Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 06.10.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 9 minut.
5/5 - (1 vote)

Każdy kierowca chce uniknąć niebezpieczeństw grożących jego pojazdowi. Jednym z czarnych scenariuszy, którego chcemy uniknąć, jest kradzież auta. Czy odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą jest wymagane przez ubezpieczycieli? Czy ma związek z wypłatą odszkodowania po fakcie? Oto szczegóły dotyczące tych kwestii.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ubezpieczenie samochodu przed kradzieżą

Niestety każdego roku z naszych parkingów ginie kilkanaście tysięcy samochodów. Popularne samochody kradzione są na części, ale coraz częściej zdarzają się też spektakularne kradzieże luksusowych pojazdów na tzw. walizkę. W obu przypadkach dla właściciela jest to poważny problem. Dlatego kierowcy zabezpieczają się przed kradzieżą auta, wykupując polisę AC.

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni posiadacza pojazdu od finansowych skutków wielu zdarzeń losowych, w tym przede wszystkim właśnie od kradzieży.

Dzięki tej polisie po utracie samochodu możemy liczyć na odszkodowanie, które zrekompensuje nam poniesioną stratę finansową. Jednak pod warunkiem, że właściciel odpowiednio zadbał o zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą. 

Czego wymagają ubezpieczyciele?

To chyba oczywiste, że trudno będzie odzyskać odszkodowanie za skradzione auto, jeśli jego przechowywanie stanowiło zaproszenie dla złodziei. Zgubiony kluczyk, niedomknięta szyba, brak jakichkolwiek zabezpieczeń antykradzieżowych mogą stanowić poważny problem. O fakcie, jakie zabezpieczenia antykradzieżowe są wymagane przez konkretnego ubezpieczyciela, informują Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdujące się w umowie, którą zawieramy. Dlatego należy dokładnie się z nimi  zapoznać. Od tego właśnie, czy posiadamy odpowiednie zabezpieczenia, będzie potem zależała wysokość odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela.  

Niezwykle istotne są także wyłączenia, które jasno określają, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za kradzież.

Wyraźne, rażące niedbalstwo w kwestii zabezpieczenia samochodu przez złodziejami może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania.    

Zabezpieczenia antykradzieżowe – na co zwrócić uwagę?

Właściciel pojazdu w trakcie zawierania umowy AC musi zwrócić szczególną uwagę na spełnienie warunków ubezpieczyciela. A czego zazwyczaj oczekują firmy ubezpieczeniowe?

Przede wszystkim chodzi o:

  • montaż zabezpieczeń przewidzianych dla danego pojazdu
  • aktywację systemów antykradzieżowych.

Sama konieczność posiadania zabezpieczeń przed kradzieżą zależy w dużej mierze od wartości naszego samochodu. Różnie rozwiązują to poszczególni ubezpieczyciele, ale zazwyczaj auto o wartości poniżej 10 tysięcy zł nie musi mieć żadnego zabezpieczenia. Jednak jeśli chcemy wykupić AC dla droższego auta, to do wartości kilkudziesięciu tysięcy powinno mieć ono co najmniej jeden aktywny system. Natomiast auta o wartości około 100 tysięcy powinny korzystać z przynajmniej dwóch rodzajów zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą – jak to zrobić?

Aby auto zostało odpowiednio zabezpieczone, trzeba zadbać o zainstalowanie w pojeździe któregoś z przewidzianych do auta urządzeń przeciwkradzieżowych. Co kryje się pod tą nazwą? Jest to po prostu urządzenie lub system urządzeń, które chronią przed kradzieżą i są wymagane przez konkretnego ubezpieczyciela w umowie. Jakie konkretnie zabezpieczenie antykradzieżowe samochodu może być wymagane?

Otóż najczęściej stosuje się:

  • autoalarm 
  • immobiliser
  • lokalizator
  • blokadę

Jak dokładnie działa konkretny system antykradzieżowy do auta? Otóż alarm za pomocą dźwięku i dodatkowo wizualnie informuje o zagrożeniu. Immobiliser w razie potrzeby odcina paliwo, blokuje zapłon i rozrusznik. Lokalizator czyli monitoring radiowy pozwala za pomocą systemu GPS namierzyć skradziony pojazd. Z kolei blokada antykradzieżowa samochodu może w mechaniczny sposób zablokować kierownicę, pedały czy skrzynię biegów. 

Jak dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo auta?

Aby nie musieć liczyć na odszkodowanie za kradzież, zdecydowanie lepiej jej przeciwdziałać. Najlepszym sposobem jest oczywiście założenie systemu antykradzieżowego i wykupienie polisy AC. Ale dodatkowo warto na własną rękę zadbać, by dostęp do samochodu był możliwie jak najbardziej utrudniony. Dlatego jeśli tylko jest możliwość, warto parkować w bezpiecznym garażu lub na zamkniętej posesji. Mimo tego należy zamykać drzwi do domu, by złodziej nie miał dostępu do kluczyków. 

W przypadku aut z systemem bezkluczykowym kwestia kluczyka jest jeszcze ważniejsza. Należy trzymać go z dala od drzwi i okien w zaizolowanym pudełku. Inaczej złodzieje przy pomocy specjalistycznego urządzenia mają możliwość przechwycenia sygnału, otwarcia drzwi i odjechania drogim autem w siną dal. 

Odpowiedzialność za samochód na parkingu strzeżonym

Kiedy pozostawiamy swój samochód na parkingu strzeżonym, to właściciel parkingu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pojazdu. W sytuacji, gdy twój samochód zostaje skradziony z parkingu strzeżonego, właściciel parkingu jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Warto dodać, że jeśli właściciel parkingu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wówczas odszkodowanie możemy ubiegać się bezpośrednio od odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.

Komu powierzasz auto?

Kiedy zostawiamy samochód na parkingu strzeżonym, formalnie zawieramy umowę przechowania. Przechowujący, czyli właściciel parkingu, zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu i jego wydania w nienaruszonym stanie na nasze żądanie. W sytuacji, gdy umowa nie określa inaczej, obowiązuje przepis kodeksu cywilnego, mówiący, że przechowujący musi przechowywać pojazd zgodnie z jego właściwościami. Oznacza to, że przechowujący musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec kradzieży i uszkodzeniom pojazdu.

Ponadto, od przedsiębiorcy prowadzącego parking strzeżony oczekuje się zachowania szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter wykonywanej usługi. To oznacza, że przechowujący musi wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko kradzieży i uszkodzeń pojazdów.

Parking to nie tylko opłata!

W niektórych przypadkach właściciele parkingów wprowadzają wewnętrzne regulaminy, które rzadko kto czyta. Co jednak dzieje się, gdy regulamin parkingu zawiera postanowienie wyłączające odpowiedzialność właściciela parkingu za kradzież samochodu? Warto pamiętać, że takie postanowienia są nieważne. Dlaczego? Ponieważ są sprzeczne z istotą umowy przechowania, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa pozostawionego pojazdu.

Zgodnie z prawem, właściciel parkingu nie może zwolnić się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, nawet jeśli regulamin parkingu zawiera klauzulę wyłączającą odpowiedzialność. Oznacza to, że jeśli twój samochód zostanie ukradziony z parkingu strzeżonego, nadal masz prawo do odszkodowania.

Parking strzeżony a niestrzeżony

Warto pamiętać, że samo pozostawienie samochodu na płatnym parkingu nie gwarantuje, że jest on strzeżony. Parkingi strzeżone muszą posiadać specjalną tablicę informacyjną. Jeśli natomiast zostawisz pojazd na parkingu niestrzeżonym, zawierasz umowę najmu miejsca postojowego. Właściciel parkingu niestrzeżonego nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdu przez osobę trzecią. Jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do utrzymania parkingu w należytym stanie.

Na przykład, właściciel będzie odpowiedzialny za nieusuwanie kamieni z terenu parkingu, spadające gałęzie z drzew czy inne sytuacje, które mogą uszkodzić pojazd. Dlatego warto zawsze sprawdzić, czy parking, na którym pozostawiamy nasz samochód, jest strzeżony czy niestrzeżony, aby uniknąć nieporozumień w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu.

Czy autocasco zapewnia ochronę przed kradzieżą?

Polisa autocasco, która obejmuje również ryzyko kradzieży, może obowiązywać tylko na terenie Polski lub w Polsce i w Europie. Jeśli zależy Ci na ochronie pojazdu także za granicą, powinieneś wybrać polisę, która obejmuje inne kraje. Autocasco to dodatkowe ubezpieczenie, które może być bardzo pomocne w przypadku kradzieży samochodu. Działa ono niezależnie od odpowiedzialności właściciela parkingu i może pokryć straty związane z utratą pojazdu.


Po kradzieży należy niezwłocznie zgłosić ten incydent na policję. Jest to konieczne w odzyskaniu skradzionego mienia oraz w ściganiu sprawców. Policja będzie potrzebować dokładnych informacji na temat kradzieży, w tym opisu skradzionego pojazdu, numeru rejestracyjnego oraz wszelkich innych szczegółów, które mogą pomóc w prowadzeniu śledztwa.

Jeśli w wyniku kradzieży doszło do szkody w Twoim pojeździe, a posiadasz ubezpieczenie autocasco, to niezwłocznie powinieneś zgłosić szkodę u ubezpieczyciela, z którym zawarłeś umowę. Jest to ważne, abyś mógł otrzymać odszkodowanie za straty poniesione w wyniku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć swoje własne procedury dotyczące zgłaszania szkód, więc konieczne jest sprawdzenie, jakie zasady obowiązują w Twoim konkretnym ubezpieczycielu. Najczęściej możesz dokonać zgłoszenia szkody telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto zapoznać się z dokładnymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej swojego ubezpieczyciela lub skontaktować się z ich infolinią, aby dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć w przypadku szkody spowodowanej kradzieżą lub innymi zdarzeniami. Terminowe zgłoszenie szkody pomoże w szybszym rozpatrzeniu Twojej sprawy i uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania.

PODSUMOWANIE:

  • Właściciele samochodów, którzy chcą ubezpieczyć auto na wypadek kradzieży, kupują polisę AC.
  • Ubezpieczyciele zawierają w umowie informacje na temat wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych. 
  • Urządzenia służące do zabezpieczenia pojazdu to najczęściej: alarm, immobiliser, blokada i lokalizator.
  • Posiadanie zabezpieczeń antykradzieżowych wpływa na wysokość odszkodowania, a zaniedbanie w tej kwestii może powodować odmowę wypłaty przez ubezpieczyciela.   
Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej