30/03/2020 16 czerwca, 2020 Komunikacyjne

Zmiana samochodu to oprócz sporych emocji także kilka ważnych formalności do załatwienia. Sprzedaż auta nie powinna jednak nikogo przerażać. Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest spisanie umowy kupna – sprzedaży. Jednak co dokładnie należy do każdej ze stron biorących udział w transakcji? Oto szczegóły. 

Umowa kupna i sprzedaży samochodu   

Warunki omówione, cena ustalona? Wobec tego czas przejść do transakcji. Podstawowym obowiązkiem obu stron czyli sprzedającego i kupującego jest w tej sytuacji spisanie umowy. Prawo nie określa dokładnie, w jakiej formie taka umowa musi zostać zawarta, ale za to dokładnie precyzuje, co dokument musi zawierać.

Oczywiste wydaje się jednak, że dla bezpieczeństwa umowa powinna zostać sporządzona na piśmie i podpisana zarówno przez sprzedającego jak i nabywcę. Wtedy dopiero sprzedający otrzymuje zapłatę, a kupujący kluczyki. 

Co musi zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Jeśli ktoś zastanawia się, jak sporządzić odpowiedni dokument, nie musi się martwić. Wzór umowy kupna – sprzedaży samochodu bez problemu odnajdziesz w Internecie. Każda dodatkowa informacja może się przydać, jednak kilka z nich jest niezbędnych, aby umowa była wiążąca.

Oto, co musi zawierać dokument:   

 • datę i miejsce zawarcia umowy 
 • cenę auta
 • dane obu stron transakcji, czyli imiona i nazwiska, PESEL-e, numery dowodu oraz adresy sprzedającego i kupującego 
 • informacje dotyczące samochodu, w tym: marka, model, rok produkcji, kolor, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg
 • datę przekazania auta kupującemu
 • własnoręczne podpisy (również ewentualnych współwłaścicieli samochodu).

Bardzo rozsądnym krokiem jest także sporządzenie w umowie oświadczenia, że auto spełnia warunki techniczne do poruszania się po drodze. Będzie to korzystne dla nowego właściciela.   

Sprzedałem auto – co dalej? 

Jeśli ktoś zadaje sobie to pytanie, to musi mieć świadomość, że czekają go trzy ważne kroki. Po pierwsze zaraz po spisaniu umowy wraz z kluczykami sprzedający musi przekazać nabywcy dokument ubezpieczenia OC, który stwierdza, że dotychczasowy właściciel miał ważną polisę. 

W związku z tym czeka sprzedającego kolejne zadanie. Otóż musi on w ciągu 14 dni poinformować swojego dotychczasowego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Ten obowiązek wynika z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Jeśli kierowca nie dotrzyma terminu, ubezpieczenie OC może zostać wznowione na kolejny rok i zaczną się kłopoty czyli wezwania do zapłaty, a nawet kara za niezapłaconą polisę. Warto więc dla własnego dobra pamiętać o tej formalności. Czego wymaga się w zawiadomieniu sporządzonym dla ubezpieczyciela o sprzedaży auta? Na pewno potrzebne są: kopia umowy sprzedaży, imię, nazwisko, adres i PESEL lub adres i numer REGON w przypadku firmy. 

I wreszcie ostatnia kwestia. Kiedy już mamy za sobą sprzedaż samochodu, formalności kończą się dla sprzedającego wizytą w wydziale komunikacji, w którym musi zgłosić sprzedaż auta. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 2 pkt 1) i chroni w sytuacji, gdyby dopiero co sprzedane auto stało się powodem problemów. Mandat, spowodowanie kolizji, udział w przestępstwie – ścigany za to mógłby być właśnie poprzedni właściciel, gdyby nie zgłosił zbycia pojazdu. Na zgłoszenie tego faktu mamy 30 dni. Wzór formularza można otrzymać w urzędzie lub znaleźć w Internecie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię kupna – sprzedaży samochodu oraz dowód tożsamości.        

Kupno samochodu – formalności

A jakie formalności pozostają po stronie kupującego samochód? Także są to trzy ważne sprawy. Oczywiście nowy właściciel musi w pierwszej kolejności zarejestrować swój nabytek we właściwym sobie wydziale komunikacji. Ma na to 30 dni od daty kupna pojazdu.

Dla auta kupionego w naszym kraju do wniosku o zarejestrowanie auta musimy dołączyć:

 • umowę kupna – sprzedaży
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • kartę pojazdu (w przypadku, gdy była wydana)
 • tablice rejestracyjne
 • ważną polisę OC.

Inna ważna kwestia, z którą wiąże się zakup samochodu, to zgłoszenie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym. Na tej podstawie należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych czyli 2% od wartości rynkowej samochodu. Na załatwienie tej formalności kupujący ma 14 dni. Ostatnia formalność dotyczy polisy OC. Jakie możliwości ma nowy w związku z nią nowy właściciel? 

Zakup samochodu a polisa OC

Wraz ze sprzedażą auta polisa OC przechodzi na nowego właściciela. Po otrzymaniu dokumentu z aktualną polisą nabywca ma dwa wyjścia. Może oczywiście korzystać z OC poprzedniego właściciela zwłaszcza, gdy polisa jest jeszcze ważna przez kilka miesięcy. Musi tylko przepisać ubezpieczenie na siebie i liczyć się z ewentualną rekalkulacją składki. A także pamiętać, że taka polisa nie wznowi się automatycznie.

Jeśli jednak z różnych powodów chcemy zmienić ubezpieczyciela, nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy tylko złożyć pisemne wypowiedzenie w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej i wykupić nową polisę OC.

Więcej dowiesz się z artykułu: Przerejestrowanie samochodu a OC

Dorota Bajorek

Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.