Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 15.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Wypadek komunikacyjny to ogromna trauma dla uczestników, a nawet świadków. Niekiedy nawet jeśli fizyczne urazy goją się szybko i wraca pełna sprawność, znacznie trwalsze ślady mogą pozostać w psychice. Co więc w sytuacji, gdy skutkiem zdarzenia okaże się uraz psychiczny po wypadku? Na co może wówczas liczyć osoba poszkodowana? Dowiedz się więcej na ten temat.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Na co może liczyć osoba poszkodowana w wypadku?

Wypadek komunikacyjny może spowodować wiele szkód – na mieniu oraz na osobie. W takiej sytuacji poszkodowany może liczyć na stosowne świadczenia, które zostaną wypłacone z OC sprawcy. Aby je otrzymać, należy zwrócić się do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Oto, co i w jakiej sytuacji należy się osobie poszkodowanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

  • odszkodowanie – obejmuje ono zwrot kosztów leczenia i wszelkie wydatki z tym związane
  • renta – to świadczenie wypłacane w sytuacji, gdy w związku z wypadkiem osoba poszkodowana nie jest w stanie kontynuować pracy zarobkowej lub jeśli jej wydatki zostały znacznie zwiększone w związku z potrzebą rehabilitacji i dotychczasowe dochody nie są w stanie ich zaspokoić
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – to świadczenie niezależne od odszkodowania i renty, a związane ze zrekompensowaniem szkody niematerialnej czyli cierpienia, traumy czy bezradności. 

Czym jest uraz psychiczny i jak się objawia?

Uraz psychiczny albo inaczej trauma to trwała zmiana w psychice spowodowana jakimś gwałtownym przykrym przeżyciem. Takim właśnie przeżyciem może być udział w wypadku. Objawami takiego urazu mogą być różne zaburzenia pourazowe, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Mogą należeć do nich napięcia lękowe, poczucie wyczerpania, powracające wspomnienia czy koszmary senne.

W efekcie doznanej traumy po wypadku samochodowym dana osoba często unika wszelkich okoliczności związanych z tym, co doprowadziło do zdarzenia. Boi się więc wsiąść do auta lub innego środka transportu. W przypadku kierowcy może on czuć silny lęk przed prowadzeniem samochodu. Taki stan może trwać jakiś czas po wypadku np. kilka dni czy tygodni. Bywa też, że stres pourazowy ciągnie się miesiącami lub latami.  

Uraz psychiczny po wypadku a odszkodowanie  

Przyjrzyjmy się więc bliżej sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku doznała nie tylko urazów fizycznych, ale nabawiła się także traumy. W przypadku doznania złamań czy ran osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie w ramach OC sprawcy. Jednak nie chodzi tu o jedynie o pokrycie kosztów leczenia czy zakupu leków i innych środków medycznych. Odszkodowanie obejmuje także wszelkie koszty związane z rehabilitacją. Jeśli osoba poszkodowana staje się po wypadku niesamodzielna i potrzebuje opieki również koszty z tym związane mogą zostać pokryte z odszkodowania.

Niezwykle istotne jest także to, że odszkodowania działa także w przypadku rozstroju zdrowia psychicznego. Jeśli ktoś doznał traumy i ma związane z tym objawy, zazwyczaj potrzebuje terapii. Po jej podjęciu można wystąpić o zwrot kosztów, które wiążą się z wizytami u specjalisty. Podobnie jest, jeśli chodzi o zwrot kosztów leczenia farmakologicznego związanego z urazem psychicznym. Wysokość odszkodowania zależy od wysokości poniesionych kosztów, które należy udowodnić, dokumentując wydatki przez zgromadzone faktury. 

Zadośćuczynienie a uraz psychiczny

Niezależnie od przyznanego odszkodowania poszkodowany, u którego po wypadku pozostała trauma, może wystąpić do ubezpieczyciela o zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445§1 k.c. osoba, która doznała uszczerbku lub rozstroju zdrowia, może złożyć wniosek o to świadczenie, ponieważ jego celem jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej szkody o charakterze niematerialnym. Jest to świadczenie jednorazowe i powinno obejmować całość doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. Zadośćuczynienie w przypadku każdego poszkodowanego jest rozpatrywane indywidualnie i jego wysokość zależy od wielu kwestii.

Wcale nie jest łatwo ustalić, na ile można wycenić czyjeś cierpienie związane z urazami psychicznymi i fizycznymi. Pod uwagę bierze się rozmiar doznanej krzywdy tj. rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych, ich intensywność i nieodwracalność ich skutków. Ocenie podlegają również cierpienia psychiczne związane zarówno z ich przebiegiem, jak i w razie ich nieodwracalności ze skutkami, jakie wywołują w sferze życia prywatnego i zawodowego. Przecież silny uraz psychiczny po wypadku może doprowadzić do problemów w pracy, rodzinie, a także doprowadzić do choroby.

PODSUMOWANIE:

  • Osoba poszkodowana w wypadku oprócz urazów fizycznych może doznać także trwałego urazu psychicznego. 
  • Trauma spowodowana wypadkiem może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić normalne życie. 
  • Po wypadku osobie poszkodowanej należą się świadczenia z OC sprawcy takie jak odszkodowanie, renta oraz zadośćuczynienie. 
  • W związku z urazem psychicznym i podjętą terapią psychiatryczną poszkodowany otrzyma odszkodowanie i zwrot kosztów na podstawie zgromadzonych faktur.
  • Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niematerialnej czyli doznanego cierpienia, w tym także powstałego na skutek traumy.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej