Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 29.08.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 16 minut.
3.7/5 - (3 votes)

Zastanawiasz się, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, gdy ten został tam odholowany? Procedury są dość nieprzyjazne, bo zajmują czas i sporo kosztują. Jak to zrobić krok po kroku, wyjaśniamy w naszym tekście.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Najczęściej na policyjny parking trafiają źle zaparkowane lub porzucone auta. Powodów holowania może być jednak więcej o czym za chwilę. Dla każdego, kto wrócił do swojego samochodu i znalazł puste miejsce, taka sytuacja na pewno jest zaskoczeniem i to niemiłym. Jeszcze mniej przyjemnie się robi, gdy po telefonie do służb, dowiadujesz się, że twoje auto zostało odholowane. Od razu pojawia się pytanie, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego. I tym dziś się zajmiemy.

Czytaj także: Ile kosztuje holowanie samochodu

Holowanie przez policję – powody

To, kiedy może dojść do odholowania samochodu na parking policyjny, opisane jest w Kodeksie Drogowym. Konkretnie chodzi o dwa artykuły ustawy prawo o ruchu drogowym, art. 50 ust. 1 oraz art. 130a. Pierwszy z nich mówi o sytuacji, gdy parkujemy w ogólnodostępnym miejscu pojazd bez tablic rejestracyjnych lub w stanie wskazującym na to, że jest nieużywany. W takich przypadkach samochód zostanie usunięty z drogi przez straż miejską lub policję.

Z kolei art. 130a Kodeksu Drogowego zawiera jeszcze szerszą i dokładniejszą listę przypadków, gdy odpowiednie służby przekażą twoje auto na parking depozytowy. Można je podzielić na dwie grupy i pierwszą z nich są sytuacje, gdy pojazd został pozostawiony w niewłaściwym miejscu, stwarzał zagrożenie dla ruchu drogowego lub ten ruch drogowy utrudniał. Straż miejska lub policja odholuje nam auto, gdy:

 • pojazd jest pozostawiony w miejscu, w którym parkowanie jest zabronione i jednocześnie utrudnia ruch innym użytkownikom drogi oraz stwarza niebezpieczeństwo (więcej o konsekwencjach nieprawidłowego parkowania przeczytasz w naszym tekście…),
 • pojazd parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych, a nie ma właściwych oznaczeń (specjalna karta parkingowa),
 • pojazd jest zatrzymany w miejscu ze znakiem, który informuje o ryzyku holowania,
 • pojazd jest pozostawiony w miejscu, w którym utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej.

Powyższe przypadki mają jeden wspólny mianownik – holowanie auta odbywa się bez wiedzy właściciela.

Drugą grupą przypadków, gdy staniesz przed pytaniem: jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, są sytuacje, gdy doszło do przekroczenia innych przepisów ruchu drogowego niż te o nieprawidłowym parkowaniu. I są to takie zdarzenia, jak:

 • pojazd przekracza dopuszczalne wymiary lub ma za mocny nacisk na osie,
 • pojazd był prowadzony przez osobę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i nie może być prowadzony dalej przez inną osobę,
 • pojazd był prowadzony przez osobę, która nie ma uprawnień do kierowania i nie można auta zabezpieczyć w inny sposób,
 • pojazd nie został dopuszczony do ruchu (ma nieważne badania techniczne lub nie jest w ogóle zarejestrowany),
 • właściciel pojazdu nie ma ważnej polisy OC na ten samochód.

To, o czym warto pamiętać w przypadku holowania auta na parking policyjny – zawsze odbywa się ono na koszt właściciela. Co więcej, posiadacz będzie też obciążony opłatą za każdy dzień parkowania.

Koszty odholowania auta na parking policyjny

Zanim zajmiemy się szczegółowo tym, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, zacznijmy od kosztów tej raczej wątpliwej przyjemności. Po pierwsze, będziesz musiał zapłacić za holowanie auta na parking depozytowy. Koszt lawety zależy od decyzji władz lokalnych, które wybierają firmę do świadczenia tego typu usługi. Przy czym ustalona za holowanie stawka nie może być wyższa niż ta, którą na dany rok określiło Ministerstwo Finansów. Zależy ona od rodzaju pojazdu i jego wagi. Przy autach osobowych oznacza to średni koszt około 500 złotych. Przy cięższych wozach i ciężarówkach stawki idą do góry i mogą przekroczyć tysiąc złotych.

Stawki holowania auta na parking policyjny w 2021 roku

Rodzaj pojazdu Stawka maksymalna za holowanie na parking depozytowy
Rower i motorower 123 zł
Motocykl 242 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 523 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 653 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 t 922 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1360 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1654 zł

Koszt pozostawania samochodu na parkingu policyjnym

Poza kosztami lawety właściciel auta, które zostało odholowane na policyjny parking, musi się liczyć z opłatą za ten parking. Co więcej, stawka naliczana jest za każdy rozpoczęty dzień. . Im dłużej auto będzie stało na takim parkingu, koszty z tym związane będą rosły i to znacznie. Cennik przechowywania samochodu w takim miejscu działa na tej samej zasadzie, co ten za holowanie. Szczegółowe stawki ustalane są przez lokalne władze i podobnie jak wcześniej, nie mogą przekroczyć ustalonych przez Ministerstwo Finansów maksymalnych cen za parking policyjny.

Stawki za dobę przechowywania pojazdu na parkingu policyjnym w 2021 roku

Rodzaj pojazdu Stawka maksymalna za dobę przechowywania auta na parkingu policyjnym
Rower i motorower 23 zł
Motocykl 31 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 44zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 57 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 t 83 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 148 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 217 zł

Inne koszty przy odbiorze auta z parkingu policyjnego

Na kosztach holowania i parkingu może się nie skończyć. Musisz pamiętać jeszcze o mandatach za złe parkowanie, prowadzenie bez prawa jazdy czy grzywnach za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych używek.

Stawki mandatów za złe parkowanie w 2021 roku

Rodzaj przewinienia Wysokość mandatu Punkty karne
Parkowanie na zakazie 100 zł 1 punkt karny
Parkowanie w niedozwolonym miejscu 100 zł 1 punkt karny
Parkowanie na trawniku Od 20 zł do 1000 zł
Parkowanie na chodniku 100 zł 1 punkt karny
Parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych 500 zł 5 punktów karnych
Parkowanie w strefie zamieszkania 100 zł 1 punkt karny
Parkowanie w bramie 100 zł 1 punkt karny
Parkowanie przed przejściem dla pieszych Od 100 zł do 300 zł 1 punkt karny

Prowadzenie pod wpływem alkoholu czy innych używek kosztuje jeszcze więcej. Nie ma co się dziwić tak dotkliwym karom finansowym. Wsiadanie za kółko pod tzw. wpływem jest nieodpowiedzialne i stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grzywna to nie jedyna kara. Prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym może skończyć się aresztem i odebraniem uprawnień.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, gdy stężenie wynosi od 0,2, do 0,5 promila jest wykroczeniem. Grozi za to:

 • grzywna od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni,
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 10 punktów karnych.

Z kolei prowadzenie pojazdów przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila jest przestępstwem, za które grozi:

 • grzywna uzależniona od dochodu, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat,
 • zakaz  prowadzenia pojazdów (wszystkich lub określonej kategorii) od 3 do 15 lat,
 • świadczenie od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.

Jazda pod wpływem innych używek, w tym narkotyków, kwalifikowana jest jako wykroczenie, za które grozi:

 • grzywna od 50 zł do nawet 5000 zł lub areszt,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Mandat zapłacisz także za jazdę bez uprawnień. Może on wynieść nawet 5000 złotych. Przy recydywie poza opłatą sprawa może być skierowana do sądu, który może wydać ci zakaz prowadzenia pojazdów na czas 3 lat.

Słony koszt braku OC

Poza kosztami holowania i parkowania, oraz zastanawiania się, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego szybko i sprawnie, po kieszeni może cię uderzyć brak OC. Pod warunkiem, że taki był powód tego, że twoje auto trafiło na policyjną lawetę. W takiej sytuacji masz pewność, że twój przypadek trafi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który wlepi ci karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

Stawki nie są małe i co roku ustalane w odniesieniu do płacy minimalnej. W 2021 roku wzrosły o 8 proc. i w przypadku samochodu osobowego mogą wynieść maksymalnie 5600 zł. Dokładnie stawki na te rok w podziale na liczbę dni bez OC i rodzaj pojazdu znajdziesz w naszym poradniku…

Jak odebrać samochód z parkingu policyjnego – formalności

Zanim dowiesz się, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, po pierwsze musisz sprawdzić co się z nim stało (jeśli był odholowany bez twojej wiedzy). Takie informacje uzyskasz od policji lub straży miejskiej. Dzwoniąc do odpowiednich służb dowiesz się też, gdzie dokładnie znajduje się twój samochód.

Teraz zaczynają się schody, bo formalności związane z odebraniem auta z parkingu policyjnego zdecydowanie są czasochłonne i mało przyjazne. O załatwieniu sprawy w stylu wszystko w jednym okienku czy elektronicznie zapomnij.  Najpierw czeka cię rozmowa z komisariatem lub wizyta na policji. Następnie musisz opłacić mandat za popełnione wykroczenie lub przestępstwo. Robisz to na poczcie, bo potwierdzenie z banku nie będzie ważne dla służb mundurowych. Z potwierdzeniem opłaty wracasz na komisariat, żeby wystawiono ci dokument, który uprawnia cię do odbioru samochodu z parkingu depozytowego. Na parkingu, zanim przejmiesz auto, musisz opłacić koszty holowania i przechowywania pojazdu na parkingu policji.

Może się okazać, że procedura pt. jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, jest dłuższa. Przed pojawieniem się na parkingu policyjnym może cię czekać wizyta w starostwie lub straży miejskiej. Jeśli twoje auto uznano za porzucone, powinieneś udać się do starostwa. Jeśli holowanie odbyło się na wniosek straży miejskiej, to z nimi się dodatkowo kontaktujesz.

Pamiętaj: osobą uprawnioną do odebrania samochodu odholowanego na parking policyjny jest właściciel lub współwłaściciel pojazdu. Chodzi o osobę lub osoby wpisane do dowodu rejestracyjnego (w tym także pozwolenia czasowego) lub widniejące na pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (jeśli takie zdarzenie miało miejsce).

Jak odebrać samochód z parkingu policyjnego od ręki?

Formalności związane z tym, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego w najlepszym wypadku mogą zająć kilka godzin, w najgorszym parę dni czy tygodni. Ze względu na koszty, im szybciej przejmiesz przechowywane na parkingu policyjnym auto, tym lepiej. Czy jest to jednak możliwe od ręki? Zdecydowanie tak, ale wiele zależy od samoorganizacji i godzin otwarcia parkingu.

Jeśli parking policyjny, na który trafił twój pojazd jest jeszcze czynny albo otwarty całodobowo (większość jest), jesteś na dobrej drodze, by sprawy załatwić szybko. Warunkiem jest sprawne zapłacenie mandatu, co najlepiej zrobić na najbliższej poczcie. Zaświadczenie o prawie do odbioru samochodu dostaniesz od ręki i z tym zjawiasz się na parkingu. W przypadku, gdy powodem holowania był brak uprawnień, weź ze sobą kogoś, kto ma prawo jazdy. Nie ma wymogu, że to ty musisz prowadzić odbierany pojazd.

Jak widzisz, nawet operacja taka, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, może być przeprowadzona w miarę sprawnie. Oczywiście, najlepiej by było przestrzegać przepisów i nie dopuścić do sytuacji, gdy twoje auto znajdzie się na parkingu policyjnym odholowane przez tam przez służby.

Czy można uniknąć kosztów?

Może się zdarzyć, że nim dojdzie do holowania pojazdu, zjawisz się na miejscu. Służby mogą w takiej sytuacji odstąpić od dalszej procedury i jedynym kosztem po twojej stronie będzie mandat karny. Chyba że laweta już ruszy. Wtedy, jeśli jesteś właścicielem auta, zapłacisz za holowanie, nawet jeśli zostanie przerwane.

A jak odebrać samochód z parkingu policyjnego bez ponoszenia kosztów? Prawnie jest to niemożliwe. Chyba że nie uda się ustalić właściciela pojazdu. Jedyne na co możesz liczyć, to że odbiór auta nie będzie uzależniony do natychmiastowej zapłaty za holowanie parking. Czyli nie będą ci rosły koszty za przechowywanie. O co chodzi? Wyjaśniamy.

Jak widać po wcześniejszych zestawieniach, nagromadzone opłaty mogą być znaczne. Zwlekanie z odbiorem powoduje dalszy wzrost przyszłej opłaty, a w połączeniu z kosztem za lawetę nie każdego stać na tego typu wydatek od razu. Dlatego w planach jest nowelizacja przepisów, w myśl których właściciel będzie miał 7 dni na uiszczenie tych dwóch opłat. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał się liczyć z postępowaniem windykacyjnym.

Nowelizacja prawa najpewniej nie będzie dotyczyła osób, które czasowo przebywają na terytorium Polski, nie mają stałego miejsca zamieszkania lub pobytu. W takich przypadkach to, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, będzie działało na starych zasadach. Czyli opłatę za holowanie oraz parking trzeba będzie zapłacić na miejscu, przed wydaniem pojazdu.

Nieodebrane auto z parkingu policyjnego – tracisz je

Zdarza się, że z różnych powodów właściciele aut, które zostały odholowane na policyjny parking, nie zgłaszają się po nie. Najczęściej chodzi tutaj o samochody na tyle mało warte, że kilkaset złotych opłaty związanej z odbiorem jest porównywalne z kosztem auta. Co wtedy się stanie? Pojazd, który został odholowany na policyjny parking i nie został odebrany w ciągu trzech miesięcy, przechodzi na własność gminy.

Wprawdzie nie od razu auto przechodzi na gminę. Wcześniej starosta jest zobowiązany do powiadomienia właściciela samochody, że skutkiem nieodebrania pojazdu jest jego utrata. Odpowiednie pismo wysyła po upłynięciu 3 miesięcy do pojawienia się auta na policyjnym parkingu. Właściciel ma 30 dni na reakcje. I albo ureguluje opłaty i samochód do niego wraca, albo… w żaden sposób nie reaguje na zawiadomienie ze strony starosty.

W tej sytuacji kolejnym krokiem ze strony starosty jest złożenie wniosku do sądu, które zawiera orzeczenie o przepadku mienia na rzecz danej gminy czy powiatu. To jeszcze nie oznacza, że auto przepada. Chodzi o sytuację, gdy właściciel z przyczyn niezależnych od siebie miał kłopot z tym, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego.

Uwaga: jeśli nieodebrane z parkingu auto przejdzie na własność gminy, nie zniknie problem opłaty za holowanie i parking. Nadal będzie ona obowiązywała poprzedniego właściciela pojazdu.

Nieodebrane auto można kupić

Zazwyczaj po oficjalnym przejęciu przez gminę samochodu pozostawionego na parkingu policyjnym, trafiano on na licytację. Jeśli nie znajdzie się kupiec, pojazd będzie złomowany – uwaga – na koszt poprzedniego właściciela, chyba że jest on nieznany. Natomiast jeśli kupiec się znajdzie, a zazwyczaj tak jest, bo cena kupna takiego samochodu jest atrakcyjna, zostaje on przekazany nowemu właścicielowi.

Mimo niewątpliwej okazji cenowej, jaką jest zakup takiego auta, warto pamiętać, że to też trochę kupowanie kota w worku. Poza wzrokowymi oględzinami, nie masz szans na przekonanie się, w jakim stanie faktycznym jest dany samochód. O jeździe testowej zapomnij. Do tego na starcie będziesz miał kilka kosztownych obowiązków.

Pamiętaj, że wraz z kupionym z parkingu policyjnego autem nie dostaniesz dokumentów wozu, kluczyków czy pilota. Wyrobienie nowych tablic rejestracyjnych i dowodu nie jest dużym kłopotem. Nie generuje też wysokich kosztów (jeśli chcesz wiedzieć więcej, na czym polega rejestracja auta, zapraszamy do naszego tekstu: Wniosek o rejestrację pojazdu). Kosztogenne będzie natomiast dorobienie kluczyków i rozbrojenie zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń. Taka „przyjemność” w nowszych modelach samochodów może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

PODSUMOWANIE:

 • Procedura związana z tym, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, jest czasochłonna. Zwykle zajmuje minimum kilka godzin.
 • To, jak odebrać samochód z parkingu policyjnego, uzależnione jest od kilku opłat. Ogólny koszt takiej operacji składa się z mandatu za przewinienie, z powodu którego masz holowane auto, kosztów holowania oraz kosztów przebywania pojazdu na parkingu policji. Musisz się liczyć z minimalny wydatkiem powyżej 600 złotych.
 • Koszty za holowanie auta i przechowywanie na parkingu policyjnym zależą od lokalnych władz. Nie mogą być jednak wyższe niż maksymalnie ustalone przez Ministerstwo Finansów.
 • W przypadku, gdy w ciągu 3 miesięcy nie odbierzesz auta z parkingu policyjnego, przejdzie ono na własność gminy i zostanie wystawione na licytację lub zezłomowane.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej