30/03/2020 8 grudnia, 2020 Komunikacyjne
Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.

Przydarzył Ci się wypadek? Nie wiesz, co robić? Oświadczenie sprawcy kolizji – o tym dokumencie pod żadnym pozorem nie możesz zapomnieć!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Wielu z nas do dziś myli, w potocznej rozmowie, wypadek i kolizję. Pamiętajmy, że podczas zdarzenia drogowego, jeżeli nikomu nic się nie stało, a uszkodzeniu uległy jedynie samochody, mówimy wyłącznie o kolizji. 

Wypadek a kolizja, czym się różnią?

W świetle przepisów prawa próżno szukać rozróżnienia pomiędzy wypadkiem a kolizją. Co do zasady przyjmuje się jednak, że uszkodzenia na osobie, które powstały podczas zajścia drogowego i wymagały hospitalizacji oraz leczenia, możemy nazywać wypadkami. W przypadku mniej drastycznych sytuacji, czyli na przykład kolizji, uczestnicy nie są zobligowani do powiadamiania najbliższej jednostki policji.

Może się bowiem zdarzyć, że sytuacja jest na tyle oczywista dla obojga kierowców, iż wzywanie służb byłoby bezcelowe. Jeżeli jednak nie możemy dojść do porozumienia, z czyjej winy doszło do kolizji lub też mamy uzasadnioną wątpliwość dotyczącą stanu trzeźwości uczestnika zdarzenia albo gdy sprawca uciekł, to powinniśmy wezwać policję. Jeżeli zaś nie ma takiej potrzeby, kierowcy uczestniczący w zdarzeniu podpisują oświadczenie kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji a wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Oświadczenie o kolizji jest dokumentem, który co do zasady powinien zostać sporządzony przez obie strony uczestniczące w zdarzeniu drogowym. Oznacza to, że powinno być to wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a więc wersja zdarzeń musi zostać spisana i rozrysowana, a następnie podpisana przez obu kierowców.

Wbrew pozorom samo oświadczenie sprawcy kolizji drogowej nie wystarczy. Pod takim dokumentem powinny widnieć podpisy wszystkich kierowców pojazdów, którzy uczestniczyli w zdarzeniu.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji lub wypadku?

W błędzie są te osoby, które sądzą, że wzór oświadczenia kolizji jest jakąś obligatoryjna formułą, która powinna zostać uzupełniona przez uczestników zdarzenia drogowego. Jedyny druk, który jest wypełniany podczas wypadku przygotowywany jest przez policję. Ona też zobowiązana jest do stosowania konkretnych formularzy, w ramach których, zgodnie z przepisami prawa, opisuje całość wydarzeń.

Wtedy też kierowcy udzielają odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy, a ci na podstawie zdobytych informacji, samodzielnie konstruują historię zdarzeń, które doprowadziły do wypadku drogowego. Na podstawie tej rekonstrukcji, zdobytych informacji, analizy zeznań świadków i faktów, policja określa winnego zdarzeniu i te informacje przekazuje do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. 

Jeżeli jednak jesteśmy wyłącznie uczestnikami drobnej kolizji czy stłuczki na drodze, wystarczy, że sporządzimy wspólnie z uczestnikiem tego zdarzenia krótki opis przedstawiający zaistniałe fakty i określimy, kto spowodował zniszczenia. To wszystko zaś powinno zostać potwierdzone podpisami kierowców. Pamiętaj, że podpisy na takim oświadczeniu muszą być czytelne. Nie wystarczy parafka.

To jednak nie wszystko! Niezbędnym elementem oświadczenia o kolizji drogowej jest również wskazanie danych kierowców takich jak: imię, nazwisko, PESEL, a także adres zamieszkania. 

Oświadczenie sprawcy kolizji – o tym pamiętaj

Nie możemy również zapomnieć o danych dotyczących pojazdów to jest numer rejestracyjny, numer VIN, marka i model pojazdu, a także, co niezwykle istotne, dane z polisy OC sprawcy, czyli numer polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Bardzo istotne jest dokładne opisanie wszystkich widocznych zniszczeń powstałych podczas zdarzenia, jeśli jest to niezbędne możemy narysować na kartce rodzaj uszkodzenia, a jeśli jest to tylko możliwe, warto również zrobić zdjęcia. Pamiętajmy o zgłoszeniu ubezpieczycielowi sprawcy zaistniałego zdarzenia.

Jeżeli w pobliżu znajdowały się osoby, które widziały całość sytuacji na drodze to należy również poprosić o dane tych osób tak, aby mogły potwierdzić ustalenia kierowców. 

Im bardziej dokładne i precyzyjne opisy zbierzemy w oświadczeniu, tym szybciej zadziała ubezpieczyciel. Dzięki temu osoba poszkodowana będzie mogła naprawić swój pojazd bez zbędnej zwłoki. Towarzystwo ubezpieczeniowe po ocenie faktów oraz dokumentów i ocenie zniszczeń, wyda decyzję dotyczącą rekompensaty. Tu warto również nadmienić, że od takiej wyceny szkód każdemu kierowcy przysługuje odwołanie, w momencie gdy uzna, że ubezpieczyciel nieprawidłowo wyliczył rekompensatę i zaniżył sumę należną do wypłaty. 

Warto także pamiętać o udzielaniu pomocy rannym w wypadkach drogowych. Przeczytasz o tym w naszym artykule „Jak udzielić pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym

Weronika Cichocka

Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.