Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz
Aktualizowano: 29.08.2023 Turystyczne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, czyli rezygnacja z wycieczki. Ta, choć wymarzona i wyczekana, niekiedy musi zostać odłożona w czasie. Pozostaje tylko pytanie – jak odzyskać pieniądze za wakacje i czy jest to w ogóle możliwe? W jaki sposób działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki i czy gwarantuje ono pełen zwrot środków? Sprawdźmy! 

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej – czy jest możliwe? 

Wakacje. Wymarzony wyjazd, wyczekany urlop. Najczęściej zaplanowany i zarezerwowany ze sporym wyprzedzeniem. Tymczasem w wyniku pewnych okoliczności jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z wyjazdu. Powody mogą być rozmaite – zachorowanie lub wypadek, utrata pracy, kradzież dokumentów czy inne zdarzenia losowe, na które nie mamy żadnego wpływu.

Czytaj także: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

A może po prostu zmiana planów i chęć pozostania w domu? Na tym etapie przyczyna nie jest ważna, ponieważ niezależnie od niej, pozostaje jedno pytanie – czy możliwe jest odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej? Czy konsument ma prawo zrezygnować z wyjazdu i zerwać umowę z jego organizatorem?

Informacje o tym, czy rezygnacja z wycieczki jest możliwa i na jakich warunkach się odbywa, znajdziemy zwykle w umowie, a konkretniej w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, na które często nie zwracamy należytej uwagi. Zanim jednak do nich przejdziemy warto zwrócić uwagę na fakt, że wyjazdy turystyczne mają osobną regulację prawną, która dotyczy także ewentualnej rezygnacji z nich.

Mowa tutaj o Art 47. Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 2017 roku. Artykuł ten jasno przedstawia, że prawem konsumenta jest odstąpienie od umowy w dowolnym czasie. 

UWAGA: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja z wycieczki może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów.

Zapis ten nie wyczerpuje jednak tematu, bowiem w dalszym ciągu istnieją wątpliwości co do kosztów, z jakimi może wiązać się taka rezygnacja z wycieczki. Kolejny paragraf Ustawy rozwiewa jednak większość z nich. 

Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych”. 

Ile wynoszą koszty rezygnacji? 

Wysokość kosztów rezygnacji jest indywidualnie ustalana przez każdego touroperatora. Zapisy o nich znajdziemy w umowie, jaką podpisujemy z biurem podróży. Warto jednak wiedzieć, że ich wysokość będzie także uzależniona od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy turystycznej. Im bliżej daty wyjazdu – tym koszty rezygnacji będą wyższe. Ich poniesienie jest nieuniknione, a ma to związek chociażby z kosztami, jakie do tej pory musiał już ponieść touroperator w związku z rezerwacją miejsca w hotelu czy chociażby w samolocie. 

UWAGA: W przypadku rezygnacji ze zorganizowanego wyjazdu z biurem podróży i odstąpienia od umowy, co do zasady podróżny poniesie koszty rezygnacji. Niezależnie od powodu odstąpienia od umowy jest on zobowiązany do zapłacenia określonej opłaty, która pobierana jest przez biuro podróży zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Ile więc możemy stracić rezygnując z wyjazdu i rozwiązując umowę z biurem podróży? Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, uzależnione będzie to między innymi od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy. Każdy touroperator kieruje się jednak swoimi własnymi zasadami.

W większości przypadków rezygnacja na 40 dni przed planowanymi wczasami może nas kosztować kilkanaście procent ceny, ale jeśli zrezygnujemy kilkanaście dni przed wyjazdem, poniesiemy już znacznie wyższe koszty. Rezygnacja na tydzień przed wakacjami może nas kosztować już 80-90 proc. ceny całej imprezy.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki 

Nagła zmiana wakacyjnych planów może się zdarzyć każdemu. Takie ryzyko najczęściej pojawia się wśród klientów, którzy dokonują rezerwacji w systemie First Minute i wykupili wczasy z dużym wyprzedzeniem. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co może spotkać nas po drodze, ale na taką ewentualność możemy się zabezpieczyć.

Jak odzyskać pieniądze za wakacje? Formą takiego zabezpieczenia jest wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki. Taka polisa pozwala na odzyskanie utraconej sumy związanej z rezygnacją z wyjazdu oraz uchroni nas przed koniecznością zapłaty kosztów rezygnacji. 

UWAGA: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje jedynie zdarzenia, które zostały ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Jeśli powód, dla którego musimy zrezygnować z wyjazdu znajduje się w OWU, ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty związane z zerwaniem umowy. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki obejmuje także zmiany związane z rezygnacją współuczestnika wycieczki. Jeśli planowaliśmy udać się na wakacje w towarzystwie, a w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń ujętych w OWU nasz kompan nie może nam towarzyszyć, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu nam poniesionych kosztów.

Wśród zdarzeń, które najczęściej obejmuje takie ubezpieczenie znajdziemy między innymi śmierć czy nagłe zachorowanie, szkody na mieniu, kradzież dokumentów czy chociażby utratę pracy

UWAGA: Wysokość zwracanej kwoty gwarantowanej ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z wycieczki jest uzależniona od ubezpieczyciela i jego indywidualnych ustaleń. Najczęściej ubezpieczenie takie zapewnia jednak zwrot 100 proc. kosztów. 

Rezygnacja z wycieczki – jak odzyskać pieniądze za wakacje? 

Jeśli chcemy zabezpieczyć się na ewentualność rezygnacji z wakacji, warto wcześniej pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia. To uchroni nas w większości przypadków od straty w związku z zerwaniem umowy z biurem podróży. Pamiętajmy jednak, że polisa taka nie działa w przypadku wszystkich możliwych zdarzeń losowych, a obejmuje jedynie te, które zostały wskazane w OWU. 

UWAGA: Każdy touroperator ustala własne procedury odstąpienia od umowy. Warto wcześniej zapoznać się z zapisami w OWU i sprawdzić, jak odzyskać pieniądze z biura podróży. 

To, co bardzo ważne, a o czym często zapominamy – aby środki z ubezpieczenia zostały wypłacone, musimy odpowiednio udokumentować przyczynę rezygnacji z wycieczki, przedstawiając chociażby zaświadczenie od lekarza. Odstąpienie od umowy należy złożyć na piśmie. Warto dopilnować także, by biuro pisemnie potwierdziło odbiór pisma.

Na koniec warto jednak wspomnieć, że przywoływana wcześniej ustawa dopuszcza także odstąpienie od umowy bez ponoszenia kosztów. Możliwe jest to jednak w określonych przypadkach, które pozostawiają jednak bardzo szerokie pole do interpretacji. “Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego”. Co jest nieuniknioną i nadzwyczajną okolicznością? Te każde biuro podróży może interpretować w zupełnie inny sposób. 

PODSUMOWANIE: 

  • Informacje dotyczące możliwości rezygnacji z wyjazdu i warunków, na których się to odbywa, znajdziemy w OWU.
  • Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. 
  • Odstąpienie od umowy wiąże się z koniecznością zapłacenia określonej kwoty, która pobierana jest przez biuro podróży zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje jedynie zdarzenia, które zostały ujęte w OWU.
  • Aby środki z ubezpieczenia zostały wypłacone, musimy odpowiednio udokumentować przyczynę rezygnacji z wycieczki,
Anna Rychlewicz
Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Nieustannie poszerza horyzonty podejmując się tematów z zakresu turystyki, językoznawstwa czy tematyki kryminalnej. Od kilku lat związana z branżą ubezpieczeń. W wolnym czasie eksploruje otoczenie czytając i prowadząc bloga.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej