Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 16.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Rate this post

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może bezpodstawnie odmówić wypłacenia odszkodowania za zdarzenie drogowe. Przekroczenie prędkości a odszkodowanie idą ze sobą w parze. Jeśli kierowca zbyt szybko prowadził swój pojazd i doprowadził z tego tytułu do wypadku lub kolizji, może otrzymać rekompensatę pomniejszoną o jego przyczynienie się do tej sytuacji.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Zawsze na osobie, która prowadziła samochód spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, nie tylko za siebie i swoich pasażerów, ale również za innych uczestników ruchu drogowego. Co do zasady możemy stwierdzić, że zakłady ubezpieczeń nie odmawiają wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia osobom, które wykupiły u nich polisy. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których brawurowa i nieostrożna postawa właściciela auta na drodze całkowicie obarcza go winą za stworzenie zagrożenia.

Jeśli się tak dzieje, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości. Wtedy też klient takiego towarzystwa ubezpieczeniowego zazwyczaj oskarżany jest o przyczynienie się do zdarzenia drogowego, a co za tym idzie, kwota rekompensaty jest znacząco pomniejszana. Bardzo istotnym jest, aby pamiętać, że przyczynienie się występuje nie tylko w przypadku polis autocasco, ale również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, czyli OC. 

Pamiętaj, za brawurową jazdę możesz stracić prawo jazdy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Za co grozi utrata prawa jazdy?

Przekroczenie prędkości a odszkodowanie z autocasco 

W obecnych  zapisach umownych ubezpieczenia autocasco rzadko spotkać można zapisy dotyczące obniżenia kwoty rekompensaty kierowcy pojazdu z powodu przekroczenia prędkości. Zazwyczaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy autocasco znajdziemy zapisy dotyczące tak zwanego rażącego niedbalstwa, które miałoby charakteryzować osobę prowadzącą pojazd. Kiedy możemy stwierdzić, że dojdzie do tak zwanego rażącego niedbalstwa? Ten sposób postępowania to zazwyczaj zestaw działań, które zostały lub nie zostały podjęte przez kierowcę samochodu.

Przepisy prawa nie określają dokładnie, które z zachowań właściciela pojazdu możemy określić jako rażące niedbalstwo. Jednak oczywistym jest, że nie mówimy tu o sytuacjach, w których kierowca popełnił jedynie błąd. Rażące niedbalstwo to bardziej działanie celowe czy wprost umyślne. W momencie gdy zakład ubezpieczeniowy zdecyduje się na stwierdzenie, że kierowca pojazdu zachował się nieodpowiedzialnie i tym samym przyczynił się do spowodowania wypadku lub kolizji, to po jego stronie (zakładu) leży udowodnienie prowadzącemu pojazd rażącego niedbalstwa. W takich sytuacjach określenie stopnia przyczynienia się zależy od okoliczności zdarzenia drogowego. Warto pamiętać, że osoby prowadzące pojazd mogą nie dochować należytej staranności.

Ten rodzaj pomyłek na drodze skutkuje jedynie określeniem stopnia przyczynienia się do zdarzenia drogowego, ale nie zwalnia zakładu ubezpieczeń z obowiązku wypłaty rekompensaty z tytułu posiadanego ubezpieczenia. 

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku polisy autocasco mają możliwość samodzielnego tworzenia zakresu ochrony polisą, każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Przekroczenie prędkości a odszkodowanie – kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może uniknąć wypłaty?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zakres ochrony polisą każdego kierowcy określony jest odgórnie przepisami prawa. Oznacza to, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będziemy posiadać taki sam pakiet. W przypadku OC towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj określają stopień przyczynienia się do wypadku drogowego lub kolizji. Jeżeli osoba poszkodowana świadomie powoduje, że wartość powstałej szkody się zwiększa lub generalnie przyczynia się do jej powstania, ubezpieczyciel ma prawo pomniejszyć kwotę wypłacanej rekompensaty.

Najczęściej dzieje się tak w sytuacjach, gdy na miejscu wypadku pojawia się policja, która na podstawie dowodów określa stopień przyczynienia się kierowców do zdarzenia drogowego. Osoby poszkodowane otrzymują wtedy świadczenia ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, pomniejszona o stopień przyczynienia się, czyli na przykład 30% lub 50% mniej. 

Pamiętaj, aby nie poruszać się po drogach bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, ponieważ za jego brak grożą ogromne kary. OC możesz wykupić przez internet za pomocą specjalnych wyszukiwarek i kalkulatorów. Podczas wyboru należy kierować się jedynie ceną, gdyż tak jak już wspomnieliśmy, zakres ochrony we wszystkich towarzystwach ubezpieczeń jest taki sam. 

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego 

Kierowcy pojazdu zawsze przysługuje możliwość odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń. Należy pamiętać, że to ubezpieczyciel musi udowodnić prowadzącemu pojazd rażące niedbalstwo. Jeżeli jednak towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuci odwołanie właściciela pojazdu, nie pozostaje już nic innego jak droga sądowa. 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

PODSUMOWANIE:

  • Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania w momencie, gdy kierowca wykazał się rażącymi niedbalstwem.
  • To zakład ubezpieczeń ma obowiązek wykazania stopnia przyczynienia się do zdarzenia drogowego przez kierowcę.
  • Wypłata odszkodowania z tytułu OC może zostać pomniejszona o przyczynianie się, podobnie jak dzieje się to w przypadku autocasco. 
  • Kierowcy zawsze przysługuje odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, a w ostateczności może zdecydować się na skierowanie sprawy na drogę sądową.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej