Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 15.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
Rate this post

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek wykupić każdy właściciel samochodu. Co stanie się, jeśli zapomnisz o wykupieniu nowego OC? Czy możesz zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne tylko na pół roku? Ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji ma nowy właściciel? Sprawdź!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji w przypadku zakupu nowej polisy ma właściciel?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do wykupienia OC. Zazwyczaj kupując polisę ubezpieczeniową, musimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wskazują one na obowiązki zarówno towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i kierowcy. Ich niedopełnienie może wiązać się z brakiem wypłaty rekompensaty. Jednakże w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zakres ochrony polisą OC określany jest przepisami ustawy.

Niesie to za sobą szereg konsekwencji, a mianowicie, sposób ochrony właściciela pojazdu i auta jest dokładnie taki sam, niezależnie od tego, na które towarzystwo ubezpieczeniowe się zdecyduje podczas zakupu. Konsekwencją takiego rozwiązania jest pewnego rodzaju wygoda dla wszystkich kierowców. Nie muszą szczegółowo analizować ogólnych warunków ubezpieczenia polisy OC, a mogą jedynie kierować się wysokością rocznej składki za ubezpieczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne ma na celu wsparcie zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy wypadku w sytuacji gdy dojdzie do kolizji lub wypadku.

Zgodnie z prawem, gdy spowodujemy uszczerbek na mieniu lub zdrowiu, towarzystwo ubezpieczeniowe, które sprzedało nam polisę OC, będzie zobowiązane do wypłacenia rekompensaty za zdarzenie. Dodatkowo, jeżeli ofiara wypadku będzie wymagała leczenia szpitalnego, rehabilitacji, a często również renty, zakład ubezpieczeń pokryje te zobowiązania. Obecnie suma gwarancyjna określona przepisami ustawy kształtuje się w następujący sposób:

  1. szkody na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia
    (bez względu na liczbę poszkodowanych);
  2. szkody na mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego wydarzenia, (bez względu na liczbę poszkodowanych).

Jeśli nie ubezpieczysz swojego pojazdu, to niestety musisz liczyć się z tym, że za wszystkie powstałe zobowiązania finansowe będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Często suma rekompensat ze zniszczenia i wypłaty dla ofiar zdarzenia to bardzo wysokie kwoty, przekraczające majątek sprawcy. Mimo tego w Polsce nadal wiele pojazdów porusza się bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ile zapłacisz za brak OC w 2021 roku?

Zgodnie z ustawą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary finansowe na tych właścicieli pojazdów, którzy nie posiadają OC. I tak maksymalny wymiar mandatu przy samochodzie osobowym od 1 stycznia 2021 roku wynosi 5600 zł. przypadku samochodów ciężarowych aż 8400 zł, a w wypadku pojazdów pozostałych tj. na przykład motocykli – 930 zł. Minimalna kwota, którą zapłacimy za 3 dni braku OC od 1 stycznia, w przypadku aut osobowych, to 1120 zł, a powyżej czterech do 14 dni – 2800 zł. Oznacza to, że bardzo często właściciel pojazdu zapłaci o wiele wyższy mandat niż wynosiłoby wykupienie najtańszego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Możemy się jednak przed takimi karami uchronić i dlatego warto wiedzieć, ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji ma kierowca. Co mówi prawo? Odpowiedź jest jasna: auto powinna posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne najpóźniej w dacie rejestracji. Jeśli więc zdecydujesz się na zakup swojego samochodu, to jeszcze tego samego dnia powinieneś wykupić OC. Wielu kierowców nie wie, ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji dają im przepisy i często orientuje się na przykład późnym wieczorem, że nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Co w takim wypadku? Nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z nowoczesnych rozwiązań internetowych. Dzięki kalkulatorowi Beesafe można wybrać najkorzystniejszą ofertę dla konkretnego pojazdu i kierowcy. Można również dokupić pakiet ubezpieczeń nieobowiązkowych, które chronią na przykład po kradzieży auta, jak również wykupić tak zwane ubezpieczenia miejskie, które ochronią kupującego, gdy będzie poruszał się po mieście elektryczną hulajnogą czy rowerem.

Często tego rodzaju rozszerzenia dostępne są za niewielką dodatkową opłatą, która w nieznacznym stopniu zwiększa całość opłaty ubezpieczenia na 12 miesięcy.

Nie wiedziałeś, ile czasu na ubezpieczenie auta po zakupie ma kierowca? Co teraz?

Po  pierwsze, jeśli nie wiesz, ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji – pamiętaj o tym, żeby ubezpieczyć się jak najszybciej. To zawsze najlepsza decyzja! Zanim zaczniesz głowie kreślić czarne scenariusza, zasiądź do komputera i kup ubezpieczenie. Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie do trzech dni od ustania poprzedniego, to niestety musisz liczyć się z tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki specjalnemu informatycznemu systemowi, znajdzie tę lukę. Kiedyś wykrywanie braku OC spoczywało głównie na barkach policji, a grzywna za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego nie należała do najwyższych.

Teraz może okazać się, że kontrola została przeprowadzona bez naszego udziału i w skrzynce pocztowej znajdziemy list z grzywną, którą zobowiązani będziemy zapłacić. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podchodzi do osób unikających wykupienia obowiązkowej polisy niezwykle surowo. Rzadko zdarzają się sytuacje, w których urząd decyduje się na zmniejszenie przyznanej kary. Kierowcy w bardzo trudnych sytuacjach życiowych mogą zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o rozłożenie mandatu na raty. Nie zastanawiajmy się, ile czasu na ubezpieczenie auta po rejestracji mamy i na kiedy później przełożyć płatność.

Nie oszczędzimy w ten sposób. Jeśli faktycznie nie stać nas na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, warto sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie oferuje rozłożenia składki ubezpieczenia OC na trzy lub cztery raty, które pozwolą nam posiadać OC, a jednocześnie w znaczący sposób nie nadwyrężyć domowego budżetu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zdecydować się na pobranie należnej mu kwoty z konta lub przy wsparciu komornika.

Pamiętaj o tym, aby opłacić składkę w terminie zgodnie z warunkami określonymi przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe!

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, gdy kupujesz samochód?

Jeżeli kupiłeś samochód, który posiada już obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, jako nowy właściciel masz 14 dni na decyzję, czy pozostajesz dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym i do końca trwania polisy, czy też zdecydujesz się wyszukać inną, być może korzystniejszą. Pamiętaj, że to sprzedający ma obowiązek poinformować zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać tak zwanej rekalkulacji składki. Oznacza to, że ubezpieczyciel może przeliczyć wysokość zapłaconej składki i zażądać dopłaty, jeżeli na przykład historia ubezpieczeniowa kierowcy wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Decydując się na wypowiedzenie umowy dotychczasowego ubezpieczenia, należy dochować terminu. Wypowiedzenie musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trwania polisy tak, aby obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne nie zostało przedłużone w sposób automatyczny. Jest to rozwiązanie odgórne I co do zasady nie ma od niego odstępstw. Nie ma również możliwości wypowiedzenia ubezpieczenia OC w terminie późniejszym. Wyjątkiem są jedynie te sytuacje, w których umowa zawierana jest na odległość, czyli przez internet lub telefon.

W takiej sytuacji Ustawa o prawach konsumenta artykuł 40 ust. 2 zezwala na odstąpienie od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od jej zawarcia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. Właściciel pojazdu nie musi w żaden sposób w oświadczeniu uzasadniać i wskazywać powody, dla których decyduje się na rezygnację. Należy jednak pamiętać, żeby jeszcze w tym samym dniu wykupić kolejne OC.

Jeżeli zdecydujesz się na wypowiedzenie dotychczasowego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, pamiętaj o tym, żeby dostarczyć wypowiedzenie w wskazanym terminie. Jeżeli nie możesz udać się do agenta, zawsze masz możliwość wypowiedzenia umowy na odległość, na przykład pocztą. Tu jednak warto wiedzieć, że o ile w przypadku Poczty Polskiej przepisy mówią, iż data rozwiązania to ta, która skazana jest na stemplu pocztowym, o tyle na przykład w wypadku usług kurierskich sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z Poczty Polskiej wypowiedzenie możesz złożyć ostatniego dnia, bo decyduje moment wysłania. Jeśli zaś Twój dokument dostarczać będzie kurier, za moment otrzymania wypowiedzenia będzie uznany ten dzień, w którym odbiorca otrzymał przesyłkę.

Nie zapomnij też powiadomić odpowiadającego Tobie, ze względu na zamieszkania, wydziału komunikacji. Po zakupie auta nowy właściciel ma 30 dni na przerejestrowanie samochodu. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, musi liczyć się z karą w wysokości nawet 1000 zł. Jeszcze przed wykupieniem obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego sprawdź, czy badania techniczne pojazdu są aktualne. Jeżeli kupujesz nowe auto badania okresowe samochodu trzeba zrobić jeszcze zanim zarejestrujesz pojazd oraz wykupisz mu obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

PODSUMOWANIE:

  1. Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu kierowcy za szkody nie odpowiadają z własnej kieszeni – całym majątkiem.
  2. Kierowcy często nie wiedzą, ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji przewidują przepisy.Te zaś wskazują jasno, że ubezpieczenie powinno być wykupione jeszcze tego samego dnia.
  3. Wysokość mandatów za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w 2021 roku to maksymalnie 5600 zł za brak OC powyżej 14 dni. Za brak OC do 3 dni kierowca zapłaci 1120 zł.
  4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdza właścicieli pojazdów i kupowane przez nich polisy OC poprzez specjalny system informatyczny.
  5. Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni.
  6. Przed zarejestrowaniem pojazdu i wykupieniem mu polisę OC należy wykonać badanie techniczne (w przypadku aut nowych).

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej