Szkoda częściowa zawsze pojawia się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polis komunikacyjnych. Co jednak oznacza dla zwykłego kierowcy? Co to jest szkoda częściowa? 

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa auta to taki stopień zniszczenia pojazdu, który pozwala na jego naprawę. Jest ona jednak różnie rozumiana w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz w przypadku AC. 

Szkoda częściowa OC występuje wtedy, gdy naprawa auta jest możliwa i koszt naprawy nie przekracza wartości samego pojazdu. Szkoda częściowa AC to taka, która nie przekracza określonej procentowo wartości pojazdu. Zazwyczaj jest to 60% lub 70% wartości auta i tego rodzaju zapisy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Reasumując szkody częściowe w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego to takie, które nie są droższe niż sama auto. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC ten próg jest niższy i wyznaczany jest przez zakład ubezpieczeniowy w umowie.

Szkoda częściowa w OC

W momencie likwidowania szkody z OC limit sumy gwarancyjnej ustalony jest ustawowo i nie może przekroczyć 1,22 miliona euro. Cała ta kwota dotyczy jednego zdarzenia drogowego, bez względu na to, ile osób zostało w nim poszkodowanych. Towarzystwo ubezpieczeniowe wycenia koszty napraw, ale właściciel pojazdu zawsze ma prawo się od tego odwołać, jeśli uzna wyliczenia za zaniżone. Dlatego też warto skrupulatnie sprawdzić otrzymaną wycenę od ubezpieczyciela. 

Szkoda częściowa w AC

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, czyli w tym wypadku AC, wszystko zależy od treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Tak jak już wspomnieliśmy to tam zostaje określony próg procentowy, do którego ubezpieczyciel uznaje, że szkoda jest częściowa, a nie całościowa. W ramach różnych zakładów ubezpieczeniowych możemy dostrzec dużą rozpiętość w zakresach określenia progu szkody częściowej. 

W przypadku tego ubezpieczenia wartość samochodu ustalana może być dwojako albo na dzień powstania zdarzenia drogowego, czyli zaistnienia szkody, albo też na dzień zawarcia polisy. Jeżeli w umowie ustaliliśmy, że wartość auta będzie wyliczana na dzień powstania szkody, ubezpieczyciel pomniejszy wypłatę z powodu amortyzacji części do pojazdu. Jeśli zaś wartość pojazdu będzie liczona na dzień podpisania umowy, kwota wypłaty się nie zmieni.

Uwaga!
W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego jakim jest AC, pojawia się również zagadnienie tak zwanego udział własnego.

W ramach tego rozwiązania właściciel samochodu dokonuje napraw swojego pojazdu za każdym razem, gdy wysokość naprawy nie przekracza kwoty ustalonej w umowie z zakładem ubezpieczeniowym. Również w tym wypadku kierowca ma prawo odwołać się od wyceny napraw dokonanej przez ubezpieczyciela. W razie wątpliwości można również skorzystać z usług rzeczoznawcy, który merytorycznie oceni, czy otrzymane przez nas wyliczenia są prawidłowe. 

PODSUMOWANIE:

  • Szkoda częściowa w przypadku OC oraz AC definiowana jest różnie.
  • Szkoda częściowa OC to uszkodzenia poniżej 100% wartości samochodu.
  • Szkoda częściowa AC jest wyznaczana procentowo w umowie polisy.
  • Od wyceny szkód towarzystwa ubezpieczeniowego właściciel pojazdu ma prawo się  odwołać.
  • Kierowca może zatrudnić rzeczoznawcę, który zweryfikuje wyliczenia ubezpieczyciela. 
Weronika Cichocka

Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.