuacji, w których ubezpieczenie samo się rozwiąże, np. szkoda całkowita lub kradzież pojazdu, brak zapłaty za ratę o ile ubezpieczyciel prześle wezwanie do zapłaty, wyrejestrowanie pojazdu, zmiana właściciela.
 • Wypowiedzenie AC jest możliwe ze strony ubezpieczyciela. Przesłanki rozwiązania umowy znajdują się w OWU. Najczęściej dotyczy to podania fałszywych lub błędnych danych na temat pojazdu, które miały wpływ na zakres i cenę ubezpieczenia lub powodowały odmowę ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę także jeśli w ogóle nie zapłacisz składki.
Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej