Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 01.09.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 11 minut.
5/5 - (1 vote)

Twoja firma analizuje, który leasing bardziej się opłaca: operacyjny, czy może finansowy? Chcesz się dowiedzieć czym różnią się od siebie te dwa rozwiązania? Przeczytaj nasz poradnik.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Leasing, czyli co?

To stosunek cywilnoprawny między finansującym (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą), polegający na korzystaniu z przedmiotu umowy w ramach dzierżawy przez jakiś czas. Najpopularniejszy jest leasing samochodów, ale takiej umowie mogą podlegać nieruchomości, obiekty konsumpcyjne czy inwestycyjne. Innymi słowy, w leasing możemy wziąć komputery, sprzęty, maszyny, linie produkcyjne, meble i wiele innych środków trwałych. Pozwala to generować koszty dla przedsiębiorstwa, korzystać z obiektu umowy, ale nie wymaga wyłożenia pełnej kwoty zakupu od razu.

Uwaga! Od początku 2021 weszła w życie nowelizacja odnosząca się do amortyzacji środka trwałego - minimalny okres amortyzacji samochodu osobowego wykupionego z leasingu zostaje wydłużony.

Jeśli interesuje Cię leasing dla osób prywatnych – kliknij w link i dowiedz się więcej na ten temat!

Czy leasing się opłaca?

Na to, czy leasing się opłaca, wpływa wiele czynników. Z jednej strony, czy jest to leasing operacyjny, czy leasing finansowy i to, jak te umowy przekładają się na finanse naszego przedsiębiorstwa.

Powinniśmy przeanalizować koszty leasingu, czas trwania oraz ewentualne aspekty dodatkowe. Przykładowo, przedsiębiorstwa już od momentu założenia mogą ubiegać się o leasing, ale w przypadku młodych firm mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Krótko mówiąc, na to czy leasing się opłaca wpływają jego warunki oraz sytuacja finansowa firmy.

Zalety i wady leasingu

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać się nie tylko nad wyborem leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego, ale także nad samą opcją leasingu. Jak każde rozwiązanie, tak i to ma swoje dobre, i złe strony.

Wśród dobrych, na pewno warto wymienić fakt, że nie musimy inwestować pełnej kwoty, aby móc korzystać z przedmiotu leasingu. Dodatkowo możemy w ten sposób obniżyć płacony podatek (odliczamy raty oraz koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu, a także, w niektórych przypadkach, amortyzację). Wybierając konkretną umowę, możemy określić długość jej trwania, wysokość rat, a także pierwszą wpłatę. Proste procedury zachęcają do skorzystania z takiego rozwiązania, nie są wymagane żadne skomplikowane dokumentacje czy zabezpieczenia. Zazwyczaj posiadanie leasingu nie wpływa na zdolność finansową organizacji.

Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę również z mniej przyjemnych aspektów leasingu. Wśród nich należy wymienić, że mamy niewielką fleksyjność, jeśli chodzi o czas trwania umowy. W niektórych rozwiązaniach użytkowany przedmiot nie stanowi własności firmy, a w przypadku przerwy w płaceniu rat czekają nas konsekwencje. Leasing nie obejmuje również wszystkich możliwych rzeczy, które mogą się firmie przydać (obejmuje np. środki trwałe).

Jak przebiega proces udzielania leasingu?

 To naprawdę bardzo prosty proces.

 1. Określamy, co chcemy wziąć w leasing.
 2. Znajdujemy firmę, która oferuje interesujący nas przedmiot leasingu.
 3. Negocjujemy umowę leasingową. Decydujemy, czy interesuje nas leasing operacyjny, czy leasing finansowy.
 4. Przygotowujemy dokumentację. Zazwyczaj należy przedstawić dokument potwierdzający rejestrację firmy oraz sytuację finansową.
 5. Po pozytywnej decyzji podpisujemy umowę.
 6. Jeśli wymagany jest czynsz inicjalny (tylko w przypadku leasingu operacyjnego) – opłacamy go.
 7. Odbieramy przedmiot leasingu.

Leasing operacyjny – na czym polega?

W skrócie leasing operacyjny pozwala nam na płacenie VAT-u stopniowo, z każdą kolejną ratą. Pozwala nam odliczać koszty uzyskania przychodu w związku z wydatkami związanymi z przedmiotem leasingu. Nie możemy jedynie odpisywać amortyzacji, ponieważ przedmiot leasingu pozostaje u leasingodawcy.

Leasing operacyjny ma określony również czas - jest to przynajmniej 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku nieruchomości mówimy o 10 latach.

Warto również pamiętać, że suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

Będzie to więc preferowany wybór, jeśli wolimy rozłożyć sobie VAT na mniejsze części, a nie zależy nam na odpisywaniu amortyzacji.

Po zakończeniu umowy możemy wykupić przedmiot leasingu.

Przykład

Biorąc samochód w leasing operacyjny przedsiębiorca płaci VAT od płaconej raty. W koszty wlicza jednakowo: samą ratę leasingową, przegląd samochodu, zakup wyposażenia, paliwo, wymianę opon, mycie samochodu, a także opłatę początkową (czynsz inicjalny). Nie może jednak wpisywać amortyzacji samochodu.

Leasing finansowy – czy bardziej się opłaca?

W potocznym rozumieniu leasing finansowy, zwany również kapitałowym, jest dokładną odwrotnością operacyjnego. Leasing finansowy pozwala nam stać się posiadaczem leasingowego samochodu tuż po wpłacie ostatniej raty (wpisujemy go do ewidencji środków trwałych). Ale już od początku umowy przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. Co za tym idzie, możemy dokonać odpisu amortyzacyjnego. Odliczamy również wszystkie koszty związane z samochodem.

Tutaj mamy umowę na czas określony, ale nie ma minimalnego okresu, jaki musi trwać. Zwykle jest to powyżej 12 miesięcy. Decyzja o długości leasingowania zależy tylko od umowy, którą podpiszemy. Stanie się posiadaczem przedmiotu leasingu powoduje, że musimy zapłacić pełen VAT przy pierwszej racie po odbiorze. Dla wielu firm może być to duży, jednorazowy wydatek. Dodatkowo, kiedy wybraliśmy leasing finansowy, odliczamy od podatku tylko część odsetkową raty leasingowej. Wynika to z faktu, że odliczamy już koszt amortyzacyjny.

Co możemy odliczać od podatku w leasingu?

 Niezależnie, czy wybierzemy leasing operacyjny, czy leasing finansowy, są pewne elementy wspólne, które możemy w obu odliczać. Zaliczają się do nich:

 • koszty związane z przedmiotem leasingu;
 • VAT płacony od przedmiotu leasingu; w przypadku leasingu operacyjnego VAT odliczamy i płacimy stopniowo, w przypadku leasingu kapitałowego VAT płacimy od razu, możemy więc go od razu odliczyć.

Są jednak pewne różnice związane z wyborem, czy wolimy leasing operacyjny, czy leasing finansowy. W przypadku tego pierwszego mamy możliwość odliczania wkładu własny/opłaty wstępnej/czynszu inicjalnego (jest to to samo – pod różnymi nazwami). W tym rodzaju leasingu odliczamy całą ratę.

W przypadku leasingu kapitałowego należy uwzględnić również amortyzację przedmiotu leasingowego. Odliczamy tylko część odsetkową raty leasingowe.

Czy opłatę wstępną leasingu można odliczyć od podatku?

Tak. Możemy do kosztu uzyskania przychodu zaliczyć jednorazowo czynsz inicjalny leasingu. Potwierdzenie tego rozwiązania znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 marca 2016 r. o sygn. ITPB1/4511–1158/15/AK. Jej treść brzmi:

(…) wstępna opłata leasingowa warunkuje zawarcie umowy, czyli należy ją powiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym , co z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona nie tyle samego trwania usług leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Zatem nie jest opłata dotyczącą całego okresu trwania umowy leasingu. Stąd opłata ta jest wydatkiem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu. Dlatego też nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Tym samym wstępną opłatę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – czym się różnią?

 Najłatwiej różnice między tymi dwoma systemami zobrazować przy pomocy tabeli.

 

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Okres trwania umowy dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu zwykle powyżej 12 miesięcy
Wykup Ustalany na bazie wartości amortyzacji i czasu leasingu Wraz z ostatnią ratą stajemy się właścicielami przedmiotu leasingu
Podatek VAT stopniowy, doliczany do rat leasingowych opłacany w całości przy pierwszej racie
Amortyzacja u leasingodawcy u leasingobiorcy
Koszt uzyskania przychodu (odpisywanie od podatku) raty netto oraz opłata wstępna amortyzacja i część odsetkowa rat leasingowych

Warto zwrócić uwagę, że każdy z tych leasingów nakłada inne obowiązki, koszty, a także inaczej wpływa na zasoby firmy.

Który jest popularniejszy: leasing operacyjny czy leasing finansowy?

W Polsce większość leasingów (blisko 80%, według nieoficjalnych danych), to leasingi operacyjne. Wraz z popularyzacją leasingu jako formy nabywania środków trwałych firmy, rośnie również spektrum rozwiązań, ale nadal operacyjny dominuje. Jest prostszy i korzystniejszy z punktu widzenia finansowego dla wielu firm.

Wynika to z faktu, że leasing operacyjny, mimo czynszu inicjalnego, choć nie jest on konieczny, pozwala na rozłożenie podatku VAT na mniejsze części, nie wymaga wykupienia przedmiotu leasingu i pozwala odliczać raty leasingowe. Wiele firm wybiera taki leasing w przypadku samochodów – płacą stałą niską ratę z niewielkim VAT-em, a kiedy kończy im się umowa leasingowa, zmieniają przedmiot leasingu na nowy pojazd.

Wybierając leasing finansowy musimy być zainteresowani staniem się posiadaczem przedmiotu leasingowego i być gotowi na większe wydatki.

Kolejnym powodem do częstszego wyboru rozwiązania operacyjnego jest długość zobowiązania. W przypadku krótszego okresu użytkowania przedmiotu leasingu (samochód, komputer) leasing operacyjny bardziej się opłaca, generując stałe raty i koszty, które obniżają nam podstawę opodatkowania. Leasing finansowy sprawdzi się dużo lepiej w przypadku przedmiotu, który planujemy użytkować długo (nieruchomości, linie produkcyjne).

Firmy leasingowe w większości przypadków, domyślnie, tworzą ofertę leasingu operacyjnego.

Co się bardziej opłaca – leasing operacyjny czy leasing finansowy?

 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależnie od różnych czynników, może nam się opłacać wybór jednej lub drugiej umowy. Warto zwrócić uwagę na:

 • koszty związane z umową,
 • czas trwania umowy,
 • czas użytkowania przedmiotu leasingu,
 • kondycję finansową firmy,
 • gotowość do posiadania przedmiotu umowy,
 • czynsz inicjalny,
 • potrzebę generowania kosztów,
 • możliwość opłacenia całego VAT-u na początku umowy,
 • czy chcemy wykazać przedmiot leasingu w środkach trwałych przedsiębiorstwa.

Są sytuacje, kiedy konkretne rozwiązanie będzie korzystniejsze:

 • Operacyjny wybierzemy w przypadku samochodu. Zwykle amortyzuje się go 5 lat, ale koszty leasingu możemy skondensować do 2-3 lat.
 • Jeśli chcemy rozłożyć sobie VAT na mniejsze części, wybierzemy opcję leasingu operacyjnego.
 • W przypadku, kiedy firmie zależy na wygenerowaniu wysokich kosztów – czynsz inicjalny może stanowić nawet prawie połowę kosztu całego przedmiotu leasingu, a co za tym idzie – możemy go rozliczyć w miesiącu poniesienia. Wybierzemy operacyjny.
 • Finansowy wybierzemy w przypadku towarów objęty niższym VATem. W czasie kiedy operacyjny jest usługą objętą 23% VATem, finansowy jest “dostawą towaru” (realizowaną wraz z ostatnią ratą), a co za tym idzie, w przypadku towarów o niższym Vacie może się opłacać. Przykładowo – sprzęt medyczny ma VAT 8%.
 • Przy zwolnieniu z VAT wybierzemy również finansowy. W operacyjnym doliczalibyśmy 23% VAT (usługowego) do każdej raty, w finansowym doliczamy go tylko do części odsetkowej raty.
 • W sytuacji dwóch typów amortyzacji: amortyzację jednorazową de minimis dla tzw. małych podatników oraz amortyzację o podwyższonej stawce (dla przedmiotów używanych).
 • Krótki leasing oznacza wybór finansowego.

Jeśli masz wątpliwości, który leasing będzie odpowiedni dla Ciebie - skonsultuj się z ekspertem, który doradzi najlepszą ofertę dla Twojej firmy.

PODSUMOWANIE:

 • Większość przedsiębiorców w Polsce korzysta z tak zwanego leasingu operacyjnego.
 • Leasing przedsiębiorcą opłaca się najbardziej Gdy firma rozwija się na rynku.
 • Leasing finansowy preferują ci przedsiębiorcy, na których jest istotnym aby to oni figurą wali w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu.
 • Leasing finansowy jest rozwiązaniem, które spłacić może najszybciej.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej