21/04/2020 15 maja, 2020 Komunikacyjne

Ograniczenia prędkości w Polsce są bardzo zróżnicowane. Liczba pasów, znaki drogowe oraz sam rodzaj drogi – od tego wszystkiego uzależniona jest dopuszczalna prędkość na drogach. Bezpieczny kierowca powinien dostosować ją nie tylko do wartości zawartych w przepisach, ale także do warunków i sytuacji na drodze.

Według ostatnich dostępnych danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wynika, że Polskie drogi znajdują się w czołówce najbardziej niebezpiecznych dróg w Europie. Z kolei dane policyjne wskazują, że nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach? Ile wynosi dopuszczalna prędkość na autostradzie, a jak wygląda limit prędkości w terenie zabudowanym? Sprawdźmy! 

Prędkości na drodze. Prędkość dopuszczalna czy bezpieczna?

Szybka jazda, wiatr we włosach i adrenalina jakiej towarzyszy mocniejsze wciśnięcie gazu, może być przyjemne. Pamiętaj jednak, że dwukrotne zwiększenie prędkości, to aż czterokrotne wydłużenie drogi potrzebnej na zatrzymanie pojazdu. Dopuszczalna prędkość na drogach, która określona jest w przepisach oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość, która może być rozwijana jedynie w sprzyjających warunkach – zarówno drogowych, jak i atmosferycznych.

Dobierając prędkości na drodze miej na uwadze, że powinny wynosić one tyle, abyś mógł zatrzymać pojazd w razie potrzeby. Prawdziwą sztuką jest poruszanie się z bezpieczną prędkością, którą nie zawsze jest dopuszczalna prędkość na drodze. 

Dozwolone prędkości a dobór odpowiedniej prędkości

Znajomość przepisów i ograniczenia prędkości nie wystarczy. Każdy kierowca wsiadając za kółko, powinien mieć wiedzę dotyczącą prędkości w Polsce, ale przede wszystkim powinien potrafić dobrać odpowiednią prędkość do panujących warunków. Ta w zależności od sytuacji na drodze, może znacznie różnić się od tej, jaką znajdziemy w  przepisach. Pamiętaj, że abyś poruszał się z prędkością bezpieczną, powinieneś wziąć pod uwagę różne czynniki.

Nie będzie zaskoczeniem fakt, że kwestią najważniejszą będzie dobór prędkości w zależności od czynników atmosferycznych oraz warunków drogowych. Opady deszczu, śniegu czy mgła – to powinno skłaniać do zdjęcia nogi z gazu.  To jednak nie wszystko – wszelkie niebezpieczeństwa, o których informować będą Cię znaki drogowe, muszą być dla Ciebie wyznacznikiem, do których powinny być dostosowane prędkości na drodze. Pamiętaj też, że ogromne znaczenia ma Twoja kondycja psychiczna i fizyczna. Jeśli czujesz znużenie i zmęczenie – zdecydowanie zwolnij. 

Prędkości w Polsce a rodzaje dróg

Zanim jednak przejdziemy do prędkości w Polsce, z jakimi możemy poruszać się po drogach, zatrzymajmy się na chwilę na samej definicji drogi czy danego obszaru. 

Zgodnie z definicją ustawy “Prawo o ruchu drogowym”, droga jest to wydzielony pas ruchu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów. Składa się na nią także torowisko pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa i  pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Wsiadając za kółko, nie wystarczy jednak znajomość pojęcia samej drogi. Na sieć połączeń, z jakich będziesz korzystać w trasie składa się także autostrada, droga ekspresowa, obszar zabudowany czy niezabudowany – i to właśnie od konkretnego rodzaju obszaru uzależniona będzie dopuszczalna prędkość. Inaczej kształtuje się prędkość na autostradzie, a inaczej limity prędkości na drodze ekspresowej. 

Limity prędkości w Polsce. Dopuszczalne maksymalne prędkości

Dopuszczalna prędkość pojazdów w Polsce została szczegółowo zawarta w Prawie o ruchu drogowym i kształtuje się następująco: 

 • Limit prędkości na autostradzie – 140 km/h
 • Limit prędkości na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h
 • Limit prędkości na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h
 • Limit prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu, położone poza obszarem zabudowanym – 100 km/h
 • Limit prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h

Prędkość  w terenie zabudowanym a strefa zamieszkania

Rozróżnienie drogi ekspresowej czy autostrady to jedno. Ważna jest także wiedza mówiąca o tym, jaka dopuszczalna jest prędkość w terenie zabudowanym, czyli strefie wokół drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa. To właśnie w tym obszarze wyodrębniono także strefę zamieszkania, gdzie pierwszeństwo przed pojazdami mają piesi. W pierwszym przypadku, dotyczącym terenów zabudowanych, dopuszczalna prędkość uzależniona będzie od godziny. 

 • Limit prędkości w terenie zabudowanym od godz. 5:00 do 23:00 – 50 km/h
 • Limit prędkości w terenie zabudowanym od 23:00 do 5:00 – 60 km/h
 • Limit prędkości w strefie zamieszkania – 20 km/h

PODSUMOWANIE: 

 • Dopuszczalna prędkość na drogach, określona w przepisach, oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość, która może być rozwijana jedynie w sprzyjających warunkach.
 • Warunki atmosferyczne, niebezpieczeństwa na drodze czy Twoja kondycja fizyczna – od tego wszystkiego uzależniona powinna być prędkość na drodze.
 • Dwukrotne zwiększenie prędkości, to aż czterokrotne wydłużenie drogi potrzebnej na zatrzymanie pojazdu.
 • Limity prędkości na polskich drogach uzależnione są przede wszystkim od ich rodzaju i terenu, w jakim się znajdują.
 • W strefie zamieszkania, maksymalna prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 20 km/km, a pierwszeństwo mają zawsze piesi
Anna Rychlewicz

Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.