Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 11.01.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (1 vote)

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku w artykule 41 wyraźnie wskazuje, w jakiego rodzaju (ściśle określonych) sytuacjach polski system prawny przewiduje zwrot składki OC za niewykorzystany okres polisy dla posiadaczy pojazdów. 

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony polisą przysługuje w przypadku:

  • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;
  • odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami; 
  • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nowego posiadacza pojazdu mechanicznego (w tym wypadku zwrot otrzyma osobie, która przenosi prawo własności) ,  
  • rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu. W tej sytuacji zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;
  • odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Osoby fizyczne mogą wypowiedzieć umowę OC zakupioną przez telefon lub internet, przy czym muszą pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci im kwotę z polisy w przeliczeniu na dni, w których obowiązywała ochrona obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym;
  • jeżeli Właściciel pojazdu otrzyma zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (z tego artykułu dowiesz się, „Jak wyrejestrować samochód„?).

Formalności – co musisz zrobić, by otrzymać zwrot składki OC?

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC jest więcej absolutnie technicznie i prawnie możliwy oraz praktykowany przez właścicieli samochodów. Jeżeli posiadacz auta chce odzyskać wpłacone pieniądze za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od zakładu ubezpieczeń jest zobowiązany do powiadomienia ubezpieczyciela, z jakiego tytułu uważa, że nagle zwrot ten powinien nastąpić. Najczęściej do tego rodzaju dokumentu dołączany jest na przykład dokument sprzedaży auta.

POBIERZ WZÓR – kliknij w link

Pamiętajmy przy tym, że dostarczenie przez Zbywcę pojazdu umowy kupna-sprzedaży nie jest podstawą do zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Potrzebne jest wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów w przypadkach bardziej skomplikowanych i wymagających głębszej analizy prawnej. Jeżeli właściciel pojazdu sprzedaje go lub zamierza wyrejestrować, ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o tej czynności. . 

Jak skutecznie skontaktować się TU?

Właściciel pojazdu może poinformować ubezpieczyciela o tych czynnościach na kilka sposobów. Zazwyczaj kierowcy decydują się na wysłanie dokumentów pocztą lub osobistą wizytę siedzibie ubezpieczyciela. Często właściciel pojazdu ma również możliwość wysłania wszystkich dokumentów na adres e-mail. Trzeba jednak pamiętać, że tylko w wypadku operatora pocztowego, czyli Poczty Polskiej, obowiązuje zasada, że data stempla jest datą wypowiedzenia.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z kuriera lub dostarczenie niezbędnych skanów i zaświadczeń osobiście, musimy pamiętać, że datą wypowiedzenia w takiej sytuacji będzie dopiero moment, w którym zakład ubezpieczeń otrzyma przesyłkę. W tego rodzaju sytuacjach nie jest brana pod uwagę data nadania, ale wyłącznie data odbioru. Najszybszą metodą jest oczywiście wysłanie wypowiedzenia czy zaświadczenia poprzez internet. Większość firm ubezpieczeniowych posiada na swoich stronach internetowych sekcją “do pobrania” i zazwyczaj właśnie tam znajdziemy niezbędne formularze, które w takiej sytuacji musimy obowiązkowo uzupełnić. 

Daty, o których nie możesz zapomnieć!

Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą ma obowiązek zwrócić składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w ciągu 14 dni. Czas ten jest liczony od momentu złożenia wypowiedzenia umowy polisy lub otrzymania zaświadczenia odstąpienia od ubezpieczenia. W momencie gdy ubezpieczyciel zostanie poinformowany o kradzieży lub wyrejestrowaniu samochodu będzie on również zobowiązany do wypłaty składki OC w ciągu dwóch tygodni. 

PODSUMOWANIE:

  • Ustawa określa bardzo precyzyjnie sytuacje, w których posiadacz auta może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do zwrotu kwoty ubezpieczenia w ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich dokumentów przekazanych przez klienta. 
  • Posiadacz obowiązkowej polisy komunikacyjnej może przekazać wszystkie dokumenty towarzystwu ubezpieczeniowemu poprzez sieć internet, osobiście lub przez Pocztę Polską.
  • Wyłącznie w przypadku operatora pocztowego – Poczty Polskiej – za datę otrzymania dokumentów uważana jest data stempla pocztowego.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej