Małgorzata Dawid
Małgorzata Dawid
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Odmowa wypłaty odszkodowania to sytuacja, z którą możemy się spotkać w procesie likwidacji szkody. W jakich przypadkach możemy otrzymać taką odmowę? Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z OC sprawcy? Jakie mogą być przesłanki odmowy odszkodowania w przypadku innych ubezpieczeń komunikacyjnych? 

Ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania? Wbrew pozorom, nie jest to sytuacja aż tak częsta. Odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy zdarza się o wiele rzadziej niż np. zaniżenie kosztu takiego odszkodowania czy nieujęcie w kosztorysie niektórych istotnych elementów. Co możemy zrobić, kiedy spotka nas odmowa odszkodowania? 

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC? 

Tak naprawdę jest niewiele wypadków, w których możemy się spotkać z odmową wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Do takiej sytuacji może dojść, gdy szkoda faktycznie nie zaistniała, nie mamy ustalonego sprawcy szkody, szkoda została spowodowana przez nas, a więc nie możemy skorzystać z odszkodowania jako osoba poszkodowana lub nie ma związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem, a szkodą.

Ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli określony rodzaj szkody nie jest zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Tu warto podkreślić, że OC jest ubezpieczeniem o bardzo szerokim charakterze. Standardowo, towarzystwa ubezpieczeniowe nie odpowiadają za szkody:

  • w bagażu i ładunkach, które były przewożone za opłatą (chyba że auto jest zarejestrowane jako takie) 
  • w gotówce, biżuterii czy papierach wartościowych
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego

Ubezpieczyciel może także dochodzić od kierowcy regresu, czyli zwrotu odszkodowania np. w sytuacji, gdy szkodę wyrządzono umyślnie lub pod wpływem alkoholu. Taki fakt należy jednak udowodnić. 

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy – co zrobić? 

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, zawsze warto pomyśleć o odwołaniu, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy mocne argumenty. Dość częstą jest sytuacja, w której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie np. za uszkodzony pojazd, ale odmawia wypłaty odszkodowania z OC np. za uszkodzony w wypadku telefon komórkowy, zniszczone ubranie czy uszczerbek na zdrowiu

W takiej sytuacji, zawsze możemy napisać odwołanie. W teorii mamy na to aż 3 lata, w praktyce jednak nie warto z tym zwlekać aż tak długo. Jeśli nie mamy niezbędnej wiedzy i umiejętności, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do ekspertów pracujących na infolinii Rzecznika Finansowego. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma na odpowiedź 30 dni. Jeśli decyzja o przyznaniu odszkodowania nadal będzie odmowna, Rzecznik może pomóc w przeprowadzeniu postępowania polubownego z ubezpieczycielem lub w skierowaniu sprawy na drogę sądową. 

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z AC

W przypadku AC sytuacja, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania może być znacznie częstsza niż odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Aby ustrzec się przed odmową wypłaty odszkodowania z AC, należy dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia przed jego zawarciem.

Najczęściej z odmową spotkamy się, gdy: 

  • ubezpieczenie AC zawiera franszyzę integralną, a koszt likwidacji szkody jest niższy niż kwota franszyzy
  • ubezpieczenie nie zawiera w OWU możliwości likwidacji danej szkody lub jest ona wyłączona z odpowiedzialności 
  • szkoda została wyrządzona przez nas na skutek rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
  • nie spełniliśmy określonych warunków związanych z ubezpieczeniem, nie powiadomiliśmy ubezpieczyciela w terminie określonym w OWU, nie dopełniliśmy formalności. 

AC w przeciwieństwie do OC, może mieć bardzo różny zakres. W wersji mini, ubezpieczyciel może odpowiadać np. wyłącznie w sytuacji kradzieży pojazdu, pełne AC może zawierać pewne wyłączenia. Aby uniknąć rozczarowania, warto więc przed podpisaniem umowy dokładnie przyjrzeć się jaki rodzaj produktu kupujemy.

Małgorzata Dawid
Małgorzata Dawid

Content Manager, ekonomistka, pisarka i specjalistka ds. treści internetowych z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu poradników ubezpieczeniowych.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej