Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 14.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 16 minut.
Rate this post

Właściciele samochodów często myślą, że czasowe wyrejestrowanie auta oznacza, że kara za brak OC ich nie dotknie. Nic bardziej mylnego. Oni również zapłacić mogą nawet 5600 zł grzywny! Ubezpieczenie samochodu który nie jeździ – o tym nie zapomnij!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

W Polsce wyrejestrowania samochodu nie jest możliwe, jeśli nie jest ta czynność definitywnym wycofaniem pojazdu z możliwości jeżdżenia po drogach. Co do zasady można powiedzieć, że wszystkie auta posiadające właściciela muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Ustawodawca nie bierze pod uwagę intencji kierowcy i tego, czy zamierza faktycznie użytkować swój pojazd, czy też jedynie oglądać go z okien własnego mieszkania na podwórku, czy też trzymać w garażu.

Czytaj także: Ubezpieczenie auta przed rejestracją

Twórców przepisów nie przekonuje również to, że ze względu na techniczne uszkodzenie auto wręcz nie nadaje się do jazdy. Każdy samochód zobowiązany jest do posiadania polisy OC. Należy również pamiętać, że w przypadku polskich przepisów obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne powiązane jest z samym pojazdem – takim jak samochód, skuter czy motocykl – a nie właścicielem pojazdu lub faktycznym kierowcą użytkującym pojazd.

Ile zapłacisz za brak OC w 2021 roku?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązany jest do kontrolowania aktualności obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu. W związku z tym urząd ten regularnie weryfikuje bazę danych i wyłapujące osoby, które zapomniały, czy też celowo nie zapłaciły, składki OC. Obecnie, aby otrzymać list z mandatem z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie trzeba wcale kontroli na drodze.

Wszystko dzieje się w bazach danych. Jak wysokie są to kary? W przypadku samochodów osobowych brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego do 3 dni to mandat w wysokości 1120 zł, jeżeli właściciel pojazdu zapłaci za zaległą polisę OC po 4, ale do 14 dni – zapłaci więcej, bo 2800 zł. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż dwa tygodnie, to trzeba będzie uiścić kwotę 5600 złotych.

Najwięcej, bo aż 8400 zł, zapłacą właściciele samochodów ciężarowych, którzy zwlekali z płatnością za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne powyżej 14 dni. od 4 do 14 dni zapłacą 4200 zł, a za spóźnienie z zapłatą do dni trzech skutkuje mandatem w wysokości 1680 zł.

Z dużo mniejszymi karami muszą zmierzyć się właściciele pozostałych pojazdów, takich jak: motocykla czy skutery, w ich przypadku maksymalna kwota grzywna za brak OC to 930 zł. Do dwóch tygodni zwłoki z zapłatą lub braku OC mandat wyniesie: 470 zł, a w momencie gdy kierowca nie uiści składki do trzech dni zapłacić musi 190 zł.

Wysokość grzywny, którą nakłada na właścicieli pojazdów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie bierze się znikąd. Urząd ten dostosowuje wysokość mandatów do wysokości płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 roku wysokość płacy minimalnej wzrosła do 2800 zł brutto, a co za tym idzie, poskutkowało to podniesieniem grzywny przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://beesafe.pl/porady/kary-za-brak-oc/

OC z datą wsteczną?

Jeżeli zdarzyło się tak, że zapomniałeś i zapłacić albo wykupić obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Niestety, polskie przepisy nie przewidują możliwości wykupienia polisy OC z datą wsteczną.

Właściciel pojazdu może mieć maksymalnie 24 godziny na to, aby zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, a każde inne opóźnienie skutkuje grzywną i praktycznie nie ma możliwości, aby się od niej uchylić. Jedynie w trudnych życiowych sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na wniosek może dać możliwość rozłożenia grzywny na raty.

Podstawa prawna

Art. 10. Dz.U.2021.0.854 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

1a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Jakie przepisy regulują zasady dotyczące OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne regulowane jest w ramach ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy ubezpieczyciel się może odmówić ubezpieczenia auta?

Ubezpieczenie samochodu który nie jeździ w tym kontekście budzi wiele kontrowersji wśród właścicieli. Dlatego warto wiedzieć, że ustawa precyzuje takie sytuacje. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa odmówić ubezpieczenia pojazdu.

Podstawa prawna
Art. 5. Dz.U.2021.0.854 t.j. – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

Zawarcie umowy ubezpieczenia

 1. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.

Wynika z tego, że ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, nie powinno stanowić problemu z punktu widzenia obecnie obowiązujących przepisów. Towarzystwa ubezpieczeniowe, co prawda mają obowiązek zaoferowania potencjalnym klientom polisy OC, ale mają też prawo do samodzielnej wyceny wysokości składki za 12 miesięcy ochrony polisą. Jeśli więc właściciel auta ma za sobą lata szkodowej jazdy, wiele wypadków i szkód powstałych na samochodach, to musi się liczyć z tym, że ubezpieczyciel i zaproponuje mu składkę za obowiązkowa ubezpieczenie komunikacyjne, która będzie bardzo wysoka, a czasami wręcz zaporowa.

Formalnie rzecz ujmując ubezpieczyciel w takiej sytuacji nie odmawia. Najczęściej wtedy to właściciel pojazdu nie decyduje się na nieatrakcyjną ofertę przedstawioną przez zakład ubezpieczeń.

Podwójne ubezpieczenie samochodu

Z różnych przyczyn może dojść do sytuacji, w której jedno auto posiada aż dwie polisy OC. Może się tak zdarzyć, w momencie gdy właściciel pojazdu posiada OC zbywcy samochodu, które zapomniał wypowiedzieć, a sam wykupił następne.  Zdarza się tak zazwyczaj  w sytuacjach związanych po prostu z ludzkim błędem. Tak, jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, również jest obowiązkowe, a jeśli nie wypowiemy go u dotychczasowego ubezpieczyciela, przedłuży się w sposób automatyczny.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne wymaga aktywności ze strony właściciela, aby z niego zrezygnować. Nie jest tak, że zakończenie okresu wskazanego na polisie jest ostateczne. Ustawodawca chcąc chronić właścicieli pojazdów przed odpowiedzialnością za ewentualne powstałe szkody w ramach wypadków lub zdarzeń drogowych przedłuża ten rodzaj polisy w sposób automatyczny. Z tego też tytułu zdarza się czasami, że właściciele pojazdu znajdują się w bardzo niekomfortowej sytuacji podwójnego ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna

Art.  28a.  [Ubezpieczenie w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń] Dz.U.2021.0.854 t.j. – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
 3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Prawidłowe wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, jest obowiązkowe, ale jeśli decydujemy się na jego wyrejestrowanie lub kupiliśmy samochód z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w firmie, która nam nie odpowiada, możemy wypowiedzieć tę umowę.

Wypowiedzenie umowy w takiej sytuacji musi spełniać kilka podstawowych założeń. po pierwsza część towarzystw ubezpieczeniowych na swoich stron opisuje sposób w jaki należy wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zgłosić. Po drugie dotychczas najczęstszym rozwiązaniem było samodzielne złożenie odręcznie napisanego wypowiedzenia w siedzibie agenta lub ubezpieczyciela, a tylko część zakładów ubezpieczeń oferowała możliwość wypowiedzenia w formie elektronicznej. W związku z pandemią również ten element rynku uległ dynamicznej cyfryzacji.

Obecnie ubezpieczyciele bardzo często przyjmują wypowiedzenia w formie elektronicznej poprzez specjalne formularze lub wskazują adres email, na który tego rodzaju dokument należy wysłać. Tu jednak nadal należy pamiętać, że jest to dokument, a nie tylko treść emaila.

Powinniśmy go odręcznie podpisać tak, aby nie było wątpliwości, że jest to bezpośrednie wyrażenie naszej woli. Właściciele pojazdów nadal mają możliwość wysłania wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego pocztą lub poprzez kuriera. Decydując się na zakończenie umowy w ten sposób, musimy pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami ustawy w przypadku wysłania wypowiedzenia polisy OC przez Pocztę Polską za datę złożenia wypowiedzenia brany jest dzień wskazany na pieczątce przybitej przez Pocztę Polską. Natomiast w przypadku przesłania wypowiedzenia na przykład poprzez firmę kurierską, za dzień otrzymania wypowiedzenia liczona będzie data faktycznego, fizycznego odbioru dokumentu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlatego też, jeśli decydujemy się na wypowiedzenie ubezpieczenia w ostatniej chwili, najlepiej zrobić to online zgodnie z warunkami wskazanymi przez dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe lub też za pośrednictwem poczty tak, aby zmieścić się w ostatnim dniu możliwym dla wypowiedzenia polisy. W tym wypadku Poczta Polska jest uprzywilejowanym dostarczycielem korespondencji. Gdy nadajemy dokumenty właśnie w ten sposób, pamiętajmy o tym, aby zachować potwierdzenie nadania, a najlepiej wysłać wypowiedzenie jako priorytet polecony za potwierdzeniem odbioru.

Dzięki takiej “żółtej kartce” doczepionej do listu, będziemy mogli udowodnić, że faktycznie wysłaliśmy wypowiedzenie.

Numery nadania, które posiadamy (zazwyczaj na białych kartach) przechowywane są zaledwie przez pół roku i jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zgłosi się do nas z wnioskiem o wykazanie wypowiedzenia umowy, warto mieć potwierdzenie, które będzie nas chronić przed potencjalnymi karami.

Jeśli kończy Ci się ubezpieczenie samochodu który nie jeździ i nie stanowi już dla Ciebie dużej wartości, to sprawdź, czy nie bardziej opłaca się wyrejestrowanie go i zezłomowanie. Pamiętaj, że nawet jeśli wydaje Ci się to zupełnie bezsensowne (a czasami wręcz kierowcy wskazują, że dla nich niesprawiedliwym jest to, że ubezpieczenie samochodu który nie jeździ jest konieczne) to ma to sens. Każdy zarejestrowany pojazd może potencjalnie wyrządzić szkody i w takiej sytuacji właściciel pojazdu będzie odpowiadać z własnej kieszeni, całym majątkiem za ewentualne straty. Wystarczy, że nasze auto zostanie skradzione i chodź będzie nim jechała osoba, która nie jest do niego uprawniona to ewentualne straty na innych pojazdach lub na osobach pokryje ubezpieczyciel.

Za brak OC komornik

Ubezpieczenie samochodu który nie jeździ to tylko jeden element, ale wyobraź sobie, że podróżując pojazdem, który nie posiada OC, spowodujesz wypadek. Potencjalne szkody to na przykład uszkodzenie jezdni, innego auta, a w poważniejszych sytuacjach – szkody na osobach. Ofiary zderzenia mają prawo w takiej sytuacji dochodzić roszczeń finansowych od sprawcy, nie tylko w sprawie własnego mienia, które zostały uszkodzone, ale również na cele własnej rehabilitacji, ewentualnego przekwalifikowania zawodowego oraz mają prawo domagać się renty.

Jeżeli poruszały się autem bez ważnego OC, to w pierwszym momencie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaci za Ciebie należna odszkodowania ofiarom zdarzenia drogowego. Nie licz jednak na to, że za wypadek nie zapłacisz. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zgłasza się do sprawcy z wnioskiem o zwrot wypłaconych środków. W sytuacji gdy sprawca nie posiada na koncie wystarczających środków, musi liczyć się z tym, że jego majątek zostanie zlicytowany w celu wyrównania zadłużenia wobec urzędu.

Wielu właścicieli pojazdów zdaje się zapominać o tym, że w momencie gdy pozostają w małżeństwie zajęciu komorniczemu może podlegać również pensja współmałżonka. Pary posiadające wspólnotę majątkową w takiej sytuacji odpowiadają solidarnie całym majątkiem.

Jednym wyjątkiem od tej reguły jest posiadane przez małżonków rozdzielności majątkowej, która nastąpiła przed zaistnieniem zdarzenia drogowego, ponieważ rozliczenie następuje na dzień zdarzenia. W takiej sytuacji ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, wydaje się już dużo bardziej rozsądne, bo wystarczy, że stoczy się z drogi i potrącił pieszego czy wjedzie w inne auto, a właściciel będzie zobowiązany do wypłacenia ogromnej kwoty za zdarzenie lub na leczenie. Co do zasady obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne ma na celu uchronienie kierowców przed odpowiedzialnością całym majątkiem a jednocześnie chronienie potencjalnych ofiar zdarzeń drogowych przed wieloletnim dochodzeniem swoich praw przed sądami, stąd właśnie działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który sam wypłaca środki ofiarom, a następnie zgłasza się z regresem komunikacyjnym do sprawcy zdarzenia.

Wyrejestrowanie samochodu – jak nie płacić za OC?

W przypadku gdy właściciel pojazdu decyduje się na wyrejestrowanie, czyli ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, już mu się po prostu nie opłaca, musi pamiętać o spełnieniu kilku warunków. Auta wszak nie można wyrejestrować tak po prostu. Polskie przepisy wskazują, że auto może zostać w rejestrowane gdy zostało skradzione, spaliło się lub zostało zniszczone w ramach powodzi, czy też auto zostało zezłomowane lub też zostało sprzedane za granicę.

Jest też jeden wyjątek, który dotyczy tak zwanych aut historycznych. Ustawodawca przewidział również kilka sytuacji, w ramach których, ściśle określone grupy, mają prawo do tymczasowego wyrejestrowania aut. Bardzo istotnym jest to, aby pamiętać, że auta osobowe do 3,5 tony nie podlegają tym przepisom. Wyrejestrować zatem możemy takie pojazdy jak: autobusy, przyczepy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki samochodowe oraz pojazdy ciężarowe, a także pojazdy specjalne.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu jest czynnością odpłatną i najczęściej za około 2 miesiące zapłacimy 80 zł.

OC krótkoterminowe – dla kogo przewidziane są te przepisy?

Całoroczne ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, to podstawa, ale w przypadku tak zwanych aut historycznych można kupić polisę OC na okres nie krótszy niż 30 dni. Do pojazdów historycznych zaliczamy te, które mają co najmniej 25 lat i zostały uznane za unikatowe, czyli mają odpowiednią dokumentację, a także te, które mają powyżej 40 lat. Nie dzieje się to jednak w sposób automatyczny, należy dopełnić niezbędnych formalności, aby udowodnić stan oraz wiek pojazdu, który chcemy uznać za historyczny.

PODSUMOWANIE:

 • Ubezpieczenie samochodu który nie jeździ, jest obowiązkowe i właściciel pojazdu praktycznie nie ma możliwości, aby samowolnie zrezygnować z ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.
 • Jedynie auta, które podlegają wyrejestrowaniu, mają prawo nie posiadać polisy OC.
 • Auta historyczna mają prawo posiadać OC krótkoterminowe, nie krótsze niż 30 dni kalendarzowych.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają prawa nie zaoferować właścicielowi pojazdu ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, mają jednak możliwość to samodzielnej wyceny składki za 12 miesięcy ochrony polisą.
 • W Polsce zawarcie umowy OC z datą wsteczną nie jest możliwe.
 • Za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada bardzo wysokie kary. Właściciel auta osobowego może zapłacić nawet 5600 zł kary za brak polisy OC powyżej 14 dni.
 • W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego sprawca wypadku będzie musiał zwrócić środki wypłacone ofierze przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach regresu ubezpieczeniowego.
 • Sprawca wypadku, gdy nie posiada odpowiednich środków, aby zwrócić wypłaconą rekompensatę, musi liczyć się z tym, że jego majątek zostanie sprzedany, a jeśli posiada współmałżonka, licytacji może podlegać również majątek posiadamy wspólnie. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, gdy małżeństwo posiada rozdzielność majątkową małżeńską ustaloną jeszcze przed zdarzeniem drogowym.
 • W przypadku gdy właściciel pojazdu decyduje się na wypowiedzenie umowy zawsze liczony jest termin faktycznego dostarczenia wypowiedzenia i tylko w przypadku operatora uprzywilejowanego, którym jest Poczta Polska, za datę złożenia wypowiedzenia towarzystwu ubezpieczeniowemu liczona jest data stempla pocztowego.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej