17/11/2020 13 kwietnia, 2021 Komunikacyjne
Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.

Karetka należy do pojazdów uprzywilejowanych, które mają prawo poruszać się po drodze. Jeżeli ma włączone syreny, ostrzegawczo mruga światłami, to kierowcy mają obowiązek wesprzeć działania medyków poprzez ustąpienie miejsca na jezdni by utworzyć korytarz życia. W takich ekstremalnych sytuacjach liczą się nie tyle minuty, ale sekundy, szybka reakcja i właściwe zachowania. Czy wiesz, co zrobić w takiej chwili? 

Całkiem niedawno, po niespełna rok temu, zostały zmienione przepisy dotyczące tak zwanego korytarza życia. Rozwiązanie to ma na celu przepuszczanie wszystkich pojazdów uprzywilejowanych, w tym, co istotne, również straży pożarnej w jak najbardziej sprawny sposób.

Do tej pory nadal nie wszyscy kierowcy wiedzą dokładnie, jak powinni zachować się na drodze takiej sytuacji. Przypomnijmy zatem rozwiązania dyktowane artykułem 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym, które regulują korytarz życia:

Obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

  1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
  2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

  1. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.
  2. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

Co to zasady kierowcy powinni stosować się do punktu pierwszego, czyli powinni niezwłocznie usunąć się z drogi i zatrzymać się, natomiast punkt drugi obowiązuje jedynie w sytuacjach gdy na jezdni znajduje się wiele pojazdów, czyli najczęściej w dużych miastach i w momencie gdy stoimy w korku.

korytarz życia infografika

źródło: gov.pl

Warto zapoznać się z powyższą grafiką, gdyż w chwili gdy dojdzie do wypadku lub zdarzenia drogowego i będzie przyjeżdżała na przykład karetka, liczą się szybkie reakcje i sekundy, w których decydujemy o tym, czy karetka przejeżdżając z ofiarami zdarzenia, dotrze na czas do szpitala. Zawsze należy jak najszybciej udostępnić drogę dla pojazdu uprzywilejowanego. 

Przeczytaj także: Jak udzielić pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym?

Korytarz życia – dwa pasy jezdni

W sytuacji gdy jedziemy drogą z dwoma pasami w jednym kierunku przepuszczamy uprzywilejowany pojazd środkiem osi jezdni. Oznacza to, że korytarz życia tworzymy wg schematu: pojazdy znajdujące się po prawej stronie zjeżdżają jak najbardziej na prawą stronę, nawet opuszczając drogę, a te, które znajdują się po lewej stronie, przesuwają się jak najbardziej w lewo, aby udrożnić przejazd.

Korytarz życia – trzy i cztery pasy jezdni

Jeżeli jedziemy drogą, która ma więcej niż trzy pasy, przyjmuje się zasadę, że pojazdy znajdujące się na lewym pasie zjeżdżają z jezdni w lewo, natomiast wszystkie te, które znajdują się po prawej stronie, niezależnie od tego, czy będą to dwa, czy trzy pasy, zjeżdżają jak najbardziej na prawo. Muszą to zrobić również kierowcy pasa środkowego oni również przesuwają się jak najbardziej ku prawej stronie jezdni. Prowadzący pojazdy mechaniczne w takiej sytuacji mają prawo do korzystania z pasów awaryjnego jezdni. Tylko w ten sposób stworzymy prawidłowy korytarz życia.

Pamiętajmy, że szybka reakcja i właściwe zachowanie na drodze to zawsze kilka sekund, a czasem minut, które mogą uratować ludzkie życie. Zachowujmy się odpowiedzialnie i dbajmy o bezpieczeństwo. Warto również pamiętać, aby nigdy nie prowadzić pojazdu bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, ponieważ nie wiadomo, czy nie będziemy uczestniczyć w wypadku drogowym, niekoniecznie z własnej winy.

PODSUMOWANIE:

  • 6 grudnia 2019 roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące korytarza życia.
  • Zapisy dotyczące korytarza życia znajdziemy w Ustawie prawo o ruchu drogowym w artykule 9.
  • Słysząc syreny pojazdu uprzywilejowanego, należy niezwłocznie rozpocząć procedurę tworzenia korytarza życia, ponieważ w takiej sytuacji liczą się nawet sekundy.
Weronika Cichocka

Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.