Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 03.08.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Ubezpieczamy się, bo chcemy się chronić przed różnego typu ryzykiem na drodze, w domu, w pracy. Ale czy mamy świadomość, które polisy musimy wykupić, a na które możemy się zdecydować dodatkowo? Najczęściej kojarzymy jako ubezpieczenia obowiązkowe OC komunikacyjne. Ale to nie jedyna obowiązkowa polisa w Polsce. Które ubezpieczenia są obowiązkowe? Przyjrzymy się temu w dalszej części artykułu.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

Zacznijmy od tego, jakie w ogóle ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce obowiązują. Otóż warto zaznaczyć, że są to obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia majątkowe. Obowiązkowe polisy OC chronią osoby poszkodowane, a majątkowe ich dobytek. Oto ubezpieczenia obowiązkowe – przykłady:

 • Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – tę polisę OC muszą mieć wykupioną posiadacze każdego pojazdu mechanicznego w Polsce. Za brak aktualnej polisy grozi kara w wysokości do nawet 9 tysięcy zł. Komunikacyjne ubezpieczenie OC chroni sprawcę zdarzenia drogowego od finansowych skutków wyrządzonej szkody.Czytaj także: Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

  To ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność i wypłaca osobie poszkodowanej rekompensatę za uszkodzone auto i doznane obrażenia. Zgodnie z ustawą zapewnione zostały w tej polisie odpowiednie sumy gwarancyjne w wysokości 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie oraz 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – potocznie zwane OC rolników. Polisa ta gwarantuje ochronę osobom, które poniosą szkodę podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby, które doznały obrażeń podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy w gospodarstwie, na przykład przy żniwach, zbiorach owoców czy warzyw.I chodzi tu nie tylko o zatrudnionych pracowników, ale także członków rodziny, dzieci, czy osoby, które pomagały w pracy. Ubezpieczenie to obejmuje także pogryzienie przez psa, czy obrażenia doznane w wyniku ataku zwierząt hodowlanych.
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących gospodarstwa rolnego – polisa ta zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia czy uszkodzenia zabudowań na skutek zdarzeń losowych takich jak działanie żywiołów. Konkretnie chodzi o ubezpieczenie budynków od ognia, czyli pożaru, wybuchu, działania wody czyli na przykład powodzi, czy wreszcie wiatru czyli skutków wichury, huraganu, trąby powietrznej.Oprócz tego wchodzą w grę także rzadkie ryzyka takie jak osunięcie ziemi, lawina, czy upadek samolotu.
 • Ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów – chodzi przede wszystkim o polisy OC obowiązujące w przypadku wykonywania niektórych zawodów. Brak ważnej polisy może doprowadzić nawet do odebrania uprawnień.Takie OC obowiązuje na przykład w pracy: inżyniera budowlanego, adwokata, pielęgniarki, lekarza, weterynarza, farmaceuty, architekta, księgowego, agenta ubezpieczeniowego i wielu innych.

Kiedy ubezpieczenie są obowiązkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie i konieczność jego wykupienia pojawia się w różnych sytuacjach i przy okazji wykonywania różnych zawodów. A to dlatego, że w wielu przypadkach mienie, życie i zdrowie innych ludzi jest szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Dzieje się tak zwłaszcza na drodze, w rolnictwie, czy w pracy, w której istnieje większe ryzyko wyrządzenia komuś szkody, na przykład w wyniku wypadku na budowie.

Dlatego funkcjonują obowiązkowe polisy odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowe polisy chroniące mienie osób trzecich.

Trzy z polis obowiązkowych czyli OC komunikacyjne, OC rolników i ubezpieczenie budynków rolnych zawarte i opisane zostały w odpowiedniej ustawie. Chodzi tu mianowicie o Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku.

Oprócz tego funkcjonuje szereg odrębnych przepisów, które regulują konkretne polisy obowiązkowe.

Dlaczego ubezpieczenia są obowiązkowe?

Polisy dzielą się na ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe. Dlaczego? Aby to w prosty sposób wyjaśnić, wystarczy wskazać, kto ma być przez daną polisę chroniony. Okazuje się, że każda polisa obowiązkowa ma na celu chronić ofiary zdarzeń. Osoby poszkodowane w czasie wypadków na drodze, czy w pracy mają pełne prawo, by otrzymać odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia.

Podobnie osoby, których mienie zostało zniszczone przez sprawcę, mogą liczyć na rekompensatę. Odszkodowanie to zapewnione jest przez ustawodawcę. A za brak wykupionej polisy obowiązkowej grożą surowe kary finansowe i konsekwencje.

Natomiast polisy dobrowolne chronią osobę, która wykupuje ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany ochroną zdrowia, samochodu, czy mieszkania po prostu wykupuje konkretną polisę.

Dobrowolne ubezpieczenia – na co można się zdecydować?

Znamy już rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych oraz potrzebę ich wykupienia. Przyjrzymy się wobec tego, jakie dobrowolne ubezpieczenia warto wykupić.

Zacznijmy od siebie, czyli spraw najważniejszych – życia i zdrowia. Co prawda większość z nas objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnych w ramach NFZ, ale z wielu powodów warto rozszerzyć ochronę o dobrowolne polisy:

 • ubezpieczenie na życie, które zapewni środki rodzinie po śmierci ubezpieczonego
 • zdrowotną, która zagwarantuje lepszy i szybszy dostęp do specjalistów oraz odszkodowanie w razie choroby
 • NNW – zapewni odszkodowanie w razie wypadku w pracy lub w życiu
 • OC w życiu prywatnym – jeśli zrobimy komuś niechcący krzywdę, z tej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to część kierowców poprzestaje na obowiązkowym OC. Jednak zdecydowanie warto zadbać nie tylko o bezpieczeństwo innych, ale też własne. Dlatego warto w pakiecie z OC wybrać także:

 • autocasco – polisa ta gwarantuje pokrycie kosztów naprawy szkód spowodowanych przez gwałtowne warunki atmosferyczne, stłuczki oraz wynikające z kradzieży pojazdu
 • assistance – gwarantuje pomoc techniczną i informacyjną w razie awarii lub wypadku
 • NNW – zapewnia odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu

Oprócz troski o samochód warto także zadbać o swoją nieruchomość i wykupić ubezpieczenie mieszkania od przypadków losowych oraz kradzieży i włamania.

PODSUMOWANIE:

 • Ubezpieczenia dzielą się na dobrowolne, które chronią ubezpieczonego oraz obowiązkowe, które chronią osoby trzecie, które zostaną poszkodowane.
 • W Polsce obowiązują trzy ubezpieczenia obowiązkowe regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach – OC komunikacyjne, OC rolników oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 • Odrębne przepisy regulują polisy OC dla różnych zawodów takich jak lekarz, adwokat czy architekt.
 • Za brak polisy obowiązkowej można zapłacić karę lub stracić uprawnienia do wykonywania zawodu.
 • Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, komunikacyjne i chroniące nieruchomość.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej