Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 12.01.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (5 votes)

W przypadku polis OC warto wiedzieć, czym się różni wypowiedzenie oraz odstąpienie, szczególnie gdy mamy prawo skorzystać z odstąpienia od już zawartej umowy bez jakichkolwiek skutków finansowych! Tak! To możliwe.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Czym jest odstąpienie od umowy?

Choć obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne to szczególna polisa, której, co do zasady, nie można wypowiedzieć, to w przypadku umów zawieranych na odległość, czyli poprzez telefon czy internet, osoby fizyczne mają prawo odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Dla przedsiębiorcy okres ten skrócony jest tylko do 7 dni dni kalendarzowych.  

Co musi zawierać odstąpienie od umowy? 

 W przypadku odstąpienia nie masz obowiązku wskazywania powodu odstąpienia od umowy.  

Możesz numer polisy, od której chcesz odstąpić, dane konieczne do identyfikacji pojazdu oraz właściciela pojazdu, a także podasz nazwę i adres właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego ten wniosek kierujesz. Nie można również zapomnieć o wskazaniu podstawy prawnej do tej czynności. Kluczowym i nieodzownym elementem właściwie przygotowanego odstąpienia od polisy jest własnoręczny podpis z datą. Samo uzupełnienie wniosku danymi nie wystarczy do tego, aby uznać odstąpienie za prawidłowo przygotowane.

Odstąpienie od opłaconej polisy – Twoje pieniądze przepadły? 

Wiele osób mylnie zakłada, że w przypadku odstąpienia nie mają one prawa do zwrotu środków wpłaconych na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście, taki zwrot się należy, ale nie zawsze otrzymasz od ubezpieczyciela 100% kwoty, którą wpłaciłeś na jego konto. Od czego to zależy?

W takiej sytuacji decydującym elementem jest data rozpoczęcia ochrony polisą. Jeśli wykupiłeś polisę i za nią zapłaciłeś, a następnie od niej odstępujesz, to zakład ubezpieczeń potrąci z wpłaconych środków kwotę odpowiadającą tylu dniom, na ile ochrony udzielał. Zazwyczaj, ponieważ odstąpienia można dokonać maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy, nie są to kwoty znaczące, ale nie należy w takiej sytuacji spodziewać się 100% zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku zwrotu składki, trzeba również podać numer konta, na który firma ubezpieczeniowa ma przelać pieniądze. Pamiętaj, że dni liczone są od daty wpłynięcia dyspozycji zwrotu od klienta.

Jeśli ochrona polisą się nie zaczęła, to po odstąpieniu otrzymasz zwrot 100% składki.

Pułapka odstąpienia

To, na co należy zwrócić szczególną uwagę, to daty! W przypadku odstąpienia należy szczególnie uważnie przypilnować, aby nasz pojazd nie miał choćby 1 dnia przerwy w ubezpieczeniu. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że każdy pojazd musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, ale również z tego powodu, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na wszystkich kierowców, którzy mają przerwę w ubezpieczeniu bardzo wysokie kary finansowe. Za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu w 2023 roku  za samochód osobowy zapłacisz 1400 zł! 

Wypowiedzenie? Ale które? 

 Polskie prawo w przypadku ubezpieczenia OC przewiduje kilka możliwości. Należy przede wszystkim podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym raz zakupione ubezpieczenie przedłuża się, co do zasady, w sposób automatyczny. Zatem jeśli chcemy zakupić obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w innej firmie, musimy koniecznie pamiętać o wypowiedzeniu u poprzedniego ubezpieczyciela. W innym przypadku dotychczasowa polisa wznowi się automatycznie, a właściciel pojazdu będzie podwójnie ubezpieczał samochód. 

Wypowiedzenie możesz złożyć w 4 przypadkach:

 1. Wyrejestrowanie pojazdu poza granice Polski. 
 2. W przypadku automatycznego wznowienia polisy OC.
 3. Na koniec umowy ubezpieczenia – czyli zawczasu blokując automatyczne przedłużenie umowy.
 4. Po sprzedaży/zakupie auta.

Co powinno zawierać wypowiedzenie OC? 

Podobnie jak w przypadku odstąpienia powinniśmy wskazać: 

 • numer polisy, 
 • towarzystwo ubezpieczeniowe – wraz z danymi teleadresowymi, 
 • datę, 
 • dane pojazdu, 
 • dane właściciela, 
 • podstawę prawną,  

i wtedy już własnoręcznie podpisujemy dokument. Nie zapomnijmy o wysyłce dokumentu do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego! 

W jaki sposób przesłać wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy? 

Niezależnie od tego, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym masz polisę zazwyczaj dostępnych jest kilka dróg złożenia wypowiedzenia.

Poczta Polska

To tradycyjna forma wysyłania korespondencji i tylko w jej wypadku liczy się data stempla pocztowego. Czyli za datę złożenia pisma uznaje się datę wysłania korespondencji, a nie datę, w której zakład ubezpieczeń faktycznie otrzymał dokument. Oczywiście dzieje się tak przy założeniu, że data wskazana w piśmie jest tożsama z datą wysyłki.

Internet

Coraz więcej firm, w tym Beesafe, dopuszcza możliwość wygodnej formy składania wypowiedzeń lub odstąpień.

Agent

Dokumenty, takie jak wypowiedzenie lub odstąpienie, możesz również złożyć u agenta Twojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Osobiście

Masz również prawo złożyć dokumenty osobiście w siedzibie firmy.

Niezależnie od drogi, na którą się zdecydujesz, pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania dokumentów. Jest to szczególnie istotne przypadku, gdy nadasz korespondencję mailowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a ona nie dotrze do ubezpieczyciela. Choć są to rzadkie przypadki, to warto zadbać, aby nie znaleźć się w tak potencjalnie niekomfortowej sytuacji.

Podsumowanie:

 1. Odstąpienie od polisy zawieranej na odległość przysługuje przez 30 dni dla osób fizycznych i 7 dni dla przedsiębiorców. 
 2. W przypadku odstąpienia nie trzeba podawać powodu, z jakiego rezygnujemy z umowy. 
 3. Wypowiedzenie można złożyć w ściśle określonych prawem sytuacjach. 
 4. Zarówno w przypadku odstąpienia, jak i wypowiedzenia, należy pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych oraz wysłaniu podpisanego dokumentu w terminie.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej