Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 16.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
Rate this post

Pojęcie „szkoda częściowa” pojawia się często w kontekście polis komunikacyjnych. Co jednak oznacza dla zwykłego kierowcy? Wyjaśniamy, co to jest szkoda częściowa? 

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa auta to taki stopień zniszczenia pojazdu, który pozwala na jego naprawę. Jest ona jednak różnie rozumiana w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz w przypadku AC. 

Szkoda częściowa OC występuje wtedy, gdy naprawa auta jest możliwa i koszt naprawy nie przekracza wartości samego pojazdu. Szkoda częściowa AC to taka, która nie przekracza określonej procentowo wartości pojazdu. Zazwyczaj jest to 60% lub 70% wartości auta i tego rodzaju zapisy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Reasumując szkody częściowe w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego to takie, które nie są droższe niż sama auto. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC ten próg jest niższy i wyznaczany jest przez zakład ubezpieczeniowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia autocasco.

Szkoda częściowa w OC

Minister Finansów w Rozporządzeniu podaje minimalne obowiązujące sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Aktualne sumy gwarancyjne to 1 050 000 euro dla szkód w mieniu i 5 210 000 euro dla szkód osobowych. Podana suma dotyczy jednego zdarzenia drogowego, bez względu na to, ile osób zostało w nim poszkodowanych lub ile pojazdów uszkodzonych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wycenia koszty napraw, ale właściciel pojazdu zawsze ma prawo się od tego odwołać, jeśli uzna wyliczenia za zaniżone. Dlatego też warto skrupulatnie sprawdzić otrzymaną wycenę od ubezpieczyciela.

Szkoda częściowa w AC

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, czyli w tym wypadku AC, wszystko zależy od treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Tak jak już wspomnieliśmy to tam zostaje określony próg procentowy, do którego ubezpieczyciel uznaje, że szkoda jest częściowa, a nie całościowa. W ramach różnych zakładów ubezpieczeniowych możemy dostrzec pewną rozpiętość w zakresach określenia progu szkody częściowej. Wydaje się jednak, że 70% jest standardową wartością.

W przypadku tego ubezpieczenia wartość samochodu ustalana może być dwojako albo na dzień powstania zdarzenia drogowego, czyli zaistnienia szkody, albo też na dzień zawarcia polisy. Wszystko zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. Jeśli wybraliśmy stałą sumę ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia szkoda będzie wyliczana dla wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy. W przeciwnym razie koszt naprawy pojazdu będzie wyliczany dla wartości z dnia wystąpienia szkody.

Uwaga!
W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego jakim jest AC, pojawia się również zagadnienie udziału własnego.

W ramach tego rozwiązania właściciel samochodu partycypuje w kosztach napraw swojego pojazdu w wysokości przyjętego udziału własnego, np. 1000 zł. Również w tym wypadku kierowca ma prawo odwołać się od wyceny napraw dokonanej przez ubezpieczyciela. W razie wątpliwości można również skorzystać z usług rzeczoznawcy, który merytorycznie oceni, czy otrzymane przez nas wyliczenia są prawidłowe.

PODSUMOWANIE:

  • Szkoda częściowa w przypadku OC oraz AC definiowana jest różnie.
  • Szkoda częściowa OC to uszkodzenia poniżej 100% wartości samochodu.
  • Szkoda częściowa AC jest wyznaczana procentowo w umowie polisy.
  • Od wyceny szkód towarzystwa ubezpieczeniowego właściciel pojazdu ma prawo się  odwołać.
  • Kierowca może zatrudnić rzeczoznawcę, który zweryfikuje wyliczenia ubezpieczyciela. 

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Bezpieczeństwo na drogach jesienią
Bezpieczeństwo na drogach jesienią Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Jesień to czas, gdy warunki atmosferyczne stają się bardziej wymagające, a krótszy dzień wpływa na widoczność na drodze. W związku z tym, przestrzeganie przepisów drogowych staje się kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Jednym z podstawowych aspektów, ...
Czytaj dalej
Test percepcji zagrożeń
Test percepcji zagrożeń Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Prawo jazdy to uprawnienie, które od wielu lat jest uważane za jeden z kluczowych elementów życia współczesnego człowieka. Daje nam możliwość poruszania się samochodem, co jest często niezbędne do pracy, nauki, czy po prostu codziennego życia. Jednak zdawalność egzaminów na prawo j...
Czytaj dalej