Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 16.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku w artykule 41 wyraźnie wskazuje, w jakiego rodzaju (ściśle określonych) sytuacjach polski system prawny przewiduje zwrot składki OC za niewykorzystany okres polisy dla posiadaczy pojazdów. 

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony polisą przysługuje w przypadku:

  • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;
  • odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami; 
  • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nowego posiadacza pojazdu mechanicznego (w tym wypadku zwrot otrzyma osobie, która przenosi prawo własności) ,  
  • rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu. W tej sytuacji zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;
  • odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Osoby fizyczne mogą wypowiedzieć umowę OC zakupioną przez telefon lub internet, przy czym muszą pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci im kwotę z polisy w przeliczeniu na dni, w których obowiązywała ochrona obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym;
  • jeżeli Właściciel pojazdu otrzyma zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (z tego artykułu dowiesz się, „Jak wyrejestrować samochód„?).

Formalności – co musisz zrobić, by otrzymać zwrot składki OC?

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC jest więcej absolutnie technicznie i prawnie możliwy oraz praktykowany przez właścicieli samochodów. Jeżeli posiadacz auta chce odzyskać wpłacone pieniądze za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od zakładu ubezpieczeń jest zobowiązany do powiadomienia ubezpieczyciela, z jakiego tytułu uważa, że nagle zwrot ten powinien nastąpić. Najczęściej do tego rodzaju dokumentu dołączany jest na przykład dokument sprzedaży auta.

POBIERZ WZÓR – kliknij w link

Pamiętajmy przy tym, że dostarczenie przez Zbywcę pojazdu umowy kupna-sprzedaży nie jest podstawą do zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Potrzebne jest wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów w przypadkach bardziej skomplikowanych i wymagających głębszej analizy prawnej. Jeżeli właściciel pojazdu sprzedaje go lub zamierza wyrejestrować, ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o tej czynności. . 

Jak skutecznie skontaktować się TU?

Właściciel pojazdu może poinformować ubezpieczyciela o tych czynnościach na kilka sposobów. Zazwyczaj kierowcy decydują się na wysłanie dokumentów pocztą lub osobistą wizytę siedzibie ubezpieczyciela. Często właściciel pojazdu ma również możliwość wysłania wszystkich dokumentów na adres e-mail. Trzeba jednak pamiętać, że tylko w wypadku operatora pocztowego, czyli Poczty Polskiej, obowiązuje zasada, że data stempla jest datą wypowiedzenia.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z kuriera lub dostarczenie niezbędnych skanów i zaświadczeń osobiście, musimy pamiętać, że datą wypowiedzenia w takiej sytuacji będzie dopiero moment, w którym zakład ubezpieczeń otrzyma przesyłkę. W tego rodzaju sytuacjach nie jest brana pod uwagę data nadania, ale wyłącznie data odbioru. Najszybszą metodą jest oczywiście wysłanie wypowiedzenia czy zaświadczenia poprzez internet. Większość firm ubezpieczeniowych posiada na swoich stronach internetowych sekcją “do pobrania” i zazwyczaj właśnie tam znajdziemy niezbędne formularze, które w takiej sytuacji musimy obowiązkowo uzupełnić. 

Daty, o których nie możesz zapomnieć!

Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą ma obowiązek zwrócić składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w ciągu 14 dni. Czas ten jest liczony od momentu złożenia wypowiedzenia umowy polisy lub otrzymania zaświadczenia odstąpienia od ubezpieczenia. W momencie gdy ubezpieczyciel zostanie poinformowany o kradzieży lub wyrejestrowaniu samochodu będzie on również zobowiązany do wypłaty składki OC w ciągu dwóch tygodni. 

PODSUMOWANIE:

  • Ustawa określa bardzo precyzyjnie sytuacje, w których posiadacz auta może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do zwrotu kwoty ubezpieczenia w ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich dokumentów przekazanych przez klienta. 
  • Posiadacz obowiązkowej polisy komunikacyjnej może przekazać wszystkie dokumenty towarzystwu ubezpieczeniowemu poprzez sieć internet, osobiście lub przez Pocztę Polską.
  • Wyłącznie w przypadku operatora pocztowego – Poczty Polskiej – za datę otrzymania dokumentów uważana jest data stempla pocztowego.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji
Najszybsze auto na świecie
Najszybsze auto na świecie Autor Agata Wiśniewska Komunikacyjne
Pogoń za maksymalną prędkością od dawna fascynuje producentów samochodów. Od ponad wieku granica tego, co wydawało się niemożliwe, jest przesuwana do góry. Hipersamochody są niewyobrażalnie szybkie, bardzo dynamiczne, o pięknej sylwetce i … bardzo drogie. Jakie jest aktualnie najszyb...
Czytaj dalej
Obszycie kierownicy Autor Agata Wiśniewska Uncategorized
Obszycie kierownicy skórą czy innym materiałem sprawia, że zyskuje ona niepowtarzalny wygląd i jest wygodniejsza w użyciu. Taka operacja ma też swój praktyczny wymiar – chroni powierzchnię kierownicy przez zużyciem czy tuszuje widoczne pęknięcia lub przetarcia. Jak się robi obszycia k...
Czytaj dalej