Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 14.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 15 minut.
Rate this post

Zgodnie z polskimi przepisami wszystkie pojazdy powinny mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Zatem ten obowiązek muszą również wypełnić właściciele samochodów, zarówno do 3,5 tony, jak i tych powyżej tej wartości. Co koniecznie musisz wiedzieć, zanim kupisz ubezpieczenie samochodu ciężarowego? Podpowiadamy!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego to obowiązek. Brak tego rodzaju polisy nieodzownie oznacza wysokie kary za brak OC ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlatego też nie należy się uchylać od tego obowiązku. Pamiętaj, że jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję nieubezpieczonym autem, zapłacisz nie tylko za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, ale również z własnej kieszeni będziesz zobowiązany ponieść wszystkie płatności związane z rekompensatami dla osób poszkodowanych. Brak OC jest więc jedynie fałszywą oszczędnością dla właściciela pojazdu. Naprawdę nie warto uchylać się od tego obowiązku!

Samochód ciężarowy – czyli jaki?

Do aut ciężarowych możemy zaliczyć zarówno te pojazdy, które służą do przewożenia ładunków takich jak, na przykład meble czy paczki, jak również takie, które pozwalają na przewóz osób. Niektóre z nich można ubezpieczyć w ramach kalkulatorów OC online. By to zrobić, warto wejść na stronę internetową i zweryfikować, czy w spisie pojazdów dostępnych do ubezpieczenia poprzez internet znajduje się posiadany przez nas model.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego do 3,5 tony

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj podejmują się wyceny polisy tego rodzaju aut indywidualnie, a czasem także online. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe proszą o wskazanie danych dotyczących pojazdu, informacji o osobie prowadzącej pojazd, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wskazanie kierowcy, właściciela ciężarówki i weryfikują to, w jaki sposób kształtowała się w ciągu ostatnich lat historia ubezpieczenia.

Ten sam samochód i kierowca różna wysokość składki

Naturalnie każde z towarzystw ubezpieczeniowych samodzielnie określa wagę, którą przykładają do poszczególnych czynników wpływających na parametry wyceny rocznej składki za ochronę. Niemniej jednak większość z nich wymaga wskazania wyżej wymienionych danych. W zależności od tego, każdy z ubezpieczycieli indywidualnie określa, za jaką składkę decyduje się na ubezpieczenie auta.

Zgodnie z prawem w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają prawa odmówić ubezpieczenia pojazdu obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Mogą jednak samodzielnie decydować o wysokości składki za ubezpieczenie OC.

Co z autami ciężarowymi?

 W przypadku parametrów auta, w tym również aut ciężarowych, brana jest pod uwagę: ogólna masa pojazdu, czyli to, czy waży powyżej 3,5 tony, czy też nie. Ubezpieczyciele mają też na uwadze pojemność silnika, wiek pojazdu a także markę samochodu, rodzaj prowadzonej  działalności (np. dla firm transportowych, kurierskich składka jest decydowanie wyższa). Nie bez znaczenia dla zakładów ubezpieczeń pozostaje również forma garażowania i parkowania pojazdu.

Zazwyczaj dużo korzystniej oceniane są parkingi strzeżone i garaże niż parkowanie na publicznych drogach.

Niedoświadczony kierowca to często bardzo drogie OC

Jednym z kluczowych elementów często jest również informacja o tym, kto będzie kierował ubezpieczonym autem. Grupą, która zazwyczaj oceniana jest jako najbardziej kolizyjna, A co za tym idzie przyznawane są jej zazwyczaj najwyższe składki – są młodzi kierowcy. Jeżeli więc mamy do czynienia z kierowcą młodym, którego doświadczenie w prowadzeniu pojazdu nie jest długie, to możemy założyć, że zapłaci on znacznie więcej niż ten, którego doświadczenie w prowadzeniu auta jest dużo dłuższe, a dotychczasowa jazda była bezkolizyjna.

Dla towarzystw ubezpieczeniowych bardzo istotnym jest ocenianie ryzyka, który niesie za sobą ubezpieczenie konkretnych kierowców. Kierowcy dość często decydują się na to, że ubezpieczają swoje pojazdy dla osób, której doświadczenie w jeżdżeniu jest dużo większe, co pozwala, obniżyć W takiej sytuacji należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku zderzenia lub kolizji zakład ubezpieczeń może podnieść składkę za kolejny rok ochrony polisą wszystkim osobom z umowy polisy. Wydaje się więc oczywiste, że najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne zapłacą te osoby, które poprzednich okresach ubezpieczeniowych jeździły w sposób bezkolizyjny, nie narażając ubezpieczyciela na wypłatę rekompensaty związanych ze zdarzeniami drogowymi.

W przypadku firm, które ubezpieczają swoje pojazdy, ale na dzień ubezpieczenia nie są wstanie wykazać, kto będzie się nimi faktycznie poruszał, należy liczyć się z wyższymi składkami. Firmy takie mają dość ograniczone korzystanie z porównywarek i kalkulatorów ubezpieczenia OC w internecie, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe przyglądają się takim sytuacjom indywidualnie. Z tego też tytułu większość firm zajmujących się transportem różnych dóbr, transportem imienia czy żywności, a także firm kurierskich, kontaktuje się z ubezpieczycielami bezpośrednio.

Wtedy też przedstawia konkretne warunki korzystania z pojazdu, sposób garażowania (o których wspominaliśmy wcześniej). Często też takie firmy decydują się na zakup nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego kupowane dla kilku lub nawet kilkunastu aut wraz z polisami autocasco, assistance lub ubezpieczające od następstw nieszczęśliwych wypadków, potrafi być w pakiecie tańsze.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego jest obowiązkowe!

Zgodnie z ustawą wszystkie pojazdy poruszające się po drogach, czy też bardziej precyzyjnie mówiąc- zarejestrowane, mają obligatoryjny obowiązek posiadania OC. W tym wypadku nie ma kompletnie znaczenia, czy auto jest użytkowane, czy jest uszkodzone, czy też stoi tylko w garażu lub na podwórku. Jego rejestracja oznacza, że mógłby poruszać się po drogach i potencjalnie może stanowić element ruchu drogowego, a co za tym idzie, jego właściciel musi posiadać aktualne i opłacone obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Podobnie jak w przypadku aut osobowych ustawodawca określił kary, które powiązał z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku zmianie uległy też kwoty, które musi zapłacić kierowca w przypadku gdy nie zdecyduje się na ubezpieczenie samochodu ciężarowego.

Jeżeli przerwa w ochronie polisą wynosi do 3 dni, właściciel pojazdu zapłaci 60% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego będzie trwał dłużej, czyli od 4 do 14 dni – zapłaci aż 150% minimalnego wynagrodzenia, a gdy brak OC będzie trwał dłużej niż dwa tygodnie, to zapłaci aż 300% wynagrodzenia!

Co to dokładnie oznacza? Ile wynosi taka Grzywna?

Za brak OC do 3 dni to płacisz 1680 zł, za jego brak OC powyżej 4 dni, a do 14, zapłacisz aż 4200 zł, gdy nie będziesz posiadać polisy powyżej dwóch tygodni, twoja grzywna wyniesie 8400 zł.

Uwaga! Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny co do zasady nie obniża kwot grzywny. W szczególnych sytuacjach fundusz ten zezwala jedynie na to, aby właściciel pojazdu miał możliwość rozłożenia wysokiej kwoty na raty. Samo jednak uchylenie się od zapłacenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wydaje się wręcz niemożliwe. UFG wypłaca rekompensaty osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolizjach.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapłaci, ale po zwrot środków zgłosić się do Ciebie

Pamiętaj też, że gdy spowodujesz wypadek, zapłacisz nie tylko mandat Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Co prawda UFG zapłaci w Twoim imieniu rekompensaty wszystkim osobom poszkodowanym tak, aby nie musiały czekać na pieniądze od Ciebie, ale Fundusz wystąpi zwrot. Tego rodzaju rozwiązania zostały przyjęte, ponieważ za najwyższy cel uznano ochronę i zabezpieczenie ofiar zdarzenia drogowego.

Nie oznacza to jednak, że osoby, które nie płacą za OC, jeżdżą w sposób kolizyjny, są bezkarne. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie w stanie uzyskać zwrotu wypłaconych środków od sprawcy kolizji lub wypadku, będzie mógł próbować ściągnąć należności przez komornika. Jeżeli więc samochód ciężarowy należy do Ciebie, musisz liczyć się z tym, że zajęte mogą zostać nieruchomości, wynagrodzenie, a w momencie gdy pozostajesz w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, za twoje długi odpowiadać współmałżonek całym swoim majątkiem. Jeżeli więc spowodujesz wypadek, w którym ofiara będzie wymagała długotrwałej rehabilitacji, a często też renty – będziesz odpowiadać całym swoim majątkiem.

Warto pamiętać, że nie mówimy to tylko i wyłącznie o sytuacji, gdy płacisz za naprawę zniszczonego pojazdu czy zniszczone mienie, ale mówimy też o szkodach na osobie tj.: zmianie jej stylu życia, pogorszenie się jakości życia, jak również (wcale nie tak rzadko) zmiana zawodu dotychczas wykonywanego. Za to wszystko może odpowiadać powodujący kolizje z własnego OC, a jeśli go nie ma, to z własnej kieszeni. Jeżeli spojrzymy na ubezpieczenie samochodu ciężarowego z tej perspektywy, to zakup polisy wydaje się nie tylko konieczny, ale wręcz niezbędny.

Co jeszcze można ubezpieczyć, gdy posiadasz samochody ciężarowe?

Właściciele firm, które zajmują się transportem często wybierają więcej polis, niż tylko ta obowiązkowa, czyli OC. W ich przypadku niezwykle istotnym jest również ubezpieczenie towaru, który przewożą, ponieważ zazwyczaj nie należy on do przewoźnika.  W takiej sytuacji w ogólnych warunkach ubezpieczenia określane są różnego rodzaju zdarzenia, za które odpowiada ubezpieczyciel. Oznacza to, że gdy dojdzie do kolizji, przewożony towar zostanie skradziony czy też uszkodzony, zapłaci za to towarzystwo ubezpieczeniowe.

Firmy zajmujące się spedycją, często też chronią się polisami przed nieprawidłowym wykonaniem umowy spedycji. Tego rodzaju polis jest bardzo wiele. Przed zakupem warto zastanowić się, co dla naszej firmy jest najważniejsze i jakiego rodzaju zdarzenia mogą nieść za sobą największe koszty.

Wiele firm oferuje również ubezpieczenie aut dostawczych, a nawet ciągników siodłowych wraz z naczepą. Ponieważ tego rodzaju ochrona nie jest obowiązkowa, jej zakres nie jest określony ustawą.

W takim wypadku firma oraz zakład ubezpieczeń między sobą określają szczegółowe warunki ubezpieczenie. Może się zatem okazać, że dodatkowe ubezpieczenie samochodu ciężarowego w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych będzie miało inny zakres.

Tylko w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zakres ochrony określony jest szczegółowo w ustawie i dotyczy wszystkich pojazdów poruszających się po polskich drogach. Wszystkie inne polisy zawsze mają szczegółowo określone warunki w umowie, w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak również w wykluczeniach. Wykluczenia w umowie dotyczą takich sytuacji, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. Warto szczegółowo zapoznać się z wskazanymi tam sytuacjami, aby wiedzieć, kiedy możemy liczyć na wsparcie i ochronę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Skradziono tablice rejestracyjne pojazdu?

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego może dotyczyć też zagubienia lub kradzieży takich elementów jak kluczyki, a nawet dowód rejestracyjny. Szczegółowe zakresy ochrony każdorazowo określone są w umowie polisy. Często też można dokupić dodatkowe elementy ubezpieczenia za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego – czemu tak drogo?

Wielu właścicieli pojazdów ciężarowych skarży się na wysokie kwoty składek na 12 miesięcy ochrony polisą. Faktem jest, że auta ciężarowe zazwyczaj obciążone są wyższymi opłatami. Z czego to wynika? Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę intensywną, prawie codzienną eksploatacją tego rodzaju samochodów. Rzadko kiedy tego rodzaju auta stoją bezczynnie, ponieważ zazwyczaj służą do celów komercyjnych, czyli zarabiania.

Intensywne poruszanie się po drogach, często nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, niesie ze sobą szereg zagrożeń. Wszelkiego rodzaju wypadki i kolizje dość często kończą się nie tylko bardzo drogą naprawą, ale też z dużymi stratami materialnymi. Wielokroć uszkodzone są elementy drogi, jak również te elementy, które znajdowały się przy niej.

Za wszystkie te naprawy będzie nierzadko odpowiadać towarzystwo ubezpieczeniowe. Z tego też tytułu kwoty rocznej składki nie należą do najniższych.

Sprawdź konkurencję!

 Niezależnie od tego przed przedłużeniem umowy warto sprawdzić, czy ubezpieczenie samochodu ciężarowego w innej firmie nie okaże się po prostu tańsze. Tego rodzaju poszukiwania możemy rozpocząć zawczasu, kontaktując się z zakładami ubezpieczeń online. Możemy prosić o wycenę polisy przez internet, w ten sposób oszczędzając tak cenny obecnie czas.

Zakłady ubezpieczeń często oferują preferencyjne, rabatowe warunki dla osób kupujących polisy przez internet.

Czy ubezpieczenie samochodu ciężarowego w przypadku polisy OC nie ma limitu kwotowego?

Dla wielu kierowców sporym zaskoczeniem jest odkrycie, że towarzystwa ubezpieczeniowe, nawet w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, mają limity kwotowe. Ich odpowiedzialność finansowa w stosunku do szkód powstałych na rzeczach i na osobach ma swoje limity. Ile one wynoszą? W przypadku szkód, które powstały na osobie, a więc mówimy tu o sytuacjach gdy ofiara straciła zdrowie albo życie, limit ten wynosi – 5 210 000 €, jeśli zaś chodzi o szkodę majątkową, czyli na przykład dotyczącą uszkodzenia innego pojazdu lub uszkodzenia drogi, limit ten wynosi – 1 050 000 €.

Jest to oczywiście górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń w przypadku auta, które posiada polisę OC.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego w leasingu

W przypadku aut, które są w leasingu właściciel pojazdu musi liczyć się z tym, że leasingodawca może wskazać konkretną firmę, w której trzeba będzie ubezpieczyć pojazd. W takiej sytuacji wyboru nie należy do leasingobiorcy.

Niezależnie od tego którego ubezpieczyciela wybierzesz, pamiętaj, aby nigdy nie wyruszać trasę bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

PODSUMOWANIE:

 • Samochód ciężarowy to auto przewożące zarówno towary, jak i to które przewozi osoby w liczbie powyżej 4, a do 9.
 • Ubezpieczenie OC samochodu ciężarowego zgodnie z przepisami polskiego prawa jest obowiązkowe.
 • Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa odmówić Ci ochrony ubezpieczeniem OC. Ma jednak prawo wycenić wysokość składki zgodnie z własnymi wytycznymi.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe wyceniają wysokość rocznej składki OC dla samochodu ciężarowego na podstawie określonych przez siebie parametrów. Najczęściej są nimi wiek auta, model, informacje dotyczące kierowcy oraz historia przebiegu ubezpieczenia, rodzaju prowadzonej działalności
 • Decydując się na ubezpieczenie samochodu ciężarowego najlepiej jest bezpośrednio skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym lub z Agentem, aby wskazać sposób użytkowania auta i otrzymać najkorzystniejszą wycenę rocznej ochrony polisą OC.
 • Za brak OC w Polsce grożą wysokie kary. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zażądać od Ciebie (za brak ochrony polisą) nawet 8 400 zł!
 • Wysokość grzywny za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego uzależniona jest od pensji minimalnej oraz liczby dni, przez które samochód ciężarowy nie był ubezpieczony.
 • Ubezpieczenie samochodu ciężarowego to nie tylko OC, ale również ubezpieczenie ładunku przewożonego przez daną firmę.
 • Nieobowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą również samochodów ciężarowych i w zależności od zapotrzebowania firmy mogą zdecydować się na: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego, ubezpieczenie ładunków w transporcie czy też wykupić polisę od nienależytego wykonania umowy spedycji.
 • Klient może wykupić polisę, dzięki której otrzyma odszkodowanie, jeżeli zgubi kluczyki lub utraci dowód rejestracyjny albo też tablice rejestracyjne ciężarówki zostaną skradzione.
 • Zanim zdecydujesz się na przedłużenie polisy, sprawdź, czy ubezpieczenie samochodu ciężarowego w innym towarzystwie ubezpieczeniowym nie okaże się tańsze.
 • Polisy OC dla samochodów ciężarowych nie należą do najtańszych ze względu na wysoką eksploatację tego rodzaju aut.
 • Górna granica ochronny polisą OC w przypadku szkód na osobie to 5 210 000 €, a w przypadku szkód na pojeździe wynosi ona 1 050 000 euro.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej