Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 14.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 9 minut.
Rate this post

Ubezpieczenie samochodu bez tablic rejestracyjnych jest przewidziane przepisami prawa. To, co w takiej sytuacji jest konieczne, to przede wszystkim aktualne, ważne badanie techniczne pojazdu. Ubezpieczenie OC samochodu bez tablic najczęściej dotyczy pojazdów, które sprowadzane są z innego kraju i nie posiadają już tablic, a w kolejnym – jeszcze ich nie posiadają.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Przede wszystkim należy wiedzieć, na jakie tablice powinniśmy się zdecydować. W Polsce obowiązek posiadania tablic rejestracyjnych mają wszystkie auta osobowe. Ministerstwo Infrastruktury w sposób szczegółowy określa, w jaki sposób należy oznaczać pojazdy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w § 35 ust.1:

  • 35. [Umieszczanie tablic rejestracyjnych]
  1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu.

W związku z powyższym należy wiedzieć, jakie rodzaje tablic rejestracyjnych dostępne są w Polsce. A są to tablice: indywidualne, zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe, dyplomatyczne i służb specjalnych.

Tablice rejestracyjne – podstawowe informacje

W przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych nie trzeba posiadać żadnych dodatkowych dokumentów. Wydawane są one w sposób automatyczny w momencie gdy rejestrujemy auto. Tablice te mają białe tło, a litery oraz cyfry są w kolorze czarnym. Początkowe litery w oznaczeniu kierują do województwa, a następne cyfry przyporządkowane są już w sposób losowy. Wyrobienie tablic rejestracyjnych w wydziale komunikacji mieści się w kwocie ok. 80 zł. Należy jednak pamiętać, że do tablic rejestracyjnych wydawana jest również nalepka ochronna, a także znaki legalizacyjne, które również podlegają opłacie.

Czytaj także: Zielona tablica rejestracyjna

Jeżeli zdecydujemy się na tablice indywidualne, to musimy się liczyć ze znacznie wyższą opłatą, ponieważ wynosi ona około 1100 zł. Napis, który pojawi się na tablicy rejestracyjnej, nie może być ani obraźliwy, ani wulgarny, a dodatkowo nie może być dłuższy niż 5 znaków.

W ramach tablic rejestracyjnych zostały również wykluczone polskie znaki diakrytyczne: ą, ę, ś, ć, ł oraz ó. Minimalna liczba znaków, którą właściciel pojazdu może podać, gdy rejestruje auto, to trzy. Trzeba również pamiętać, że również i w tym wypadku pierwsze dwa znaki pojawiające się na tablicy rejestracyjnej, wskazywać będą województwo, a dopiero kolejne, od trzech do pięciu, będą indywidualną wizytówką właściciela auta.

Pamiętajmy, że w momencie gdy pojazd posiada spersonalizowane numery rejestracyjne i zostanie wyrejestrowany lub sprzedany przez zbywcę, to nabywca zmuszony będzie do przerejestrowania pojazdu w przypisanym mu ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji. Wyjątkiem będą te sytuacje, w których nowy właściciel pojazdu zamieszkuje dokładnie ten sam rejon, w którym wcześniej zameldowany był zbywca samochodu.

Żółte tablice rejestracyjne

W ramach tablic rejestracyjnych, które można uzyskać w Polsce, przewidziane przepisami prawa są również tablice zabytkowe, które wydawane są dla pojazdów, których wiek przekracza 25 lat i nie są już produkowane przynajmniej od 15 lat. Powinny również być wpisane do rejestru dóbr kultury. Auto, którego właściciel zamierza się starać o status zabytkowego, powinno posiadać 75% wszystkich elementów w częściach oryginalnych.

Tablice zabytkowe wydawane są dla takich pojazdów w kolorze żółtym. Widnieje na nich zabytkowe auto.

Cała procedura, do której zobligowany jest właściciel pojazdu, nie różni się znacząco od tej zwyczajnej. Same tablice kosztują tylko o 200 zł więcej. Należy jednak pamiętać, że wyrobienie całej dokumentacji dla auta zabytkowego jest dość długą procedurą i konieczne są dodatkowe opłaty, a także stosowna dokumentacja potwierdzająca minimalne wymagania stawiane pojazdom, aby uznać je za zabytkowe.

Tymczasowe tablice rejestracyjne

Tablice tymczasowe wydawane są wyłącznie na 30 dni. Mogą się o nie starać właściciele pojazdów, którzy muszą czekać na przegląd techniczny w związku z na przykład: z brakiem jakiegoś elementu pojazdu albo też w sytuacji gdy auto ma być wywożone za granicę. Tablice tymczasowe są bardzo charakterystyczne, ponieważ na białym tle znajdują się czerwone numery rejestracyjne. Obecnie koszt wydawania tablic tymczasowych to około 65 zł.

Dyplomatyczne tablice rejestracyjne

Innym rodzajem tablic są tablice dyplomatyczne. Wydawane są przedstawicielom innych państw, którzy poruszają się po polskich drogach. tablice takie mają niebieskie tło i białe znaki. Również i w tym wypadku obowiązuje wskazanie województwa literze, a kolejne znaki oznaczają państwo, a także to, czy pojazd należy na przykład do: attache wojskowego, jest pojazdem ambasadora, personelu konsularnego czy też personelu dyplomatycznego.

Przeczytaj także:

Jazda na niemieckich tablicach z polskim ubezpieczeniem

Zgubienie tablic rejestracyjnych

W wojsku również obowiązują tablice rejestracyjne i w zależności od tego, czy są to przyczepy transportowe, przyczepy specjalne czy transportery opancerzone, mają różnego rodzaju początek tablicy rejestracyjnej i nie jest to związane z żadną województwem. Podobny podział obowiązuje w przypadku policji, gdzie numery rejestracyjne pojazdów policyjnych oznaczone są od początku numerami HP, a następna litera oznacza województwo, w którym został zarejestrowany pojazd.

Tylko w przypadku Komendy Głównej Policji mamy początek tablicy rejestracyjnej zaczynający się od liter HPA. Służby specjalne też mają ściśle określone tablice rejestracyjne. I tak w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego tablice rejestracyjne zaczynają się od liter HA, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada auta zarejestrowane z początkiem liter HK, a straż graniczna posiada auta, których numery rejestracyjne rozpoczynają się od liter HW.

Ubezpieczenie samochodu bez tablic, który pochodzi z zagranicy

Samochód z zagranicy, który kupiliśmy od zbywcy z innego kraju lub przez pośrednika, zazwyczaj powinien posiadać krótkookresową polisę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Tego rodzaju ubezpieczenia również mogą zostać przeliczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe i różnicę pomiędzy wkładką opłaconą przez dotychczasowego właściciela aktualnie wyliczoną przez ubezpieczyciela zapłaci nabywca.

Tego rodzaju OC, który nie przedłuża się w sposób automatyczny. Oznacza to, że w momencie gdy ubezpieczenie dobiegnie końca, zgodnie z datą wskazaną w polisie, auto pozostaje bez obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, a zatem nie ma prawa poruszania się po polskich drogach, a dodatkowo to na właścicielu, jeśli auto jest zarejestrowane, spoczywa obowiązek wykupienia nowej polisy.

Zapomniane OC

Nawet jeden dzień zwłoki powoduje naliczenie grzywny przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obecnie jeżeli właściciel pojazdu spóźni się ponad 14 dni z opłatą OC, musi liczyć się z mandatem w wysokości 5600 zł w przypadku aut osobowych. Jeżeli decydujemy się na ubezpieczenie samochodu bez tablic, czyli w praktyce oznacza to, że pośrednik lub sprzedający przywiózł pojazd na lawecie, stąd auto nie posiada tablic rejestracyjnych, jak również często też nie posiada OC, to pamiętajmy koniecznie o tym, że jako nowy właściciel auta jesteśmy zobligowani do wykupienia OC najpóźniej w dniu, gdy pojazd zostanie zarejestrowany.

Jeżeli nie zamierzasz poruszać się autem, a jest ono niezarejestrowane, masz prawo do wykupienia tak zwanego krótkoterminowego OC, które wydawane jest na okres 30 dni. W tym czasie masz możliwość dopełnienia wszystkich formalności w taki sposób, aby prawidłowa rejestracja pojazdu była możliwa. Jeśli zaś z przyczyn formalnych konieczne będzie przedłużenie tego terminu, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o wydłużenie tego okresu. Nie przedłuża się on w sposób automatyczny, nawet jeżeli oczekujemy na dokumenty ze strony urzędu.

Koszt krótkoterminowej polisy OC to zazwyczaj około 100 -150 zł.

Ubezpieczenie auta bez tablic w praktyce

Jeżeli chcesz zarejestrować samochód, któremu brakuje tablic rejestracyjnych wystarczy, że złożysz wniosek w urzędzie i dołączysz do niego oświadczenie, że pojazd nie ma oznaczeń – najczęściej dzieje się tak w przypadku importu z zagranicy. Przerejestrowanie auta importowanego kosztuje nieco więcej, gdyż polski kierowca musi dopłacić prawie 80 zł za wydanie karty pojazdu, a dodatkowo łącznie 180 zł 50 gr za nowe tablice rejestracyjne wraz z nalepkami.

Pamiętaj, że w Polsce nie można poruszać się po drogach bez tablic rejestracyjnych. Za tego typu postępowanie może grozić ci mandat w wysokości nawet 500 zł, a dodatkowo odpowiednie służby mogą zdecydować się na odebranie dowodu rejestracyjnego osoby prowadzącej pojazd. Ubezpieczenie samochodu bez tablic jest również konieczne, bo grożą za to wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie samochodu bez tablic jest możliwe zgodnie z przepisami polskiego prawa.
  • Ubezpieczenie samochodu bez tablic nie pozwala na poruszanie się tym pojazdem po polskich drogach.
  • Jeżdżenie samochodem, który nie posiada ważnego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wiąże się z wysokimi karami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • Kupując auto przywiezione na lawecie i bez wykupionej polisy, należy kupić OC najpóźniej w dniu rejestracji auta.
  • Do czasu przerejestrowania pojazdu należy wykupić krótkookresowe obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.
  • Krótkoterminowe OC wydawane jest na okres 30 dni i nie przedłuża się w sposób automatyczny, nawet jeżeli formalności przedłużają się z winy procedur urzędniczych.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej